1.9.2018 Vuonna 2000 korruptoituneet välittäjät ja investointipankkiirit jättivät pahaa aavistamattomien sijoittajien käteen arvonsa menettäneitä teknologiaosakkeita. Teknologia indeksi Nasdaq menetti arvostaan 75 prosenttia ja useat teknologiayhtiöt menettivät kokonaan arvonsa. Sijoittajat menettivät yhteensä 2000 miljardia dollaria.

Vuonna 2008 pankkiirit ja asuntalainojen rahoittajat melkein tuhosivat koko länsimaisen talousjärjestelmän antamalla 1700 miljardia dollaria rahaa ihmisille, jotka eivät koskaan pystyneet maksamaan sitä takaisin. S&P 500 pörssi-indeksi putosi yli 50 %. USA:n ja samalla maailman talous pelastettiin veromaksajien rahoilla.

Nyt muutaman kuukauden sisällä alkavan uuden talouskriisin voi aiheuttaa USA:n n. 70 000 elärahastoa. Vuoden 2017 lopulla USA:n eläkerahastojen sijoitukset oli arvoltaan 25 190 miljardia dollaria. Tästä huolimatta niillä on 6000 miljardin dollarin maksuvaje tänä vuonna. Tilanne on jo alkanut karkaamaan käsistä ja osa nykyisistä eläkeläisistä ovat jääneet paitsi luvatuista saamisistaan. Tuleva eläkemaksukriisi on jo uutisoitu jo useissa suurissa lehdissä. USA:n talouden suurin kansallinen painajainen on jo alkanut. Osalle USA:n 31 miljoonasta eläkeläisestä on eläkkeitä leikattu pahimmillaan 90 prosenttia.

USA:n eläkerahastojen hallinnoimat 22 500 miljardin arvoiset sijoitukset ovat suuremmat kuin USA:n bruttokansatuote, joka on 18 600 miljardia dolllaria. Eläkerahastojen 6000 miljardin maksuvaje on mittava. Se on 50 prosenttia suurempi kuin esim. USA:n hallinnon budjetti ja kuusi kertaa suurempi kuin USA:n hallinnon maksuvaje vuonna 2017.

Kun ilmenee, että elärahastot ovat maksukyvyttömiä, USA:n talous ja osakemarkkinat kokevat melkoisen romahduksen. Tähän liittyvät myös velkakirja- ja asuntomarkkinat.

USA:n eläkerahastot tarvitsevat välittömästi 28 000 miljardia dollaria, jotta syksyn eläkemaksut toimisivat. 6000 miljardin dollarin vajeen maksajaa tuskin löytyy.

Espanjan osakkeet ovat laskussa.

7.9.2018 Kehittyvien talouksien ongelmat kasvavat ja tartunta leviää nopeasti. Nyt alkaa olemaan vuorossa kehittyneet maat. Espanjalaiset pankit ovat lainanneet Turkille miljardia dollaria. Kuten viereisestä kuvasta nähdään, on Espanjan pörssi-indeksi nyt rikkonut merkittävän tukitason on nyt voimakkaassa laskutrendissä. Riski siihen, että lasku tarttuu myös muiden länsimaiden pörsseihin on todellinen. Tämä koskee myös länsitalouden ykkösmaata USA:ta. USA:n tärkeimmät pörssi-indeksit uhkaavat laskea pitkäaikaisten nousutrendien alle.


8.9.2018 Osakkeet lähes kaikkialla muualla paitsi USA:ssa ovat lähteneet laskuun. Onko USA immuuni tartunnalle? Kuten viereisestä kuvasta nähdään jatkaa S&P 500 indeksi nousuaan, kun nyt myös Kiinan osakkeet ovat jyrkässä alamäessä. Myös useimmpien raaka-aineiden hinnat ovat olleet jyrkässsä laskussa. Voiko USA:n osakkeet jatkaa nousukehitystään välittämättä maailman talouden reaaliteeteista.

9.9.2018USA:n osake-indeksit ovat rikkoneet ennätyksiä yhä uudelleen tänä vuonna. USA:n osakemarkkinoiden nousu ei kuitenkaan ole merkki vahvasta taloudesta, vaan epäterveestä keinotekoisesti luodusta kuplataloudesta. Kehitys tulee väistämättä päättymään kriisiin, joka on pahempi kuin vuonna 2008.

