1.8.2016 Monet sijoittajat tulevat pian kokemaan elämänsä suurimman markkinoiden romahduksen. Taloussykleihin kuuluvat nousut ja laskut. Nyt on edessä laskuvaihe, joka tulee saamaan historiallisen mittasuhteet. Viereisessä kuvasta nähdään S&P osakeindeksin aikakäyrät viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Vuoden 2000 teknogiakupla pudotti indeksiä 50 % ja vuoden 2008 talouskriisi 58 %.

Miksi seuraava romahdus tulee olemaan niin suuri? Tärkein syy tulee olemaan maailman velkakuplan todennäköinen puhkeaminen. Maailman velka on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti ja nyt n. 200 000 miljardia dollaria. Muita syitä romahdukseen tulee olemaan heikko talouden kasvu, yliarvostetut markkinat, joiden yhteys todellisuuteen on kadonnut, tehoton talouspolitiikka ja geopoliittinen epävakaus. Kukaan ei tiedä romahduksen hetkeä eikä sitä, kuinka alas markkinat menevät ennen kuin pohja löytyy.

Nyt on jo nähty useita esimerkkejä mitä tulee tapahtumaan kaikkialla; Puerto Ricon ajautuminen maksukyvyttömäksi, Kreikan talouskriisi ja EU:n sille tekemä nöyryytys, Kiinan osakemarkkinoiden romahdus ja Kiinan valuutan epätoivoinenn delvalvointi. Kaikki nämä ovat oireita pahasti ylivelkaantuneesta maailmasta. Se johti myös elokuun 2015 romahdukseen, jossa Dow Jones osakeindeksi koki historian suurimman yhden päivän romahduksen. Vuoden 2015 lopulla FED teki 0,25%:n koronnoston. Tämä riitti romahduttamaan markkinat tämän vuoden alussa, mikä osaltaan kertoo markkinoiden epävakaudesta.

2.8.2016 Alku vuodesta alkanut öljyn hinnan nousu päättyi kesäkuussa alkaneeseen voimakkaaseen laskuun ja hinta on nyt n. 40 dollaria barrelilta. Öljyn hinta on laskenut kesäkuun alusta 21 prosenttia. Moni energiateollisuuden yritys elättelee voimakkaasti toiveita öljyn hinnan noususta. Mikäli hinta ei nouse, joutuu mm. monet USA:n öljyn hinnasta riippuvat yritykset ahtaalle.

Öljyn hinta on lähtenyt uudelleen laskuun, koska monet OPEC-maat ovat jatkaneet öljyn pumppaamista ennätysmääriä. Monien näiden maiden talous tarvitsee kipeästi käteistä ja ovat myymään öljyä lähes millä hinnalla tahansa pitääkseen markkinaosuutensa.
USA:ssa öljyn tuottaminen liuskeöljystä on kallista ja koko tätä teollisuuden haaraa USA:ssa uhkaa konkurssiaalto. Tämä merkitsee sitä, että USA menettää suuren määrän hyväpalkkaisia työpaikkoja. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana Teksasin energiayhtiöt menettivät 35 000 työpaikkaa. Maailmanlaajuisesti on energiateollisuus menettänyt 290 000 työpaikkaa siitä lähtien kun öljyn hinta alkoi laskea vuonna 2014.

Tällä hetkellä näyttää, ettei öljyn hinta oleellisesti nouse, ellei Lähi-Idässä ala laajamittainen sota. Ottaen huomioon Washintonin sotaa lietsovat tahot tämä on mahdollista.

Osoittaako tämä käyrä lopun alkua koko maailman velkakirjamarkkinoilla (Japanin 10 vuoden joukkovelkakirjan korko)?

3.8.2016 Monet eurooppalaisten suurpankkien osakkeiden arvot saivat eilen uusia historiallisia minimiarvoja, kun pelko pankkien vakavaraisuudesta leviää sijoittajien keskuudessa. Nolla-/negatiivinen koron nähdään syövän pankkien voittoja.

