3.3.2021 Tällä hetkellä sijoittajat seuraavat tarkkaan korkojen kehitystä markkinoilla. Alla olevassa kuvassa vasemmalla nähdään USA:n 10 vuoden ja 30 vuoden valtion velkakirjojen korkojen kehitys viime aikoina. Ne ovat nyt merkittävässä nousussa.

Korkojen nousu muodostaa suuren uhan osake- ja velkakirjamarkkinoille. Esim. S&P 500 indeksi on nyt laskenut kriittisen tukilinjan alle, eikä ainakaan tällä hetkellä näy merkkejä siitä, että indeksi olisi palaamassa takaisin huippulukemiin. Inflaatio on uhkaavasti nousussa, vaikka FED on ummistanut silmänsä ja pyrkii rauhoittelemaan markkinoita.

Yksi parhaita inflaation ennustajia on ruuan hinta. Alla oikealla nähdään, miten maanviljelystuotteiden hinta on kehittynyt USA:ssa viimeisten 10 vuoden ajalta. Laskutrendiviiva on mennyt rikki ja nousu on ollut rakettimaista. Inflaation kasvu on nyt silmin nähtävää ja tämä merkitsee korkojen nousun jatkuvan. Osake- ja velkakirjasijoittajien tulevaisuus on nyt suuren uhan alla. Hermostuneisuus näkyy voimakkaana kurssien heilumisena.

Korkojen nousu iskee helposti talouden kipeimpään kohtaan; velkamarkkinoille. Jos korot jatkavat nousuaan lukuisat velkakuplat alkavat puhkeamaan yksi toisensa jälkeen.

10.3.2021 USA:n kongressi hyväksyi tänään 1 900 000 000 000 dollarin pandemiaan liittyvän elvytyspaketin. Summa on suurimpia pelastuspaketteja USA:n historiassa.

Miten tällainen summa voidaan maksaa takaisin? Mitään säästöjä ei maalle ole. Sillä on jo ennestään ylitsepääsemättömätön määrä 28 000 miljardia dollaria velkaa. Verottamalla ei rahaa saada kasaan. Hallinnon verotulot ovat 3 500 miljardia vuodessa, mutta kaikki tämä raha on jo varattu budjetissa. Siis verorahoista ei ole mitään apua velanmaksussa. Periaatteessa hallinto voi leikata budjettiaan 1900 miljardilla dollarilla ja laittaa elvytyspakettiin, mutta tämä olisi käytännössä poliittinen itsemurha, jota ei tule tapahtumaan.

Elvytyspakettiin tarvittavan rahamäärän saamiseksi jää vain yksi mahdollisuus; painetaan rahaa tyhjästä. Käytännössä valtio luo uusia velkakirjoja ja USA:n keskuspankki FED ostaa ne. Pandemian aiheuttamien ongelmien rahoittamiseen USA on luonut näin 25 %:ia uusia dollareita ja tämä siis 12 kuukauden aikana. Ja tämä uusi paketti tulee tähän päälle. Kuinka paljon dollareita pitää luoda, jotta dollarin arvo romahtaa? Tähän tuskin kukaan tietää vastausta.

Kuvassa oikealla alhaalla koko maailman talouden melkein romahduttanut vuoden 2008 asuntoluottokriisi näkyy enää vain pienenä nyppynä rahan määrän kasvukäyrässä.

19.3.2021 Inflaation nousuodotukset ovat hetki hetkeltä yhä korkeammalla. USA:n 5 vuoden valtion velkakirjan korko on noussut lukuun 2,65 %. Näin korkealla se on viimeksi ollut vuonna 2006, jolloin auntomarkkinoiden kupla alkoi uhkaamaan talousjärjestelmää ja öljyn hinta oli menossa hyvää vauhtia kohti 150 dollaria per barreli. Korkojen nousu näkyy USA:ssa nyt selvästi valtion velkakirjojen, yhtiöiden ja asuntoluottojen korkojen nousussa.

