USA:n asunto-omistus on tippunut vuodesta 2005 lähtien

1.2.2014 USA:n asunto-omistus on tippunut alimmilleen 20 vuoteen. Kun sijoittajat yrittävät hakea positiivisia uutisia USA:n taloudesta, saadaan toistuvasti hyvin ristiriitaisia uutisia, jotka kertovat, ettei talous olekaan elpynyt.

Asunto-omistus on tippunut koko tämän vuosikymmenen. Tämä vahvistaa käsitystä, että vain USA:n ultravarakkaat ovat hyötyneet FED:n elvytystoimista. Jos talous olisi todella elpynyt, yhä useammalla olisi hyvätuloinen työ ja varaa ostaa asuntoja.

Dollarin voimakas vahvistuminen

2.2.2015 Länsimaiden velanotto on jatkunut yli 30 vuotta. Aluksi velanottoa kuvailtiin väliaikaiseksi. Poliittiset prosessit vaativat erilaisia lupauksia sosiaalisista ohjelmista. USA:ssa 47 % kotitalouksista ovat riippuvaisia valtion avustuksista, mikä osaltaan osoittaa, ettei velanotto ole ohimenevää.

Tärkeä osa länsimaista velkataloutta on velkakirjamarkkinat. Valtiot tekevät kaikkensa, että nämä markkinat menestyvät.

Yksi merkki velkaan liittyvien ongelmien kehittymisestä liittyy USA:n dollariin. Maailmassa liikkuu dollaripohjaista velkaa 9 biljoonan dollarin edestä, joka on sama kuin Japanin ja Saksan taloudet yhteensä.

Velan ottaminen dollareissa sisältää odotusarvon siitä, ettei dollarin arvo ei ainakaan nouse, mieluummin laskee.

Nyt dollari on vahvistunut voimakkaasti ja monet dollaripohjaisten velkojen omistajat ovat vaikeuksissa. USA:n markkinat eivät ole immuuneja dollarin vahvistumisesta koituvilke ongelmille. 87% yrityksistä on ohjeistanut, että voitot tämä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jää odotuksista.

3.2.2015 Osakemarkkinoiden kurssit tekevät hyvin suurta heiluntaa, mikä kertoo epävarmuudesta markkinoilla. Kun katsotaan S&P  indeksin ja öljyn hinnan käyttäytymistä viime päivinä voidaan huomata, että liike on hyvin samankaltainen ja molemmat saavuttivat pohja-arvon 29. tammikuuta.

Heinäkuusta 2014 öljyn hinta on laskenut lähes 60 %. Nyt hinnassa on ollut pieni korjausliike ylöspäin, mutta se on merkittävä vasta kun hinta nousee yli 55 dollarin unssilta.

Pörssikurssit ja öljyn hinta ovatr menneet samaa rataa viime päivinä.

Öljyn hinnan korjausliike ei vielä ole merkittävä

Dollari-indeksin käänteisarvo ja öljyn hinta

4.2.2015 Mikä on todellinen tarina öljyn hinnan laskun takana?  Monet ovat pitäneet syynä heikentää Venäjän taloutta, öljyn markkinaosuuskilpailua, heikentyvää maailman taloutta jne. Yksi syy, mikä on jäänyt huomioimatta, on dollarin vahvistuminen, joka alkoi heinäkuussa 2014. Siis täsmälleen samaan aikaan kun öljyn hinta alkoi laskea.

Tämä nähdään selkeästi kun katsotaan öljyn hinnan kuvaajaa ja dollarin indeksin käänteisarvoa. Huomataan kuinka tarkalleen dollarin hinta ja öljyn hinta ovat toistensa peilikuvia.

Osakkeiden hintojen romahdus on todennäköinen

5.2.2015 Kahtena viimeisenä kertana jolloin dollari on vahvistunut voimakkaasti, ovat osakkeet tippuneet 30 %. Jos katsoo tämän hetkistä pörssi-indeksin S&P etäisyyttä trendi viivasta, se näyttää olevan 35,9 %. Joten edellytykset merkittävällä korjausliikkeelle on suuret. Tällä hetkellä osakkeiden hinnat sahaavat hyvin jyrkästi ja muodostavat selvän hintakuplan.

6.2.2015 Dollari on kiistatta vahva tällä hetkellä verrattuna muihin valuuttoihin.  Tämä ei kuitenkaan auta uskomaan, että USA:n osakkeet olisivat tällä hetkellä vahvalla pohjalla.