Samaan aikaan Japani saattaa aiheuttaa oman velkakirjakuplan puhkeamisen. Kun pääministeri Shinzo Abe julkisti uuden 276 miljardin dollarin stimulaatio paketin eilen, Japanin kymmenen vuoden valtion velkakirjojen korot tekivät jyrkän nousun ja samalla velkakirjojen arvon laskivat. Kyseessä on pahin velkakirjajon arvojen lasku kolmeen vuoteen. Sijoittajat näkevät, että odotettua pienempi elvytyspaketti merkitsee, että Japanin keskuspankki BOJ on lopettamassa aggressiivista elvytyspolitiikkaansa. Toisin sanoen BOJ ei enää usko elvytyspakettien tehoavan. Tämä on koko Japanin taloudelle suuri hälytyssignaali ja vaara velkakuplan puhkeamiseen kasvaa päivä päivältä.

Koko maailman taloutta pitää pystyssä usko ja luottamus velkakirjoihin sijoituksena. Jos tämä usko alkaa repeilemään ja alkaa massiivinen velkakirjojen myynti, valtiot ajautuvat suuriin ahdinkoihin. Alkaako tämä ahdinko Japanista?

4.8.2016 Kaikkialla maailmassa ovat keskuspankit ovat laskeneet korkoja jo vuosia ja monet ovat negatiivisissa koroissa. Tänään Englannin keskuspankki BOE laski ohjauskorkoaan 0,5 %:sta 0,25 %:iin. Samalla se laajensi elvytysohjelmaansa 60 miljardiin puntaan (mukaan lukien yhtiöiden velkakirjojen ostot).

Tämä oli ensimmäinen BOE:n koronlasku sitten vuoden 2009 ja on nyt matalammalla kuin koskaan aikaisemmin. Koron lasku yhdistettynä elvytypakettiin on selkeä signaali siitä, että myös BOE on menettämässä kontrolliaan. Koron laskun yheydessä myös punnan arvo heikkeni jälleen voimakkaasti.

Samalla dollari vahvistui puntaan nähden samoin kuin se on tehnyt pitkään jo suhteessa maailman muihin valuuttoihin. Tästä on muodostumassa suuri ongelma. 40% S&P-indeksin sisään kuuluvien yhtiöiden tuloista tulee ulkomailta. Dollarin vahvistuminen heikentää näiden yhtiöden myyntiä ja samalla tulosta.

Keskiluokka ei juuri saa työpaikkoja.

6.8.2016 USA:n tärkeät ei-maataloutta koskevat työllisyysluvut julkaistiin eilen. Tulos oli odotuksia parempi ja osakkeiden arvot nousivat voimakkaasti ja dollari vahvistui. Luvut olivat hyvin samankaltaisia kuin kuukausi sitten.

Uudet työpaikat tulivat selkeästi palkkahaitarin kumpaakin päähän; heikkotuloisille ja korkea palkkaisille. Keskiluokkaa ei positiiviset työllisyysluvut ilahduta, sillä se näyttää olevan kokonaan myönteisen kehityksen ulkopuolella. Tämä ei ole hyvä merkki talouden kehitykselle.


Eurooppa on täynnä Kreikan kaltaisia kriisimaita.

9.8.2016 Aika, jolloin rahaa voidaan luoda ja kuluttaa määrättömästi, on lähestymässä loppuaan. Näyttää siltä, että Euroopasta tulee ensimmäinen tämän holtittoman rahapolitiikan uhri.

Euroopassa on jouduttu tekemään pelastuspaketteja toistuvasti viimeisen kahdeksan vuoden kuluessa. Tästä huolimatta 19 EU:n 28 jäsenestä on suuremmissa veloissa kuin koskaan aikaisemmin ja näiden joukossa on myös Euroopan suurimpia talouksia kuten Espanja, Ranska ja Italia.

Kaiken lisäksi tälle velan otolle ei näy loppua vaan se kasvaa huolestuttavaa vauhtia. Eurooppa on taloudellisesti tuhoutumassa valtioiden liialliseen velkaan, ylenpalttiseen verotukseen ja kohtuuttomaan säännöstelyyn.

Euroopan valtioden taloudellinen kasvu on lähes pysähtynyt. Jopa Euroopan talousveturi Saksa on ajautunut taantumaan ja on mitä suurimman kriisin partaalla. Saksalaisen mahtipankin Deutche Bankin osakekurssi on historiallisissa pohjalukemissaan ja meno koti nolla jatkuu edelleen.

Japanin velka on ollut jyrkässä kasvussa jo vuosikymmeniä

11.8.2016 Kun Euroopan maiden velkakuplat ovat puhjenneet, on seuraavana vuorossa Japani.

Japanin valtiota kuormittaa maailman suurin velka, joka on enemmän kuin kvadtriljoona jeniä (siis luku, jonka perässä on 15 nollaa). Tämä on yhtä kuin 2,5 kertaa koko maan talous ja yli kaksi kertaa enemmän kuin Kreikan, Irlannin ja Portugalin velat, jotka ovat vieneet nämä Euroopan maat romahduksen partaalle.

