Dollarin arvo jyrkässä laskussa.

4.6.2020 Viruspelon laukaisemassa talouskriisissä näyttää oleva suurimpana ongelmana, ettei kukaan pysähdy ajattelemaan oikeita kysymyksiä. Tällaisia ovat esim. miten talous voi olla niin huonossa kunnossa, että viruspelko voi aiheuttaa näin valtavaa tuhoa talouteen? tai auttavatko valtavat keskuspankkkien elvytyspaketit vai tekevätkö ne vain kansalaisista entistä riippuvaisempia valtion hallinnosta? tai mikä on valuutan kuten dollarin tai euron todellinen arvo, jos niitä voidaan painaa rajattomasti?

Jokainen tuntuu haluavan nopeata ja helppoa korjausta talouskriisiin eikä sitä tarvitse valtioiden päätöselimiltä kahdesti pyytää. Valitettavasti elvytyspäätöksistä on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Nyt on syytä kiinnittää huomiota länsimaiden hallitusten puuhiin. On selvää, että ne elävät jonkinlaisessa fantasiamaailmassa. Ja tehtyjen virheiden kustannukset tulevat viime kädessä kansalaisten maksettaviksi.

Varsinkin USA:ssa on jo nyt rahanpainannan aiheuttama kriisi ollut selvästi kaikkien nähtävillä. Dollarin arvo on rikkonut merkittävät tukilinjat ja nyt melkoisessa syöksykierteessä. Markkinat ovat vihdoin ymmärtäneet sen, kuinka paljon rahaa täytyy eliitin laskea liikeelle lähi kuukausina. Viimeisten 12 viikon aikana keskuspankki FED on painanut lisää rahaa yli 4 800 miljardia dollaria. USA:n potliittinen levottomuuus ja mellakat vain pahentavat asiaa.

Dollarin pitkäaikainen vuosia kestänyt arvon nousu uhkaa nyt kääntyä pysyvään laskuliikkeeseen. Tällä tulee olemaan monenlaisia seurauksia. Yksi merkittävimmistä on se, että inflaatio alkaa nousemaan. Tätä ennakoi myös velkakirjamarkkinoiden tämän hetkinen tilanne; velkakirjojen korot ovat jyrkkenevässä laskuliikkeessä. Myös arvometallien arvojen jyrkkä nousu kertoo saman viestin.

16.8.2020 Maailman talous on USA:n johdolla menossa kohti suurinta lamaa mitä historiassa on nähty. Mielenkiinto kohdistuu siihen, mitä USA:n keskuspankki FED ja valtiovaraiministeriö keksivät yrittäessään estää vääjämättämältä näyttävä kehityskulku. Tällä hetkellä näyttää ratkaisu hyvin yksioikoiselta; luodaan tyhjästä tuhansia miljardeja dollareita lisää, jotta pysyttäisiin valitulla polulla. Lopulta lisääntyvän rahanpainannan täytyy johtaa hyperinflaation ja dollarin arvon rajuun heikkenemiseen. Tämä on ainoa mahdollisuus, kun talous heikkenee ja liikkeellä oleva rahan määrä kasvaa eli yhä useampi dollari jahtaa vähenevää tavaroiden ja palveluiden määrää.

Viime aikoina on talouskaaokseen tullut mukaan sosiaalinen levottomuus. Viimeksi vastaavaa määrää mellakoita, ryöstelyä, marsseja ja vihaa on nähty 1960-luvulla Vietnamin sodan aikoihin.

Hinta, jonka FED:n rahan luonti ja valtion voimakas velkaantuminen tuovat on dollarin ostovoiman heikkeneminen. Nyt kaikki voimanponnistukset kohdistuvat osakkeiden arvojen säilyttämiseen, koska osakkeiden arvojen romahtaminen veisi eläkerahastot suureen kriisiin.

Osakemarkkinat eivät heijasta millään tavoin talouden tilaa. USA:ssa ennätysmäinen konkurssiaalto ja työttömyyden kasvu on vienyt koko maan epävakaaseen tilanteeseen. Viralliset tilastot kertovat, kuinka viime vuosikymmenen aikana saatiin 22,13 miljooonaa uutta työpaikkaa. Nyt on 12 viikossa menetetty 44,21 miljoona työpaikkaa. Toivottua V-muotoista toipumista ei ole näkyvissä.

Talous on jo romahtanut. Kymmenet miljoonat amerikkalaiset elävät valtion avustuksien turvin. Elvytysrahan loppuminen ja pandemian toinen aalto vievät maan painajaismaiseen tilanteeseen.