Vaikka dollari näyttää vahvalta, se on sitä vain muihin valuuttoihin nähden, jotka ovat äärimmäisen heikkoja. Dollarin lähitulevaisuus on kuitenkin tuhoon tuomittu, kun luottamus dollariin katoaa, kun USA.n talouden todellinen tila alkaa pikku hiljaa tulemaan esille.

Lisäksi dollarihan on lopulta vain  velkainstrumentti.

Hyvin paljon spekulaatio liikkuu talouspiireissä, että dollari tullaan korvaamaan jollain uudella valuutalla hyvinkin pian. On tahoja, jotka kertovat jopa nähneensä tämän uuden valuutan. Kun petrodollari häviää ja samalla dollari menettää reservaluutta-asemansa, dollarin korvaamiseen väistämättä ajaudutaan.

Dollarin asema maailman kaupassa on edelleen vahva. Vuoden 2014 lopulla 40,2 % maailmanlaajuisista maksuista meni euroina ja 33,5 % dollareina.

Yli 65 määrä eri maissa vuosina 2010 ja 2050

7.2.2015 Kaikkialla kehittyneissä maissa syntyvyys laskee muuttaen maiden ikärakennetta. Länsimaissa syntyvyys on liian vähäistä väestömäärän ja taloudellisen kasvun ylläpitämiseen.

Naisten pitäisi synnyttää vähintään 2,1 lasta, jotta väestömäärä pysyisi samana. Monissa Euroopan maissa ollaan huomattavasti alle tämän luvun. Espanjassa luku on 1,48, Saksassa 1,43 ja Italiassa 1,42. Japanissa syntyvyysluku on 1,4.

Viereisessä kuvassa nähdään arvio siitä, kuinka paljon yli 65 vuotiaita on vuonna 2050.

Väestön kasvun puute ja muuttuva ikärakenne länsimaissa on johtanut kysynnän vähenemiseen ja vaurauden vähenemiseen. Keskuspankit yrittävät parantaa tilannetta ostamalla velkakirjoja ja pitämällä korkoja alhaalla toivoen, että alhaiset lainakustannukset stimuloisivat taloutta.

 

Vanhusten määrä työvoimasta nousee ja nuorten laskee

8.2.2015 Vaikka USA:n keskuspankki FED esittää toistuvasti lupaavia työllisyyslukuja, on työllisyystilanne edelleen USA:ssa hyvin heikko. Työvoiman osallistuminen työmarkkinoille on pienimmillään vuosikymmeniin.

Viereisestä kuvasta nähdään, kuinka yli 65 vuotiaat joutuvat lisääntyvissä määrin tekemään töitä, kun eläketulot eivät riitä. Samalla vanhukset vievät työpaikkoja nuorilta, joiden määrä työelämässä vähentyy vähentymistään.

Virallisesti ilmoitetut työllisyysluvut olisivat jotain muuta, jos ne laskettaisiin sen perusteella kuinka paljon 18-65 vuotiaista on työssä täysipäiväisesti.

9.2.2015 Geopoliittiset tapahtumat ohjailevat paljon tällä hetkellä talouden tapahtumia. Katseet kohdistuvat paljolti Venäjän presidentti Putiniiin. Merkittävä kannanotto Putinilta oli keskustelussa Saksan ja Ranskan johtajien kanssa oli, että Venäjä ei siedä nykyistä yhden johtajan dominointia kylmän sodan jälkeisessä maailmassa.

Tämä kertoo sen, että se uusi maailmanjärjestys, johon USA ja sen liittolaiset tähtäävät ei koskaan tule olemaan Venäjälle hyväksyttävä.

Ukrainan sota on ollut tähän mennessä hyvin murheellinen. 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan. Näistä 600 000 etsii pakolaisina uutta kotia ulkomailta viime helmikuusta lähtien. Sodassa on kuollut yhdistyneiden kansakuntien mukaan 5350 henkilöä.

Sotasyklit ovat vasta alkaneet  ja on luultavaa, että tilanne tulee vielä pahenemaan.  Venäjän karhu on nyt ärsytetty USA:n ja Naton toimesta ja seuraamukset voivat olla tuhoisat. Putinin kohteina saattaa olla seuraavaksi Itä-Eurooppa, Eesti, Liettua, Valkovenäjä, Georgia, Kazastan tai jopa Puola. Myöskään USA ja NATO eivät ole turvassa.

