1.11.2014 Viime viikolla päättyi FED:n viisi vuotta jatkunut poikkeustila, jossa FED laittoi markkinoille satoja miljardeja elvytysrahaa. Samalla FED laittoi koron nollaan ja edelleen nollakorkopolitiikka jatkuu eikä koronnoston ajankohdasta ole varmaa tietoa.

Nyt on täysin selvää, ettei FED:n harrastaman elvytyspolitiikka ole tuonut toivottua tulosta. Velkaongelmaa ei voida poistaa tekemällä velasta edullisempaa. FED:n harrastamaa talouden stimulointia ovat myös harrastaneet Isobritannia ja Japani heikoin tuloksin; työpaikkoja ei ole pystytty luomaan eikä bruttokansantuotetta nostamaan.

Tällä hetkellä USA:ssa tilanne muistuttaa huolestuttavasti vuoden 2007 tilannetta:  Nyt on vuoden 2007 tasolla yhtiöiden velka, osakkeiden takaisin ostomäärä, sijoittajien usko kurssien nousuun, osakkeiden ostoon otettu velka, lainamarkkinoiden vipu,  sisäpiirien osakkeiden myynnit, monet sijoitusgurut ovat varoittaneet tulevasta romahduksesta.

Japanin työikäinen väestö vähenee

2.11.2014  Vuonna 1995 Japanin työvoima oli suurimmillaan. Sen jälkeen ollaan tultu tasaisesti alaspäin. Japanissa on suhteessa maailman eniten yli 65 vuotiaita ja hyvin pieni syntyvyys. Lisäksi Japanin velkataakka on valtava. Kaikki nämä syövät pahasti Japanin taloudellista kasvupotentiaalia. Vastaavanlainen kehitys on nähtävissä kaikkialla länsimaissa.

3.11.2014 Japanin keskuspankki BOJ julkisti viime perjantaina sijoittajat yllättäneen päätöksen laittaa markkinoille lisää 10 triljoonaa jeniä (lähes 90 miljardia dollaria). BOJ oli juuri kuukausi sitten valittanut jenin olevan liian vahva ja vaikeuttavan tuontia. Perjantaina jeni heikkeni entisestään yli 300 pistettä.

4.11.2014 Fyysisen hopean ja kullan myynti ja kysyntä ovat huippulukemissa. Hopeakolikoiden myynti on suurimmillaan kahteen vuoteen. Samaan aikaan 'paperi'kullan ja - hopean arvo laskee laskemistaan. Yhteys paperikaupassa olevien hintojen ja fyysisten arvometallien hintojen välinen yhteys on kokonaan kadonnut.  Paperihintojen arvo vähenee kun dollari vahvistuu ja toisaalta myös paperihintojen laskiessa myös fyysisten arvometallien osto lisääntyy.

Hopean hinta on jo ollut jonkin aikaa alle valmistuskustannuksien ja kullan hinta lähestyy sitä kuten alla olevasta kuvasta nähdään.

Kullan hinta lähenee tuotantokustannuksia

Fyysisen hopean kysyntä huipoussaan.

5.11.2014 USA:n osakkeet tekivät voimakkaan laskun toissa viikolla, mutta viime viikolla korjasi takaisin uusiin ennätyksiin. Tämä voi olla USA:n osakkeiden viimeinen juoksu maaliin. Osakkeiden ostoista loppunee puhti ja voimakas korjausliike lienee edessä.

Alla olevassa kuvassa nähdään kuinka Dow Jones indeksi liikkuu megafoni-rakenteen sisällä ja on aloittamassa alaspäin suuntautuvan liikkeen, joka jatkuu aina vuoteen 2017 asti. Myös S&P 500:ssa nähdään samankaltainen liike.

Oikealla olevassa kuvassa alla nähdään selvästi, kuinka viimeisen 14 vuoden aikana jokaisen kuplan jälkeen on markkinat ovat nousseet uuteen ennätykseen vuosina 2000, 2007 ja 2014. Näiden vuosien jälkeen on sitten saavutettu yhä pohja yhä matalammalla. Dow Jones:n arvo on nyt yli 17 000 ja laskenee tämän mukaisesti aina tasolle 5 500 - 6 500 asti.

Kuvateksti

Kuvateksti

6.11.2014  USA:ssa opiskelijoiden velkaisuus on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ollen nyt yhteensä yli 1,1 biljoonaa dollaria. Jotkut talousoppineet pitävät tätä merkkinä, että nuorten kulutustottumukset tulevat muuttumaan ja he siirtävät autojen asuntojen jne. ostamista.

