1.6.2016 Viimeiset seitsemän vuotta ovat osoittaneet, että Yhdysvaltojen keskuspankin, FED:n, akateemiset teoriat eivät käytännössä toimi. Vaikka nollakorkollinjaa on nyt pidetty pitkään ja markkinoille pumpattu valtavat määrät rahaa, on talous pysynyt paikallaan. Nyt FED:llä on mahdollisuus tunnustaa talouspolitiikkansa tehottomuus ja tehdä merkittäviä rakenteellisia korjauksia tai jatkaa illuusiolinjalla. Jälkimmäinen vaihtoehto näyttää tällä hetkellä todennäköisemmältä, vaikka nyt markkinoihin puuttuminen on ollut lähinnä verbaalista. Vielä ei ole lähdetty lisärahoituksen linjalle, mikä sekin tulee todennäköisesti vastaan.

FED:n entisen pääjohtajan Ben Bernanken harvoja rehellisiä toteamuksia on se, että hän sanoi 98%:n olevan pelkkää puhetta ja 2% tekoja, varsinkin nyt kun korot ovat nollassa. Mahtaa antaa melkoisia kaikkivoipaisuuden tunteita, kun pelkät puheet saavat osakkeiden hinnat räjähdysmäiseen nousuun. Osakkeet nousevat varsinkin silloin, kun FED sanoo jotain siihen suuntaan, ettei korkoja nyt kuitenkaan mahdollisesti nosteta aivan heti.

Suuren ongelman FED:n toiminnassa muodostaa se, että FED:n asiantuntijat ovat puhtaasti akateemisia ihmisiä, joilta puuttuu todellinen pankki- ja talouskokemus. Heiltä puuttuu kokonaan kyky ja halu ajatella, että heidän valitsemansa talouspolitiikka voisi asettaa uhanalaiseksi koko länsimaisen talousjärjestelmän.

Toistuuko Suuren Laman 1930-luvulta ollut kuvio nyt uudestaan?

Keskuspankki puuttuu yksityiseen teolliseen toimintaan voimakkaasti rahan painannan kautta aivan kuten 1930-luvulla. Tällöin lopulta inflaatio alkoi nouseemaan ja lopulta FED:n oli pakko nostaa korkoja, vaikka talous oli hyvin heikko. Rahan painanna ansioista FED:n tase nousi 5%:sta 23%:iin bruttokansantuotteesta vuodesta 1928 vuoteen 1940 mennessä. Tänä aikana FED:n tase nousi 14 miljardista 55 miljardiin dollariin eli lähes 300 %.

Suuren Laman aikanen rahanpainanta ei tuonut toivottua kasvua talouteen. Aivan samoin kuin nyt.

2.6.2016 EU:n keskuspankilla EKP:llä on vaihtoehdot loppu. EKP on Mario Draghin johdolla leikkannut korkoa yhä negatiivisemmaksi jo neljä kertaa ja käyttänyt 1000 miljardia euroa määrälliseen elvytykseen (QE). Jos katsotaan EU:n inflaatiotasoa, näyttää siltä, ettei EKP olisi tehnyt mitään. Inflaatio teki pienen piikin 0,2 %:iin ja nyt jälleen negatiivinen. EKP:n talouspolitiikalla ei ole mitään tehoa.

Markkinat nousivat USA:ssa ja nekin suorastaan huvittavan selkeällä markkinoiden manipuloinnilla. Keskuspankkiirit ja pankit eivät edes enää edes yritä peitellä manipulointejaan, ovathan ne jääneet jo niistä niin monta kertaa kiinni. Manipuloijat nostivat S&P 500 indeksin kurssia kello 10 ja 16 välillä, jonka jälkeen sijoittajat hävisivät taivaan tuuliin ja markkinat pysyivät paikallaan seraavat 12 tuntia. Tällaiseen toimintahan on tuttua banaanitasavalloissa, joihin näköjään USA:kin on liittymässä.

Inflaation kehitys EU:ssa

S&P 500:n eilinen liike osoitti manipuloinnin merkkejä.