Sota on jo alkanut kyber-, valuutta-, kauppa- , propaganda- ja vakoilusodan muodossa. 

10.2.2015  Euroopan taloudellinen ja geopoliittinen kriisi sekä myös Lähi-idän kärjistynyt tilanne on merkinnyt pääomat pakenemista USA:han, aivan samoin kuin tapahtui 1930 luvun kriisissä.

USA:n varallisuuden (pois lukien monimutkaiset johdannaiset) nousi 16 594:stä miljardista  vuonna 2009 lukuun 26 791 miljardia vuonna 2014. Tämä merkitsee 61 %:n kasvua viiden vuoden aikana. Tämä siis merkitsee, että USA:n  sijoitusmarkkinoille on virrannut 10 000 miljardia ulkomailta.

Tästä 10 000 miljardista 4 088 miljardia on investoitu suoraan portfolioihin, jotka sisältävät osakkeita, sijoitusrahastoja ja muita osakkeiden tapaisia sijoutuksia.

Tämä selittää sen, miksi USA:n osakkeet jatkavat nousuaan vaikka osakkeiden fundamentit eivät sitä tue. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö merkittävää korjausliikettä osakemarkkinoille tulisi.

USA:n sijoutusvarojen ulkomaalaisomistus on voimakkaassa nousussa

USA:n osakkeiden ulkoimaalaisomisitus kasvaa

11.2.2015 Paljon kirjoitellaan lehdistössä, että halpa öljy on hyvä, koska se stimuloi taloutta. Tähän väitteeseen ei löydy tukea ainakaan, jos katsoo USA:n makrotalouden kehitystä. Bruttokansantuote ja pitkäaikaisten velkakirjojen lainat ovat pudonneet öljyn hinnan laskiessa. 

Vaikka öljy on halpaa, USA.n maksrotalouden luvut laskee.

Bruttokansantuote maailmassa laskee öljyn hinnan laskiessa

USA:n varastossa olevien tavaroiden suhde myyntiin on nousussa.

12.2.2015 Osakemarkkinat USA:ssa nousivat jälleen uusiin kaikkien aikojen ennätykseen. Kuitenkin merkit, jotka olivat vuonna 2008 näyttävät toistuvan.

Monet ovat pitäneet dollarin voimakasta vahvistumista enteenä tulevasta romahduksesta. Dollari nousi vahvasti juuri ennen romahdusta vuonna 2008.

Öljyn ja raaka-aineiden hintojen romahdus ja markkinoiden suuri vaihtelu kertovat poikkeuksellisesta tilanteesta.

Myös kestokulutustavaroiden myynti on tippunut ja Baltic Dry Index on ennätyksellisen matala.

Varastoissa olevien tavaroiden määrä suhteessa myyntiin on USA:ssa nousussa aivan samoin kuin  vuonna 2008.

 

13.2.2015  Länsimaiden talous perustuu tällä hetkellä velanottoon ja sen laajentamiseen. Tämä ei luo kestävää pohjaa taloudelle vaan yhä suurentuvan velkakuplan.

Vuoden 2008 kriisin synty liittyi velkojen takauksiin. Todellinen kriisi, joka on monikertainen verrattuna vuoden 2008 kriisiin, liittyy velkakirjakuplan puhkeamiseen.

Yalen yliopiston Nobel palkittu professori, Robert Shiller varoittaa velkakirjamarkkinoiden puhkeamisesta. Shiller varoitti myös teknologia kuplasta ennen vuotta 2000 ja asuntomarkkinakuplasta ennen vuotta 2008.

Globaalissa velkaan perustuvassa taloudessa hallitukset tekevät velkakirjoja, joita valittu ryhmä suuria pankkeja ja finanssilaitoksia ostavat ja myyvät. Nämä listaavat velkakirjat taseessaan. Pankit lainaavat velkapohjaiset rahansa talouteen. Siinä mielessä raha ei ole pääomaa vaan laillisia velkasopimuksia.

Valuutan määrä USA:n taloudessa on kokonaisuuden noin 10 biljoonaa dollaria. USA:n velkakirjamarkkinoilla on yli 38 biljoonaa dollaria. Jos tähän lasketaan mukaan johdannaismarkkinat  saadaan määräksi 191 biljoonaa dollaria.

