6.10.2023 Melkein vuosikymmenen oli luottojen kustannukset (korot) lähes nollassa. Nyt ollaan uudessa aikakaudessa. Korot ovat nousseet voimakkaasti ja tulevat pysymään pitkään ylhäällä. Historiassa jokainen koronnostokausi on johtanut jonkinlaisiin kriiseihin, kuten kuvassa alhaalla vasemmalla nähdään USA:ssa. Keskuspankkien kutistaessa taseitaan ennätystahtia eri maiden hallituksen lisäävät kulutustaan puolustukseen ja infrastrukstuuriin enemmän kuin 80 vuoteen.

Valtion velkakirjoille on nyt vaikeaa löytää ostajia ja velkakirjojen hinnat ovat olleen historiallisessa laskussa. Alhaalla oikealla olevasta kuvasta voidaan nähdä kuinka velkakirjojen hintoja kuvaava indeksi madaltaa historiallisissa lukemissa. Valtion velkakirjamarkkinoiden romahdus on melkoinen ongelma pankeille ja erilaisille taloudellisille instituutiolle, jotka nyt joutuvat kokemaan satojen miljardien dollarien tappioita. Kaikkien aikojen velkakriisi lähenee kiihtyvää vauhtia.

Viime viikkoina on taloudellinen tilanne heikentynyt niin paljon, että vallanpitäjät ovat ilmaisseet tilanteen näyttävän paljon surkeammalta kuin asiantuntijan olivat aikaisemmin varoittaneet.

Maailmanlaajuisen tietoverkon, jota pitkin maksumääräyksen kulkevat pankista toiseen, ylläpitäjän SWIFTin mukaan euron käyttö on romahtanut viimeisten yhdeksän kuukauden aikana. Sen osuus rahansiiroissa on pudonnnut 38 %:ia viime tammikuusta lähtien ja on nyt alhaisimmilla tasolla 12 vuoteen.

On yleisesti hyväksytty käsitys, että Eurooppa on jo taantumassa. Vanhoja laskutapoja käyttäen myös USA on taantumassa. Taloutta uhkaa lama, joka tulee olemaan kuuluisaa Suurta Lamaa pahempi. Euro menettänyt 8%:ia arvostaan dollariin nähden heinäkuun puolesta välistä.

Virallisten uusien standardien mukaisessa laskutavalla USA:n odotetaan menevän taantumaan vuonnna 2024, jolloin maksetaan seurauksia rahatalouden kiristämisestä ja korkojen noususta. Monet asiantuntijat odottavat dollarin pitävän pintansa ensi vuoden talvikuukaudet. Dollaria auttaa sen asema maailman reservivaluuttana. Petrodollarin aseman heiketessä myös dollari voi kokea pian kokea melkoisen heikentymisen.

Vaikka USA:n taloudella menee heikosti, se menee paljon heikommin Euroopassa. Eruroopan teollisuuden uudet tilaukset ja taloudellinen luottamus on romahtanut niin paljon, että euroalaueen HCOP PMI ei ole sen 26 vuotisen historiansa aikana nähnyt yhtä nopeaa uusien tuotteiden tilausmäärien laskua Euroopassa.

USA:n valtion budjetin alijäämän prosentuaalinen suhde bruttokansantuotteeseen.

15.10.2023 Sodassa ei ole voittajia ja sodat johtavat aina tavallisten rauhallista normaalielämää kaipaavien ihmisten epäinhimillisiin kärsimyksiin. Monet ovat sitä mieltä, että sotien takana aina piilee jonkun ryhmittymän taloudelliset intressit ja sanotaankin, että kaikki sodat ovat keskuspankkiirien sotia.

Sota lisää velanottoa ja samalla pahentaa inflaatiota. Tällä voi olla osakemarkkinoihin samanlainen vaikutus kuin pitkään harjoitetulla löysällä talouspolitiikalla (quantitative easing) eli osakkeiden hinnat voivat nousta.

Velkatilanne nousee eksponentiaalisesti, siis yhä kiihtyvää vauhtia. Rahanpainanta kiiihtyi historialliseksi pandemian aikana. USA:ssa ensimmäisen 10 000 miljardin dollarin velanottoon kului aikaa 232 vuotta. Vuoden 2008 talouskriisin jälkeisinä yhdeksänä vuotena otettiin lisää velkaa 10 000 miljardia dollaria. Tämän jälkeen kuluikin ainoastaan neljä vuotta seuraavan 10 000 miljardin dollarin velanottoon.

