Kuva 1. Kaupankäyntivolyymin ja Dow Jones indeksin kehitys parilta viime vuodelta

Kuva 2. Volatiteetti indeksi vaarallisen alhaalla.

1.10.2014                     Tuntemattomilla vesillä


Kuvassa 1. nähdään kuinka kaupankäyntivolyymi on muuttunut Dow Jones pörssi-indeksin noustessa parin viime vuoden aikana. Siitä havaitaan kauppojen määrän vähenemistään vähenevän ajan myötä. Tämä merkitsee, että yhä vähemmän on niitä, jotka uskovat kurssin nousun olevan perusteltu.

Kuvassa 2 volatiliteetti-indeksi näyttää olevan samoissa lukemissa kuin se oli vuosina 2005 ja 2006 juuri ennen viimeistä katastrofaalista romahdusta 2008.

Kuvassa 3 on eräs pörssikurssien tilaa kuvaava indeksi nimeltä Skew/VIX. Tässä sen syvemmin paneutumatta indeksin sisältöön, voidaan  sanoa, että ammattilaiset seuraavat sitä tarkasti ja sen ollessa korkealla he varautuvat voimakkaaseen kurssiliikkeeseen. Indeksi oli viimeksi huipussaan vuonna 2007, jolloin monet ammattisijoittajat varautuivat katastrofiin. Tämä on selkeä punainen lippu. Tällä hetkellä historiansa korkeimmalla tasolla ja myös kiihtyy.

Kuvassa 4 nähdään marginaalivelka ja tunnettu S&P 500 pörssi-indeksi. Kuvasta nähdään kaksi rajua pörssiromahdusta vuonna 2000, jolloin puhkesi teknologiaosake-kupla ja vuoden 2007-2008 finanssikriisi. Kummassakin kohtaan nähdään marginaalivelassa hyvin voimakas piikki.

Markkinoiden perusta on sitä heikommalla pohjalla mitä suurempi on markkinoilla käytetty velka. Se aiheuttaa, että romahdus tapahtuu helposti. Kun lainataan osakkeen ostoa varten, lisääntyy osakkeiden myyntipaine. Tämä on helppo ymmärtää sillä, että kun lainataan osakkeen ostoa varten ja osakkeiden arvo laskee, on pakko myydä osakkeet voidakseen maksaa laina pois. Näin osakkeiden myynti lisää myyntipainetta entisestään. 

Kuva 3. Skew/VIX-indeksi varoittaa kurssiromahduksesta.

Kuva 4. Margiinaalivelka korkeammalla kuin koskaan historiansa aikana.

2.10.2014

                                       Olen pahoillani; peli on pelattu, näin päättyy EU

Kuva 1. EMU alueen muutaman maan bruttokansantuottteen kehitys

On monta tapaa nähdä, mikä on EU:n tulevaisuus taloudellisena ja pseudopoliittisena liittona. Viereisessä kuvassa nähdään bruttokansantuotteen kehitys eräissä maissa viimeisestä talousromahduksesta 2008 lähtien. Eipä näy ainakaan toipumisen merkkejä. Irlannin, Kreikan, Espanjan ja Portugalin tilannehan on jo tunnettua.

Euroalueen yksityissektorin lainaus kuvassa 2 ja kuvassa 3 yksityinen lainaus (prosentteina bruttokansantuotteesta). Kuvassa 4 nähdään julkisen velan kehitys samaisissa maissa.  Onko kuvissa mitään, mikä herättäisi uskoa Euro-alueen tulevaisuuteen? Velkaisuus näyttää karanneen käsistä.

