1.7.2015 Maailman katseet ovat kääntyneet Kreikkaan. Tämä yksittäistapaus ei kuitenkaan vaikuta siihen tosiasiaan, että Euroopan maat ovat ylivelkaantuneet eikä ulospääsyä ongelmasta ole. Kreikan asian käsittely on vain istuinten järjestelyä Titanicin kannella kuten asiaa kuvaa amerikkalainen tunnettu talousasiantuntija Peter Schiff.

Kreikan tilanne aiheutti kuitenkin maanantaina paniikkia markkinoilla ja osakekurssit tippuivat kaikkialla maailmassa. Maksukyvyttömyyteen ovat ajautumassa Kreikan lisäksi Puerto Rico ja Ukraina, jos eivät saa myönnytyksiä velkojiltaan.


Kiistatta olemme ajautuneet mittavaan talouskriisiin, jonka tulemista keskuspankit ovat onnistuneet pitkittämään. Kaikkialla maailmassa on toinen toistaan suurempia talouskuplia, jotka kaikki tulevat ajallaan puhkeamaan.

Taloudellinen hidastuminen tapahtuu tyypillisesti noin seitsemän vuoden välein ja nyt on seitsemän vuotta kulunut viimeisestä talouskriisistä.

Kreikan talouskriisin saadessa suuren huomion, on vähälle huomiolle jäänyt Puerto Rico, joka saaren kuvernöörin mukaan on talouden kuoleman spiraalissa. Saarella on 72 miljardia dollaria maksamattomia velkoja.

2.7.2015 Kreikan velkaongelma on vain pelin avaus historian suurimmissa valtion velkakirjamarkkinakriisissä. Kriisi kehittyy seuraavina vuosina pahemmaksi ja lopulta se tuhoaa Euroopan valtiot, USA:n ja Japanin.

Seuraavien vuosien aika velkakirjakupla puhkeaa ja velkakirjat tulevat menettämään arvostaan useita kymmeniä prosentteja.

Muita kriittisessä tilassa olevia velkaongelmaisia on Euroopassa Italia (velka/GDP=132%), Portugali(velka/GDP=130%), Kypros(velka/GDP=108%), Ranska (velka/GDP=98 %) ja Irlanti(velka/GDP=110 %). Kun tähän vielä lasketaan "epävirallinen" velka päästään vielä huomattavasti korkeammalle.


Sivilisaation historian velkaisin maa on USA, jonka velka on 11 kertaa suurempi kuin mitä maa tuottaa vuodessa eli yli 200 biljoonaa dollaria.

Kun velkakirjat eivät enää kelpaa sijoittajille ja alkaa massiivinen myynti, herää kysymys, minne näin vapautunut pääoma siirtyy. Osa siirtyy käteiseksi odottamaan uusia sijoitusmahdollisuuksia, osa siirtyy osakemarkkinoille, osa asuntomarkkinoille, osa raaka-aineisiin ja loput ulkomaisiin osakkeisiin.

3.7.2015 Kun yritämme määritellä käsitettä kolmas maa, tulee mieleen tulojen toispuoleinen jakautuminen, taloudellinen eliitti (joka on kaapannut vallan) ja se, että pyritään pitämään asiat vakaina sen sijaan, että pyrittäisiin muutoksiin. Nämä ovat lähtökohtana lopputulemalle, joka on konflikti, tyrannia ja lopulta romahdus.

Näillä kriteereillä Yhdysvallan täyttää kolmannen maan kriteerit. Alla olevissa kuvissa näemme tulon jakautumisen Yhdysvalloissa. 3,3 % saa 50 % tuloista. Vaikka puhutaan tulonjakautumisen tasaamisesta, on suunta jyrkästi päinvastainen. 

Tulojen jakautumínen USA:ssa viereisen kuvan tulokriteereillä.

Tulon jakautuvat USA:ssa vuosi vuodelta yhä epätasaisemmin

4.7.2015 USA ilmoitti jälleen yhä paranevista työllisyysluvuista. Nyt työttömyysaste oli tipahtanut 5,3 %:iin. Mitä tämä kertoo? Ei ainakaan sitä, että työttömyys olisi todellisuudessa vähentynyt. Kuinka muuten nyt peräti 94 miljoonaa työikäistä ja - kykyistä olisi työelämän ulkopuolella. Luku siis kertoo ainoastaan sen, että yhä useampi USA:n kansalainen on jättäytynyt kokonaan työelämän ulkopuolelle.