Viruspelko aiheuttti USA:ssa yli 100 000 liikeyrityksen lakkauttamisen. Tämä merkitsee myös, että lakkautetut työpaikat eivät palaa takaisin. Pandemian toisen aallon tullessa maailmantalous vajoaa ja enemmistö amerikkalaisista jää työttömäksi. Viime kuussa 11%:ia kansalaisista jätti maksamatta asuntovelkojen lyhennykset ja 17 % jätti vuokransa maksamatta. 31 %:ia talouksista on ilmoittanut olevansa huolissaan, kuinka kykenevät maksamaan vuokransa seuraavina kuukausina. Kaiken lisäksi amerikkalaiset eivät ole millään lailla varautuneet taantuman ja laman saapumiseen ja kaikki elävät luottokorttien varassa. 15 miljoonaa amerikkalaista jättivät hoitamatta viimeisen luottokorttivelkansa. Ja tällaisessa tilanteessa osakemarkkinat edelleen hipovat historiallisiä maksimiarvojaan. Tämä johtuu ainoastaan FED:n ja valtiovarainministeriön osakkeiden tukemisesta.

Suuren ongelman kriisissä on, ettei ole olemassa mitään suunnitelma B:tä.

22.6.2020 Osakkeiden ja varsinkin teknogiaosakkeiden hinnat ovat nousseet pandemian aikana ja ovat nyt huippulukemissa. USA:n teknologiaondeksi NASDAQ 100 sai huippuarvonsa kesäkuun 10. päivä USA:n keskuspankin FEDin painaessa lähiaikoina 3000 miljardia dollaria uutta FIAT-rahaa. Tämä on aiheuttanut osakkeiden jyrkän nousukurssin, joka on vaurastuttanut maan finanssi- ja poliittista eliittiä. Loputtomalta tuntuva rahan painanta ja määrällinen elvytys (QE4ever) ei kuitenkaan ole koskaan luonut hyvinvointia, vaurautta, sosiaalista tyytyväisyyttä, työpaikkoja, järkevää taloudenhoitoa tai terveyttä.

Covid-19 viruspelko ja sen aiheuttama talouden sulkeminen on lisännyt itsemurhia, työttömyyttä (USA:ssa 44 miljoonaa uutta työtöntä työnahakijaa), huumeiden käyttöä, alkoholismia, lasten hyväksikäyttöä, vihaa, mellakoita ja konkursseja. Alle 25 vuotiaiden joukossa tautiin kuolleisuus on virallisesti n. 1 henkilö/miljoona. USA:ssa tähän ikäryhmään kuuluu 104 miljoona amerikkalaista. Tautiin kuolleisuus on suurinta vanhemmissa ikäluokissa. USA:ssa yli 65 vuotiaiden kuolleisuus käsittää 81 %:ia kaikista kuolleisuutapauksista. Kuolleista yli puolet ovat olleet hoitokodeissa ja pitkäaikaishoidossa. Tähän ikäluokkaan kuuluvat eivät juuri viihdy baareissa, voimistelusaleissa, elokuvateattereissa, toimistoissa, linja-autoasemilla tai tehtaissa.

USA:n yli 80 miljooonasta 16-34 vuotiaasta viettää kesäänsä työttömyyden merkeissä. Ei ihme, että sosiaalinen levottomuus kasvaa päivä päivältä.Talouden sulkeminen on aiheuttanut melkoisen teknologiakuplan. Teslan osake oli 15 dollaria heinäkuussa 2010 ja 1001 dollaria kesäkuun 19. päivä, Applen osake oli 8 dollaria elokuussa 2006 ja 349 dollaria kesäkuun 19. päivä, Amazonin osake oli 26 dollaria heinäkuussa ja 2675 dollaria kesäkuun 19. päivää. Vuoden 2000 teknologiakupla tuntui käsittämättömän suurelta, mutta kun katsoo oheista kuvaa se jää pieneksi nypppykäksi nykyisen jättikuplan rinnalla.

Reaktio pandemiaan on luonut massiivisia alijäämiä ja lisää maksamattomia velkoja. Miljoonat työttömät jättävät maksamatta asuntolainat, vuokrat ja luottokorttimaksut. Konkurssien määrä on valtava. Keskuspankit ovat yhdistäneet rahanpainantaan jatkuvat valehtelun ja peittelelyn. Valtamedia on yhtynyt tähän epävireiseen laulukuoroon.

Kun tähän yhdistetään pankkikriisi, joka näyttää tällä hetkellä lähes varmalta, tulee talouskuplien paukahtelujen voima olemaan ennennäkemätön.