3.6.2016 Millaista olisi elää amerikkalaista keskiluokkaista elämää? Jos lukee amerikkalaisen kirjailijan Neal Gablerin kirjoitusta "The Secret Shame of Middle Class Americans", niin saa käsityksen, että melkolailla turvatonta. Kirjoituksesta käy ilmi, että miljoonat keskiluokkaiset elävät tilassa, jossa heitä uhkaa jatkuvasti taloudellinen perikato.

Gabler kiinnittää lukijan huomion Yhdysvaltojen yksityisen keskuspankin FED:n tekemään tutkimukseen, jossa keskiluokkaisille kuluttajille esitettiin erilaisia kysymyksiä. Yksi kysymyksistä kuului; kuinka he maksaisivat 400 dollarin yllättävän pakollisen kulun? 47 %:ia vastanneista kertoi lainaavansa rahaa tai myyvänsä jotain pois. Siis kyseessä oli vain 400 dollaria !!

Kun haetaan vertailukohtaa tällaisesta taloudellisen haavoittavuudeen ajasta, täytyy jälleen palata Suuren Laman aikaan. Michiganin Yliopiston tuottama tutkimus kertoo, että vain 38 %:ia amerikkalaisista voi maksaa 1000 dollarin äkillisesti ilmaantuneen lääkärikulun tai 500 dollarin autokorjauksen säästämillään rahoilla.

Tutkijoiden kirjoituksista voidaan päätellä, että lähes puolet amerikkalaiset elävät taloudellisesti hyvin haavoittuvassa tilassa. Näistä suuri osa kuuluu keskiluokkaan. Amerikkalaisten käteen jäävä keskitulo on huolestuttavasti vähentynyt.


4.6.2016 USA:n talouden 'toipuminen' Obaman hallintokautena lyhyesti;

5.6.2016 Perjantaina tulleet USA:n työllisyystilastot toivat markkinoille melkoisen järkytyksen. Markkinat odottivat 200 000 uutta työpaikkaa toukokuussa, mutta luku oli vaivaiset 38 000. Onko USA:n koronnostopuheet nyt lopullisesti lakaistu maton alle?

Työttömyyysluvut USA:ssa ovat kärsineet melkoisesta manipuloinnista eivätkä ole antaneet todellista kuvaa maan työllisyyden tilasta. John Williamsin 'shadowstat'-nettisivulta saa luotettavampaa työllisyystietoa.

Tosiasia on, ettei mitään talouden toipumista ole ollut, eikä ole odotettavissa lähiaikoina. Ainoa mikä hämmentää on, miksi USA:n hallinto ylipäätään julkaisi tällaisia lukuja. Heillähän näyttää olevan valta julkaista juuri sellaisia kuin heitä miellyttää.

Jos katsotaan työvoiman osallistumista työelämään, on tämä luku pienentynyt vuodesta 2000 lähtien voimakkaasti. Ehkä tämä on luku, jota ei edes USA:n hallinto pysty merkittävästi väärentämään. Toisaalta ehkä FED haluaa jonkinlaisen syyn olla nostamatta korkoja. Tuoreessa muistissa on, millaisen markkinapaniikin aiheutti minimaalinen ja melkoisen mitätön 0,25 % nosto vähän ennen vuoden vaihdetta ja FED pelkää saman toistuvan, kenties vielä pahempana.

FED on melkoisessa hämmennyksessä, kun toisaalta pitäisi nyt vaalivuonna pyrkiä näyttämään, että taloudella menee hyvin ja koron nosto olisi osoitus siitä.

Ollaan menossa kohti alkusyksyä, jossa tyypillisesti suuret romahdukset taloudessa ovat tulleet. Pystyykö FED ja USA:n hallinto pitämään illuusioita talouden vakaudesta vielä presidenttivaalien yli. Suoraan sanoen; enpä usko.

G7-kokous keräsi paikalle maailman huippujohtajat.

6.6.2016 Melkoisen vähälle huomiolle jätettiin mediassa vimeisen G7-kokouksessa yhteydessä Japanin pääministerin Shinzo Aben esittämä vakava varoitus talouden nykytilasta. Hän luennoi G7-johtajille ja sanoi, että talous on nyt yhtä synkässä tilanteessa kuin Lehman Brothers kriisissä vuonna 2008.