Lisäksi Japanin velka on kovassa kasvussa. Maan sosiaalihuolto vie kolmannen osan Japanin 96 biljoonan jenin budjetista.

Japani on velkaantunut Kreikkaa pahemmin

Fortune-lehti kirjoitti jokin aika sitten otsikon; “Forget Greece, Japan is the world’s real economic time bomb”? Japanin huolestuttava velkatilanne on jäänyt monelta huomaamatta.

Japanin talous on kutistumassa. Vuonna 2015 Japani talous pieneni 1,4 %. Kotimaan kysyntä vähenee.

Talousongelmista ja velasta huolimatta Japani on jatkanut holtittomaksi käynyttä kulutustaan. Lopputulosta ei ole vaikea arvata.

Eurooppa on Japanin toiseksi tärkein kauppakumppani ja kun eurooppa romahtaa, Japani seuraa pian perästä. Japanin talous elää viennin varassa.

13.8.2016 Onko dollari kuolemassa? Hyvin monelta taholta on tullut tietoja, että tällaista suunnitellaan. Tämän mukaan dollari tullaan jakamaan kahdeksi eri valuutaksi; USA:n sisäiseksi valuutaksi ja ulkoiseksi valuutaksi. Siis eräänlainen sisäinen 'dollari' ja nykyinen reservivaluuttana toimiva 'kansainvälinen' dollari muutetaan uudeksi valuutaksi. On ilmeistä, että nämä valuutat tulevat saamaan jonkun uudet nimet. Kokonaisuudessaan tämä tulee aluksi merkitsemään merkittävää kansainvälistä ja USA:n sisäistä talouskriisiiä.

Milloin tämä tapahtuu? Tiedon mukaan asia on sovittu tehtäväksi alkusyksyn aikana ehkä syyskuun lopussa, jollei viime hetken muutoksia tehdä.

USA:n dollarin asema maailmassa on ollut toisen maailmansodan jälkeen ylivertainen. Tällä hetkellä maiden välisistä maksutapahtumista 85% käydään dollareissa. Kaupankäynti helpottuu oleellisesti kun voidaan käyttää yhtä valuuttaa, jota voidaan pitää stabiilina. Tämän vuoksi dollari muodostaa 60 % keskuspankkien reservivaluuttavarastoista.

USA:ssa dollarin reservivaluutta-asema on mahdollistanut mm. halvan polttoaineen ja merkittävät lainat mm. Kiinasta ja Japanista.

Kun dollari menettää 'maailman rahan' aseman, suurin kärsijä on aluksi USA. Erityisesti USA:n vienti tulee kärsimään. USA:n suurin vientituote on kuitenkin ollut dollari itse, miljardit dollarit siirtyvät ulkomaille, kun ne vaihtuvat tavarakonttteihin. Tämä kaikki on tapahtunut vain, koska on uskottu dollarin asemaan ja vakauteen.

Tämä dollarin 'VIP'- asema katoaa, kun uusi kansainvälinen valuutta tulee markkinoille. USA joutuu muiden maiden tavoin tekemään erikoissopimuksia valuutan vaihtomaksuineen kaupan teossa eri maiden kanssa. Tämä merkitsee sitä, että USA joutuu maksamaan kaikesta merkittävästi nykyistä enemmän.

Uusi kansainvälinen valuutta, joka korvaa maailmalla olevat dollarit, merkitsee valtavaa dollarien siirtoa takaisin USA:han. Se aiheuttaa dollarin arvon merkittävän heikkenemisen. Kustannusten nouseminen merkitsee työttömyyden kasvua ja pörssiosakkeiden arvon rajua laskua. Kun ulkomaiset sijoittajat pakenevat, osakkeiden arvon romahtaminen kiihtyy.

Kun USA ei enää saa lainaa ulkomailta, se joutuu painamaan uutta rahaa, joka pahentaa inflaatiota. Lisäksi verotuloja täytyy lisätä huomattavasti.

Dollarin tuhoutuminen on luonnollinen loppu alla olevassa kuvassa olevalle kehitykselle. Dollari on sadassa vuodessa menettänyt arvostaan 96 %.