14.2.2015 Vaikuttavatko auringonpilkkujen maksimit talouden sykleihin? Alkuun tuntuu, että ajatus on aivan järjetön. Mutta kun kuulee maailmankuulujen syklieksperttien Charles Nenner:n ja Richard Mogey: n olevan teorian kannalla, laittaa asia mietityttämään.

Auringonpilkku maksimin aikaan satelliitit taivaalla ja sähköt maassa ovat vaarassa. Auringonpilkku maksimit tunnetaan noudattavat 11 vuoden sykliä, mutta jos lasketaan tunnettujen syklien keskiarvo, päästään lukemaan 10,3 vuotta.

Tämä on hyvin lähellä Ned Davis:n esille tuomaa vuosikymmensykliä. Tämä sykli saa huippunsa aina vuosikymmenen lopulla ja aallon pohjansa toisena vuonna kutakin vuosikymmentä.  Viimeisessä syklissä sen huippunsa vuonna 2000 ja pohjansa vuonna 2002. Sykli nousee hiljalleen vuosikymmenen puoliväliin asti ja sen jälkeen nousee jyrkästi kohti vuosikymmenen loppua. Vuoden 2010 kohdalle osuvan syklin lienee pilannut USA:n alkama määrällinen helpotus. Tällöin jäivät pohjalukemat saavuttamatta.

Tässä vaiheessa asia kulkee hyvin mielenkiintoisesti. Nimittäin auringonpilkkumaksimi jäi tulematta odotettuna aikana ja viivästyi niin, että se aloitti maksimivaiheen vasta 2013 ja kaiken lisäksi osoittautui olevan harvinainen kaksoispiikki, jonka toinen piikki tuli hieman myöhemmin. Osakemarkkinat saivat huippuarvonsa näihin aikoihin.

Aluksi näytti siltä, että vuosikymmensykli olisi 50 vuoden aikana ensimmäisen kerran toiminut virheellisesti. Mutta jos katsotaankin sen seuraavan auringonpilkkusykliä päästäänkin aivan toisenlaiseen tulokseen.

Osakkeet romahtivat vuonna 2009, jolloin oli auringonpilkkuminimi. Tällöin sykli osoittaisi mentävän kohti minimiä vuosina 2013-2019, joka vastaa hyvin käsitystä mm. kulutussyklistä ja geopoliittisesta syklistä, jotka myös näyttävät alaspäin k.o. aikavälillä.

Tutkimus on osoittanut auringonpilkku syklien ennustavan suuret romahdukset, taantumat, lamat ja taloudelliset kriisit 80 %:n tarkkuudella. Tämä ei näytä sattumalta.

Valtioiden liikke laskema nettovelka

15.2.2015 Maailman talous on historiallisessa tilanteessa. 100 % liikkeelle lasketuista valtion velkakirjoista on muutettu rahaksi. Globaali valtioiden liikkeelle laskema velka on negatiivinen tänä vuonna eli yli sen mitä keskuspankit ostavat. Uusi normi on muuttaa rahaksi kaikki velka ja välttyä velkakirjojen huutokaupalta.

Morgan Stanleyn tuottama grafiikka valtioiden liikkeelle laskemasta nettovelasta kertoo kuinka olemme siirtyneet uuteen todellisuuteen. Se ei ainoastaan ole matalimmillaan koko historiansa aikana, vaan peräti negatiivinen. Tilanne on täysin vääristynyt ja karannut käsistä.

3,6 biljoonan globaalia velkaa kaupataan negatiivisella tuotolla. FIAT rahajärjestelmä lähestyy kiihtyvällä tahdilla finaalivaihettaan.

FIAT-rahajärjestelmän loppukiihdytys on lalkanut.

16.2.2015 Dollarin kuolemanspiraali on kaikkien nähtävissä, jos vain haluaa sen nähdä. Valitettavasti enemmistö kieltäytyy kohtaamasta tätä tosiasiaa. Rahapolitiikka, joka perustuu määrälliseen elvytykseen (QE) takaa dollarin tuhon.

Nopea rahan tarjonnan kasvu yhdessä voimakkaan velan kasvun kanssa takaa sen, että dollari lähestyy ruumishuoneen ovea. Kaikki keskuspankit ovat riippuvaisia toisistaan monimutkaisien kytköksien kautta.

Jotta ponzi-järjestelmä pysyisi pystyssä, täytyy rahan tarjonnan kasvun nyt olla lähes pystysuora. Tämä ei tietenkään ole kovin pitkään mahdollista. Ihmisillä ei vain ole käsitystä rahasta, eivätkä ole tietoisia siitä, että FIAT valuuttojen olemassaolo on loppusuoralla.