Kuva 2. Pankkilainaus eurolaueella

Kuva 3. Yksityinen velka euroalueella

Kuva 4. Julkinen velka euroalueella

Jos nyt kuitenkin EU:n talousnerot keksivät keinon kääntää jo pitkään täysin väärään suuntaan menneen kehityksen, on vielä toinenkin uhka. Eurooppalaiset nimittäin loppuvat kesken, koska syntyvyys on aivan liian vähäistä. Lapsiluku on selvästi alle kahden per perhe. Kehitysnäkymät on nähtävissä alla olevassa kuvassa. Tai kenties muslimit valloittavat koko länsimaailman, heillähän lienee lapsiluku 6-8 lasta perhe.

Kuvan 5. Väestön euroalueella kokonaisuudessaan ja 15-64 vuoitiaissa

Työvoiman osallistuminen työmarkkinoille ja niiden ihmisten määrä, jotka eivät ole mukana työvoimassa.

3.9.2014 Tänään oli taas se kuukauden yksi merkittävimmistä talouspäivistä, jolloin USA kertoo työllisyystilastot.

Jälleen kerran päästiin juhlimaan sitä, kuinka työttömyysluvut pienenee, ja nyt työttömyysprosentiksi ilmoitettiin 5,9 %. Tämä on pienin luku sitten vuoden 2007 jälkeen.

Markkinat palkitsivat hyvät luvut dollarin vahvistumisella ja osakekurssien nousulla.

Tilanne muistuttaa hyvin vuoden 2008 tilannetta, jossa myös dollarin vahvistui ja osakekurssi-indeksit nousivat. Näyttää siltä, että kun on pelko talouden romahtamisesta, yritetään viimeiseen asti luoda päinvastainen illuusio. Työkaluja ja menetelmiä markkinoiden manipulointiin kyllä löytyy. 

Kuten viereisestä kuvasta nähdään on työkykyisen väestön osallistuminen työvoimaan USA:ssa pienimmällään 40 vuoteen, ja samoin myös niiden ihmisten määrä, jotka eivät ole lasketa aktiiviseen työvoimaan ollenkaan. Työttömyyslukuihin ei nykyisen laskentatavan mukaan lasketa henkilöitä, jotka ovat olleet yli vuoden työttömänä.

USA:n talous ei ole toipumassa.


FED tase ja S&P 500

4.10.2014 Finanssikriisi jatkuu edelleen ja FED on luonnollisesti käyttäytyvien markkinoiden pahin vihollinen.

On helposti osoitettavissa kuinka FED estää globaalin taloudellisen romahduksen tapahtumasta. Kun katsotaan kuvassa pörssi-indeksi S&P 500:taa ja FED tasetta samassa kuvassa. Nähdään kuinka hyvin käyrät kulkevat yhdessä, mikä osoittaa  kuinka FED manipuloi pörssikursseja. Tämä ei koske ainoastaan USA:ta, mutta myös muita maita kuten Japania.

 

5.10.2014 Entinen maailman pankin (IMF) johtaja Joseph Stiglitz paljastaa yksityiskohtaista tietoa IMF:n toiminnasta. Hänen mukaansa toiminnassa on runsaasti piirteitä, joita voitaisiin kuvata lähinnä rikolliseksi.

IMF on ylikansallinen organisaatio, johon kuuluu 188 valtiota. Se luotiin heti toisen maailman sodan jälkeen. IMF tulee voimakkaammaksi,  kun kriisi lähestyy.

Kun maa ottaa liikaa velkaa ja tulee lopulta lähellä maksukyvyttömyyttä, astuu IMF apuun. IMF:n ehdot ovat yleensä mahdottomat, mutta maalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa laina.

Esim. Kreikka joutui myymään arvokkaat omaisuutensa. Mm. Qatarin emiiri osti kuusi kreikkalaista saarta pilkkahintaan. Voimme odottaa aikaa, jolloin Colosseum ja Grand Ganyon myydään keskuspankkiireille.

Voidaan sanoa, että kun IMF tulee apuun on peli jo pelattu.


6.10.2014 Sekä Iso-Britannia että Saksa ovat tehneet alustavia sopimuksia ostaa velkakirjoja Kiinasta käyttäen Huania. Tämä on hyvin merkittävä uutinen. Tämä merkitsee dollarin reservivaluutta-aseman merkittävää heikkenemistä.

