Yhdysvaltalaisten kuluttajien velka lisääntyy huolestuttavaa vauhtia.

1.3.2015 Yhdysvalloissa massiivinen määrä myönnettyjä auto- ja opintolainoja on aiheuttanut harhan taloudellisesta toipumisesta. Suuri osa näistä lainoista on maksukyvyttömillä ja uhkaa aiheuttaa seuraavan subprime velkakriisin.

Valtamedia kertoo säästöistä, taloudellisesta toipumisesta, asuntomarkkinoiden elpymisestä ja vahvasta automarkkinoista. Todelliset luvut kuitenkin kertovat aivan muuta. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kotitalouksien velka kasvoi 117 miljardia dollaria ja 306 miljardia dollaria koko vuonna.

Vuonna 2008 kotitalouksien velka, josta on poistettu asuntovelka, oli 2,71 biljoonaa dollaria. Kuusi vuotta tämän jälkeen, kun on kuviteltu kuluttajien säästävän, tämä samainen velka on ennätykselliset 3,15 biljooonaa dollaria. Tämä siis sen jälkeen kun kuluttajat ovat  jo maksaneet vuoden 2008 velat 2,71 biljoonaa  dollaria.

Media näyttää iloitsevan kuluttajien velan kasvusta pitäen sitä todisteena talouden toipumisesta. Todellisuudessa jokainen askel kuluttajanvelan kasvussa on askel pahentuvaa taloudellista romahdusta.

Yhdysvaltalaisten keskitulo on nyt pienempi kuin vuonna 2009.

2.2.2015 Keskimääräisen yhdysvaltalaisen perheen tulot eivät ole kasvaneet  25 vuoteen. Sen sijaan velkakuorma on kasvanut . Vuonna 1989 velka (josta on poistettu asuntovelka) oli 800 miljardia ja vuonna 2014 3,15 biljoonaa.

300 prosentin kuluttajien velan kasvu tulotason hyytyessä on tehnyt amerikkalaisista kirjaimellisesti velkaorjia. Kun tähän lisätään vielä nelinkertaistunut asuntovelka, joka oli vuonna 1989 2,2 biljoonaa dollaria ja tänä vuonna 8,7 biljoonaa dollaria, saadaan käsitys amerikkalaisten kohtuuttomasta velkaantumisesta.

6.3.2015 Näyttää siltä, että Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden dynamiikka muuttuu nyt nopeasti.

Tänään USA:sta tuli vahvat työllisyysluvut. Markkinoilla odotetaan, että säilyttääkseen uskottavuutensa FED:n täytyy nostaa korkoja lähiaikoina. Todellisuudessa FED ei voi nostaa korkoja, koska se heikentää USA:n hallinnon kykyä hoitaa jättimäistä velkaansa.

Koron noston odotus kuitenkin laski voimakkaasti osakekursseja. 

Dollarin voimakas vahvistuminen jatkuu. Tuleeko räjähdysmäisestä vahvistumisesta musta joutsen, joka romahduttaa osakemarkkinat?

Dollarin vahvistumista lisää maanantaina Euroopan Keskuspankin EKP:n aloittama määrällinen elvytys. Tämä voi aiheuttaa käteisen siirtymisen Euroopan markkinoille USA:n osakemarkkinoilta. Tämä tulee kiihdyttämään osakkeiden hintojen laskua USA:ssa.

Osakemarkkinoiden lasku USA:ssa jatkunee lähiaikoina, koska dollarin vahvistuminen jatkuu ja se heikentää USA:n yhtiöiden tuottoja.

7.3.2015 Yhdysvaltojen keskuspankki FED ilmoitti jälleen paranevista työllisyysluvuista. Samalla FED aliarvioi ihmisten kyvyn kriittiseen ja loogiseen ajatteluun.

FED:n ilmoituksen mukaan työttömyys oli vähentynyt lukuun 5,5 %. Jos tämän on totta, niin miten myös seuraavat asiat ovat totta;

Työkykyisen väestön osallistuminen työelämään on pienimmillään 37 vuoteen,

Viime kuussa oli 148,2 miljoonaa työkykyisestä työvoimasta töissä ja 101,5 miljoonaa työvoimasta ei ollut töissä. Tässä kuussa oli 148,3 miljoonaa työvoimasta työssä ja 101,6 miljoonaa työkykyisistä ja - ikäisistä ei ollut töissä. Viittaako tämä paranevaan työllisyys kehitykseen?