 

Dollarin arvon kehitys viime vuosikymmenien aikana

17.2.2015 Kaikki viittaa siihen, että dollarin päivät ovat kohta luetut.Tämä siitäkin huolimatta, että dollari on viime aikoina vahvistunut. Pitkän aikavälillä dollari muodostuu selkeä kuvion, joka on nimeltään laskeva kiila. Siinä dollari-indeksin huippu arvot ja pohja-arvot laskevat ajan kuluessa.

Viereisessä kuvassa nähdään tämä rakenne, joka on muodostunut neljän vuosikymmenen aikana.

Talouslehdissä puhutaan paljon USA:n talouden parantumisesta. Kyseesä on kuitenkin määrällisen elvytyksen  QE) avulla luotu valheellinen illuusio, joka ei kestä tarkempaa analyysiä.

Viereinen kuva osoittaa, ettei dollari tule olemaan pitkällä aikavälillä voittaja ja tämä vastaa hyvin reaalitalouden tilaa USA:ssa. Kuvasta nähdään, että dollarilla on vielä jonkun aikaa nousuvaraa.

Globaalin velan kasvu

18.2.2015 Globaali velka on kasvanut huikeat 57 biljoonaa dollaria sitten vuoden 2007, jolloin subprime velkakriisi puhkesi. Länsimaat ovat velanottokierteessä, jonka loppua ei ole nähtävissä. Kreikan lisäksi on merkittävän lisävelan tarpeessa Espanja, Italia, Portugali, Ranska ja Japani.

McKinsey on maailman suurin strategian hallintaan erikoistunut konsulttifirma. Tuoreessa analyysissään yhtiö kertoo, että seitsemän vuotta globaalin luottokriisin jälkeen olemme suurimmassa talouskriisissä sitten suuren laman vuoden 1929 jälkeen. McKinsey jatkaa sanoen;  "sen sijaan, että suuret taloudet vähentäisivät velkaa, ne lainaavat yhä lisää suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuoden 2007 jälkeen globaali velka on lisääntynyt 57 biljoonaa dollaria ".

Keskuspankit keskittyvät deflaatiolukuihin, määrällisiin elvytyksiin ja velan muuttamiseen rahaksi. Tämä kyllä antaa nostetta velkakirjamarkkinoille, mutta tappaa pääoman taloudessa. 

Kiinan velka on kehtiityneiden maiden kärkisijoilla

19.2.2015 On vaikea kuvitella Kiinan maana, jolla on velkaongelma. Mutta juuri näin on.

McKinsery Global Institute kertoo, että Kiina velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on 282%.Tämä on valtava luku, kun huomioidaan tällä hetkellä tiedotusvälineissä paljon esillä olevan Kreikan vastaava luku on 260 %.

Kiinan velka kasvaa tällä hetkellä kaksi kertaa nopeammin kuin talous ja vuodesta 2007 lähtien on velka lisääntynyt 20,8 biljoonaa dollaria. Tämä vastaa kolmannesta koko maailman velan kasvusta.

Vaikka Kiina lainaa rahaa huomattavia ­määriä USA:lle, se lainaa myös itse. Hallitus antaa rah­aa pankeille ja antaa niille ohjeet, kuinka anteliaita tai kitsaita ne saavat olla.

Kiinan pankit ovat lainanneet rahaa runsaasti, mutta suuri määrä rahaa on mennyt projekteihin, joissa ei ole kysyntää eikä siten tuottoa. Varat ovat menneet hukkaan ja kanavoituneet kupliin, jotka väistämättä puhkeavat.

On suuri uhka, että vuoden 2008 kriisi tulee uudelleen, mutta tällä kertaa kyse on Kiinan asunto- ja kiinteistömarkkinoiden kupla.

Viereisestä kuvasta nähdään, että yksistään Kiinalaisten yritysten velka on 125 % bruttokansantuotteesta. Täten Kiinan yritysten velkaisuus on korkein kehittyneessä maailmassa.

Tuoreen Standard & Poors:n raportin mukaan kiinalaisilla yhtiöillä on peräti 14,2 biljoonaa dollaria.

Kiinalaiset sijoittavat asuntoihin.

20.5.2015 Yksi suurimmista uhkista globaalille taloudelle on puhkeava Kiinan asuntomarkkinakupla. Asuntojen hinnat Sanghaissa ovat nousseet 650 % vuodesta 2000 lähtien.