Kaikkia USA:sta tulevia talouslukuja heijastetaan välittömästi siihen todennäköisyyteen, milloin FED mahdollisesti nostaa korkoja. Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, on esittänyt toiveen, ettei nostoa tehtäisi tänä vuonna. FED on antanut ymmärtää, että tänä vuonna olisi noston aika.

FED:n jäsenet ja talousasiantuntijat ovat vuodesta 2011 lähtien ennustelleen melko pikaista koron nostoa. Vuonna 2011 he antoivat jopa 90 % todennäköisyyden, että korkoa nostetaan vuonna 2011. Tämä kertoo hyvin sen, kuinka tarkkoja nämä asiantuntijoiden odotukset ovat. 

Asiantuntijat ovat siis ennustaneet jo viisi vuotta, että korko nousee pikaisesti. Mutta edelleen ei ole korkoa nostettu.

Matalat korot ovat tulleet jäädäkseen. Kaikki yritykset nostaa korkoja horjuttavat talouden perusteita pahasti. Nousevat korot merkitsivät lisääntyviä kuluja valtion jättimäisten velkojen maksamisessa. Tällöin jää kaksi vaihtoehtoa; kulutuksen leikkaaminen tai lisävelan ottoa. Todennäköisempi vaihtoehto on jälkimmäinen, jolloin siirrytään lähemmäksi romahdusta.

Toinen vaikutus koronnostolla olisi dollarin vahvistuminen edelleen, koska sijoittajat alkavat hankkia dollareita korkeamman koron toivossa verrattuna muuhun maailmaan. Tämä taas heikentää USA:n vientinäkymiä ja suurentaa jo entisestään kauppataseen vajetta.

Kiinan tunnetun pörssi-indeksin ja Dow Jones indeksillä vuonna 1929 on yhtäläisyyksiä.

10.7.2015 Maailman talouselämän huomion ollessa kiinnittyneenä Kreikkaan, on Kiinan pörssiromahdus jäänyt vähemmälle huomiolle. Kyseessä kuitenkin melkoisen voimakas korjausliike Kiinan osakkeissa, joiden arvo on viimeisen vuoden aikana nousseet keskimäärin 150 %:ia  prosenttia viimeisen vuoden aikana. Tämä johtuu siitä, että Kiinassa on lainattu massiivisesti rahaa pörssiosakkeiden ostoa varten. Kurssiliikkeessä Kiinassa on paljon yhtäläisyyksiä historialliseen vuoden 1929 pörssiromahdukseen.

Kiinan pörssin putoamisen vaarat liittyvät siihen, että liike voi tarttua muihin maailman pörsseihin. Se on jo vaikuttanut Japanin pörssin liikkeisiin.

Samaan aikaan raaka-aineet kaikkialla maailmassa kokivat romahdusmaisen laskun. Kun osakkeiden arvot laskivat joutuvat monet sijoittajat muuttamaan kaikki sijoituksensa rahaksi, myös raaka-ainesijoitukset, joka aiheutti k.o. laskun raaka-ainemarkkinoilla. 

Tietokoneongelmiako New Yorkin pörssisä?

Paljon huomiota sai eilen USA:n pörssin sulkeutuminen juuri kun Kiinan pörssiromahdus oli pahimmillaan. Jos pörssin sulkeutumisen syynä olisi ollut kyberhyökkäys tai se olisi tahallisesti aiheutettu, ei rehellistä vastausta olisi saatu, joten pörssin sulkeutumisen todellinen syy jäänee hämäräksi. Viralliseksi syyksi ilmoitettiin ohjelmistovirheen, mutta oliko taustalla pelko Kiinan pörssin aiheuttavan romahduksen Wall Streetillä? Toisaalta kyberhyökkäykseen saattaa viitata se, että täsmälleen samaan aikaan United Airlines:n ja Wall Street Journalin sivut menivät alas.

Kiinan viranomaiset ovat voimakkaasti puuttuneet markkinoihin (laiton markkinoiden manipuolointi) vähentämällä lainausta, kieltämällä yhtiöiltä lyhyeksi myynnin, sulkemalla kaupankäynnin lähes puolelta osakkeista ja suorittamalla mittavia ostoja markkinoilla.

