4.4.2021 Kautta historian taloudessa on pitänyt paikkansa se tosi-asia, että liiallinen velanotto tuhoaa talouden. Jo ennen nykyistä pandemiaa maailmassa oli velkaa 260 000 000 000 000 dollaria. Talousoppineet varoittavat toinen toisensa jälkeen lyhyehkön ajan velkajuhlien päättyvät pitkäaikaiseen krapulaan.

Velan avulla on mm. S&P 500 pörssi-indeksiä pystytty nostamaan viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 300 prosenttia. Edes pandemia ei ole pystynyt pysäyttämään tätä pörssien ennen näkemätöntä voittokulkua. Samaan aikaan ovat myös yhtiöiden ja maiden hallitusten velanotto noussut käsi kädessä (kuva alhaalla). Osakkeiden hintaa ovat nostaveet yhtiöiden omien osakkeiden ostaminen halpakorkoisen velan otolla.

Vuonna 1972 filosofi ja talousteoreetikko Hume kirjoitti tämän velasta: "enemmän ei ole enemmän". Toisin sanoen äärimmäinen velanotto ei luo pitkäaikaista kasvua vaan matemaattisesti laskien tuhoaa sen.

USA ja kaikki läsimaiset valtiot ovat kiistatta velkakriisissä. Nyt jos koskaan tarvittaisiin äärimmäisiä säästötoimia. Ongelman vain muodostaa se, ettei millään valtiolla ole varaa näihin toimiin. Tulevat sukupolvet tulevat maksamaan velkamme tavoin, jota on vaikea edes kuvitella.

Kun ennen pandemiaa USA:ssa jokainen velkadollari tuotti 40 senttiä, niin nyt uuden jättiläismäisen velanoton jälkeen velkadollari tuottaa 20 senttiä talouden kasvua. FED:llä ja muilla keskuspankeilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yrittää pitää korot nollan tuntumassa seuraavat 6-7 vuotta.

Kun velkaongelmista yritetään selvitä ottamalla lisää velkaa, ei ole koskaan päästy todelliseen kasvuun eikä päästä nytkään. On selvää, että tilanne johtaa vuosien taloudelliseen pysähtyneisyyteen, stagnaatioon, ja kasvavaan inflaatioon. Poliitikot eivät halua asiaa myöntää, eihän siinä ole mitään vaalimainokseksi ja -lupaukseksi kelpaavaa. Siirtyminen realismiin ja luottaminen säästeliäisyyteen, merkitsisi nyt kulutuksen, kysynnän ja kasvun vähenemisyä. Samalla keinotekoinen velkakirja- ja osakemarkkinoiden tukeminen loppuisi. Siirryttäisiin vihdoin fantasiamaailmasta todellisuuteen.

Sijoittajat ovat alkaneet pelkäämään nousevaa inflaatioita enemmän kuin pandemiaa. Inflaatio on jo nousussa. Todellinen inflaatio on 9 %:in luokkaa, kun keskuspankit edelleen ilmoittavat farssimaisia piirteitä saavia lukuja (~2 %). Kun inflaation kasvu saa vauhtia, voidaan odottaa myös pörsseihin huikea korjausliike, jonka vaihtoehtdot pössi-indeksi S&P 500:n kohdalla näkyvät oheisessa kuvassa.

10.4.2021 Bitcoin sai ensimmäisen noteerauksensa dollareina vuonna 2010. Ensimmäistä bitcoinin saamaa arvoa pidetään 0,06 dollaria. Tämän ollessa bitcoinin lähtöarvo on bittiraha sen jälkeen 19 kertaa tuplaantunut. 20. kerta oli aivan hiuskarvan varassa viime kuussa.