Syynä hintojen nousuun on se, että 220 miljoonaa henkilöä on muuttanut maaseudulta kaupunkiin viimeisen 12 vuoden aikana. Tämä on historian suurin ja nopein kaupungistumiskehitys.

Millä ihmiset kaupungeissa hankkivat elantonsa? Rakentamalla asuntoja, joita kukaan ei tarvitse.

Kiinassa on valtavia kummituskaupunkeja, joissa asuu vähän tai ei ollenkaan ihmisiä. 27 % kaupunkialueiden asunnoista ovat tyhjillään.

221 miljoonaa ihmistä, joita ei ole rekisteröity noihin kaupunkeihin, ovat ilman kaikkia sosiaalietuuksia kuten koulutusta tai terveydenhuoltoa.

Kiinalaisilla on 75 % heidän netto-omaisuudestaan ja säästöistään asunnoissa kun USA:ssa vastaava luku on 27,9%.

Kiinalaiset ovat suurimpia high-end asuntojen ostajia johtavissa englantia puhuvissa maissa maailmassa.

21.2.2015 Euroopan taloudesta on tullut kreikkalainen tragedia, joka tällä viikolla on muuttunut lähinnä farssiksi. Saatiin lopulta aikaan ratkaisu, jossa konkurssissa olevan valtion pelastusta siirrettiin neljällä kuukaudella. USA:n osakemarkkinat ottivat kreikkalaisen draaman riittävän vakavasti käyttäen sitä tekosyynä nostaa osakkeiden hinnat uusiin ennätyksiin. USA:n osakemarkkinat eivät tosin tarvitse mitään tekosyitä nousulle, riittää kun maailman keskuspankit jatkavat rahan painantaa vailla järjen hiventä. Tämä sen takia, koska ne eivät osaa tehdä mitään muuta, vaikka ovat jo seitsemän vuotta sitä saaneet miettiä.

Kreikka ei tule saamaan talouttaan Euroopan Unionin alaisuudessa koskaan kuntoon ja neljän kuukauden lisäaika ei muuta tätä tosiasiaa mihinkään.

Kreikan tilanne on lohduton niin kauan kuin se on sidottu euroon. Alun perin Kreikan, Espanjan, Portugalin ja Italian pitäminen EU:n sisällä oli Saksan, joka näin sai viennilleen ostajia euroissa.

Neljän kuukauden päästä Kreikalle tuskin löytyy mitään sille sopivaa ratkaisua, mutta eroaminenkaan EU:sta ei tule kysymykseen. Sinä aikana Kreikka pysyy lamassa ja kokonainen sukupolvi Kreikan nuoria hakee työtä ulkomailta.

22.2.2015  Vuonna 2008 oli suurin taloudellinen kriisi sitten suuren laman vuonna 1929. USA:n hallinto ja keskuspankki FED joutuivat tekemään kaikkensa pelastaakseen yhtiöt, jotka olivat liian suuria romahtamaan.

FED ryhtyi toimenpiteisiin pelastaakseen talouden millä hinnalla tahansa. Nämä toimenpiteet koostuvat neljästä pääasiallisesta; 1) korot laitetaan historiallisen alas, 2) suurille pankeille, jotka ovat ongelmissa, annetaan raahaa, 3) FED ostaa valtion velkakirjoja ensimmäistä kertaa historiansa aikana ja 4) luodaan rahaa tyhjästä biljoonia dollareita.

Neljännen toimenpiteen seurauksena on talouteen virrannut rahaa jo viisi vuotta ja näin on onnistuttu luomaan erilaisia kuplia. Yksi tällainen on osakemarkkinakupla.

Dow Jones on noussut vuodesta 2009 luvusta 6440 maaliskuussa yli 17000 pisteen. Siis yli 10 000 pistettä. Tämä on ylivoimaisesti suurin kurssinousu pörssin historiassa. Yhtiöiden tuottojen kasvu on kuitenkin tällä hetkellä hitainta sitten vuoden 2009.

Kuitenkin seuraavat asiat ovat totta tämän päivän Yhdysvalloissa:

- Todellinen työttömyysluku, kun otetaan huomioon ne, jotka eivät edes   etsi työtä, on pitkälti yli 12 prosentin.

- Niitä, jotka tarvitsevat valtion tukea on enemmän kuin niitä, joilla on täysipäiväinen työ.