Miksi Iso-Britannia ja Saksa eivät osta eurooppalaisia velkakirjoja? Syynä on se, että liian moni eurooppalainen maa on maksukyvyttömässä tilassa.


7.10.2014 Valtaisa velanotto ja FED:n rahan tarjonnan manipulointi on antanut amerikkalaisille väärän kuvan talouden tasapainosta. Yhä lisääntyvä verotus ja säännöstely estävät pienten ja keskisuurien yritysten ylläpitämästä ja tehostamasta taloudellista kasvua.

Hyvin tärkeä mittari talouden tilalle on työvoiman osallistuminen työmarkkinoille. Elokuussa 2014 38,4 %yli 16 vuotiasta eivät olleet työelämässä. Tästä on poistettu asevelvolliset ja laitostuneet henkilöt. Toisin sanoen 92 miljoonaa 270 tuhatta amerikkalaista työkykyistä ja -ikäistä ei ollut lainkaan töissä. Useat heistä elävät valtion tukien varassa. Luku on matalin sitten vuoden 1978.

Siis noin puolet kansalaisista elättävät toisen puolen verotuksen kautta. Tällainen tilanne ei jatkua loputtomiin. Valtion täytyy tehdä merkittäviä muutoksia verotukseen ja säännöstelyyn.


8.10.2014 Ongelmia taloudessa aiheuttaa monesti päätöksentekijöiden itsekkyys. He tekevät usein päätöksiä, jotka eivät hyödytä muita kuin heitä itseään. 

Olemme kuinkin nyt ajassa, jossa monet taloustieteilijät ovat hämmästyneitä siitä, että talouden romahdus on näinkin pitkään vältetty. 

Ehkä uutinen Bloomberg News kertoo osan siitä miten on pystytty pysymään pystyssä. Kiinalainen tarkastaja on 15 miljardin dollarin lainan, jota oli pönkitetty väärennetyillä kullan siirroilla. Kauppoihin tarvittavaa fyysistä kultaa oli vain murto-osa siitä, mitä olisi pitänyt olla.

USA:ssa tehdään paljon kymmenien miljardien kultakauppoja, jotka pitäisi olla turvattu fyysisellä kullalla. Kysymys kuuluu, onko takana ollenkaan kultaa. On jo pitkään väitetty, ettei USA:n suurimmaksi oletetussa kultaholvissa Fort Knox:ssa olisi lainkaan kultaa.

Suuri muutos kullan hinnoitteluun tuleekin, kun kultakauppaa aletaan käymään fyysisen kullan perusteella pois ns. paperikaupoista, jossa kultaa ostetaan 'virtuaalisesti' luottaen, että paperilla tehdyn kaupan takana on oikeaa kultaa.


9.10.2014 USA:n kokonaisvelka on yli 60 biljoonaa dollaria. Tällaista velkaa ei makseta koskaan takaisin. Maailman kokonaisvelan arvioidaan olevan 223,3 biljoonaa, joka ylittää satoja prosentteja näiden maiden yhteenlasketun bruttokansantuotteen.

Järjettömän velanoton vuoksi valtio toisensa jälkeen on ajautumassa maksukyvytömään tilaan. Tällä hetkellä talaisessa tilassa on Kreikka, Ukraina, Pakistan, Eqvador, Venetzuela ja Belize. Voidaan nähdä, että k.o. valtiot ovat hyvin hajallaan ympäri maailmaa.

Yksi syy valtaisaan velkaan on se, että suuri osa työkykyisistä ovat työelämän ulkopuolella. Esim. USA:ssa tämä määrä on huikeat 92 miljoonaa ihmistä. Näiden ihmisten toimeentulo rahoitetaan ottamalla valtion velkaa.