Yhdysvaltojen yliopistojen lukukausimaksut ovat nousseet. Vuodesta 1978 maksut ovat nousseet 1200 prosenttia kun muut hinnat ovat nousseet samassa ajassa 280 prosenttia.

Amerikkalaisten opiskelijoiden lainakustannusten kehitys

Lukukausimaksut ovat nousseet yli 1200 % 38 vuodessa

Kullan hinta on romahtanut, ei kelpa kulta edes kaksikyttyräiselle kamelille

7.11.2014                            Kulta ja kamelin oksennus

Kullan, hopean, öljyn ja raaka-aineiden hinnat ylipäätään ovat romahtaneet.

Arvometallien hinnalla ('paperihinta') ja niiden fyysisellä kysynnällä ei juurikaan ole yhteyttä. Niiden hintaa ei määritetä fyysisillä markkinoilla, joka on hyvin rajallinen, vaan johdannaismarkkinoilla. Johdannaismarkkinoiden koko on teoriassa rajaton.

Fyysisen kullan ja hopean kysyntä on koko ajan huipussaan. Esim. hyvin tunnetun American Eagle hopearaha on ollut nyt väliaikaisesti kokonaan loppu ennätyksellisen kysynnän vuoksi. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt hopean hintaa romahtamasta.

Hopean hinta on ollut jo jonkin aikaa selvästi alle tuotantokustannusten. Tällä hetkellä vain harvat yritykset tuottavat tai jalostavat hopeaa. Tämä on outoa siinä mielessä, että hopealla on merkittävä teollinen käyttö. Joulukuussa on kansainvälinen ilmastokokous ja varmasti päädytään suosimaan aurinkoenergian ja aurinkopaneelien käytön lisäämistä. Hopean on paras sähkön johdin, jolle ei toistaiseksi ole löydetty merkittävää kilpailijaa. Aurinkopaneeleissa käytetään hopeaa. On varmaa, että hopean käyttö teollisuudessa tulee lisääntymään ja siitä tulee pula.

Kun kullan hinta painuu alle 1200 dollari/ unssi, tulee kullan jalostamisesta kannattamatonta.

Kaikki merkit viittaavat siiten, että kullan ja hopean hintaa manipuloidaan. Sellainen toiminta on sinänsä laitonta. Hinnan manipuloinnin huomaa hiljaisina aikoina, jolloin vaihto on vähäistä. Näinä aikoina jokin taho tekee valtavan suuria yksittäisiä myyntejä. Mm. hopean kohdalla tehtiin äskettäin kaikkien aikojen suurin yksittäinen myynti.

USA:n taloudella menee huonosti, mutta Euroopalla ja Japanilla vielä huonommin. Tämän vuoksi pääoma siirtyy tällä hetkellä voimakkaasti USA:han nostaen sekä osakkeiden että dollarin arvoa voimakkaasti. Osakkeiden arvon nousu ei perustu siihen, että yhtiöillä menisi hyvin eikä siihen että USA:n talous olisi toipumassa. Ilmiö on hyvin samantapainen kuin suuren pörssiromahduksen jälkeisenä aikana. Dow Jones nousi heinäkuusta 1932 maaliskuuhun 1937 yhteensä 382 %. Ja silloin elettiin koko ajan pahinta mahdollista lamaa.

Sekä kulta että öljy ovat teknisesti rikkoneet tärkeät tukitasot. Tämä merkitsee, että kullan hinta voi laskea tasolle 950 $:ia ja öljyn 55 $ tai jopa 40 $. 

Voi olla, että USA:n pörssikurssit ja dollari jatkavat nousuaan ja raaka-aineet laskuaan koko vuoden 2015.

Kullan ja öljyn hintakehitys

Dollari vahvistuu. Kuvassa dollarin indeksin kehitys

USDJPY:n ja Nikkei-indeksin viimeaikaiset liikkeet.

8.11.2014 Keskuspankit tekevät kaikkensa vakuuttaakseen, että heidän politiikkansa on ollut oikea. Nyt he ovat esittäneet, että negatiivinen korko on sopiva hoitokeino talousongelmiin. Heidän tähänastinen politiikkansa on johtanut massiiviseen velkaan ja tasapainottomuuteen. Lisäksi heidän politiikkansa on johtanut ennätysmäiseen elintasokuiluun. Heitä ei näytä huolestuttavan Plutarkhosin vanha viisaus; "rikkaiden ja köyhien välinen epätasapaino on vanhin ja kohtalokkain kaikkien tasavaltojen vaivoista".                 