Abe esitti sarjan kaaviokuvia, joissa hän vertasi nykytilannetta vuoden 2008 tilanteeseen. Alla oleva kuvat ovat Aben esitelmästä.

Raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet prosentuaalisesti yhtä paljon kuin vuonna 2008.

Kehittyvien maiden kasvuindikaattorit ovat romahtaneet kuten vuonna 2008.

7.6.2016 Maailman talouden ajautuessa yhä lähemmäs kohti täydellistä kaaosta, tekee Yhdysvaltojen keskuspankki FED kaikkensa pönkittääkseen osakekursseja. Kaksi merkittävintä työkalua tähän on Plunge Protection Teamin työskentely ja yhtiöiden omien osakkeiden takaisinosto.

Alla olevasta kuvasta nähdään selkeästi, kuinka tälläinen laiton toiminta on tapahtunut S&P 500 indeksin kohdalla. Kaikki asiantuntijat, jotka seuraavat päivittäin osakekurssien liikkeitä erottavat hyvin sellaisen liikkeen, joka tapahtuu normaalin osto- tai myyntitoiminnan johdosta sellaisesta, joka tapahtuu manipuloinnin seurauksena. Kuvasta nähdään kuinka joka kerta kun kurssit alkavat laskea jokin taho puuttuu markkinoihin voimakkailla ostotoimilla ja näin muodostuu liikkeeseen selvät V-muotoiset liikkeet.Joka kerta kun indeksi ylittää luvun 2100 osto laantuu ja myynti saa vallan.

FED on hyvin tietoinen siitä, että pörssiyhtiöiden voitot ovat romahtaneet. Pörssikurssien nykyarvostus ei saa mitään tukea reaalitaloudesta.

FED:n huikea manipulointi näkyy hyvin pörssi-indeksi S&P 500:n liikkeissä.

Osakekurssien pitäessä korkean arvostuksensa on yhtiöiden tuloksentekokyky heikentynyt.

Öljyn hinta nousee miltei aina alkuvuodesta.

8.6.2016 Alkuvuoden kurssien romahduksen jälkeen ovat USA:n osakemarkkinat nousseet samaa tahtia öljyn hinnan nousun kanssa. Öljyn hinnan romahdus oli melkoinen, mutta sen jälkeen on öljyn hinta noussut lähes 100 %:ia. Öljyn nykyinenkään hinta ei kuitenkaan riitä pelastamaan liuske- ja hiekkäöljyä tuottavia yrityksiä konkursseilta.

Viereisessä kuvassa nähdään, kuinka selkeästi öljyn hinta on vuosittain noussut vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, mutta sitten lähtenyt laskemaan sen jälkeen. Näin on käynyt myös silloin kun yleinen trendi on ollut laskeva. Saa nähdä toistaako historia jälleen kerran itseään tänä vuonna.

Kuparin hintaa on aina pidetty hyvänä maailman talouden tilan indikaattorina. Kuparin hinta on edelleen laskussa mikä ennakoi, että öljyn hinta tullee perässä.

Kuparin ja öljyn hinnat seuraavat yleensä toisiaan. Viime aikoina öljyn hinta on irtaantunut kuparin hinnasta. Tuleeko korjausliike?

Alkuvuoden öljy ja osakeindeksi S&P 500 ovat nousseet yhtäaikaisesti.

9.6.2016 Amerikkalaiset kasaavat jälleen vuoden 2008 malliin luottokorttivelkoja. Nämät velat kerääntyvät nyt huonoimpaan mahdolliseen aikaan, kun ollaan juuri seuraavat suuren talouskriisin kynnyksellä. Luottokorttivelkojen yhteismäärän odotetaan tänä vuonna nousevan yli 1000 miljardin dollarin, joka luku on suurin USA:n historiassa. Vuoden 2008 kriisin aikaan amerikkalaisilla oli 984,2 miljardia dollaria luottokorttivelkoja.