- 25% yhdysvaltalaisista elävät köyhyysrajan alapuolella (U.S. Census Bureau statistics)

- Köyhyys on suurimmillaan 50 vuoteen

Toisin sanoen todellinen talous ja osakemarkkinat ovat täysin irronneet toisistaan.

Kiinan tavaraliikenne vajoaa

23.2.2015 Kiinan talous on kirjaimellisesti räjähtämässä käsiin. Kiinan tavaraliikenne on pienentynyt ennätyksellistä tahtia.

Euroopan pankkikriisi on palannut takaisin Kreikan pankkien romahtaessa. Samaan aikaan Ukraina on siirtynyt hyperinflaatioon ja talousromahdus on siellä askeleen päässä.

USA:n yhtiöiden tuotot ja myynnit ovat hyytyneet täysin ja USA on menossa kiihtyvällä nopeudella kohti taantumaa.

Osakkeiden voimakas korjausliike on hyvin lähellä.

USA:n yrityksten tuotot ja myynnit laskevat voimakkaasti

Ukraina on siirynyt hyperinflaatioon

Eri euroopan maiden maksut asukasta kohden Kreikalle

24.2.2015 Talousuutiset Euroopassa liikkuvat tällä hetkellä paljolti Kreikan ympärillä. Mitä Kreikan velka eri maan kansalaisille oikeasti maksaa. Siitä antaa käsityksen viereinen kuva.

Se, että Kreikka ylipäätään on EU:n jäsen, perustuu Kreikan valehteluun jäsenyysneuvottelun aikana. Nyt Kreikka haluaa uudelleen neuvotella ehtonsa jäsenyydestä.

Seuraukset epäonnistuneista neuvotteluista voivat olla hyvin suuret. Tällöin puhutaan koko jopa keskuspankkijärjestelmän hajoamisesta ja vaaroista, jotka liittyvät johdannaiskauppoihin.

Kun puhutaan johdannaiskaupoista, on kyse todella isoista pojista ja heidän leikkikaluistaan. Maailman johdannaiskauppojen arvo on arviolta 1 500 biljoonaa. Tämä on niin valtava rahamäärä, että jos se muutettaisiin dollarin seteleiksi, koko maapallo, mukaan lukien vesistön, vuoret jne. ,voitaisiin peittää näillä seteleillä. Tästä ei puhuta, koska johtajat eivät ymmärrä asian yhteyksiä eikä siis myöskään siihen liittyviä riskejä.

Kreikka on velkaa 320 miljardia euroa. Näistä 75 %:sta vastaa International Monetary Fund, Euroopan keskuspankki, European Financial Stability Facility, ja Euroalueen hallitukset. Nämä kaikki tekevät kauppaa maailman suurten pankkien ja kauppaa tekevien suurten talojen kanssa. Pankkien tapaan jokaista euro kohti on painettu ainakin 9 euroa tyhjästä.

Signaporen asuntomarkkinat muodostavat kuplan

25.2.2015 Signapore on Aasian talouselämän keskuksia. Kaupungissa käydään paljon kauppaa teollisuustuotannon lisäksi. Tällä kaupungilla on rajoitetusti tilaa ja sen vuoksi asunnot ovat maailman kalleimpia.

Asuntojen hinnat ovat 114 % sitten vuoden 1999 Kaakkois-Aasian finanssikriisin. Keskikaupungissa asuntojen hinnat ovat keskimäärin 18 406 dollaria neliöltä kun New Yorkissa on 10 381 dollaria neliöltä. Singaporelaiset maksavat 78% enemmän kuin New Yorkilaiset, vaikka ansaitsevat keskimäärin 25 % vähemmän.

Kiinan tavoin Singaporen asuntomarkkinat muodostavat kuplan, joka aikanaan puhkeaa.

Oman yrityksen kautta työllistäneiden määrä vähenee USA:ssa

26.2.2015 USA kärsii yrittäjyyden puutteesta. Oman yrityksen kautta itsensä työllistäneitä on historiallisen vähän. Enemmän yrityksiä kuolee kuin syntyy uusia. Tämä on yksi tärkeimpiä syitä miksi USA:n talous ei ole toipunut, vaikka tällaista erheellistä kuvaan pyritään antamaan.

Kreikkalaiset eivät maksa verojaan, toisin kuin USA, Espanja ja Saksa.