Japanin keskuspankki  BOJ on päättänyt ottaa säästäjien rahat ja sijoittaa ne osakemarkkinoille. He pitävät tätä oikeina ratkaisuna eivätkä oikeastaan anna muuta vaihtoehtoja, sillä kaiken reaaliomaisuuden arvo romutetaan lukuun ottamatta ehkä asuntovarallisuutta.

Japani on päättänyt painaa markkinoille lisää 80 triljoonaa jeniä. Jos summa suhteutettaisiin USA:n markkinoille, se olisi sama kuin FED laittaisi markkinoille 3 biljoonaa dollaria vuosittain. Päätös tuli ekonomisteille yllätyksenä varsinkin USA on juuri lopettamassa määrälliset helpotukset ainakin toistaiseksi. Lisäksi määrällisten helpotusten (QE) alullepanija Greenspan tunnustaa, ettei QE:stä ole auttanut taloutta eikä ole luonut työpaikkoja.

Samaan aikaan, kun BOJ ilmoitti rahan lisäämisestä markkinoille sekä Nikkei indeksi kohosi ja jeni heikkeni, kuten kuvassa nähdään lähes käsikynkkää.

Kiinan suurimpien kaupungien asuntojen hitojen muutokset viime vuosilta

9.11.2014 Kiinassa on omat talouskuplansa. Jos ne puhkeavat, on uhreja ympäri maailmaa. 

Kiinan asuntomarkkinat ovat romahtamassa. Voi olla liian myöhäistä tehdä sille mitään. Kiina luottaa kasvavan talouden antamaan tukeen, muuta maailman talouden kasvun hidastuminen vaikuttaa maailman talousveturiin Kiinaan nopeasti.

10.11.2014 Kiinassa on valtavat määrät tyhjiä asuntoja, jopa useita New Yorkin kokoisia aavekaupunkeja on rakennettu ja täysin tyhjillään. Kiinalaiset kuvittelevat, että maalla asuvat tulevat muuttamaan kaupunkeihin teollistumisen edetessä. Kiinan työvoima kuitenkin supistui ensimmäisen kerran vuonna 2012 ja näyttää siltä, että seuraavina vuosikymmeninä Kiinan työvoima ei kasva.

Kiinan rannikon teollistuneissa kaupungeissa on tulotasoon nähden maailman kalleimmat asunnot.

Auntojen hinnat suhteessa tulotasoon eri maiden kaupungeissa.

Kiinan työvoiman määrä pienenee

Dollarin voimakas vahvistuminen vastuslinjan yli

11.11.2014 Talousmaailma keskittyy paljolti osakkeisiin, joiden kokonaismarkkinat ovat n. 60 biljoonaa dollaria. Velkakirjamarkkinat ovat yli 100 biljoonaa dollaria. Valuuttamarkkinat ovat 5,3 biljoonaa/päivä.

Dollari-indeksi on nyt rikkonut suuren kiilarakenteen, missä se on liikkunut viimeiset kahdeksan vuotta. Maailma toimii velkarahalla, josta suurin osa on dollareita, arviolta n. 60 prosenttia.

Japanin hyvin hankalan ikärakenteen muuttuminen lähivuosina

12.11.2014  Japanin yllättävä päätös laittaa markkinoille lisää jenejä n. 90 miljardin dollarin edestä kertoo Japanin talouden hyvin vaikeasta tilasta. Maan julkinen ja yksityinen velka on 650 %:ia suurempi kuin bruttokansantuote. USA:ssa vastaava luku on 345 %.

Tilanne on kestämätön Japanissa ja USA:ssa. On vain ajan kysymys milloin nämä valtavat velkakuplat puhkeavat.

Suuren ongelman lähiaikoina Japanille tuo vinoutunut ikärakenne. Joka neljäs japanilainen on yli 65 vuotias, joka merkitsee, että Japani ei voi talouskasvun avulla päästä veloistaan. Ainoa mahdollisuus on antaa Jenin arvon heiketä, mikä toisaalta kertoo, että Japani on käytännössä maksukyvytön.

Heikkenevä Jeni helpottaa Japanin vientiä, mutta vaikeuttaa tuontia. Suurimman tuontituotteen energian hinta nousee ja samoin tuontiruuan. Tämä vaikeuttaa tavallisen japanilaisen elämää.

13.11.2014  USA:n mittava terveydenhuoltoa koskevaa lakiuudistusta Obama Care:a on kritisoitu pitkään ja sen tarjoamia vakuutuksia on pidetty liian kalliina. Nyt ovat lopulta järjestelmän arkkitehdit tulleet esille ja kertoneet, että epäilyt uudistuksen hämäristä tarkoitusperistä ovat totta.