 

10.10.2014 Kiinan keskuspankki on antanut lehdistötiedotteen, jossa se ilmoittaa, että Kiinan renmimbiä voidaan nyt vaihtaa suoraan euroiksi inter-bankin Forex markkinoilla.

Tämä on hyvin merkittävä uutinen. Euro on maailman toiseksi vaihdetuin valuutta USA:n dollarin jälkeen.

Kiina on EU:n suurin kauppakumppani ja nyt voidaan suoraan vaihtaa Kiinan valuutta euroon ilman, että täytyy välillä vaihtaa valuutta dollareiksi. Tämä heikentää dollarin reservivaluutta-asemaa.

Nyt voidaan renmimibiä vaihtaa suoraan US dollariin, euroon, Australian dollariin, Japanin jeniin,  Englannin puntaan, Venäjän ruplaan ja  Malesian ringgitiin.

Maailma elää voimakasta muutoksen aikaa niin kuin alla olevasta Deutche Bankin julkaisemasta kuvasta nähdään.  Näyttää siltä, että muinainen mahtimaa Kiina on pitkän alapäin suuntaantuneen kehityksen jälleen nousemassa maailman taloudelliseksi mahtimaaksi.Valtakuntien nousut ja laskut

11.10.2014 Kiinassa ja Intiassa on fyysisen kullan ostot vilkastuneet runsaasti, mikä viittaa, että kullan hinta voi olla  nousussa. Kullan hintakäyrä teki ny kolmoispohjan, mikä merkitsee voimakasta tukitasoa kullan hinnalle.

Kun pörssikurssit ovat voimakkaassa laskussa, hakevat sijoittajat muita sijoituskohteita kuten kulta ja hopea.

Kun lännessä haetaan 'paperikultaa', Kiina ja Intia haluavat nimenomaan fyysistä kultaa.

 

12.10.2014 Venäjä ja Kiina on perustamassa meidän SWIFT -järjestelmää vastaavan riippumattoman taloudellisen clearing-järjestelmän. Ajatus on pitkälti syntynyt USA:n ja Euroopan Venäjälle asettamien sanktioiden seurauksena.

Tämä saattaa vaikeuttaa euroopan maiden ja varsinkin Saksan kaupankäyntiä Venäjän kanssa. Venäjä on Saksalle tärkeä paitsi energian kannalta myös kauppakumppanina. N. 5000 saksalaisyritykselle kauppa Venäjän kanssa on hyvin tärkeä.

 

13.10.2014 Kiina ja Venäjä ovat luopumassa kansainvälisistä luottoluokittajista Moody's ja Standard & Poors, koska pitävät näitä poliittisesti manipuloituina. He on luomassa oman luokitusjärjestelmän. Muut BRICS-valtiot seuraavat tämän ja clearing-järjestelmän suhteen.


14.10.2014 Öljyn hinta on romahtanut nopeasti hintaan 80 dollaria/barreli. Monille maille öljy on tärkein vientitavara. Yksi näistä maista on Saudi-Arabia. Hinnan lasku merkitsee sille merkittävää tulojen vähennystä. Öljy merkitsee 90% prosenttia Saudi-Arabian tuloista. Epäillään, että Saudi-Arabia haluaa näin eliminoida kilpailijoita. Esim. USA on nyt saanut liuskeöljyn tuotannon merkittäväksi tekijäksi ja hinnan lasku on nyt sille hankala asia. Voi myös olla, että Saudi-Arabia haluaa luoda paineita Venäjää ja/tai Irania kohtaan. Tällöin Saudia-Arabia haluaa vaikuttaa Venäjän Syyria-politiikkaan ja Iranin ydinasestrategiaan.


15.10.2014 Pörssikurssit ovat syöksyneet alaspäin. Tämä voi merkitä sitä, että ensi viikolla koetaan historiallisesti ainulaatuinen pörssipudotus. Jos näin ei nyt käy, tulee romahdus muutamaa kuukautta myöhemmin.