                                                                                                   

14.7.2015 Kreikan talouskriisi on saanut valtavan huomion kaikissa maailman tiedotusvälineissä. Kuitenkin Kreikka taloudellisessa mielessä on hyvin vähäpätöinen tekijä maailman taloudessa. Sen bruttokansantuote, BKT, 242,2 miljardia dollaria vuodessa on samaa luokkaa kuin keskisuuressa yhdysvaltalaisessa osavaltiossa (Lousiana 257 miljardia dollaria vuodessa).

Toisaalta Kreikan merkitystä kasvattaa sen geopoliittinen sijainti. Kreikka on Natomaa eikä USA hevin halua Kreikan ajautuvan pois EU:sta. Se lisäisi sen riskiä Kreikan eroamisesta myös Natosta. Tämä taas saattaisi olla alku laajemmalle erouhkalle usean Euroopan maan kohdalla, joka saattaisi johtaa jopa Naton hajoamiseen. Nato on hyvin pitkälle USA:n sotanyrkki maailmalla. USA haluaa siis estää Kreikan eromisen EU:sta, mutta sen keinot siihen voivat olla riittämättömät. USA:n vaikutuskanava on IMF, jossa sillä on hyvin merkittävä painoarvo. Myös ajautuminen osaksi BRICS-valtioita ja mahdollinen liittoutuminen Venäjän anssa aiheuttaa huolta länsimaissa.

Geopolitiikan rooli näkyy selvästi siinä, ettei kukaan kyseenalaista lainan antamista ja taloudellista apua Ukrainalla, vaikka se on taloudellisesti vähintään yhtä huonossa jamassa kuin Kreikka.

Kreikkaa vaivaa periaatteessa sama ongelma kuin kaikkia länsimaita; hallinnon kulut ovat liian suuret suhteessa siihen, miten talous kasvaa. USA tulee olemaan aivan samanlaisessa kriisissä kuin Kreikka hyvin pian.

USA:ta ja Kreikkaa vaivaa sama ongelma; velka on niin suuri, ettei sitä ole mitenkään mahdollista koskaan maksaa takaisin. Tämän vuoksi ei mikään säästötoimenpide valitettavasti voi ratkaista velkaongelmaa. Ainoastaan tuottavuuden merkittävällä nostamisella voitaisiin ongelmaa pitkittää. Kreikassa ei tällaista ole näkyvissä ja ero EU:sta koittaa varmasti jossain vaiheessa.

Paras ratkaisu Kreikalle olisi EU:sta eroaminen, suostuminen konkurssiin, siirtyminen omaan valuuttaan ja näin aloittaa ikään kuin alusta omalla talouspolitiikalla. Siirtymisvaihe on vain hyvin kivulias ja vaikea.

Kreikan kriisi on saanut paljon lähes farssimaisia piirteitä. Kreikka ensin tyrmää EU:n tarjouksen kansanäänestyksellä, mutta joutunee sitten hyväksymään paljon kovemmat ehdot.

EU:n asettamat ehdot vahvistavat Saksan kontrollia EU:sta ja lisäsi sen arsenaalin uuden aseen; Eurosta erottaminen. Tämä ase toimi Kreikan kohdalla ja se joutuu pulittamaan yli 50 miljardia euroa varallisuuttaan (mm. lentokenttiä, infrastruktuuria ja luultavasti pankkeja) sopimuksessa. Tämä kaikki merkitsee 27 %:ia Kreikan bruttokansantuotteesta. Tämä siis merkitsee käytännössä, että neljänneksen taloudestaan Saksan kontrolliin. Näin se luopuu paljolti omasta suveriinisuudestaan ja on tavallaan lähes Saksan siirtomaa.

Kreikka alistuu myös seuraavat kuusi kuukautta pääoman kontrolliin.

 

Kivihiilen arvo laskee kysynnän hiipuessa

21.7.2015 Kaksi elintärkeää energialähdettä Öljy ja kivihiili ovat olleet jonkun aikaa voimakkaassa laskussa. Tämä kertoo selvästi sen, että globaali talous voi huonosti.

Kivihiili on tärkeämpi energialähde kuin monet muistavatkaan. Kivihiili vastaa 40 %:sta energian kysynnästä.  Kivihiili on päättänyt nousutrendin, joka kesti useita vuosikymmeniä.  Nousutrendi katkesi vuonna 2012 ja on nyt samalla tasolla kuin vuosituhannen alussa.

Tämä seikka myös osoittaa, kuinka puheet talouden elpymisestä ei vastaa todellisuutta. Hallitukset ja keskuspankit tuovat toistuvasti esille manipuloituja lukuja, jotka antavat illuusion talouden toipumisesta.