Maailmassa on ollut yli 3400 dollarin tavoin toimivaa valuuttaa, joita ei ole sidottu mihinkään, eli FIAT-rahaa. Kaikki nämä ovat jo tuhoutuneet. Keskimäärin ne ovat kestäneet n. 27 vuotta. Dollarin on kestänyt jo 72 vuotta ja nyt on dollarin aika hävitä.

Dollarin päivät alkavat olla luetut. 100 dollaria on muuttunut (ostovoimaltaan) 5 dollariksi 100 vuoden aikana.

14.8.2016 Onko mahdollista, että länsimailla on edessään hyperinflaation aika? Kun valtioiden joukkovelkakupla puhkeaa, on jopa todennäköistä, että hyperinflaation ensiaskeleet alkaa. Hyperinflaatio iskee tavallisesti nopeasti ja odottamatta ja on seurausta valuuttojen arvojen romahduksesta. Hyperinflaatio ei synny tavaroiden ja palveluiden kysynnän voimistumisesta.

Syyt hyperinflaatioon ovat valtion talouden alijäämä, velkaantumisen ja rahan painannan kasvu, joukkovelkamarkkinoiden romahdus ja joukkovelkojen korkojen nousu ja valuuttojen arvon heikkeneminen. Kaikki tämä aloittaa vaikean kierteen; mitä enemmän valtio painaa rahaa sitä enemmän valuutan arvo heikkenee ja mitä enemmän valuutan arvo heikkenee sitä enemmän valtion on pakko painaa lisää rahaa. Kun tämä spiraali alkaa, se ruokkii itse itseään. Tämä on nähty Weimarin tasavallassa, Zimbabwessa, Argentiinassa, Venezuelessa ja monessa muussa maassa.

Asiaa pahentaa länsimaiden taloudellinen tila. Maat ovat käytännössä konkurssissa. Jos pankit huomioisivat riskilainansa markkinahintojen mukaan eikä niiden erääntymishetkien mukaan, olisivat lähes kaikki pankit nurin. Arvoltaan heikkenevät valtoiden joukkovelat synnyttävät nousupainetta lyhyihin korkoihin, kun keskupankit menettävät kykyään manipuloida niitä. Tämä johtaa korkotason nousuun seuraavat pari vuotta kuten on nähty 1970-luvun lopulla. Julkisilla ja ykstyisillä lainaajilla ei ole varaa kuin 2-3 prosentin korkoihin. Tilanne voi johtaa jopa yli 15 prosentin korkoihin. Näin kovat korot romuttavat johdannaismarkkinat, koska monet johdannaiset ovat koroista riippuvaisia.

Maailmassa, jossa budjettivajeet ja valtioiden velka kasvavat lähes eksponentiaalisesti, on historian suurin luottokupla väistämätön lopputulos. Hallitukset ja keskuspankit ovat onnistuneet pitkittämään väistämätöntä talousromahdusta samalla luoden valtavan taloudellisen eriarvoisuuden ja lähes tuhoten keskiluokan.

16.8.2016 Yhä useampi taho on liittynyt niiden varottajien joukkoon, jotka varoittavat osakkeiden arvojen merkittävän korjausliikkeen olevan edessä hyvin pian. Näin tulevasta osakeindeksien romahduksesta on tulossa yksi eniten ennustetuista. Viimeisimpiä joukkoon liittyneistä on Deutche Bankin tutkimusjohtaja Dominic Konstam, jonka mukaan maailman talous voi päästä ahdingostaan ainoastaan osakkeiden arvojen merkittävän korjausliikkeen kautta.

Konstam sanoo, että ulkoinen taloudellinen shokki, joka tarvitaan, vaatii riskisijoitusten romahdusta. Näin hänen mukaansa saadaan aikaan paniikki ja dramaattinen taloudellinen elvytysyritys. Tämä viimeinen tarkoittaa siis lisää ilmaista rahaa rahanpainalla ja paljon. Tässä nähdään jo selkeä varoitus eilisen päivän kirjoituksessa olevalle hyperinflaation mahdollisuudelle.

Samaan aikaan monien hämmästykseksi USA:n osakeindeksit edelleen rikkovat kaikkien aikojen ennätyksiä. Ja tämä tapahtuu samaan aikaan, kun juuri USA:n talousluvut osoittavat selkeästi heikkenevää talouden kehitykstä.