Historia toistuu jälleen ja 'tyhmä raha' on edelleen tyhmä samaan aikaan kuin 'viisas raha' kykenee hyödyntämään tulevan kriisin.

10.6.2016 Maailman ehkä tunnetuin yksityinen suursijoittaja George Soros on ryhtynyt myymään osakkeita ja ostamaan kultaa. Nyt kun osakekurssit ovat olleet viime aikoina suhteellisen vakaita, on tällainen toiminta varmasti ollut Sorokselle melko kallista. Mutta hän varmasti tietää jotain sellaista mitä me emme tiedä.

Wall Street Journalin mukaan Soroksen sijoitusyhtiö, joka hallinnoi 30 miljardin dollarin Soroksen ja hänen perheensä omaisuutta, on myynyt osakkeita ja ostanut kultaa ja kultayhtiöden osakkeita. On selvää, että Soros ennakoi osakemarkkinoille synkkiä hetkiä lähitulevaisuudessa. Vaikka on paljon levitetty puheita, että kulta on vanha jäänne, jolla ei ole tulevaisuutta, kertoo suursijoittajien toiminta jotain aivan muuta. Sijoittajat siirtyvät edelleen kullan ostoon, kun osakemarkkinat alkavat romahtamaan.

Yksi asia, mistä Soros on ilmaissut huolen aiheensa, on Brexit-äänestys. Tämä yhdessä EU:n pakolaiskriisin kanssa voi Soroksen mukaan aiheuttaa koko EU:n romahtamisen. Soroksen mukaan Britannian eroaminen EU:sta voi aiheuttaa eri maiden joukkoeromisen (Spexit, Frexit ...).

Brexit äänestys 23.6. on EU:n historian merkittävimpiä äänestyksiä.

Wall Street Journalin mukaan Soros teki vastaavia liikkeitä vuonna 2007, jolloin hän ansaitsi miljardia dollareita seuraavana vuonna alkaneessa maailman talouskriisissä.


11.6.2016 Valtion joukkovelkakirjoista 10 000 miljardia dollaria on tuotoltaan negatiiviinen. On hyvin vaikea ymmärtää kuka ostaa sellaisia velkakirjoja, joiden pitämisestä joutuu maksamaan. Joukkovelkojen tuotot ovat kaikkialla maailmassa tällä hetkellä laskevasssa trendissä. Elämme myös tässä suhteessa historiallisia aikoja.

Maailmalla on tällä hetkellä noin 70 000 miljardin dollarin edestä valtion joukkovelkoja, joten 15 % niiden omistajista joutuu maksamaan omistuksiensa hallussapidosta. 1980-luvulla velkakirjoista saattoi saada 16 %:n tuottoja, nykyään yli prosentin tuottoiset velkakirjat ovat harvinaisia.

Joukkovelkakirjamarkkinat ovat menettäneet täysin järkensä. Esim. sveitsiläinen pankki julkisti juuri myyvänsä 13 vuoden joukkovelkaa nolla-korolla. Tällaista ei ole koskaan historiassa tapahtunut. Toytota Motor myi komen vuoden vakuudetonta velkakirjaa 0,001 %:n korolla. Tällä tuotolla sijoituksesi kaksinkertaistuu 69 300 vuodessa. Järjetöntä.

Saksan Bundesbank julkaisi juuri laskelman, paljonko keskimäärin tuottaa valtion velkakirjat. Luku oli alle nollan!!

Onko joukkovelkojen olematon korko tapa ajaa sijoittajat osakemarkkinoille ja myös tällä tavoin pönkittää osakemarkkinoita?

Pienet pankit ovat vähentäneet talletuksiaan suurissa pankeissa.

12.6.2015 Pienet pankit tekevät tallennuksia suuriin pankkeihin. Se, kuinka paljon talllennuksia tehdään kertoo yleisestä luottamuksesta järjestelmään.

Euroopan keskuspankki, EKP, jakaa tietoa tallennusten määrästä. Vuodesta 2012 lähtien ovat pienet pakit vetäneet rahojaan pois isoista pankeista; rotat jättävät laivan.