MIT:n taloustieteen professori Jonathan Gruber on uudistuksen pääarkkitehti ja kertoo, että Obama Care on sarja valheita ja samalla kertoo, miksi valheet kirjoitettiin niin kuin kirjoitettiin.

Gruber kertoo, ettei uudistusta koskevat lakiehdotukset olisi menneet läpi, jos totuus olisi kerrottu. Gruber kutsuu amerikkalaisia äänestäjiä typeryksiksi.  Lakiesityksestä oli tarkoituksellisesti tehty niin pitkä ja monimutkainen, ettei edes poliitikot ymmärtäneet sen sisältöä.

Obama Care osoittautui näin Yhdysvaltojen historian suurimmaksi poliittiseksi petokseksi,  joka on maksanut veromaksajille satoja miljardeja. Aikooko poliitikot ja Obama sivuuttaa asian olankohautuksella?

Dollarin indeksi on murtanut pitkäaikaiset vastustason

14.11.2014 Dollari jatkaa vahvaa nousuaan. Dollari on rikkonut monivuotisen vastustasonsa. On luultavaa, että näin tulee jatkumaan pitkälle vuotta 2015. Monia saattaa ihmetyttää, miksi USA:n heikon talouden aikana dollarin arvo nousee.

Dollari nousee koska olemme selvästi nousevassa syklin vaiheessa sotasyklissä. Ympäri maailmaa on ennätysmäärä erilaisia sotilaallisia konflikteja ja erilaisia separitistisia liikkkeitä. Lisäksi suuret määrät  sosiaalisia protesteja ja luokkataisteluja vaivaa maailmaa.  ISIS ja Ukrainan tilanne tuntuvat koko nyt pahenevan.

Euroopan kriisi pahenee. Kreikka, Portugali, Espanja, Italia ja jopa Ranska tarvitsevat talouden pelastuspaketin ensi vuonna.

Kaikki nämä ajavat pääomaa dollariin, jota edelleen pidetään maailman reservivaluuttana.

Vahvistuva dollari on ollut hyvä osakemarkkinoille

15.11.2014 Mitä vahvistuva dollari merkitsee USA:n taloudelle? Saattaisi luulla, että se merkitsee USA:n ulkomaanviennille vaikeuksia ja sitä kvahautta haittaa koko maan taloudella. Historia kumoaa yllättäen tämä väitteen. Viereisessä kuvassa nähdään, kuinka vahva dollari on itse asiassa ollut hyvä asia USA:n markkinoille. Joka kerta, kun dollari on vahvistunut, ovat osakemarkkinat pyrkineet vahvistumaan.

Armstrongin hämmästyttävistä löydöistä on juuri tehty elokuva

16.11.2014                              Pii ja hämmentävä talous- ja sotasykli

 

Historia, elämä, pörssikurssit ja lähes kaikki kulkee sykleinä. Taloudessa on paljon tehty sijoittajille vahinkoa julistamalla, että syklit olisi nyt loppuneet. Esim. on julistettu, että nyt pörssikurssit nousevat loputtomasti, varsinkin juuri ennen suurta romahdusta. Sen jälkeen samat julistajat sanovat, että kurssit eivät nouse enää koskaan. Ikuinen idiotismin sykli?

On monia syklien tutkijoita. Yksi tunnettu sellainen on Charles Nenner. Mutta eräs tutkija todella hämmästyttää. Hänen nimensä on Martin Armstrong.  Hän on kehittänyt mallin talouden luotettavuudesta.  Mallin nimi on Economic Confidence Cycle, ECN. Sen mukaan kun talous on huipussaan ja alkaa laskea ei uusi huippu tule kuin 8,6 vuotta myöhemmin. Tämä huippu osuu itse asiassa tarkalleen 3 141 päivän päästä.

Miten Armstrong löysi luvun 8,6 vuoden syklin ym. löytyy sivulta

http://www.contrahour.com/contrahour/2006/06/martin_armstron.html

Suuraavaksi tämä päivä osuu 1.10.2015. Sitä seuraava lopullinen pohja osuu 19.1.2020.

Huuhaatako? Siltä kieltämättä tuntuu. Mutta Armstrong julkaisi ensimmäisen ECN-mallinsa  syyskuun 26 päivä vuonna 1999, ja nyt voimme katsoa mallin osuvuutta taaksepäin. Kun tarkastellaan tutkimuksessa olevaa grafiikkaa talouden nousuista ja laskuista, on todella hämmentävää nähdä sitä tarkuutta, mihin mallilla päästään. On vaikea uskoa ja hyväksyä, että ihmiset ja talous olisi noin tarkkaan ennustettavissa.