Liuskeöljyn kaivaminen on tällä hetkellä liian kallista

22.7.2015 Kreikkaa ja Kiinaa pidetään tällä hetkelle tekijöinä, jotka voivat aiheuttaa globaalin talouskriisin.

Nyt on kuitenkin syytä siirtää katse öljyyn!!

Öljyn hinnan lasku voi suurella todennäköisyydellä aiheuttaa valtavan kriisin.

USA:n liuskekivituotantoon on investoitu satoja miljardeja dollareita ja riippuen eri tekijöistä kannattavuusraja vaihtelee 55 - 85 dollaria/barreli. Toisin sanoen öljyn nykyhinnoilla eivät liuskeöljyn tuottajat pysty maksamaan huolto-, kaivaus- ja lainanhoitokulujaan.

Suurin ongelma on, että tämä energiateollisuuden haara on pahasti ylivelkaantunut. Vuonna 2012 liuskeöljy-yhtiöt kuluttivat n. 120 miljardia dollaria rahoittaen sen huonoilla velkakirjoilla ja pankkilainoilla. Huonoista velkakirjoista energiasektori (pääasiassa liuskeöljy-yhtiöt) omisti vuonna 2012 20 % ja vuonna 2014 peräti 61 %.

Kaiken lisäksi näyttää siltä, että öljyn hinta ei ole nousemassa lähiaikoina. Näyttää päinvastoin siltä, että öljyn hinta tulee laskemaan lähelle 30 dollaria barrelilta tai jopa sen  alle. Tämä johtuu Iranin kanssa tehdystä ydisasesopimuksesta, joka vähentää Iraniin kohdistuvia sanktioita ja mahdollistaan Iranin öljynviennin tehostamisen.

Sadat liuskeöljy-yhtiöt ovat ajautumassa konkurssiin ja tuhansia jää työttömäksi.

Tämä tulee olemaan pahempi kuin vuonna 2008 subrime asuntolainakriisi, joka aloitti maailmanlaajuisen kriisin.

Dollari vahvistuu muihin valuutoihin nähden

23.7.2015 FED vihjailee edelleen koron nostosta tänä vuonna ja suurin osa sijoittajista uskoo korkojen nousevan. FED voi nostaa koron 0,25 % 0,3%:een tai 'jopa' 0,5 %:een seuraavan kahden vuoden aikana. Tämä on maksimi mihin voidaan mennä ja jäänee siis lähinnä muodolliseksi.

Miksi oleellista koron nostoa ei voida tehdä? Ensinnäkin koronnosto voi vaarantaa 555 biljoonan dollarin korkopohjaiset johdannaismarkkinat. Monet länsimaiden hyvinvointivaltiot menisivät konkurssiin, jos korot nousevat.

Velkakirjamarkkinat voivat vaarantua, jos korko nousee. Velkakirjojen arvot ovat nousseet viimeiset 30 vuotta ja ovat kooltaan yli 100 biljoonaa dollaria. Nämä velkakirjat ovat vakuutena yli 555 biljoonalle dollaria johdannaismarkkinoita. Tämän vuoksi FED:n entinen puheenjohtaja Ben Bernanke totesi, etteivät korot voi normalisoitua hänen elinaikanaan.

Maailmassa on yli 9 biljoonaa dollaria dollaripohjaista lainaa. Lainaajat odottavat, että dollarin arvo laskee.  USA:n dollari tuottaa 0,25 %, jeni 0,001 %, Euro -0,2 % ja Sveitsin frangi -0,75. Täten on ymmärrettävää, että dollarin omistaminen houkuttelee. Dollari vahvistuu suhteessa kaikkiin merkittäviin valuuttoihin.

Kreikan lisäksi on useita Euroopan maita kriittisessä tilassa

24.7.2015 Maailma on hukkumassa velkaan

Kreikka on esillä tiedotusvälineissä näyttävästi. Kuitenkin Kreikan osuus maailman veloista on minimaalinen. Jos EKP ja IMF suostuvat Kreikan velkajärjestelyyn otetaan raha velkaan muiden valtioiden otetusta velasta. Asia on siis sama kuin luottokorttivelkaa maksettaisiin toisella luottokortilla.

Maailmassa on tällä hetkellä Kreikan lisäksi 23 muuta maata, joilla on Kreikan tapainen välitön velkaongelma. Lisäksi 14 muuta on ajautumassa nopeasti samaan tilanteeseen.