Vuonna 2012 EKP:n aloitettama määrällinen helpotus on vain hidastanut kehitystä. Vuodesta 2012 lähtien pankit ovat 1280 miljardia euroa pois muista pankeista eli 19,4 % prosenttia talletusten kokonaismäärästä. Tämä on vuositasolla 5,2 %. Saksassa tämä 'talletuspako' on vielä suurempi.

14.6.2016 Seuratessa USA:n osakemarkkinoiden sinnittelyä lähellä historiallisia huippuarvoja, unohtuu helposti se tosiasia, että osakemarkkinat kaikkialla muualla maailmassa ovat voimakkaasti laskeneet viimeisen vuoden aikana.

Osakemarkkinat ovat menettäneet arvostaan tuhansia miljardeja, kun viime vuoden kesäkuusta lähtien kuudessa maailman kahdeksassa suurimmassa taloudessa ovat osakkeiden arvot romahtaneet ja kahdessa jäljelle jäävässäkin ovat selvästi laskeneet.

Tämä kaikki osaltaan osoittaa, että globaali talouskriisi on alkanut, vaikka vasta ottaakin ensi askeleitaan. Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut kolme merkittävää romahdusta. Viime elokuussa tapahtui vuoden 2008 jälkeen suurin alaspäin suuntautunut liike. Kaksi muuta romahdusta tapahtuivat tammikuussa ja helmikuussa tänä vuonna. Nyt näyttää seuraava aalto jo alkaneen.

Maailman toiseksi suurimmassa taloudessa Kiinassa ovat osakkeet pudonneet 40 % viimeisen vuoden aikana. Tämän seurauksena on Kiina myynyt USA:n valtion joukkovelkoja ja osakkeita huikean määrän. Kiinan talous jatkaa edelleen hidastumistaan. Kun tähän vielä lisätään mahdollinen Brexit-äänestyksen vaikutus, ovat suursijoittajat kuten Gerorge Soros alkaneet jo mittavat osakkeiden myynnit.

Maailman kolmanneksi suurimman talouden Japanin osakkeet ovat pudonneet 26 prosenttia huippuarvostaan. Aivan viime aikoina on Japanin osakkeet kokeneet voimakkaita nykäyksiä alaspäin. Neljänneksi suurimman maan Saksan osakkeet ovat laskeneet 19 %. Erityistä huolta Saksassa on aiheuttanut Deutche Bankin osakkeen lasku, joka juuri saavutti alimman arvonsa historiansa aikana.

Viidenneksi suurimman talouden Iso-Britannian osakkkeet ovat pudonneet n. 13 % ja niitä voi odottaa hyvin suuri liike Brexit-äänestyksen johdosta. Kuudenneksi suurimman talouden Ranskan osakkeet ovat tippuneet 20 % huippuarvostaaan. Ranska kamppailee suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, joista kertoo Ranskan suurimmissa kaupungeissa olleet levottomuudet ja mielenosoitukset viime viikkoina.

Seitsemänneksi suurin talous Intia on toistaiseksi pärjännyt hyvin ilman suuria pudotuksia. Kahdennaksi suurin talous Italia on hyvin suurissa vaikeuksissa ja osakkeet ovat pudonneet 32 % huipustaan. Italian suurin ongelma tällä hetkellä pankkijärjestelmän epävakaus. Näyttää siltä, että kaikki Italian suurimmat pankit ovat pelastuspaketin tarpeessa ja Italiasta uhkaa tulla monin verroin Kreikkaa pahempi ongelma.

Yhdennäksi suurin talous Brasilia on odotettua pahemmassa romahduskierteessä.

Japanin osakkeet laskevat voimaakkaasti ja ovat lähellä tärkeitä tukitasojaan.

Italian talous on suurissa vaikeuksissa ja sitä heijastaa osakkeiden arvojen lasku.

16.6.2016 Brexit-uutisoinnin ja keskustelu on käynnissä vilkkaana ja uutisoinnista saa helposti sen käsityksen, että Euroopan talous joko romahtaa tai pysyy pystyssä äänestyksen tuloksena.