Aluksi Armstrong epäili syvästi mallinsa järkevyyttä ja tarkkuutta. Mutta sovitettuaan malliaan historian tietoihin hän pääsi lukuun

Pii * 1000 = 3 141 päivää (8.6 vuotta).

Talous ja sota ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Armstrong sanoo; Torpedoi talous niin saat luotua seuraavan Hitlerin.

ECM-malli on globaali ja jokaisella maalla on omat mallinsa. ECM sisältää yhteensä 32 000 eri muuttujaa.

Vähän aikaa sitten Armstrong kirjoittaa sivullaan, että sotasykli kääntyy uudelleen ylös tällä viikolla, tarkalleen ottaen päivinä 19/20. päivä marraskuuta. Tällöin hän mallinsa mukaan odottaa, että sota jossain määrin eskaloituu.

Ainakin seuraavia alueita kannattanee seurata; Venäjä vrs USA, Pakistan vrs Intia ja Meksikossa olevat levottomuudet.

ECM-mallin maksimi- ja minikohdat vuosissa.

ECM-mallin kriittiset päivät

Japanin Jenii romahtaa

17.11.2014 Jeni on tällä hetkellä yksi huonoiten voivia valuuttoja maailmassa. Jenin heikkenemisessä ei näy loppua. Jeni on heikentynyt dollariin nähden 36 prosenttia alle kolmessa vuodessa. Japanilaiset päättäjät näyttävät kuvittelevan, että lisäämällä tuontikustannuksia ja ryöstämällä samalla kansalaisten varallisuutta, olisi järkevää talouspolitiikkaa.

Japanin talous on ajautunut taantumaan jo viidennen kerran viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä osoittaa, että Japanin taloutta on johdettu väärin. Suunnaton rahan painaminen ja ohjaaminen osakemarkkinoille ei hyödytä todellista taloutta, vaikka nostaa osakkeiden arvoa. Tämähän on nähty jo selkeästi viimeisen viiden vuoden aikana Yhdysvalloissa.

Tänä vuonna toisella neljänneksellä Japanin talous heikkeni 7,1 prosenttia ja kolmannella neljännekselle 1,6 prosenttia, vaikka ekonomistit odottivat 2,2 prosentin kasvua.

Yksi ongelma on Japanin korkeammat myyntiverot. Huhtikuussa Japani nosti myyntiveroja 5 prosentista 8:aan ja suunnittelee nostavansa edelleen 10 prosenttiin ensi vuoden alusta.

18.11.2014     Osakkeiden arvo ja kodittomien lasten määrä kaikkien aikojen huipussaan


Yhdysvaltojen talouden huonoa tilaa kuvaa myös maassa olevien lasten kodittomuustilasto. Vuosittain kodittomien lasten määrä on suurempi kuin koskaan Yhdysvaltojen historiassa. Noin 2,5 miljoonaa lasta on ilman kattoa päällä vuonna 2013. Tämä merkitsee, että joka 30:lla yhdysvaltalaisella lapsella ei ole kattoa pään päällä ja nousu on kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.

Kodittomuuteen liittyy lapsille monenlaisia ongelmia; lisääntyvää keskittymisvaikeuksia koulussa, nälkää ja sairautta

Kodittomien määrän kasvu Yhdysvalloissa

Kodittomien määrä osavaltioittain; punaisella alueella enemmän kodittomia kuin vihreällä

19.11.2014 Nämä oireet esiintyivät juuri ennen vuoden 2008 romahdusta;

1. Yhtiöiden velkaisuus on huipussaan.

2. Osakkeiden takaisinostot ovat huipussaan.

3. Sijoittajien usko kurssinousuun on huipussaan.

4. Marginaalivelka (velka, joka otetaan osakkeiden ostoa varten) on huipussaan.

5. Sijoittajien tyytyväisyys on minimissään.

Tässä tilanteessa ollaan myös juuri nyt.

20.11.2014 Viimeisten kuuden kuukauden aikana dollarin on noussut voimakkaasti. Dollari indeksi on noussut luvusta 79 lukuun 88 eli 11,5%.

Dollari on kuitenkin tippunut lukuun 79 luvusta 88, joka sillä oli kesäkuussa 2010 ja maaliskuussa 2002 dollari indeksi oli peräti 120.

Jos siis katsotaan pitkällä aikavälillä vuodesta 2002 lähtien, on dollarin arvo tippunut keskimäärin  3 prosenttia/vuosi.