Kuinka kauan bitcoinin arvo voi kaksinkertaistua? Alkaako raja jo olemaan lähellä? Sijoittajalle sijoituksen kaksinkertaistuminen on aina suuri ilon aihe. Kun seuraa bitcoinin kehitystä saa helposti käsityksen, että sijoituksen kaksinkertaistuminen voi olla vaivatonta. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole. Microsoftin osake on yksi historian menestyksemmäistä. Kuitenkin sen arvo on kaksinkertaistunut "vain" yksitoista kertaa vuodesta 1986 lähtien. Kullan arvo on kaksinkertaistunut viisi kertaa vuodesta 1968 lähtien ja kuudennen kerran se taphtuu kullan arvossa 2 252 dollaria.

Bitcoinin erottaa muista sijoituksista sen matala lähtöarvo. Se sai miljardin dollarin kokonaismarkkina-arvon vasta keväällä 2013, jolloin sen arvo oli kaksinkertaistunut 10 kertaa. Oheisessa taulukossa nähdään bitcoinin tuplaantumisen historia. Muutamassa kohdassa nähdään hieman pitempi ajallinen aukko nimittäin väleillä 8->9, 14-15 ja 18->19.Seuraava kaksinkertaistuminen tapahtuu arvossa 62 914,56 dollaria. Tämä voi tapahtua ensi viikolla, ensi kuussa tai ensi vuonna. Kukaan ei varmuudella tiedä. Tällä hetkellä vaikuttaa, että bitcoin markkinat ovat ylikuumentuneet ja merkittävä korjausliike voi tulla.

Kaksikertaistuminen alkaa käymään yhä vaikeammaksi, koska kuitenkin oikeaa rahaa liikkuu kaupoissa ja 20. tuplaantuminen merkitsisi bitconille yli 1000 miljardin dollarin markkina-arvoa. Luku alkaa jo olemaan vakavan suuri.

23.4.2021 Keskuspankkien rahanpainantaan keskeisesti perustuva finanssipolittiikka on vihdoin onnistunut laittamaan liikeelle inflaation nousun. Vaikka inflaatio on nyt kaikkien nähtävillä, keskuspankit USA:n FED:n johdolla pyrkivät väheksymään asiaa. FED kuvailee asiaa siten, että inflaatio on 'ohi menevää'. Kun katsoo viereistä raaka-aineiden hinnan nousuja viimeisen vuoden ajalta, on FED:n väitteeseen vaikea yhtyä. FED:n puhetorvi on mitä ilmeisesti 'maksettu' antaamaan väheksyviä lausuntoja inflaatioon liittyvästä systeemisestä riskistä.

Oheisessa listassa erityisesti soijapavun (72 %) ja maissin (84 %) hinnan nousu herättää erityisesti huolen aihetta, sillä FED:n oman tutkimuksen mukaan nimenomaan ruuan hinta on tärkein yksittäinen ennustava tekijä tulevasta inflaatiosta. Lisäksi asia menossa huonompaan suuntaan. Inflaatio ei nouse yht'äkkiä vaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa teollisuustuotanto joutuu maksamaan enemmän raaka-aineista. Tämän näkyy listassa mm. kuparin ja polttoaineen voimakkaana hinnan nousuna. Parin kuukauden hinnannousun merkitys vähäinen, mutta 6-8 kuukauden hintojen nousu on jo merkittävä. Toisessa vaiheessa alkaa kuluttujahintojen nousu, josta on jo nähtävissä selviä merkkejä.

Kun taloudessa alkaa näkyä laajalti hinnannousuja, tulee inflaatiosta systemaattinen ongelma. Sen estämiseksi ainoa keino on keskuspankkien siirtyminen tiukentuvaan rahapolitiikkaan. Tämä merkitsee mm. korkojen nousua ja lainansaannin tiukentamista. Kun nyt FED ilmoittaa, ettei se nosta tiukenna rahapolitiikkaansa pariin vuoteen, on odotettavissa, että inflaatio lähtee oikein kunnon laukkaan. Kun vahinko on tehty, kustannukset lasketaan tuhansissa miljardeissa dollareissa.