Kuitenkin tosiasia on Brexit-äänestyksen lopputuloksesta riippumatta hyvin negatiivinen talouskehitys Euroopassa ja muualla maailmassa tulee jatkumaan lähitulevaisuudessa.

Noin 10 000 miljardin edestä maailmalla liikkuvista joukkoveloista on negatiivinen korko. Tämä on sinänsä historiallista ja ainutlaatuista. Valitettavaa on, että tähän liittyy valtava riski. Joukkovelkojen omistajat ovat pakotettuja maksamaan siitä, että omistavat näitä lainoja.

Ennenkaikkea on muistettava, että peräti 500 000 miljardin edestä maailmalla on korkojohdannaisia. Suuret pankit käyttävät näiden johdannaisten vakuutena valtion velkakirjoja.

Kun negatiivisellä korolla olevien joukkovelkojen määrä lisääntyy jatkuvasti, joudutaan johdannnaismarkkinoiden tuotot hinnoittelemaan sellaisella tasolla, jota ei historiassa koskaan ole aikaisemmin ole tehty.

18.6.2016 Talouden kehityksen heikentyessä monet yhteiskuntaa koettelevat ennätykset tulevat esiin. Ensimmäistä kertaa USA:n historiassa 18-34 vuotiaista asuu enemmän vanhempiensa luona kuin itsenäisesti tai puolisonsa kanssa. Yli 30 prosenttia nuorista asuu vanhempien luona.

Kun vuonna 1956 avioiduttiin keskimäärin 21,3 vuotiaina, nykyään keskimääräinen avioitumisikä 27,8 vuotta. 25 % auíkuisista ei avioidu lainkaan. Tällaisen kehityksen tärkeänä osasyynä on taloudellinen turvattomuus ja pysyvän työpaikan puute.

20.6.2016 Nobelin rauhanpalkinnon saaneen Obaman hallinnon aikana USA:n tappavien aseiden vienti on kiihtynyt ennätyksellisesti. Obaman hallinto tehnyt asevientisopimuksia ulkomaille enemmän kuin yksikään USA:n hallinto toisen maailman sodan jälkeen.

Tällaisella toiminnalla lienee ollut myös 'tahattomia' seurauksia, sillä 60 %:ia aseviennistä on suuntautunut Lähi-Itään ja Persian lahdelle. Monet näistä aseista joutunee ISIS:en haltuun. Mielenkiintoinen onkin kysymys; kuinka monta näistä aseista käytetään USA:ta itseään vastaan.

24.6.2016 Suurella jännityksellä odotettu Brexit-äänestys päättyi yllättävästi EU:sta eroamista kannattavien eduksi. 51,9 % äänesti EU:sta eroamisen puolesta. Britit päättivät lopettaa 43 vuotta kestäneen EU jäsenyyden.

Näin kävi siitä huolimatta, että valtaosa lehdistössä olevista artikkeleista ja suurten järjestöjen lausunnot koostuivat EU:n eroamisen toinen toistaan kammottavimipien seurauksien pelotteluilla. Mm. maailman valuuttarahasto, IMF, antoi lausunnon: "Britannian EU:sta lähtö alentaa Yhdistyneen Kuningaskunnan tulotasoa pysyvästi". Siis pysyvästi, todellako? Tuskin sentään.

Harvinainen äänestys oli joka tapauksessa demokratian riemuvoitto, vaikka äänestysmahdollisuus syntyikin Britannian pääministerin Cameronin viime vaalien aikaisesta populististisen vaalitaistelun seurauksena.

Brittiläisen ovat siis päättäneet jättää EU:n. Suurin osa briteistä siis kokee EU:n epädemokraattisena byrokraattien hallinnoimana hirviönä, joka jatkuvasti on kaventanut brittien itsemääräämisoikeutta.