Viimeinen suuri taantuma USA:ssa saavutti pohjalukemansa maaliskussa vuonna 2009. Sen jälkeen on USA:n osakeindeksi S&P 500 noussut 300 %:ia ja indeksi on nyt 80 %:ia korkeammalla kuin vuoden 2007 huippulukemissa. Pienten yhtiöiden Russell 2000 indeksi ja teknologia indeksi Nasdaq ovat nousseet vielä enemmän; 400 %:ia ja 500 %:ia. Tärkein syy tällaiseen nousukehitykseen on ollut ultrahalpa korko. Halpa laina laina mahdollistaa sijoittajien spekuloimisen sijoituksilla ja yhtiöille ostaa takaisin omia osakkeitaan. Toisaalta se kannustaa siirtämään rahaa pois pankkitileiltä riskimpiin sijoituksiin. Halpa korko myös nostaa inflaatioita, joka osaltaan nostaa sijoitusten arvoa.

Kuplassa osakkeet ovat ylihintaisia verrattuna tulokseen, tulovirtaan, kirjanpitoarvoon jne. Kuplat syntyvät tietyin aikavälein, eikä nyt syntynyt osakekupla poikkea aikaisimmista. Alla on kuva tunnetusta syklisesti sovitetusta hinta/tulos suhteesta (CAPE), joka osoittaa, että osakkeet ovat nyt kalliimpia kuin vuoden 1929, joka johti osakekurssien romahdukseen ja suureen suureen lamaan. Toinen kuuluisa osakkeiden arvoa kuvaava indikaattori on Warren Buffetin indikaattori (alhaalla), joka kuvaa osakkeiden markkina-arvoa suhteessa bruttokansantuotteeseen, joka osoittaa, että osakkeet ovat nyt kalliimpia kuin teknologiaosakekuplan aikaan vuonna 2000.

Osakkeiden arvostusta kuvaavan CAPE-indeksin kehitys sadan vuoden aikana.

Warren Buffet indeksin kehitys.

Kiinan osamarkkinat ovat voimakkaassa laskussa.

14.9.2018 Ne lukuisat talouskuplat, jotka keskuspankit ovat onnistuneet luomaan vuosina 2008-2018 ovat nyt puhjenneet tai puhkeamaisillaan. Neulana kuplille toimii USA:n keskuspankki FED.

USA:n osakemarkkinat ovat nousseet yhä korkeammalle, kun pääoma siirtyy USA:han FED:n harjoittaman politiikan seurauksena. Samalla muu maailman talous on sulamispisteessä.

Kiinan osakemakkinat ovat 10 %:ia alempana kuin vuosi sitten, mutta 24 %:ia alempana vuoden 2018 huippulukuja. Saksan osakemarkinat ovat laskeneet 17 % ja Japanin 12 % vuoden huipusta.

USA:n koronnostot houkuttelevat pääoman siirtymistä USA:han. USA:n lyhyet korot ovat nousseet yli 2 %:n, kun korot muualla ovat useinmiten negatiiviset. Näin myös USA palkitsee niitä, jotka ostavat USA:n velkaa ja rankaisee muiden valtioiden velan omistajia. Kun USA:n osakemarkkinat nousevat, ovat osakkeet muualla romahduskierteessä.

17.9.2018 Viime toukokuussa Italian velkakirjamarkkinat heräsivät ymmärtämään mitä Italian vaaleissa oikeasti tapahtui. Velkakirjojen arvot lähtivät jyrkkään laskuun ja korot nousuun. Italian poliittinen sekasotku on sen jälkeen on pitänyt Italian bondimarkkinoita sekavuuden vallassa. Tällä hetkellä sekä Italian päämisteri ja talousministeri eivät omaa minkäänlaista poliittista taustaa ja ovat asemassaan lähinnä akateemisten arvojensa ansioista.

Italian budjetti pitää saada päätökseensä ensi kuun aikana. Italian pääministerin ja talousministerin pitää löytää kompromissi kahden hallitsevan puoleen (Lega ja Viiden tähden liike), velkakirjamarkkinoiden ja EU välillä. Tällaisen kompromissin löytäminen on mahdotonta. Lisäksi kumpikin hallitseva puolue on luvannut lisätä voimakkaasti hallinnon kuluja, mikä romuttaa velkakirjamarkkinat ja ovat ristiriidassa EU:n lakien kanssa.

Lisää painetta Italian velkakirjamarkkinoille saa aikaan EU:n säästövaatimukset, jotka aikanaan tiputtivat Kreikan talouden kuilun partaalta ja ovat pahassa ristiriidassa hallitsevien puolueiden tavoitteiden kanssa. Velkakirjamarkkinat tarvitsisivat uskottavaa taloudellista suunnitelmaa, jota tuskin tulee löytymään.

Lokakuussa Italia joutuu seinää vasten ja toukokuun minikriisi tulee tuntumaan kevyeltä puistokävelyltä verrattuna nyt syntyvään kriisin. Italian pitää hyväksyttää budjettinsa raamit ensin EU:lla ennen kuin se voi edes alkaa sisäisesti keskustelemaan siitä vakavasti.