Kahdeksan vuoden ajan harrastettu nollakorkopolittikka ei ole vahvistanut taloutta vaan päinvastoin. Tämä politiikka on luonut enennäkemättömät osakkeiden ja joukkovelkojen hintojen kuplat, joiden siis täytyy Konstamin mukaan puhjeta, jos halutaan pelastaa talous.

Ainoa valopilkku USA:n taloudessa on ollut viralliset työllisyysluvut, mutta nekään eivät kestä kriittistä tarkastelua. Viimeksi annetut työllisyysluvut saatiin näyttämään hyvältä käyttämällä vuodenaikaan sidottua korjauskerrointa. Todellisuus on se, että yhä useammat amerikkalaiset ovat ilman työtä.

Se, että Deutche Bankin tutkimusjohtaja sanoo, että tarvitsemme taloudellista shokkia selviytyäksemme, ei ole lainkaan hyvä merkki.

18.8.2016 Valtalehdistö pyrkii kertomaan, että sen perusteella mitä Yhdysvaltojen Keskuspankki FED sanoo viimeisimmissä kommenteissaan viittaa siihen, että FED aikoo nostaa korkoja ensi syyskuun kokouksessaan. Tämä on täysin järjetöntä puhetta.

Presidenttiehdokas Donald Trump on sanonut, että mikäli hänet valitaan presidentiksi, hän pyrkii erottamaan koko FED:n tämän hetkisen hallituksen puheejohtajaa Janet Yelleniä myöten. Tätä taustaa vasten, jos FED nostaa korkoja syyskuussa, se romauttaa markkinat ja lähes takaa Trumpin valinnan. On selvää, että FED hallituksen jäsenet pyrkivät säilyttämään vakanssinsa, kuten kuka tahansa työntekijä ja takuu varmasti jättävät koron nostamatta.

Kyseessähän on kaiken lisäksi sama porukka, joka on käyttänyt kaikkea mahdollista kuviteltavissa olevaa, perustellessaan sitä, että ei voi nyt nostaa korkoja, kuten Italian pankit, Brexit, Kiina jne. Kaikkihan muistavat kuinka 'hyvin' meni edellinen koronnosto (aiheuttaen kaikkien aikojen pörssiromahduksen vuoden alussa).

FED:n täytyy pitää osakkeiden hinnat mahdollisimman korkealla. Kun talousluvut ovat kautta linjan heikentyneet USA:ssa, on FED:n ainoa mahdollisuus pyrkiä heikentämään dollaria. 40 %:ia S&P 500 indeksin yhtiöistä on täysin riippuvaisia ulkomaankaupasta. Jos dollarin arvo nousee ja samalla muiden valuuttojen arvot laskee suhteessa dollariin, USA:n yhtiöiden tulot ja tuotot heikkenevät.

Kaksi kuukautta ennen presidentin vaaleja FED ei voi nostaa korkoja senkään vuoksi, että se aiheuttaisi dollarin vahvistumisen (samalla kun osakkeet romahtavat).

Lisäksi on muistettava, että maailmalla on 9 000 miljardin dollarin edestä dollaripohjaista lainaa. Tämä laina on äärimmäisen haavoittuva dollarin vahvistumiselle.

FED siis tulee tekemään kaikkensa pitääkseen dollarin heikkona.

20.8.2016 Maailman taloudellinen tilanne on tällä hetkellä sellainen, että lopullinen romahdus tulee äkkiarvaamatta, voimakkaana ja laajana. Tämä koskee erityisesti velkakirjamarkkinoita ja velkakuplaa.

Monenlaisia merkkejä asioiden tilasta ja kehityksestä on selvästi näkyvissä.

Yhtiöiden luottokelpoisuus heikkenee kaikkialla. USA:ssa pörssiyhtiöistä oli maksukyvyttömyyteen mennyt elokuussa 113 yhtiötä. Tämä on 57 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Viimeksi vastaava määrä yhtiötä ajautuu samanlaiseen ahdinkoon vuonna 2009 vuoden 2008:n finanssikriisin jälkimainingeissa. Tällöin 208 pörssiyhtiötä ajautui konkurssiin.

Tähän surkeuteen on suuri syyllinen matala öljyn hinta, mutta kuitenkin vain 57 % maksukyvyttömistä yhtiöistä on energiayhtiöitä.

