Maailman kokonaisvelan kehitys dollareina ja suhteessa maailman bruttokansantuotteeseen.

Tulossa oleva suuri talouskriisi

Seuraava suuri talouskriisi, joka liittyy velkakirja-markkinoihin, alkaa todennäköisesti muutaman kuukauden sisällä. Kriisi tulee kestämään useita vuosia.

Velkakirjakupla on tällä hetkellä n. 199 000 miljardin dollarin suuruinen ja kun tähän lasketaan mukaan kaikki ne luottoinstrumentit, jotka perustuvat näihin velkakirjoihin, päästään lukuun 600 000 miljardia dollaria.

Mitä kriisi käytännössä tulee merkitsemään tavallisille ihmisille?

Tuleva kriisi tulee ajamaan valtiot maksukyvyttömään tilaan. Järjestelmä toimivuus on perustunut siihen, että valtiot ovat mahdollistaneet halpojen lainojen saamisen ja ovat rahoittaneet sosiaaliturvamme. Nyt valtiot menettävät nopeasti maksukykynsä.

Maailmanhistorian suurin talouskupla on valmiina puhkeamaan.

Ongelma johtuu valtioiden aivan liian suuresta velkaantumisesta ja nyt valtioilta yksinkertaisesti loppuu raha.

Euroopassa , Japanissa ja USA:ssa on yli 39 miljoonaa valtion työntekijää tai valtiolle sopimuksella työskentelevää. Näiltä työntekijöiltä uhkaa jäädä palkka saamatta ajallaan tai mahdollisesti kokonaan.

Maailmassa on 328 miljoonaa ihmistä, jotka ovat riippuvaisia valtion eläkejärjestelmästä ja valtion rahoittamasta terveydenhuollosta. 127 miljoonaa ihmistä luottavat sosiaaliturvaan, ruokakuponkeihin ja valtion rahoittamiin avustusohjelmiin. Kaikilta näiltä ihmisiltä uhkaa jäädä nämä välttämättömätön valtion tuki saamatta.

Kriisin levitessä valuutat, osakkeet, velkakirjat ja muiden investointien arvot romahtavat. Sukupolvien keräämä varallisuus ja eläkesäästöt haihtuvat hetkessä.

Miljoonat ihmiset siirtyvät kaduille osoittamaan mieltään. Poikkeuslaki joudutaan asettamaan voimaan. Hallinto on valmis ottamaan haltuunsa passit, yksityiset säästöt, kodit ja muun omaisuuden pienimmästäkin syystä. Panssariautot, aseistetut kuljetusvaunut ja raskaasti aseistetut sotilaat partioivat kaduilla.

Maailma ja elämäntapamme muuttuvat hetkessä ja pysyvästi erilaiseksi kuin mihin olemme tottuneet.


Vuosien 2007-2008 velkakriisiä ei ratkaistu vaan sitä siirretiin samalla kasvattamalla kokonaisvelkaa.

Maailma hukkuu velkaan

Maailmassa on aivan liikaa velkaa. Vielä hallittavana velkaongelmana pidetään yleensä, jos valtiolla on alle 60% vuotuisesta bruttokansantuotteesta velkaa. Maailman velan suhde bruttokansantuotteeseen (BKT) on historiallisen korkea 286 prosenttia ja maailman kirjattu velka on n. 200 000 miljardia dollaria. Jos tämä velka jaetaan kaikkien ihmisten (aikuisten ja lasten) kesken, saadaan velkaa 28 000 dollaria per henkilö. Kun otetaan huomioon, että maailman väestöstä lähes puolet elää n. 10 dollarilla/päivä, on selvää, ettei velkaa pystytä koskaan maksamaan pois. Enää ei ole muuta mahdollisuutta, kuin yrittää pitkittää velasta aiheutuvan korttitalon kaatumista.

Kreikka on ollut näyttävästi esillä tiedotusvälineissä. Kuitenkin Kreikan osuus maailman veloista on minimaalinen. Jos EKP ja IMF suostuvat Kreikan velkajärjestelyyn, raha velkaan otetaan muiden valtioiden jo otetusta velasta. Asia on siis sama kuin luottokorttivelkaa maksettaisiin toisella luottokortilla.

Maailmassa on tällä hetkellä Kreikan lisäksi 23 muuta maata, joilla on Kreikan tapainen välitön velkaongelma. Lisäksi 14 muuta on ajautumassa nopeasti tällaiseen tilanteeseen.

Maailman velan suhde bruttokansantuotteeseen (BKT) on historiallisen korkea 286 prosenttia ja maailman kirjattu velka on n. 200 000 miljardia dollaria. Jos tämä velka jaetaan kaikkien ihmisten (aikuisten ja lasten) kesken, saadaan velkaa 28 000 dollaria per henkilö. Kun otetaan huomioon, että maailman väestöstä lähes puolet elää n. 10 dollarilla/päivä, on selvää, ettei velkaa pystytä koskaan maksamaan pois. Enää ei ole muuta mahdollisuutta, kuin yrittää pitkittää velasta aiheutuvan korttitalon kaatumista.

Tälläkin on rajansa ja lopulta velkakriisi aiheuttaa, että maailman nykyinen talouden rakenteen pitää antaa tuhoutua ja rakentaa uusi sen tilalle.

Mitä pitäisi tehdä maailman velkatilanteelle? Pitäisikö kenties rikkaiden maiden auttaa köyhiä valtioita? Ongelma on siinä, että maailman 'rikkaimmat' valtiot itse asiassa ovat maailman velkaisimpia. Esim. USA:n velka on kaksinkertaistunut viimeisen 8 vuoden aikana eikä USA:lla ole edes ollut yritystäkään supistaa sitä ja itse asiassa se on niin suuri, että sitä on matemaattisesti mahdotonta maksaa pois.

Eurooppa on aivan yhtä huonossa tilanteessa. Ne maat, jotka yrittävät rakentaa pelastuspakettia Kreikalle, ovat kohta samalla tavoin pelastuspaketin tarpeessa.

Maailman kokonaisvelan kasvu.

Aikaisemmin tänä vuonna maailman yksi tunnetuimmista analyysiyhtiöistä McKinsey & Co julkaisi raportin 20:stä maailman velkaisimmista maasta. Tulos oli häkellyttävä, varsinkin jos huomioidaan, että kriittinen raja velan suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) on 60%.

Näiden 20 jälkeen tulee välittömästi Kanada (sija 21, velka/BKT = 221 %),  Australia (sija 23,  velka/BKT=213%), Saksa (sija 24, velka/BKT =188%),

Maailman kokonaisvelka on 3 kertaa suurempi kuin koko maailma pystyy tuottamaan. Tämä tarkoittaa, että jokaisen maailman kansalaisen täytyisi tehdä työtä ja maksaa kaiken saamansa palkan velkaan kolmen vuoden ajan. Tuskin löytyy ihmistä, joka olisi tähän valmis edes parin viikon ajan.

Velka on siis täysin kestämättömässä tilassa, eikä yhdelläkään valtiolla ole edes suunnitelmia tai yritystä suuntautua säästämään, leikkaamaan ja parantamaan tuotantoa, jotta saataisiin velka maksettua. Valtiot hiljaisesti hyväksyvät tilanteen, että velka saa kasvaa, eikä sitä tarvitse maksaa pois.

Ainoa mihin valtiot turvautuvat on mahdollisuus painaa rajatta rahaa tyhjästä ja jakaa sitä nolla korolla.