Maailman velan suhde bruttokansantuotteeseen (BKT) on historiallisen korkea 286 prosenttia ja maailman kirjattu velka on n. 200 000 miljardia dollaria. Jos tämä velka jaetaan kaikkien ihmisten (aikuisten ja lasten) kesken, saadaan velkaa 28 000 dollaria per henkilö. Kun otetaan huomioon, että maailman väestöstä lähes puolet elää n. 10 dollarilla/päivä, on selvää, ettei velkaa pystytä koskaan maksamaan pois. Enää ei ole muuta mahdollisuutta, kuin yrittää pitkittää velasta aiheutuvan korttitalon kaatumista. Tälläkin on rajansa ja lopulta velkakriisi aiheuttaa, että maailman nykyinen talouden rakenteen pitää antaa tuhoutua ja rakentaa uusi sen tilalle.

Mitä pitäisi tehdä maailman velkatilanteelle? Pitäisikö kenties rikkaiden maiden auttaa köyhiä valtioita? Ongelma on siinä, että maailman 'rikkaimmat' valtiot itse asiassa ovat maailman velkaisimpia. Esim. USA:n velka on kaksinkertaistunut viimeisen 8 vuoden aikana eikä USA:lla ole edes ollut yritystäkään supistaa sitä ja itse asiassa se on niin suuri, että sitä on matemaattisesti mahdotonta maksaa pois.

Eurooppa on aivan yhtä huonossa tilanteessa. Ne maat, jotka yrittävät rakentaa pelastuspakettia Kreikalle, ovat kohta samalla tavoin pelastuspaketin tarpeessa.

Jatkavatko Kiinan osakkeet alamäkeään?

25.5.2015 Kiinassa oli viime viikkoina tapahtumassa maailman taloushistorian suurin pörssiromahdus. Kiinan viranomaiset kuitenkin aloittivat pelin, joka vapaisiin markkinoihin tottuneille länsimaalaisille tuntuu käsittämättömältä. Puolet Sanghain ja Shenzen pörssin osakkeista asetettiin kaupankäyntikieltoon ja samalla sadoille yrityksille annettiin pakote ostaa osakkeita. Tämä kuulostaa kyllä tyypillisen poliisivaltion taktiikalta.

Näin saatiin pörssin romahdus estettyä. Tämä kuitenkin osoitti, että Kiinan osakemarkkinat ovat menettäneet uskottavuutensa ja voidaan pitää täysin laittomana. Luulenpa, että ulkomaalaiset ovat hyvin epäröiviä vast' edes laittamaan varojaan Kiina pörssiin.

Viime päivinä Kiinan pörssin ovat tehneet korjausliikettä. Nähtäväksi jää estävätkö hallituksen vähintäinkin kyseenalaiset toimet kurssia romahtamasta.

Kaupankäyntiaktiivisuus niin Kiinassa kuin muualla maailmassa on vähenemässä. Maailman osakemarkkinoiden kaupankäyntimäärät ovat viimeisen taantuman tasolla.

Shangain pörss-indeksin suurimmat pudotukset.

27.7.2015 Huolimatta Kiinan viranomaisten äärimmäisistä pelastusyrityksistä jatkoi Kiinan pörssit tänään romahdustaan. Tämä tapahtui, vaikka Kiinan viranomaiset olivat laittaneet myyntikiellon suurella osaa osakkeita. Tällainen puuttuminen osakkeiden vapaaseen hinnoitteluun on vapaiden markkinoiden ajatusta vastaan ja länsimaissa selvä pörssirikos. Suuret pankit länsimaissa ovat jääneet kiinni lähes kaikkien pörssien manipuloinnista. Ketään ei ole laitettu vankilaan, vaikka rikos on selvä. Joitakin ihmisryhmiä eivät lait vaan yksinkertaisesti koske. On ollut tunnettua jo pitkään, että USA:n markkinoita auttaa pitämään pystyssä erillinen komissio, joka tuntee nimen Plunge Protection Team.

Kiinan pörssi tippui eilen huikeat 8,48 prosenttia, joka historian toiseksi suurin tiputus. Suurin putoaminen tapahtui vuonna 2007, juuri ennen maailman laajuista talouskriisiä. Ennakoiko tämä jälleen samaa?