USA:n keskuspankin taseen suuruus ja pörssikurssien nousu menee kiistatta samassa tahdissa. Toisin sanoen FED painama raha menee pörssimarkkinoille.  Jos nyt FED vähentää määrällisten helpotusten (QE1, QE2, QE3) määrää, niin kuin se on ilmoittanut, merkitsee se pörssikurssien syöksymistä. Aloittaessaan QE1:n FED ilmoitti, ettei muita taloutta tukevia toimia tule. Kuitenkin FED aloitti QE2:n ja QE3:n ja joka kerta ilmoitti, että tämä viimeinen ohjelma. Nyt puhutaan jo QE4:stä. 

USA:n talous on täysin riippuvainen helpotusohjelmista ja nollakorkopolitiikasta.

Dow Jones indeksi vajoaa lokakuussa 2014. Juuri kun alkoi merkittävä Shemitah-vuosi.

16.10.2014 Kiina nousee suurimmaksi. Tässä syyt;

1) Bloomberg news ilmoittaa, että Kiina on ohittanut USA:n maailman suurimpina kauppaa käyvänä maana. Kiina vei USA:han vuonna 2013  440 447 miljoonan dollarin edestä tavaraa, kun taas USA vei Kiinaan 121 736 miljoonaa dollaria. Ero on siis 318 711 dollaria Kiinan eduksi!

2) Kiina on maailman suurin teollisten tuotteiden tuottaja ja ero muihin kasvaa jatkuvasti. Kiinan kuluttava keskiluokka kasvaa koko ajan, kun taas USA:n keskiluokka on katoamassa. USA ja länsimaat ovat koko ajan vieneet yhä enemmän valmistusta Kiinaan.

3) Puolet USA:n yliopistoista valmistuneista ovat ulkomaalaisia. Suurin ryhmä ovat kiinalaiset, joista yhä enemmän palaa takaisin Kiinaan valmistuttuaan.

4) Kiina on ohittanut USA:n tieteellisten julkaisujen määrässä.

5) Kiina on ohittanut Japanin suurimpina suurimpana patenttien tuottajana. Käsitys kiinalaisista pelkkinä kopioijina on siis muuttumassa.

6) USA on menettämässä koko ajan yhä enemmän korkean teknologian tuotantoaan Aasiaan.

7) Kiinan teollisuustuotanto kasvaa kovaa vauhtia. Kiina tuottaa nykyään 11 kertaa enemmän terästä kuin USA.

17.10.2014 Kaikki maailman osakemarkkinat ovat olleet voimakkaassa laskussa. Esim. S&P 500 indeksin koko vuoden jatkunut nousu oli pyyhkäisty pois muutamassa päivässä. Näin nopea voi käänne olla.

Taantuma ja lama leviää ympäri maailmaa. Maat ovat voimakkaasti taloudellisesti sidoksissa toisiinsa. Yhdessä maassa olevat on ongelmat siirtyvät helposti ympäriinsä.

Pitkään on uutisoitu USA:ssa, kuinka hyvässä jamassa on toipuminen. Yht'äkkiä muutaman negatiivisen pörssipäivän jälkeen puheet ovat jotain aivan muuta.

USA pyrkii kaikin keinoin rahoittamaan verovaroin nyt käynnissä olevia sotia. Sen vuoksi se yrittää kaikin tavoin keksiä uusia verotusmuotoja.

18.10.2014 FED tukee Euroopan pankkeja biljoonilla. Tämä on melkoisen käsittämätön asia. Samalla FED lisää inflaatiota USA:ssa.

FED entinen puheenjohtaja Alan Greenspan kertoi ennen QE3:sta, ettei QE3:sta tule missään tapauksessa. Se tulisi vain lisäämään dollarin eroosiota.

Venäjän toiseksi suurimman pankin pääjohtaja ilmoittaa, että voi lopettaa dollarin käytön kokonaan 2-3 vuoden sisällä.