Dollari siirtyi hopeakantaan vuonna 1792. Viereisessä kuvassa on dollarin arvon kehitys logaritmiasteikoilla.  Arvo 100 on asetettu ajan hetkelle 1972. Kiinteä punainen on ajankohtia, jolloin dollari oli vaihdettavissa tiettyyn määrään kultaa ja näin ollen edustaa kullan ostovoimaa. Pisteviivaa edustaa aikoja, jolloin dollari ei ollut sidottu kultaan kuten sodan 1812, sisällissodan, I ja II maailmansodan aikana. Vuosina 1942-1971 kulta oli rajoitetusti vaihdettavissa kultaan. Tällöin dollari menetti ostovoimaansa. Vuoteen 2004 mennessä dollari oli menettänyt 92 %:ia ostovoimastaan.

Dollarin arvo on noussut voimakkaasti viime kuukausina

Pitkällä aikavälillä dollarin arvo ja samalla ostovoima on romahtanut

Varakkkaiden omistama osuus kokonaisvarallisuudesta kasvaa noepasti

21.11.2014 Tuoreessa New York Times lehdessä kerrotaan, kuinka suurten suihkuhävittäjien, mukaan lukien yksityisten jumbojettien, myynti on noussut jyrkästi. Sen sijaan pienten suihkuhävittäjien kauppa on vähentynyt.

Varallisuus on jakautunut vuosi vuodelta yhä epätasaisemmin maailmassa. Vasta ilmestyneen selvityksen (www.osram.com) mukaan rikkaimmat 85 ihmistä on varakkaampia kuin 3 miljardia köyhintä maailmassa. Yhtälö 85>3 00 000 000 tuntuu irvokkaalta.

Viereisessä kuvassa nähdään kuinka tulojen (ei varallisuuden) suhteellinen osuus on kasvanut rikkaimmalla prosentilla. Tämä kuvastaa hyvin tuloerojen kasvua ja eniten se on kasvanut Yhdysvalloissa.

Vuoden 1979 on rikkaimman prosentin varallisuusosuus koko varallisuuskakusta noussut 7 prosentista 22 prosenttiin. Luku on nyt samaa luokkaa kuin ennen suurta lamaa vuonna 1929. Tällä hetkellä 1 prosenttia ihmisistä omistaa 42 prosenttia koko varallisuudesta.

Dow Jones-indeksi nousee voimakkaasti

22.11.2014 Osakkeet  Yhdysvalloissa jatkavat voimakasta nousuaan.  Dow Jones, DJ, indeksi rikkoi jälleen viime viikolla kaikkien aikojen ennätyksensä. Osakkeiden hinnat ovat jo aikaa sitten irronneet reaalitodellisuudesta eivätkä heijasta yhtiöiden talouslukuja tai tulevaisuuden odotuksia.

Onko DJ:llä vielä kasvumahdollisuuksia? Kyllä, jos mittariksi otetaan DJ:n ja kullan välinen suhde.

 DJ/kulta suhde oli maksimissaan vuonna 1999, jolloin sen arvo oli 50. Vuosina 2007-2009 , jolloin finanssikriisin aikaan osakkeet romahtivat ja kullan arvo nousi, suhde oli 6-7. Tällä hetkellä suhde on 15.

Jos vielä palattaisiin suhdelukuun 50 merkitsisi se, että DJ nousisi nykyisestä n. 18 000 aina lukuun n. 60 000. Jos kullan arvo tipahtaa 900 dollarin tasolle DJ nousisi 45 000.

Tämä ei tunnu kovin realistiselta, mutta jos tutkitaan suhdetta siten. että valitaan suhteelle pitkäaikainen keskiarvo 25.

Tällöin kullan hinta 1500 antaisi DJ:lle arvon 37 500 ja kullan hinta 2500 antaisi DJ:lle arvon 62500.

Kuvateksti

23.11.2014 Kiina on kasvanut vuodesta 2009 lähtien keskimäärin 8% vuodessa. Nyt kasvu on lähtenyt hidastumaan  ja oli viime vuonna 7 %. Maailman talouden kasvu on hidastunut  ja tulee vaikuttavaan negatiivisesti Kiina tuleviin kasvuodotuksiin.

Kiinalla on valtava asuntomarkkinakupla ja myös velkakupla, jotka puhjetessaan vaikuttavat koko maailman talouteen merkittävästi.

Fantom Consulting on kehittänyt momentti-indikaattorin ennustamaan Kiinan talouden kehitystä ja onnistunut siinä vuosien ajan. Indikaattori ennustaa, että Kiinan kasvu tulee hidastumaan 4-5 %:n tasolle vuonna 2015.  Indikaattori on ollut voimakkaassa laskutrendissä vuodesta 2011 alkaen.