Näyttää siltä, että FED uskoo kesken taloudellisen toipumisen 354 000 työikäistä amerikkalaista päättänyt jättää työelämän kuukauden aikana.

92,9 miljoonaa amerikkalaista työikäistä on kokonaan työvoiman ulkopuolella. Tämä on prosentuaalisesti historian suurin luku.

Keitä ovat ne 1,5 miljoonaa amerikkalaista, jotka ovat kokonaan jättäneet työvoiman  viimeisen 12 kuukauden aikana?

Entä ketä ovat ne 13 miljoonaa amerikkalaista, jotka ovat jättäneet työelämän vuodesta 2008 lähtien?

Siis 13 miljoonaa on jättänyt työelämän ja samaa aikaan on luotu 3 miljoonaa työpaikkaa ja työttömyys on alempi kuin vuonna 2008

FED käyttää laskuissaan syntyä/kuolema-mallia, jonka perusteella 132 000 uutta työpaikkaa, jotka ovat syntyneet pienyrityksiin. Kuitenkin on selvästi dokumentoitu, että pieniä yrityksiä lopetetaan enemmän kuin uusia syntyy. Vaikuttaa siltä, että käytetty malli on hyvin epätodenmukainen.

Kaiken lisäksi USA:ssa energia-alan työpaikat vähenevät voimakkaasti. Syynä on mm. liuskeöljytuotannon tyrehtyminen.

Työttömyyttä pahentaa vähittäiskaupan heikentyminen. Satoja vähittäistavaraliikkeitä on suljettu. Teollisuuden uudet tilaukset ovat pienentyneet nyt kuudetta kuusi kuukautta peräkkäin, yhtiöiden tuotot ovat jatkuvasti heikentyneet,  todellinen keskipalkka on edelleen vuoden 1989 tasolla.

Kaiken tämän jälkeen FED väittää, että keskellä kylmintä ja lumisinta helmikuuta vuosikausiin olisi luotu 295 000 uutta työpaikkaa. Erittäin epäuskottavaa.

 

Työkykyisen väestönsallistuminen työeleämään vähenee.

Energia-alan työpaikat vähenevät.

USA:n velan kasvussa ei näy rajoja

8.3.2015 USA on edelleen vahvasti menossa kohti konkurssia. USA on jälleen kerran tilanteessa, jossa sen täytyy tehdä päätös velkakaton nostosta. Tämä tapahtuu 16. maaliskuuta 2015.

Velan suhde bruttokansantuotteeseen on ylittänyt 100 %. Tästä huolimatta asia ei näytä kiinnostavan valtamediaa ja talousalan ammattilaisia.

Velan nousu Obaman hallinnon aikana vuodesta 2009 hyvin jyrkkä. Velan suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi 30 %:sta 50 %:een vuosikymmenen aikana ja 80%:sta 100 %:iin puolet lyhyemmässä ajassa.

Kun bruttokansantuotteen suhde velkaan kasvaa yli 80 prosentin, tämä käytännössä merkitsee, että sinun täytyy ottaa uutta velkaa, jotta voisi maksaa vanhaa velkaa pois. Näin juuri kävi viime vuoden lopulla, jolloin hallitus otti 1 biljoona verran lisävelkaa vanhojen velkojen maksua varten.

9.3.2015 Voiko taloutta parantaa luomalla järjettömät määrät rahaa tyhjästä? Näin ainakin keskuspankkiirit ajattelevat. Rahan painanta suurentaa kuplia entisestään. Lähestymme tilannetta, joka on pahempi kuin 1930-luvun suuri lama. Mitä nopeammin annetaan kuplien puhjeta sitä vähäisemmät ovat seuraukset.

Määrällinen elvytys (QE) on historian suurin rahan luominen tyhjästä. Kuvitellaan, että hyvinvointia voidaan luoda ilman jatkuvaa ponnistusta kasvuun ja elossa pysymiseen.