Erityisen häiritsevää on, että yhtiöiden ongelmat kasvavat, vaikka keskuspankki on jakanut auliisti ilmaista rahaa. Jos korot olisivat lähelläkään normaalia (5 %), olisi yhtiöiden ongelmat nykyistä huomattavasti hankalammat.


22.8.2016 Elokuun EU:n teollisuuden tuotantoluvut olivat kohtuullisen hyviä. Lisäksi inflaatio oli noussut viime huhtikuusta 0,4 %:ia (-0,2 % -> 0,2 %).

Tästä huolimatta Euroopan Keskuspankki, EKP, toimii edelleen kuten kriisi olisi pahimmillaan. EKP pitää edelleen korkotason -0,4 %:ssa ja painaa rahaa 80 miljardia euroa kuukaudessa eli lähes biljoonan euron vuositahtia.

Tämä tarkoittaa, että EKP:n harjoittama rahapolitiikka on aggressiivisinta mitä se on koko historiansa aikana harjoittanut.

Myös Japanin taloudessa on toipumisen merkkejä. Japani kertoi, että ensimmäisellä neljännekseksellä talous kasvoi 0,5 %. Luku ei ole maaritteleva, mutta selvästi parempi kuin sitä edeltävällä neljänneksellä (-0,4 %).

Näistä Japanin orastavan kasvun merkeistä huolimatta Japanin keskupankki, BOJ, pitää koron edelleen -0,1 %:ssa ja ostaa 800 miljardin dollarin edestä sijoituksia. BOJ on ostanut viime vuonna kaiken Japanin valtion liikkeelle laskeman joukkovelan. Se on myös Japanin Nikkei 225 pörssi-indeksin 81 yhtiössä viiden suurimman osakkeenomistajan joukossa. Lisäksi se omistaa 60%:ia Japanin pörssinoteeratuista rahastoista.

BOJ:n rahapolitiikka on EKP:n tavoin sen historian aggressiivisinta, vaikka Japani ei virallisten taloustietojen valossa ole taantumassa.

Jotain on siis pahasti vialla. Joko annetut taloustiedot ovat epätarkkoja tai keskuspankit tietävät jotain, jota me emme tiedä. Vaikka markkinoilta tulee positiivista taloustietoa ovat keskuspankit paniikissa.

Näyttää siltä, että keskuspankit valmistuvat seuraavaat talouskriisin. 30 %:ia maailmanlaajuisista velkakirjoista ovat negatiivisella korolla ja globaali talousjärjestelmä on kuin ruutitynnyri, joka on valmis räjähtämään minä hetkenä tahansa.

23.8.2016 Merkitsikö Brexit keskuspankkien johtaman keskusjohtoisen talouspolitiikan lopun alkua?

USA:ssa USA:n keskuspankki (FED) ja valtiovarainministeriö on aktiivisesti vaikuttanut lähes joka toimialalla. FED:n lisäksi myös Euroopan Keskupankki (EKP) ja Japanin keskuspankki (BOJ) ovat aktiivisesti lisänneet vaikutusvaltaansa kaikkialla taloudessa.

Harjoitettua talouskäytäntöjä ei ole niinkään säädellyt talous vaan politiikka. Keskusjohtoisuus taloudessa on johtanut valuuttasotaan, jossa keskuspankkien yritystä heikentää oman valuuttansa arvoa on tavalla tai toisella vaikeutettu.

Nyt keskusjohtoisuus on alkanut murentua. Keskuspankit eivät ole toimenpiteillään saaneet talouskasvua aikaiseksi ja keskuspankkien johtajat ovat nyt vihjailleet, että on aika antaa vapaiden markkinoiden yksin määrätä talouskehitystä. Tällainen päätös on vaikea, sillä se saattaa keskuspankkiirien vakanssit vaakalaudalle.

Brexit oli ensiaskel pois keskusjohtoisuudesta. Markkinavoimat voivat lopulta ottaa loput askeleet.

25.8.2016 Tunnettu miljardööri Crispin Odey on monen muun huippuvarakkaan tavoin liittynyt varoittajien joukkoon. Odey on kehottanut rahastoasiakkaitaan varautumaan seuraavaan talouden aaltoon ja kehottaa hajauttamaan merkittävän osan sijoituksista kultaan.

Odey itse Soroksen tavoin lisännyt kullan osuutta portfoliossaan merkittävästi viime kuukausien aikana.

Tämä merkitsee, että miljardöörit odottavat merkittävää kullan arvon nousua lähiaikoina.