Kiinalla on maailman suurin talous, vienti ja teollisuustuotanto.

Kiinan suurimpia ongelmia on massiivinen ylirakentaminen. Kiina on rakentanut asuntoja, infrastruktuuria ja teollisuuskapasiteettia aina 12-15 vuoden tulevaa tarvetta varten. Ylirakentaminen ei ole kannattavaa, koska se aiheuttaa suuria kiinteitä kustannuksia ja lisääntyvää velanottoa. Syynä ylirakentamiseen on keskitetyn suunnittelun epäonnistuminen.

Sotasykli on nousussa vuoteen 2020 asti

24.11.2014 Sotasyklit ja talouden syklit menevät rinnakkain. Pienemmät sotasyklit tulevat 8,8 ja 17,7 vuoden välein. Suurempi sotasyklissä tapahtuu 3*17,7v  =  53,5 vuoden välein.

Tällä hetkellä sekä pienet että suuret sotasyklit ovat nousussa. Tämä on levottomuuksien lisääntymisessä. Lisäksi valitettavasti näyttää, että olemme vasta sotasyklin alussa ja nämä ongelmat tulevat lisääntymään mentäessä kohti.

Samaan aikaan Eurooppa on vajoamassa lamaan eikä USA ole kovin kaukana jäljessä.

 Suuri kysymys on olemmeko menossa kohti kolmatta maailman sotaa. Ainakin Paavi Francis on tätä mieltä muutama viikko sitten pitämässään puheessa. Hän kertoi itse asiassa, että olemme jo käymässä kolmatta maailman sotaa.

Pörssi-indeksi S&P 500 jatkaa voimakasta nousuaan.

25.11.2014 Miksi osakkeiden arvot vain nousevat, vaikka talous yskii kaikkialla? Tässä ainakin muutama syy;

1) OECD on alentanut kasvunäkymiään ja sijoittajat uskovat sen merkitsevän, että keskuspankit joutuvat painamaan lisää raahaa.

2) Nyt USA:ssa on lomaviikko ja markkinoiden volyymi on pieni sallien harvojen sijoittajien nostaa kurssia.

3) Taloudelliset instituutiot ja sijoitusrahastot haluavat nostaa kurssia, jotta voivat sulkea marraskuun paremmilla hinnoilla.

Tosiasia on, että nousu tapahtuu keskuspankkien voimakkaalla tuella. Sen avulla saadaan helposti aikaan illuusio siitä, että talous voisi hyvin.

Viereisestä kuvasta nähdään, kuinka S&P 500 pörssi-indeksi on kulkenut nousuputkessa vuoden 2013 alusta alkaen.

Japanin aloittaessa määrällisen helpotusohjelmansa ilman takarajaa ja Euroopan myös aloittaessa vastaavaa ohjelmaa voisi kuvitella, että osakkeet nousisivat vielä jonkin aikaa.

Kondratiev -aallon viisi vaihetta

26.11.2014 Talouden syklistä kehitystä kuvaavia aaltoja on useita. Yksi niistä on K- eli Kontratiev -aalto. K-aalto on tärkeä supersykli. Ennen vuotta 1920 sen keskimääräinen aika oli 54-56 vuotta. Siihen vaikuttivat voimakkaasti raaka-ainesyklit.

Nykyisin informaatiotekniikan lisääntyessä on K-aallon pituus lyhentynyt 35-40 vuodeksi. K-aallolla on taipumus heilua suuren taloudellisen kasvun ja supistuvan talouden välillä. Jälkimmäistä kuvaa taloudellinen paniikki, taantuma ja lama.

Tällä hetkellä vallitseva viides K-aalto alkoi 1982 ja jatkuu vuoteen 2025 asti. Se on tietokoneiden ja informaatioteknologian aikaa ja sen huippu osui kohtaan, jossa kiinteistökupla puhkesi . Aalto on sen jälkeen ollut laskusuunnassa ja saavuttaa pohjan vasta vuonna 2025.

Tämä merkitsee, että talous tulee olemaan heikko vielä n. 10 vuotta erityisesti lännessä, missä Euroopan ja USA:n taloudet ovat suurissa vaikeuksissa. 

FED:n varallisuuden kasvu

27.11.2014                            FED kuilun partaalla

Yhdysvaltojen keskuspankki on lähes maksukyvyttömässä tilassa. FED on viime vuosina lisännyt varallisuuttaan, joka on nyt 56,2 miljardia dollaria. Tämä saattaa vaikuttaa hyvältä, mutta jos katsotaan, kuinka paljon varallisuutta ja velvotteita (velkaa) on tätä pääomaa vastaan otettu, päästään erilaiseen näkemykseen.