USA:n 10 vuoden velkakirjan koron kehitys.

21.8.2018 Osakkeet ovat laskukerteessä kaikkialla USA:ta lukuunottamatta. Lisähuolia maailman taloustilanteeseen tuo velkakirjamarkkinat. Miksi tämä on niin tärkeää?

Maailman talouden liikkeet vuoden 2008 jälkeen on määrännyt nimenomaan keskuspankkien huoli velkakirjamarkkinoista.Keskuspankit käsittelivät vuoden 2008 asuntomarkkinakriisin luomalla kuplan valtion velkakirjamarkkinoille. Nämä markkinat muodostavat talousjärjestelmämme selkärangan. Kun se on kasvanut kuplaksi, on myös kaikki muut sijoitusinstrumentit menneet kuplatasolle.

Tämän vuoksi ovat velkakirjojen korot nousussa, mikä merkitsee aina velkakirjojen arvojen laskua. Tämä taas saattaa aloittaa velkakirjakuplan puhkeamisen. Osakemarkkinoiden voimakas lasku saattaa aiheuttaa paikallisia ongelmia, mutta velkakirjamarkknoiden romahdus romuttaa koko maailman talousjärjestelmän. Tämän vuoksi on tärkeää seurata velkakirjojen korkojen kehitystä. Oheisissa kuvissa nähdään tärkeimpien velkakirjojen korkojen kehitys USA:ssa, Saksassa ja Japanissa.

Saksan 10 vuoden velkakirjan korko.

Japanin 10 vuoden velkakirjan korko.

Raha varallisuuden säilyttäjänä on huono vaihtoehto kultaan verrattuna.

26.9.2019 Valuuttamarkkinat ovat maailman suurimmat markkinat. Siellä käydään kauppaa valuutoilla kahdessa viikossa yhtä paljon kuin on koko maailman bruttokansantuote ja on suuruudeltaan 200 kertaa suurempi kuin New Yorkian osakepörssi. Tämä myös kuvaa sitä, että eri maiden valuutat toimivat kansalaistensa elintason turvaajana. Mutta onko siitä siihen pitkässä juoksussa?

Yhdenkään maan hallitus ei kerro kansalaisilleen, että heidän harjoittamansa politiikka itse asiassa tuhoaa maan valuutan arvon. Kun tutkitaan miten saisi varallisuutensa turvattua pitkässä juoksussa, nousee esille kulta. Se on säilyttänyt arvonsa vuosituhansien ajan. Valuuttojen arvo perustuu luottamukseen ja uskoon, että niillä on arvoa. Tämä arvo hupenee nopeasti. Jos verrataan esim. dollaria kullan arvoon, oli kullan arvo vuonna 1971 35 dollaria unssilta ja nyt noin 1200 dollaria unssilta. Siis dollarin arvo on laskenut 97 %:ia 47 vuodessa suhteessa kultaan.

Kaikkien valuuttojen ostoarvo on hävinnyt 97-99 % kultaan nähden vuodesta 1913 lähtien. Siis kulta on ollut ylivertainen varallisuuden säilyttäjä verrattuna valuuttoihin jo pitkään. Lisäksi valuuttojen omistamiseen sisältyy suuri riski, joka on totetutunut Venezuelassa, joka on menettänyt yhden vuoden aikana valuuttansa Bolivarin arvosta 99,9 %:ia. Monet muut maat ovat samalla tiellä, kuten Argentiina. On hyvin todennäköistä, että myös raskaasti velkaantunut USA ajautuu lopulta samanlaiseen tilanteeseen muutaman vuoden sisällä. Jos ajatellaan, että dollarin todellinen arvo on heikentynyt 97 %:ia vuodesta 1971 lähtien, saattaa jäljellä olevat kolme prosenttia mennä nopeasti. Tämän ovat Venezuelalaiset saaneet kokea karvaasti, kun sen valuutan romahdus on vienyt kansalaiset taistelemaan taloudellisesta ja fyysisestä toimeentulosta. Tämä on väistämätön seuraus sosialismista, jossa kun 'muiden' ihmisten raha loppuu. Sosialistinen talousmalli leviää nopeasti maasta toiseen romuttaen maan talouden. Nyt ovat vuorossa periferiamaat Venezuela, Argentiina, Brasilia, Etelä-Afrikka, Turkki, Indonesia jne. Kasvavien markkinoiden alueiden jälkeen ovat vuorossa kehittyneet maat. Sosialismi on tie hyperinflaatioon.