Pelko on vallannut osakemarkkinat

29.7.2015 CNN pitää yllä indeksiä, joka mittaa markkinoilla vallitsevaa pelkoa ja ahneutta. Asteikko on 1- 100 ja mitä pienempi luku, sitä enemmän pelkoa on markkinoilla, ja päinvastoin, mitä lähempänä ollaan lukua 100, sitä innokkaampia ovat sijoittajat toimimaan markkinoilla. Indeksi on laskettu seitsemästä eri teknisistä parametrista ja indeksistä.

Viime viikolla indeksi oli luvussa 36 ja juuri tällä hetkellä luku on 7, joten markkinat ovat lähes paniikinomaisessa mielialassa.

Viime viikolla alkanut kaaos markkinoilla uhkaa kääntyä romahdukseksi. Syynä markkinapelkojen kasvuun on Kiinan osakemarkkinat, raaka-aineiden hintojen romahdus ja Kreikan kriisi Euroopassa.

Kun pelko- ja ahneusmittarin luku on näin alhaalla mitä tahansa voi tapahtua seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana.

USA on maailman velkaisin maa.

30.7.2015 USA:n presidentti Obaman astuessa presidentin virkaan vuonna 2008 hän ilmaisi yhdeksi tärkeämmistä tavoitteista olevan USA:n kansallisen velan pienentäminen. Obaman presidenttikauden aikana USA:n valtion velka on noussut kaksinkertaiseksi ja nyt yli 18 000 miljardia dollaria.

USA:sta on maailman velkaisin maa ja sen velkariippuvvuus on pohjaton.  USA:n velka on jo kauan sitten ylittänyt rajan, josta ei enää ole paluuta. Tämä velka tulee lopulta romuttamaan koko USA:n talouden.

Maailman historian kaikki suuret valtiot ovat tuhoutuneet samasta syystä; niiden velkariippuvuus on ollut pohjaton.

USA:n valtion velankasvu. Todellinen velka on yli kymmenen kertaa suurempi.

USA:n velkakattoa on nostettu jatkuvasti. Kuitenkin viimeksi velkakatto oli merkittävästi esillä tiedotusvälineissä vuonna 2011. Siitä on tullut niin itsestään selvä ja arkipäiväinen asia, ettei siitä enää tarvitse uutisoida. Tällä hetkellä USA ottaa lisävelkaa n. 1 000 miljardia joka vuosi. Viime vuonna velkamäärä nousi saman verran kuin 200 vuoteen itsenäistymisen jälkeen

Merkittävää on havaita, että USA:n velka on suurempi kuin paljon tiedostusvälineissä esillä olleissa kriisimaissa kuten Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa.

USA:n kokonaisvelasta helposti unohdetaan sellaiset hoitamattomat velvoitteet, joihin ei ole rahoitusta. Tällaisia ovat esim. sosiaaliturva, terveydenhoito, työttömyyspäivärahat ja ruokakupongit. Jos nämä otetaan huomioon kokonaisvelka USA:ssa nousee 210 biljoonaan dollariin. Tällöin velaksi jokaista amerikkalaista kohden tulee 658 307 dollaria.

31.7.2015 USA:ta lähestyvä suuri ongelma on, että USA:n valtion velkakirjat alkavat käydä kaupaksi maailmassa yhä huonommin. Toisin sanoen USA:lla alkaa olemaan yhä vaikeampi saada velkaa, jolla voisi maksaa toisia velkoja pois. Itse asiassa hyvin monet maat ovat alkaneet myymään pois USA:n velkakirjoja.

Viime kuukauden aikana eri maat ovat vähentäneet USA:n valtion velkakirjoja 56 miljardin edestä. Jos tahti jatkuu, on USA:lla edessä maksukyvyttömyys. Ainoa pelastus on alkaa jälleen massiivinen rahanpainanta eli rahan luominen tyhjästä.

Kun määrällinen elvytys-ohjelma aloitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, syynä oli nimenomaan se, että USA:n velalle ei ollut riittävästi ostajia.


Viime kuussa eri maat myivät USA:n velkakirjoja seuraavasti; 

Maa

Muutos

Japani

$14,200,000.00

Kiina

$15,400,000.00

Belgia

$9,300,000.00

Sveitsi

$3,800,000.00

IsoBritannia

$15,100,000.00

Taiwan

$3,800,000.00

Meksiko

$3,600,000.00

Turkki

$2,900,000.00

Ranska

$5,300,000.00

Venäjä

$12,600,000.00

Saksa

$3,100,000.00

Korea

$1,800,000.00

Filippiinit

$1,000,000.00

Israel

$1,100,000.00

Tanska

$400,000.00

Muut

$8,300,000.00