5.3.2023 USA.n valtion velkakirjojen korot nousevat jällee piikkimäisellä tavalla. Kahden vuoden velkakirjan korko ylitti aikaisemman 4,72 %:n koron ja on sulki 5,0 %:n tienoilla. Tämä tuntuu korkealta kun ajatellaan, että vuosi sitten samaan aikaan korko oli 1,25 %.

Tällä on suuri merkitys, sillä osakemarkkinoiden voimakas lasku on johtunut nimenomaan velkakirjojen korkojen noususta. Kun sijoittajat olivat hetki sitten nauttineen 0, 25 %:in riskittämistä koroista, he saavan nyt lähes 5 %. Tähän verrattuna sijoittajat eivät ole valmiita maksamaan tulevaisuuden odotuksiin vedoten 20-22 kertaisia summia yhtiöiden tuloksiin nähden tulevaisuuden odotuksiin vedoten. Nyt he maksavat niitä 16-18 kertaisesti ja tulevaisuudessa vielä vähemmän. Osakkeiden hinnat tulevan vielä laskemaan.

Tällä hetkellä ollaan siinä tyypillisessä tilanteessa, jolloin osakkeiden romahdukset tapahtumavat. FED on menettämässä uskottavuuttaan Viime aikoina on sijoittajille uskoteltu, että pahin on jo ohi ja 1,5 miljardia dollaria päivää kohden on virrannut osakemarkkinoille tammikuussa. Tämä tapahtuu samaan aikaan kuin kiinteistömarkkinoiden romahdus on alkanut ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008. Oheinen kuva näyttää, että myös osakemarkkinoilla tärkeä tekninen signaali (MACD) näyttää samoin kuin vuonna 2000 ja 2008 nyt alkaneiden laskumarkkinoiden alkaneen. Osakkeiden lasku tulee jatkumaan ja voimistumaan vielä pitkään.

11.3.2023 Amerikkalainen Silicon Valley Bank (SV Bank) romahti eilen ja tämä oli USA:n toiseksi suurin pankkiromahdus USA:n historiassa. Pelko heräsi välittömästi siitä, että nyt toistuu Bear Stearns:n kaltainen romahdus, joka vavisutti talousmarkkinoita vuosina 2007-2008. Bear Stearnin romahdus aiheutti dominoefektin, joka oli kaataa koko läntisen talousjärjestelmän. SV pankin valuuttapako saattaa aiheuttaa sen, että seuraavaksi heikoimmin kapitalisoitu pankki romahtaa pian sen jälkeen. Näin talletuspako siirtyy pankista toiseen. SV pankin lisäksi monet pienet pankit menettivät perjantaina pörssiarvoaan. Myös pörssien indeksit romahtivat ja kullan arvo nousi uutisen vuoksi.

Pankkien romahdus on seurausta keskuspankki FED:n aggressiivisimmasta korkojen nostopolitiikasta vuosikymmeniin. FED:n puheenjohtaja sanoi viime kesänä: "Nyt ymmärrämme paremmin kuinka vähän ymmärrämme inflaatioita". Ei kuulosta kovin lupaavalta mieheltä, joka pystyy kontrolloimaan lähes kaikkea taloudessa. Hän voi loihtia tuhansia miljardeja kuin taikuri tyhjästä, nostaa ja laskea korkoja mielinmäärin, ajaa liiketoimintoja ja pankkeja konkurssiin ja aiheuttaa ihmisten työttömäksi joutumisen.

Ja tämä ihmisen sanoo, ettei ymmärrä lainkaan inflaatioita. Nyt nämä keskuspankin asiantuntijat ovat sotkeneet talouden niin, että vaarallinen pankkien talletuspako tapahtuu reaaliajassa silmiemme edessä. Tallettajat vetivät kiihkeästi rahojaan pois Kaliforniassa sijaitsevasta Silicon Valley Bank:sta, kun pankki oli ilmaissut kärsineensä sijoitustoiminnassa tappioita. Toimintaa valvovat viranomaiset eivät olleet havainneet pankin toiminnassa mitään ongelmia. Tilanteeseen taustalla vaikuttivat oleellisesi ne taloudelliset olosuhteet, jotka keskuspankki oli luonut. Keskuspankin tehtävänä on taloudellisen vakauden aikaansaaminen erityisesti pankkisektorilla. Tässä he ovat nyt sitten mokanneet pahemman kerran.

Vielä menneellä viikolla FED oli esiintynyt erittäin haukkamaisesti, mikä tarkoittaa, että he olivat nostamassa edelleen korkoja hyvin aggressiivisesti. Nyt FED joutuu kokoontumaan kiireesti ja painamaan hätäjarrua. FED on ajautunut pakkotilanteeseen. Korkojen nosto on pysäytettävä ja inflaatiopuheet lopetettava. Inflaation on pakko antaa elää omaa elämäänsä keskuspankin siihen puuttumatta. Tilanne on hyvin vakava. Jos laajempi talletuspako nyt alkaa, joutuvat FED:n puheenjohtaja ja hänen lähimmät neuvonantajansa eroamaan. He ovat tehneet väärän arvion, jonka seuraukset ovat karmeat.

