USA:n yhtiöiden velkaisuus on noussut 52 %:ia vuodesta 2008.

4.12.2019 USA:n yhtiöiden historiallisen korkea velkaisuus on paljon korkemmalla tasolla kuin kriisivuonna 2008. Kun tämä velkakupla puhkeaa, se tulee vauhdittamaan talouden sulamista voimakkaasti.

Ennätysalhaiset korot viimeisten kymmenen vuoden aikana, ovat saanet USA:n yhtiöit ottamaan velkaa ennen näkemättömät määrät. Monet suuret yhtiöt ovat pahoissa vaikeuksissa velkataakan alla ja maksukyvyttömään tilaan ajautuu yhtiöitä vuoden 2008 tahtiin. Velkakatastrofin mahdollisuus on kaikkien nähtävissä, mutta kenelläkään ei näytä olevan keinoja sen pysäyttämiseksi.

USA:n osakemarkkinoilla listatut yritykset ovat ottaneet velkaa yhteensä n. 10 000 miljardia dollaria velkaa. Tämä on 47 % maan bruttokansantuotteesta (BKT). Kun otetaan huomioon niiden yhtiöiden, joita ei ole listattu pörssiin, velka, nousee yhtiöiden kokonaisvelka 15 500 miljardiin dollariin. Tämä on 74 %:ia BKT:sta.

8.12.2019 Useat sijoitusalan legendaariset henkilöt näkevät selvästi ja varoittavat siitä avoimesti, että maailman talous aloittaa pian voimakkaan syöksy-vaiheen. Suurimpana syynä on näillä sivuilla niin monesti esiintynyt ongelmien perussyy; liiallinen velkaisuus.

Viime aikoina on julkisuudessa näkyvästi esiintynyt sijoittajalegenda Ray Dalio. Hän ei ole kuka tahansa menestynyt sijoittaja, vaan maailman suurimman hedge rahaston Bridgewater Associatesin perustaja ja johtaja. Rahastonsa avulla Daliosta on tullut yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Hänen uusin kirjansa Big Debt Crises on haettavissa ilmaiseksi internetistä (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so...). Hänen viestinsä on selvä; nykyisen talousjärjestelmän aika on käymässä vähiin.

Yhdysvallat on ajautunut tilanteeseen, jossa sen taloutta hallitsee selkesti vain yhtiöiden ja rikkaan eliitin etu. Maan keskiluokka on huonosti valmistautunut maailman talouden muutoksia. Yhdysvaltojen tarjoamat työt ovat tänä päivänä huonopalkkaisia ja lähinnä palveluammatteihin kohdistuvia. Kalliisti koulutetut nuoret joutuvat tyytymään matalapalkkaisiin töihin. Maksamattomien opintovelkojen määrä onkin noussut huippulukemiin ja poliitikot ovat vihajaisseet ainoan ratkaisun olevan velkojen anteeksiantamisen.

Oheinen kuva esittää millainen on ero huippupalkkaisten yhtiöiden johtajien taloudellisten odotuksien ja keskiverto merikkalaisen odotuksien välillä. Mitä pienempi luku on sitä suurempi on ero johtajien optimismin ja tavallisen amerikkalaisen pessimismin välillä. Ero on taas pohjalukemissaan, mitä se on yleensä ollut aina taantumaa ennen.

Keskuspankkien taseet aloittavat jälleen voimakkaan nousun

22.12.2019 On hämmästyttävää, että talouden asiantuntijat eivät ole mitenkään viime vuosina ilmaisseet olevansa huolissaan jatkuvasti lisääntyvästä keskuspankkien markkinoiden manipuloinnista. On kuitenkin selvästi ollut jo pitkään ollut nähtävissä, että toimenpiteet, joihin keskuspankit ovat ryhtyneet ovat vain lisänneet markkinoiden epästabiiliutta.

Tulevaisuuden historian kirjoittajat saattavat muistaa päivän 16.9.2019 merkittävänä käännekohtana maailman taloudessa. Sinä päivänä alkoi repo-markkioiden kaaosmainen käytös, jota monet pitävät ennakkomerkkinä tulevasta talouskaaoksesta. Keskuspankit ovat tehneet talousjärjestelmästä toimimattoman, äärimmäisen spekulatiivisen ja huippuunsa vivutetun. Vääristetty talousjärjestelmä on ajettu tilaan, joka alkaa olla kestämätön.

Globaali finanssi kriisi (GFC=Global Financial Crisis) vuonna 2008 oli täydellinen shokki pankkiireille, talousasiantuntijoille ja tavallisille kansalaisille. Pahinta lienee, että mitään oleellista ei ole saatu korjattua vuoden 2008 jälkeen, vaikka keskuspankit ovat suorittaneet monia ennen näkemättömiä toimia. Nämä erikoistoimenpiteet jatkuvat yhä ja viime aikoina ovat jälleen saaneet kiihtymisen merkkejä. Tämä kaikki osoittaa niiden tehottomuuden ja ettei normaalitilaan palaaminen nykyisellä talousjärjestelmällä onnistu.

USA ja EU toimivat eri hieman eri tavoin GFC:n aikaan. USA päätti antaa joidenkin pankkien kaatua kun taas EU päätti auttaa kaikkia pankkia, jotta ne pysyisivät pystyssä. Niinpä monet pääomavaikeuksissa heikossa tilassa olevat pankit saivat jatkaa toimintaansa.

Hyvä puoli talouskriisissä on yleensä se, että se poistaa huonosti tuottavat yhtiöt paremmin tuottavilla terveillä yhtiöillä. USA ja EU toimivat tässä suhteessa huonosti GFC:n jälkimaininneissa jättäen tuottamattomat yhtiöt toimimaan. Tämän vuoksi taloudellinen toipuminen kriisistä on ollut historian heikoin.

Keskuspankit ovat kyenneet siirtämään edessä olevaa taloudellista kriisiä pitemmälle kuin moni olisi voinut kuvitellakaan. Keinona on ollut määrällinen elvytys (QE). Tätä on käytännössä pakko pitää yllä loputtomasti, sillä se on ainoa asia mikä pitää järjestelmää pystyssä. Jokainen yritys normalisoida tilanne johtaa syvään kriisin. Tämä nähtiin hyvin USA:ssa, jossa FED yritti vähentää tasettaan ja nostaa korkoa normaalille tasolle. Nyt on jouduttu nopeasti ottamaan täyskäännös; korkoja lasketaan ja rahaa painetaan ennätysmäärin; QE forever!! Kaikkien keskuspankkien taseet ovat taas lähteneet voimakkaaseen nousuun ja myös USA joutunee pian aloittamaan jälleen valtion velkakirjojen ostot.