Alla olevasta kuvasta nähdään, että FED:llä on velvollisuuksia ts velkaa 4,3 biljoonaa dollaria. Kuvasta nähdään FED:n reservissä oleva varallisuus punaisella ja näin saadaan käsitys mittasuhteista.

Tämä on käytännössä kestämätön tilanne. Vuonna 2008 FED oli vivuttanut pääomaansa 22-kertaiseksi eli yhden dollarin oli vastattava 22 dollarin velasta. Nyt yhtä dollaria vastaan on 77 dollaria velkaa.

Siis FED:n pääoma on kyllä kasvanut, mutta samanaikaisesti velka ja velvotteet ovat kasvaneet paljon enemmän.

FED:n velvoittet (velka) on kasvanut räjähdysmäisesti

FED:n pääoman vivutuksen kasvu

USA:n todellinen työttömyysluku

28.11.2014                     Katkaisuhoidon tarpeessa

USA:n taloutta pidetään tällä hetkellä länsimaissa talousveturina. Tätä ilmentää dollarin vahvistuminen ja USA:n pörssikurssien nousu.

USA:n talouden perusongelmana on kuitenkin velkaisuus, jota hoidetaan ottamalla uutta velkaa.

USA on menossa uuteen suureen lamakauteen, jonka kesto saattaa olla vuosia, jopa vuosikymmeniä. Tämä ei ole mitenkään mahdoton ajatus. USA:ssa oli 30 vuotta jatkunut lamakausi vuosina 1870-1900. Tätä talousoppineet kutsuvatkin nimellä Long Depression. Toinen suuri  lamakausi (Great Depression), joka on ehkä tunnetumpi, kesti yksitoista vuotta vuodesta 1929 vuoteen 1940.

Se, että 50 miljoonaa amerikkalaista elää ruokakupongien varassa tänä päivänä, kertoo omaa karua kieltään talouden tilasta.

Niin kuin viereisestä kuvasta nähdään on todellinen työttömyysluku noin 23 %, jos lasketaan luku oikein.

Jos puhutaan turvallisuusuhista USA:ssa, on suurin turvallisuusuhka tällä hetkellä valtion varallisuus ja FED. Ei niin kuin annetaan ymmärtää Al-Qaeda tai ISIS.

FED:n ratkaisuna ongelmaan on ollut valta rahanpainaminen. Se ei kuitenkaan auta, jos ei ole ketään, joka sitä kuluttaisi tai lainaisi. Toisin sanoen rahan kiertonopeus on romahtanut. Tässä on paljon yhtäläisyyksiä vuoden 1929 tilanteeseen, kun pörssit romahtivat.

Rahan kiertonopeus USA:ssa

Rahan kiertonopeus nyt ja suuren laman aikaan

29.11.2014                                                 Ovatko pankit pulassa?

USA:n talouden ei rajoittunut ainoastaan Yhdysvaltojen keskuspankkiin FED:iin. Ongelmat ovat tarttuneet koko pankkijärjestelmään.

USA:n pankkijärjestelmän taseessa on velkaa 60 biljoonaa euroa. Pitkän aikaa pankit kasvoivat kaksi kertaa nopeammin kuin talous. Tällä hetkellä tuo luku on 30 eli jokaista talouden kasvudollaria kohden pankkijärjestelmään tulee 30 dollaria luottoa.

USA:n pankkien kokonaisvelka on 60 biljoonaa dollaria

Pankkien velka kasvaa 30 kertaa nopeammin kuin talous

Kuvateksti

30.11.2014     Ovatko osakkeiden hinnat saavuttaneet ylikriittisen tilan?

Yksi mittari, jolla voidaan mitata osakkeiden hintojen järkevyyttä, on osakkeisiin sidotun pääoman suhde bruttokansantuotteeseen.

Osakkeiden hintojenhan pitäisi heijastaa perustalouden tilaa. Sen ei pitäisi elää tästä riippumatonta omaa elämäänsä.

Tällä hetkellä osakepääoman suhde bruttokansatuotteeseen on 203%, ennen edellistä taantumaa luku oli 183% ja teknologiakuplan puhjetessa  204%.

Ennen suurta lamaa 1929 vastaava luku oli 87%!

Osakepääoman suhde BKT:hen viime laman aikaan 183 %

Osakepääoman suhde BKT:hen teknologiaosakkeiden puhkeamisen aikaan 204 %

Osakepääoman suhde BKT:hen suuren laman aikaan 87 %