Asia tekee hyvin merkittäväksi myös se, että kuuluisan pankkiirisuvun jäsen biljardööri Jacob Rothschild on myös niin ikään siirtymässä merkittäväksi kullan omistajaksi. Rothchildin pankkiirisuvun arvellaan omistavan peräti noin puolet maailman varallisuudesta. Rotchildeja ei näy maailman varakkaimpien ihmisten listoilla, sillä he ovat tunnetusti olleet taitavia pitämään varansa julkisuudelta piilossa. Rothschildeilla on ollut sormensa pelissä koko nykyisen talousjärjestelmän kehittymisessä ja tämä lisäksi myös geopolitiikassa parin sadan vuoden ajan.

On huvittavaa, että Jacob Rotschild on nyt ilmoittanut ostavansa kultaa, koska keskuspankit alkavat menettämään otteensa taloudesta. Rotschildit ovat nimittäin hallinneet keskuspankkeja niiden perustamisesta lähtien. Hän sanoo, että keskuspankit jatkavat maailman historian suurinta taloudellista koettaan, ja nyt olemme kartoittamattomilla vesillä. Lisäksi hän toteaa, että on mahdotonta ennustaa matalien korkojen vaikutusta talouteen samalla kun n. 30% maailman valtioiden joukkovelkakirjoista on negatiivisilla koroilla ja keskuspankit painavat massiivisella tavalla rahaa.

27.8.2016 Nykymittoihin nähden suhteellisen pieni subprime asuntolainakriisi oli vähällä tuhota koko länsimaisen talous- ja pankkijärjestelmän vuonna 2008. Koko globaalin talousjärjestelmän kohtalo oli kuitenkin päätetty jo vuosikymmeniä ennen vuoden 2008 talouskriisiä. Eksponentiaalisesti kasvanut budjettivaje, velka ja johdannannaismarkkinat ovat saavuttaneet nyt vaiheen, joka on äärimmäisen räjähdysherkkä.

100 vuotta kestänyt kehitys uhkaa koko valuuttajärjestelmää.Nykyinen keskuspankkijärjestelmä sai alkunsa Jekyll saarella vuonna 1910. Tällöin JP Morganin johdolla senaattorit ja pankkiirit kokoontuivat salaiseen neuvottelluun, jonka tarkoituksena oli perustaa yksityinen Yhdysvaltojen keskuspankki, FED, ja siten saada kontrolli koko pankkijärjestelmästä.Yksityisten pankkiirien luoma FED hyödytti nimenomaan pankkiireja itseään. Monet näistä pankkiireista tuskin saattoivat kuvitella millainen menestys tästä pankkiireille koitui, kun he kykenivät luomaan käsittämättömän suuren omaisuuden itselleen ja pienelle eliittiryhmälle. Varjopuolena oli, että samalla luotiin 230 000 000 miljardia dollaria globaalia velkaa ja sen lisäksi valtava määrä hoitamattomia velvotteina ja johdannaisia. Näin kokonaisvelkataakka nousee yli 1 000 000 000 miljardin dollarin ja tämä kaikki on veronmaksajien taakkana. Ei ole mitään sellaista tahoa, joka pystyisi tämän koskaan maksamaan. Kun tämä velkakupla puhkeaa siitä tulee sukupolvien rasite kansalaisille.

Millaisia seuraamuksia tulee vastaa etenevästä valuuttajärjestelmän romahduksesta? Syntyvä hyperinflaatio tuhoaa pääomaa. Pankit tulevat kaatumaan vieden asiakkaiden sijoitukset ja varat. Bail-in, joka tarkoittaa, että pankit varastavat asiakkaiden varat, pelastaakseen itsensä. Pääoman kontrolli lisääntyy estäen pankin asiakkaita saamasta rahojaan ulos pankista. Pakkoinvestoinnin pakottavat pankin asiakkaita ottamaan eläkevakuutuksen vastineeksi arvottomaksi käyviä valtion velkakirjoja. Tämä lista ei suinkaan ole tyhjentävä, mutta antaa suuntaa siitä kehityksestä, johon ollaan menossa lähivuosien aikana.

Valuutat ovat menettäneet arvostaan sadassa vuodessa 97-99 % ja loput 1-3 %:ia arvosta tuhoutuu, kun keskuspankkien ja hallitusten on pakko aloittaa lähes rajaton rahanpainanta. Hyperinflaatio tekee rahasta arvottoman.