Nyt näyttää siltä, että seuraavan 10 000 miljardin velanottoon ei mene neljääkään vuotta. Yksistään viimeisten neljän kuukauden aikana velkaa otettiin lisää 2000 miljardia dollaria. Tämä merkitsee velkaa tuli lisää 1,2 miljardia dollaria joka tunti.

Velkaa voidaan hoitaa kolmella tavalla; 1) maksaa pois, 2) antaa inflaation syödä velan tai 3) maksaa velkaa ottamalla lisää velkaa. Miksi USA:n valtio otti velkaa 8 000 miljardia dollaria kahdessa vuodessa vuodesta 2020 lähtien, jos talous niin kuin väitetään kasvaa? USA:n valtion budjettivaje suhteessa bruttokansantuotteeseen on suurimmillaan sitten toisen maailmansodan.

Vuosien 2000 teknologiakuplan ja vuoden 2008 asuntomarkkinakuplan puhkeaminen saa pian seurakseen valtion velkakuplan puhkeamisen. Seuraukset ovat mittavat.

22.10.2023 Korkeat korot ja asuntomarkkinoilla syntynyt kaaos laittavat suuret finanssi-instituutiot suuren paineen alle. Tämä on nyt USA:ssa johtanut siihen, että käteistä rahaa on niukasti ja pankit ovat joutuneet sulkemaan satoja haarakonttoreitaan ja irtisanomaan tuhansia työntekijöitään. Tämä viittaa siihen, että olemme varhaisessa vaiheessa samanlaista prosessia, joka johti vuoden 2008 pankkikriisiin. Tilanne saattaa pahentua nopeasti lähikuukausien aikana.

Viime viikolla USA:n 2-vuoden velkakirjan korko nousi uusiin ennätyslukemiiin. Tämä viittaa vahvasti siihen, että keskuspankki FED:n toimet eivät ole olleet riittäviä inflaation hillitsemiseksi. Tämä tulee johtamaan myös siihen, että osakemarkkinat ovat voimakkaan laskupaineen alla tulevina kuukausina. Oheisessa kuvassa nähdään S&P indeksin muutos viime ajoilta. Yksi kynttilä vastaa yhtä viikkoa. Nähdään, että indeksi rikkoi viime viikolla tärkeän trendilinjan ja murtanut joukon tärkeitä vastustasoja (liikkuvia keskiarvoja).

Vielä viime maaliskuussa velkakirjan markkinat kokivat pienen laskun ja FED arvio, että se pystyy pitämään viitekoron 3,75 %:ssa toukokuuhun 2025 asti. FED:n viitekorko oli tuolloin 5,25 %, mikä olisi merkinnyt koron laskemista ainakin kaksi kertaa ennen toukokuuta 2025. 2-vuoden velkakirjan korko on nyt 5.2%. Markkinat arvioivat, että FED pystyykin laskemaan korkoja vain yhden kerran ennen lokakuuta 2025. Se, että korot ovatkin yli 5 %:ia alle 4%:n sijasta vuoden 2025 lopulla, on hyvin suuri merkitys.

Siis velkakirjamarkkinat osoittavat selvästi, että FED joutuu pitämään korkotason paljon odotettua pitempää korkealla. Ja tämä tulee näkymään laskevina osakeindekseinä. Vaikka virallisesti talous on yhä kasvussa, osakemarkkinat ovat lähes 10 %:ia huippuarvojensa alapuolella. Miksi ylipäätänsä sijoittaa osakkeiseen, jos velkakirjat tarjoavat 5,25 % riskitöntä tuottoa, joka ylittää osakkeiden tarjoamat osinkotuotot. Velkakirjojen arvojen romahdus tulee johtamaan melkoiseen kriisiin.

Pankit ovat suurissa vaikeuksissa ja FIAT-rahojen arvot heikkenevät ennätystahtia. Nyt on hyvä aika siirtyä tulevaisuuden digitaalisiin kryptovaluuttajärjestelmiin. Kryptolouhinta on edelleen hyvin kannattavaa. Nykyään ei enää tarvitse viritellä omia ohjelmia ja käyttää omia tietokoneita louhintaa varten. Nyt voi osallistua palveluntuottajan tarjoamaan yhteislouhintaan, jossa louhintaohjelmat ovat ammattilaisten tekemiä ja tietokoneina käytetään hyvin tehokkaita pilvipalvelimia. Kun olet luonut kryptolompakkotilin tai käytät jo olemassa olevaa tiliä, voit sijoittaa kryptolouhintaan vain 200 dollarin arvoisella mininipanostuksella;Kryptolompakoksi suosittelen kotimaista syntyperää olevaa luotettavaa CoinMotion:ia;