9.7.2023 Kun länsimaiden talous murtuu pikkuhiljaa, muuttuu BRICS-maiden muodostama liittoutuma yhä merkittävämmäksi.Tällä hetkellä BRICSiin on liittynyt yli 40 maata, jotka edustavat 2/3 maapallon väestöstä ja 1/3 se bruttokansantuotteesta. Tulevina vuosikymmeninä nämä maat tulevat kehittymään voimakkaimmin länsimaiden romahtaessa velkataakan sekä moraalisten ja poliittisten ongelmien vuoksi.

BRICS pitää seuraavan suuren kokouksen Johannesburgissa 22-24 heinäkuuta. Ranskan presidentti yritti päästä kokoukseen kuokkavieraana, mutta tuli torjutuksi. Kullalla on suuri rooli BRICS:ssä varsnkin kun se on ilmoittanut, että ensi kuussa on tulossa BRICSin oma yhteisvaluutta, joka on kultasidonnainen. Dollarin kultasidonnaissuuden päätti presidentti Nixon vuonna 1971. Sen jälkeen dollarin arvo on pudonnut 98 %:ia.

Dollari on kuitenkin edelleen pääasiallinen valuutta maailmankaupassa. Dollarin asema on säilynyt, kun muut FIAT-valuutat ovat romahtaneet samaa tahtia. Dollaria on pitänyt merkittävänä myös vuonna 1973-1974 syntynyt petrodollari eli Saudi-Arabian kanssa tehty sopimus myydä öljyä dollareina. Kun länsimaat nyt uppoavat velkasuohon, korruptioon ja moraaliseen mädännäisyyteen, voidaan odottaa, että on alkamassa suuri siirtymä FIAT-rahasta valuuttoihin, jotka ovat kultasidonnaisia.

Länsimaissa ei ole löytynyt johtajaa eikä poliittista tahtoa vetää maita pois tästä suosta, mihin on ajauduttu. Suuri osa länsimaista on tällä hetkellä siirtymässä polittisesti oikealle Iso-Britanniaa lukuunottamatta. USA:n kärsiessä tällä hetkellä heikosta johtajuudesta ovat myös muut länsimaat samoissa ongelmissa. Heikot johtajat yleensä edeltävät ja kärjistävät valtakuntien romahdusta. BRICS maiden nousun yhteydessä myös raaka-aineiden hinnat tulevat nousemaan.

Talouden painopisteen siirtyessä lännestä itään, perinteisesti turvallisina pidetyt sijoitusmuodot eivät tule säilyttämään asemaansa. Tällöin sijoittaminen valtion velkakirjoihin ei ole kannattavaa. Mm. Ray Dalio, tunnettu rahastosijoitaja, varoittaa USA:n velkakirjoihin sijoitettaessa kestävän 500 vuotta ennen kuin saa sijoittamansa rahat takaisin. Nyt tapahtunut korkojen nousun jatkuminen tai pysyminen pitkään korkealla on todennnäköistä. Tämä lisää voimakkaasti riskejä velkakirjamarkkinoilla.

Lähivuosina ovat raaka-aineet ja niitä tuottavat yritykset tulevat olemaan hyviä sijoituskohteita. Arvometallien lisäksi potentiaalisia hyviä nousukohteita ovat öljy ja uraani.

USA:n velka suhteessa BKT:n. Historiallinen nousu jatkuu.

24.7.2023 Tuleeko maailman velkatilanne äkillisesti kestämättömäksi? Avokätinen länsimaailman velanotto sallii ainakin kansalaisten ylenpalttisen mässäilyn kuluttamalla materiaalisia ja taloudellisia resursseja yli varojen. Tämä on johtanut valtaviin sijoituskupliin. Länsimaiden tilanne muistuttaa 400-luvun Roomaa. Myös tällöin sodat, velkaisuus, valuuttojen romahtaminen, moraalinen mädännäisyys, korruptio ja sosialismi olivat vallitsevia.

Jotta saataisiin peitettyä taloudellisen romahduksen todellinen syy, parhaaksi osoittautunut tapa on aloittaa sota. Siitä saadaan helposti syntipukki kaikkeen taloudelliseen kaaokseen. Useat poliittisen johtajat ovat kiintyneet sotaleikkeihin, vain ani harvat heistä on koskaan ollut sodassa eturintamalla. Sota luo ihmiseen pelon, jonka avulla poliitikot voivat hallita maata vastuuttomasti ja samalla pitää kansalaiset vahvan kontrollin alla. Kansalaiset lännessä ja idässä eivät halua sotaa. Sen sijaan sotaa käydään ja lisää sotia on tulossa, koska maiden johtajat voivat ajaa niiden avulla omia etujaan. Sotaan ei länsimailla ole lainkaan tarvittavaa pääomaa, mutta velkaa voidaan ottaa sitäkin varten.

Vaikka sota olisi paikallinen se syö ajan mittaan valtavasti varallisuutta ja ihmishenkiä. Pahimmillaan se laajenee globaaliksi sodaksi ydinaseineen, jonka jälkeen sotia sitten käydäänkin kivilingoin ja keihäin. Lännen johtajat palvelisivat kansalaisiaan paremmin jos he aseiden sijasta lähettävät rauhanneuvottelijoita sotaa käyviin maihin.

USA:n velka nousi sen perustamista vuodesta 1776 vuoteen 1997 21 000 miljardia dollaria. Nyt tuo sama summa rahaa on otettu velkaa viimeisten neljän vuoden aikana. On totta, että raha on holtittoman velanoton vuoksi myös menettänyt merkittävästi arvostaan, joten reaalivelan nousu ei näytä ihan yhtä pahalta. Joka tapauksessa se, että velan määrä on vuodesta 1969 asti 63 kertaistunut kertoo melkoisesta velan varassa elämisestä.