Keskuspankkien rahanpainanta vääristää taloutta ja markkinoita. Raha virtaa ainoastaan ultrarikkaille, mutta ei hyödytä lainkaan keskiluokkaa eikä vähempiosaisia.

10.3.2015 Toistuvasti on lehdistössä kerrottu kuinka USA:n talous on toipumassa. Tämä ei pidä paikkaansa ja jossain vaiheessa tämän tosiasian täytyy tulla esille.

Tällaista käsitystä pidetään yllä pitkälti käyttäen manipuloituja ja vääristeltyjä tilastotietoja.

Millaisia perusteita löytyy sille, että painetaan 4 biljoonaa dollari uutta rahaa (ja ottaen 11 biljoonaa uutta velkaa)? Yksi mahdollisuus on, että ihmisillä, jotka ovat vastuussa talouden ohjaamisesta, eivät ymmärrä mitä ovat tekemässä. Toinen mahdollisuus on, että valehtelemalla halutaan peittää tosiasiaa, että yhtään rahaa ei ole käytetty yritykseen luoda taloudellista kasvua.

Jos pitäisi valita vain yksi asia, joka osoittaa USA:ssa ei todellisuudessa ole talouden toipumista, se olisi korkopolitiikka. Jos talous olisi hyvässä tilanteessa, FED:llä ei olisi mitään syytä olla nostamatta korkoja. Näinhän on aina historian aikana tapahtunut.

Mihin rahat on sitten menneet, jos niillä ei ole luotu kasvua? Ne ovat menneet estämään velkakirjakuplan puhkeamista.

Vuonna 2008 velkakirjakupla oli 80 biljoonaa dollaria ja nyt yli 100 biljoonaa dollaria. Samassa ajassa julkinen velka on noussut 5 biljoonasta dollarista 18 biljoonaan dollariin.

USA:n keskupankkikoron historia vuodesta 1950 lähtien

USA:n keskuspankkikorko viimeisen 10 vuoden ajalta

11.3.2015 Euroopan keskuspankin, EKP:n, aloitettua massiivisen joukkolainojen ostamisen, euron arvo on tippunut historiallisen nopeasti. Monet sijoittajat odottavan, että euron ja dollarin suhde tippuu yhteen hyvin nopeasti. Samalla dollari indeksi on rikkonut luvun 100, joka on korkein sitten vuoden 2003 maaliskuun.

Euron suhde dollariin lähenee pariteettia.

Dollari-indeksn arvo on nousemassa yli 100.

Dollarii-indeksi on viimeksi näin korkealla vuonna 2003

Raaka-aineiden hinnat laskevat ja laskuvaraa vielä on.

12.3.2015 Voimakkaasta rahan painannasta huolimatta deflaatio jatkuu edelleen. Kuinka kauna voi deflaatio jatkua. Ainakin jos katsoo tunnettua raaka-aineindeksiä, CRB-indeksiä (Commodity Research Bureau Index) voi päätellä, että laskuvaraa raaka-aineiden hinnoilla vielä on. Ja tämä on merkki deflaation jatkumisesta.

Vuoden 2010 lopulla ja vuoden 2011 alussa indeksi sai kaikkien aikojen huippulukemansa. Syyskuussa 2011 oli indeksissä voimakas laskupiikki, jonka jälkeen se kulki jota kuinkin sivuttain n. 3 vuotta. Vuoden 2014 lopulla alkoi indeksi voimakkaasti laskemaan.

On mahdollista, että raaka-ainesektori laskee vielä 35 %.

Öljyn hinta voi laskea aina alle 30 dollarin barrelilta

13.3.2015 Öljyn hinnan voimakas lasku pysähtyi hieman n. 44 dollariin ja sen jälkeen koki lievän nousuvaiheen ja on nyt viime päivinä vielä laskenut. Onko öljyn hinnan pohja jo saavutettu?

Näyttää siltä, että öljyn hinta tulee vielä laskemaan. Seuraava merkittävä tuki on 33 dollarin kohdallla.

14.3.2015 Kun tarkastelee maailman viljamarkkinoita tällä hetkellä, voidaan selkeästi nähdä, että kaikkien hinnat ovat selvässä laskutrendissä. Tämä koskee niin soijaöljyä, maissia, vehnää, kahvia, sokeria tai kaakaota.