Äänestyksen tuloksena Iso-Britannia tuskin uppoaa Pohjamereen, vaikka EU:n kannattajat niin pelkäävät. Äänestyksen välittömät vaikutukset markkinoihin olivat mittavat. Kun vielä torstaina Englannin punta oli vuoden huippuarvossaan, se oli seuraavan päivänä tipahtanut vuoden pohja-arvoonsa. Punta kärsi suurimman yhden päivän aikana tapahtuneen arvon tiputuksen historiansa aikana ja saavutti arvon, mikä sillä oli viimeksi 31 vuotta sitten. Samalla jenin arvo koheni voimakkaasti. Sijoittajat pitävät jeniä jostain käsittämättömästä syystä edelleen turvasatamana, vaikka Japanin talous on hyvin pahassa jamassa ja Japanin ainoa mahdollisuus selvitä on heikentää jeniä niin paljon kuin mahdollista taatakseen kilpailukykynsä. On selvää, että Japanin hallinto tulee puuttumaan jenin kurssiin.

Osakkeet kautta maailman halpenivat voimakkaasti ja sijoittajat menettivät hetkessä satoja miljardeja sijoituspääomaa. Kaikkein suurimmat laskut tapahtuivat Euroopan ja USA:n markkinoilla.

Euroopan pankkien ja vakuutusyrityksen osakkeett romahtivat voimakkaasti. Pankit ovat jo muutenkin kärsineet negatiivisten korkojen aiheuttamista ongelmista. Brexit tuo pankeille lisäpaineita. Monien suurten pankkien kuten Deutche Bank (DB), Barlays ja HSBC lähitulevaisuus näyttää pelottavan heikolta. Varsinkin DB:n tilanne on suuri uhka koko pankkijärjestelmälle.

Koko Iso-Britannian irtautumisprosessi EU:sta vienee noin kaksi vuotta. Samaan aikaan on uhkana Frexit, Spexit, Itexit, Holexit jne. Onko EU:n lopullisen hajoamisen siemenet nyt kylvetty? Siitä päättävät EU:hun vielä jäävät 27 jäsenmaata.

Jättävätkö britit uppoavan laivan ensimmäisenä?

26.6.2016 Keskustelu Brexitistä ja sen mahdollisesta vaikutuksesta on jatkunut kiivaana. Kukaan ei tiedä varmuudella, mitkä seuraukset tulevat olemaan. Jännistystä siis tulee riittämään lähiaikoina.

Jos jotain johtopäätöksiä voi tehdä, voidaan todeta, että kaikenlaiset gallupit ja kyselyt eivät enää anna luotettavaa tietoa, EU:n tarina uhkaa päättyä ja seuraava suuri kriisi on alkanut.

Viimeisten vuosien tai jopa vuosikymmenien ajan ovat globalistit halveksineet keskiluokkaa, joka on nyt 'sukupuuton' partaalla monessa länsimaassa. Keskuspankkien akateeminen väki on onnistunut sijoittamaan väärin historiallisen määrän pääomaa. Yhtiöt ovat häikäilemättä käyttäneet hyväkseen globalismia tuottojensa maksimointiin keskiluokan työpaikkojen kustannuksella.

Harjoitettu talouspolitiikka on synnyttänyt valtavan tulonjaon eriarvoisuuden ja sijoituskuplan, josta ovat hyötyneet vain äärivarakkaat. Maailmaa hallinnoiva globalistinen eliitti suosii suurta liiketoimintaa, keskusjohtoa ja 'hyvä veli' järjestelmää. Onko EU:sta tullut Neuvostoliitto steroideilla vai laittaako Brexit ja sen seuraukset kapuloita rattaaseen?

Kaikki, jotka kritisoivat näitä selvästi nähtäviä trendejä, ovat joutuneet median pilkattavaksi. Jos kyseenalaistaa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan ja avoimet rajat, leimataan helposti rasistiksi.

Brexit on osa suurempaa trendiä; Euroopassa ja myös muualla maailmassa on voimistunut natiolistinen ajattelu. Kun talous menee heikosti niin kuin viime vuosina EU:ssa, aletaan helposti etsiä syntipukkeja asialle. Tällä hetkellä sellaisia ovat maahanmuuttajat, taloudelliset spekulantit ja pankkiirit.