Tällä viikolla FED:n puheenjohtaja ilmaisi, että työllisyysluvut ovat liian hyviä eli ihmisille on tarjolla liikaa työpaikkoja. FED siis yrittää saada lisää ihmisiä työttömäksi, jolloin on vähemmän varoja kuluttaa ja silloin inflaatio laskee. Huh, kuulostaa järjettämältä puheelta, mutta näin he ajattelevat. Kun FED saa aikaan ihmisten työttömäksi joutumisen, puuttuu maan hallinto peliin pelastaakseen ihmisten talouden työttömyysavustuksilla. Ja mistä maan hallinto saa varat avustuksien maksamiseen? FED:ltä tietenkin. Melkoisen sekavaa peliä.

Lisäksi FED katsoo vain työllisyyslukuja yleisesti eikä välitä lainkaan työn laadusta. Työllisyyden nousu johtuu lähes yksiomaan matalapalkkaisten alojen työpaikkojen määrien noususta esim. tarjoilijoiden ja baarimikkojen. Sen sijaan korkeapalkkaisten työpaikkojen määrät eivät ole nousseet kuten ohjelmoijien, tutkijoiden ja sijoitusanalyytikkojen.

FED pitää inflaation syyllisenä sotaa ja pandemiaa. Mitään ei puhuta siitä, mitä nollakorkopolitiikka tai 8000 miljardin dollarin luominen tyhjästä vuoden 2008 jälkeen saa aikaan. Unohdetaan myös yli 30 000 miljardin valtionvelan ja 4000 miljardin budjettivajeen vaikutus.

22.3.2023 Tänään USA:n keskuspankki FED kertoo viimeisimmän näkemyksensä siitä, mikä tulee olemaan heidän rahapolitiikkansa suunta lähiaikoina. Tällä on hyvin suuri merkitys juuri nyt kun inflaatio antaa paineita koronnoston jatkumiseen ja pankkikriisi taas vaatii korkojen nostojen pysäyttämistä tai jopa laskemista.

Jos FED nyt valitsee koronnostojen jatkumisen pankkien ongelmat syvenevät. Tällöin uhkaa talletuspaot ja pitkäaikaisten sijoitusten arvojen romahtaminen. Verhojen takana on melkoinen pelonsekainen kuhina kun ajattelee, että FED:llä on suojattavanaan 18 000 miljardin dollarin edestä pankkien talletuksia. Jos asiat olisivat kunnossa, kuinka edes tällaisia ajatuksia voi syntyä puhumattakaan siitä, että asiat ovat olleet julkisessa mediassa puheenaiheena. Kuinka sitten onkaan asioiden laita, kun FED edelleen nostaa korkoa?

Toisaalta jos FED pidättyy nostamasta korkoja, se merkistsee inflaation pahemista. Pahimmassa tapauksessa se merkitsee hyvin jyrkkää inflaation nousua. Ydininlaatio on jo nyt 6 %. Jos FED antaa inflaation kasvaa tästä, mitä tapahtuu taloudelle, joka on jo nyt taantuman kynnyksellä. Entä mitä tapahtuu pörssikurseilla inflatoorisessa taantumassa?

Viime viikolla sai pankkikriisi ensimmäisen suuren luokan uhrinsa, Sveitsin toisiksi suurimman pankin Credit Suissen. Sitä ennen kriisin uhrina ovat olleet keskisuuret pankit. Niistä tunnetuin Silicon Valley Bank, joka on maan 15. suurin pankki, jonka omistukset ovat n. 209 miljardia dollaria.
Maanantaina jättipankki UBS päätyi ostamaan sveitsiläiset Credit Suissen 3,3 miljardilla dollaria. Credit Suisse itse on suuri pankki, jolla on omaisuutta 1400 miljardin edestä. Kun ajattelee, että Sveitsin bruttokansantuote on n. 800 miljardia dollaria, saa käsityksen pankin koosta.

Credit Suissen kokoisen pankin sortumisella on laajat vaikutukset. Suurin osa Credit Suissen velkakirjojen ja osakkeiden omistajista menettevät sijoituksensa. Noin 16 miljardin dollarin verran Credit Suissen velkakirjoja alas kirjattiin nollan arvoiseksi. Sen sijaan osakkeen omistajat saivat vaatimattoman korvauksen omistamistaan osakkeistaan.

Suurin vaikutus Credit Suissen tapaus on sijoittajien luottamukseen. Tämän jälkeen ei kukaan ei kukaan täysjärkinen halua omistaa velkakirjoja tai osakkeita vaikeuksiin ajautuneessa pankissa. Pankeilla on lähtökohtaisesti vaikea tilanne; Kuka haluaa pitää talletuksia pankissa 0,23 %:n korolla, kun lyhytaikaisista valtion velkakirjoista saa 3-4 %:n koron. Raha virtaa helposti sinne, mistä se saa enemmän tuottoa. Tällä hetkellä pankkien asiakkaat ovat peloissaan talletustensa puolesta, mikä lisää talletuspakojen todennäköisyyttä.