27.2.2015 Kreikkalaiset asennoituvat veroihin ikään kuin ne olisivat varkauksia. Tämä selittää osaltaan Wall Street Journalin raporttia vuoden 2014 lopulta. Kreikkalaiset ovat velkaa valtiolle n. 76 miljardia euroa maksamattomina veroina. Kreikan hallituksen mukaan n. 9 miljardia on mahdollista näistä kerätä ja loput ovat menetettyjä maksukyvyttömyyden vuoksi. Syriza-puolue on tehnyt veronkeräyksestä yhden tärkeimmistä säästölupauksistaan. On kuitenkin varoitettu, että Kreikan talous romahtaa, jos kansalaiset pakotetaan maksamaan veroja.

Tammikuussa verotulot tippuivat 23% tavoitteesta 4,5 miljoonasta eurosta. Sen jälkeen hallitus on luvannut antaa anteeksi aina 50% kansalaisten veroista.

28.2.2015 Nyt lähestytään kiivaasti vaihetta, jossa kaikkien länsimaiden yhteinen ongelma, jättiläismäinen ylivelkaisuus alkaa paistaa esille jo valtalehdissäkin.

Ei ole pienintäkään teoreettista mahdollisuutta lisätä esim. verotuloja tai kohentaa bruttokansantuotetta, jotta tämä velkaisuus saataisiin hallintaan. Voimakkaat leikkaukset olisi yksi tie oikeaan suuntaan, muuta siihen ei kukaan halua ryhtyä.

Jonkin tässä täytyy antaa periksi. Lienee luonnonlaki, että epätasapaino väkisin tasapainottuu jotenkin.

Kulta tähän prosessiin liittynee. Liian monet keskuspankit ja upporikkaat hamstraavat kultaa, jollei takana olisi ajatus, että FIAT rahan aika alkaa nykymuodossa olemaan ohitse. Ajatus, että kulta on historiallinen jäänne, joka ei sovi nykyaikaan, ei liene lopulta totta.

Dollari tullaan lähiaikoina korvaamaan uudella valuutalla. Uudessa määrityksessä tullee olemaan mukana jotain kongreettista kuten kultaa tai muuta raaka-aineita.

Valtiot ovat kasvavan rahavirran tarpeessa. Tämä hoituu jossain määrin ottamalla yksityistä omaisuutta negatiivisilla koroilla, verotuksella, inflaatiolla ja lopulta konfiskoimalla.

Äärimmäinen velkaisuus vaatii, että valuuttakriisi on korjattava. Valuuttakriisin aikaan ihmiset menettävät uskonsa omaan valuuttaansa. Euro on selkeästi ensimmäinen, jolla käy köpelösti, sen jälkeen tulee jeni ja sitten dollari.

Vuonna 1944 dollari kruunattiin kuninkaaksi Bretton Woods:ssa, New Hampshiressä. 730 ihmistä, jotka edustivat 44 maata, päättivät, että dollari edustaa globaalia valuuttastandardia ja jokainen dollari voitiin vaihtaa kullaksi 35 dollaria unssilta.

Tällöin kulta USA:ssa edusti 75 prosenttia rahapohjasta. Sota oli hajottanut liittoutuneiden talouden, jota kuormitti runsas velkaisuus. Kullan ja dollarin suhdetta pidettiin silloin sopivana ja uuden määrityksen ajateltiin auttavan talouden korjaamisessa.

Nykyään kultaa on 8% dollarikannasta. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, sillä dollari ei ole mitenkään kytköksissä dollariin. Mutta asia saattaa muuttua.

Kun valuuttakriisi tulee, alkavat keskuspankkiirit hakemaan valuutalle reaalista katetta, johon paperiraha voitaisiin kytkeä. Ja luonnollisin tapa olisi kytkeä se kultaan. Jos dollari ja kulta kytkettäisiin samassa suhteessa kuin mikä se oli Bretton Woods sopimuksessa, kullan hinnaksi tulisi 11 250 dollaria unssilta.

Joka tapauksessa jos tällainen kytkentä tulisi, kullan hinta nousisi jyrkästi. Kullan hinnan nousupotentiaalista saa käsityksen, kun muistaa, että kullan hinta nousi 250 $ vuonna 1999 yli 1900 $ vuonna 2011.

Kullan hinta on laskenut voimakkaasti viime aikoina kun dollari vahvistunut. Nyt on oikea aika ostaa kultaa vakuudeksi valuuttojen tulevaa laskua ajatellen.