Ensimmäistä on helpoin osoittaa sormella. Tästä ovat ammentaneet voimansa monet nationalistiset ryhmät Eurooopassa ja osittain myös Brexit. Nopeimmin kasvavat poliittiset ryhmät Euroopassa ovat nationalisteja ja/tai EU-vastaisia ryhmittymiä.

Nationalismi on toisaalta yksi merkki siitä, että ollaan siirtymässä kauppasodan aikaan.

27.6.2016 Jos Brexit on aiheuttanut taloudellisen shokin Euroopassa, saattaa se olla pientä sen rinnalla mitä voi olla odotettavissa pankkien kohdalla.

Ne EU-alueen pankit, jotka eivät käytä euroja (esim. Ruotsi, Puola) näyttävät olevan paremmassa kunnossa kuin euroja käyttävien maiden pankit, kuten Espanjan, Italian, Ranskan tai Saksan. Pankit niissä euroopan maissa, jotka eivät ole EU:n jäseniä, ovat kaikkein parhaimmssa kunnossa.

Siis EU ei ole ollut hyväksi pankkien vakavaraisuudelle ja jos EU maa on käyttää euroja valuuttanaan tuhoisa vaikutus pankeille on vielä suurempi. Euroopan suuret pankit ovat huonnoimmassa tilassaan historiansa aikana.

Brexitin vaikutukset voivat pikku hiljaa laantua, mutta pankkien ongelmat eivät poistu ja on suuri riski, että ongelmat laajenevat USA:han ja Aasiaan.

Aivan välittömässä vaarassa ovat muutaman suuret Italian ja Espanjan pankit, joiden varallisuus on yli 200 miljardia euroa. Niiden likvidit varat ovat olemattomat, niillä on runsaasti huonoja lainoja, varallisuuden tuotto on heikko ja toiminta on tappiollista. Pankit ovat siin moniongelmaisia huolimatta maan hallinnot antamista avustuksista.

Myös monet Saksan suurimmista pankeista ovat heikossa tilassa. Deutche Bank:lla ja Commerzbank:lla on suuria liikesopimuksia Iso-Britannia kanssa ja laajaa toimintaa Lontoossa. Brexit heikentää näiden pankkien asemaa.

Suurilla pankeilla Euroopassa on suuret ongelmat.

28.8.2016 Eilen markkinat jatkoivat edelleen laskuaan. Viime viikon mustana perjantaina maailman markkinat tekivät historian suurimman yhden päivän laskun. Yhden päivän aikana markkinat menettivät yhteensä 2 000 miljardia dollaria. Toiseksi suurin lasku nähtiin 7 vuotta 7 kuukautta 7 viikkoa 7 päivää sitten 29.9.2008, jolloin yhtenä päivänä markkinat menettivät 1 900 miljardia dollaria.

Perjantain lasku on lisänä jo viimeisen vuoden aikana koettuun tuhansien miljardian menetykseen. Voidaan hyvin nähdä, että Brexit ei aloittanut markkinoiden romahdusmaista kehitystä vaan ainoastaan kiihdytti sitä. Tällä hetkellä on suurin uhka, että vuoden 2008 Lehman Brothers:n kaltainen tilanne toistuu lähikuukausien aikana.

Bloombergin mukaan myös maailman varakkaimmat ihmiset kokivat myös melkoisia menetyksiä. Osakemarkkinoilla maailman 400 rikkainta kokivat yhteensä 127,4 miljardia dollaria tappiota. Miljardöörit menettivät omaisuudestaan 3,2 %. Euroopan rikkaimpiin kuuluva Amancio Ortega menetti 6 miljardia perjantain aikana.

Pankeille perjantai oli erityisen huono päivä. Deutche Bank, DB, menetti arvostaan 17,49 %. Tilanteen tekee erityisen huolestuttavaksi se, että DB:llä on maailman suurimmat panokset johdannaismarkkinoilla.

Japanin markkinat jatkoivat jo pitkään jatkunutta hidasta sulamistaan. Nikkei menetti perjantaina 1286 pistettä. Samaan aikaan kuitenkin jeni vahvistui, koska sitä edelleen pidetään turvavaluuttana.