Kaikki tämä kertoo deflaatiosta. Syitä deflaatioon on useita. Yksi syy on länsimaiden velkaisuus. Vuodesta 2007 lähtien kokonaisvelka on kasvanut 57 biljoonaa dollaria. Kotitalouksien velka kasvanut 2,8 %, yhtiövelka 5,9 % ja hallitusten velka 9,3 %. Toinen ongelma on Euroopan perifeeristen talouksien säästötoimenpiteet, jotka tuhoavat maan talouksia. Kreikan velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on 175 %, kun se ennen kriisiä oli 107%. Melkein koko Eurooppa on lamassa. Saksa ja Ranska ovat lähellä taantumaa.

Tilanne Euroopassa muistuttaa tilannetta ennen toista maailman sotaa, jolloin vuosina 1931-1937 17 Euroopan maata ajautui konkurssiin.

15.3.2015 Euroopan keskuspankki on nyt aloittanut omat kvantitatiivisen helpotusohjelmansa siitäkin huolimatta, että ei ole mitään osoitusta, että se avulla voitaisiin kasvattaa bruttokansantuotetta tai parantaa työllisyyttä.

Tässä muutama esimerkki määrällisen elvytyksen vaikutuksesta;

IsoBritannia julkaisi oman määrällisen elvytys ohjelmansa, joka oli 24 % sen bruttokansan tuotteesta. Bruttokansan tuote eikä työllisyys parantunut merkittävästi.

Japani on pitänyt yllä määrällistä helpotusohjelmaansa vuosikymmeniä ja se on vastannut 50 % bruttokansantuotteesta. Bruttokansan tuotteen kehitys ja työllisyyden parantuminen on ollut kehnoa.

USA:n keskuspankin, FED:n, oman tutkimuksen mukaan 4 biljoonan dollarin elvytys on alentanut työttömyyttä vain 0,13%.

Miksi keskuspankit siis aloittavat yhä uudelleen määrällisiä helpotusohjelmia? Syynä on, että niillä estetään velkakirjakuplia puhkeamasta.

Pörssi-indeksi Dow Jonesin liike viime päivinä.

16.3.2015 Markkinat ovat hyvin hermostuneita  ja heiluvat ylösalas. Kun katsoo viime päivien Dow Jones indeksin liikettä, voi huomata satojen pisteiden päivittäisestä liikkeestä on tullut tavalllista. Sijoittajien arviot siitä aikooko FED ja jos aikoo, niin milloin, nostaa korkoja.

25.3.2015 Pankit siirtyvät pikku hiljaa suuntaan, jossa näyttää olevan tavoitteena tehdä käteisestä laitonta.

Eri puolilla maailmaa hallitukset ovat alkaneet laittamaan rajoituksia käteisen käyttöön turvallisuuteen vedoten. Tilanne voi johtaa nopeasti siihen, että jo käteisen käytöstä voi joutua epäillyksi epäilyttävästä toiminnasta. Jo nykyään jos maksat hotellista käteisellä tai ostat käteisellä usean sadan euron ostoksen sinua aletaan jo katsomaan epäillen.

Ensi syyskuusta lähtien Ranskassa ei saa siirtää käteistä yli 1000 tuhatta euroa. Espanja on jo asettanut 2500 euron rajoituksen käteismaksuille.

Sekä tuotot että myynnit romahtaneet USA:n markkinoilla

31.3.2015 Huhtikuun 8 päivä tulee ensimmäisen neljänneksen tuottoluvut. On selvää, että ne eivät tule olemaan kaunista luettavaa.  Tuotot ovat hiipuneet jo pitemmän aikaa, mutta tämä ei ole estänyt voimakkaasti manipuloituja osakemarkkinoita nousemasta.

87 % yhtiöistä on ilmoittanut, että tuotot tulevat putoamaan. S&P 500 yhtiöiden tuotot tippuu ennusteiden mukaan -4,6 %. Myynnit ovat tippuneet toisena, kolmantena ja neljäntenä neljänneksenä vuonna 2014.