Kaikesta tästä huolimatta korot heiluvat historiallisella minimitasolla. USA:ssa tämä historiaa tarkoittaa USA:n valtion syntymisestä 1776 lähtien. Tästä huolimatta sijoittajat ovat nyt hyvin hermostuneita korkojen noususta. Kun katsoo alla olevaa kuvaa korkojen kehityksestä viimeisen 40 vuoden ajalta, voidaan havaita korkojen nousupiikkien ja taloudellisten kriisien tapahtuvan aina samaan aikaan. Nyt sijoittajia jännittää, kuinka korkealle korkopiikin täytyy nousta, jotta se laukaisisi seuraavan talouskriisin. Korkojen laskiessa on myös maan todellinen bruttokansantuotteen kasvu hidastunut.

Velanotto on viimeisten 40 vuoden ajan synnyttänyt talouskasvua. Tämä ei kerro mitään talouden terveydestä, joka selviää vasta kun tarkastellaan, mihin velkarahaa on käytetty. Kun velkaa käytetään tuotannollisesti tehokkaasti, kyetään maksamaan nousevista koroista koituvat kulut. Tällöin velanotto on vaurastuttaa maata. Jos taas velkaa käytetään tuottamattomasti, velka nostaa taloutta hetkellisesti, mutta ei kyetä pitkässä juoksussa hoitamaan nousevia velan aiheuttamia kustannuksia. Lisäksi velanhoito tällöin vie mahdollisuuden kehittää tuotantoa.

Alhaalla vasemmalla nähdään käyrä, joka kuvaa velan suhdetta bruttokansantuotteeseen. Jotta velan otto olisi ollut tuotannollisesti kannattavaa tulisi käyrään olla laskeva. Mutta käyrä on nouseva kaikkialla länsimaissa eli velalla on ruokittu suurta määrää kannattamattomia yrityksiä.

27.3.2021 Nouseva inflaatio näkyy tällä hetkellä selvästi kohoavissa velkakirjojen koroissa ja raaka-aineiden, asuntojen, osakkeiden jne. nousevissa hinnoissa. Inflaation tapahtuu asteettain ja se vie aikaa. Ensimmäinen vaihe näkyy teollisuustuotannossa, kun teollisuuden käyttämien raaka-aineiden hinnat alkavat nousta. Parin kuukauden hintojen nousu ei yleensä vielä paljon merkitse, mutta nyt ovat hinnat olleet nousussa jo 6 - 8 kuukautta ja sen vaikutus on jo merkittävä. Tällä hetkellä ovat teollisuustuotteiden hinnat alkaneet nousta.

Inflaation toisessa vaiheessa alkaa kuluttajan arjessa näkyä kulutustavaroiden, polttoaineiden jne. hintojen nousu. Tavaroiden valmistajat voivat pitkää piilottaa nousevia kustannuksia esim. pienentämällä pakkausten kokoa tai käyttämällä halvempaa ja yleensä huonompaa raaka-ainetta. Eli saamme samalla rahalla huonompaa laatua kuin aikaisemmin.

Tässä vaiheessa alkaa inflaatio näkyä finanssimarkkinoilla. Osakkeet rakastavat aluksi inflaatiota, mutta pian rakkaus muuttuu vihaksi. Kun inflaatio viimeksi nousi kuumeisesti 1970-luvulla, osakkeet nousivat aluksi, mutta laskivat sitten 50%:ia kahdessa vuodessa. Kaikki vuosikymmenen alussa saavutetut voitot pyyhkiytyivät pois.

Kaksi asiaa ovat historiassa taanneet inflaation nousun; 1) velka ja 2)alijäämä. Carmen Reinhart ja Kenneth Rogoff ilmaisevat tämän selvästi kirjassaan "This Time is Different"; "valtion velka, joka on yli 90%:ia bruttokansatuotteesta on merkittävästi yhteydessä inflaation suuruuteen". Kun USA:ssa saavutettiin tuo kriittinen luku 90 %:ia pomppasi inflaatio 0,5 - 2,5 %:n väliltä 6 %:iin.

USA:n velan ja alijäämän tilanne näkyy alla olevassa kuvassa. Sekä velka että alijäämä ovat historiallisissa huippulukemissaan eli merkit viittavaat selkeään ja voimakkaaseen kuluttajahintojen nousuun lähiaikoina.