 

19.10.2014 Talouden romahdus ottaa yhä voimakkaammin otettaan varsinkin Euroopassa, jossa se johtamassa deflaatioon. Euroopan maista on deflaatiossa tällä hetkellä Bulgaria, Kreikka, Unkari, Espanja, Puola, Italia, Slovenia ja Slovakia.

ECB on ostanut miljardeilla pelastettavien maiden velkakirjoja ja ovat juuri nyt ostamassa Italian ja Espanjan velkakirjoja pitääkseen nämä maat tasapainossa.

On melkoista todellisuuden tajun puutetta, että kuluttajien luottamusluvut nousivat USA:ssa huippulukuihin. Tämä perustuu väärin laskettuihin työllisyyslukuihin ja polttoaineen hinnan laskuun, joka johtuu öljyn hinnan laskusta.

Kaikki länsieuroopan maat kärsivät keskiluokan katoamisesta. Yhteiskunnat ovat jakautumassa hyvin pieneen ryhmään äärimmäisen rikkaisiin ja sitten vähävaraisiin. Nykyinen keskiluokka ollaan verotuksen avulla siirtämässä köyhien luokkaan.

Euroopan keskuspankki  ECB toistaa täsmälleen samat asiat mitä FED on noudattanut, jonka ytimenä on nollakorkopolitiikka ja määrällinen helpotus, josta ECB käyttää nimeä OMT. Tämä on sama asia kuin USA:ssa QE.

Toisin sanoen ECB tekee luoton laajennuksen, painaa rahaa ja antaa sitä instituutiolle.


20.10.2014  USA:n velka on tällä hetkellä n.18 biljoonaa. Tänä vuonna tulee velkaa lisää n. biljoona. Obama hallinnon alussa velkaa oli n. 10 biljoona ja parin vuoden päästä kun Obaman kausi loppuu velkaa on noin kaksinkertainen määrä 20 biljoonaa.

Seuraava runsas vuosi tulee olemaan kriittistä velan hoidon kanssa. USA:n täytyy lainata velkaa 8 biljoonaa, koska 7 miljoonaa menee vanhojen velkojen maksuun. Velkoja maksetaan siis ottamalla jatkuvasti uutta velkaa.

Tämä on mahdollista vain kun korot ovat lähes nollassa. Mitä tapahtuu, kun korot nousevat? 


21.10.2014 APPLE:n tulos oli hyvä ja osakkeen arvo nousi. Mutta minne voitot menivät? Suurin osa meni Kiinan talouden tulemiseen, sillä suurin osa APPLE:n tuotannosta on Kiinassa.

Yhdysvalloissa ollaan kääntymässä Facebookiin tiedon lähteenä koskien USA:n hallinnon asioita. 48 % käyttää tietolähteenään Facebookia ja vastaavasti CNN ja Fox News:ia 44 % ja 39 %.


22.10.2014 Öljyn hinta on laskenut alimmilleen neljään vuoteen, kun osakemarkkinat laskivat sijoittajien pelätessä maailman talouden kasvun heikkenemistä ja Euroopan velkakriisin pahenemista.

Juuri samoin tapahtui vuoden 2008 talouskriisin aikaan.

Osakekurssit saivat pienen piristysruiskeen, kun FED ilmoitti jatkavansa odotettua pidempään määrällisiä helpotuksia.

FED on laskenut korkoa luvusta 5,25 % (syyskuu 2007) lukuun 0,25 %.  Tämä ei ole kuitenkaan tuonut markkinoille toivottua tulosta.


23.10.2014 Euroopan velkakirjamarkkinat olivat Euroopan historian pahimmat sitten velkakriisin 2012 jälkeen. Kreikan 10 vuoden valtion velkakirjan korko nousi lähes 9 prosenttiin. Italian, Espanjan ja Portugalin velkakirjojen korot seurasivat.

Onko velkakriisi palannut takaisin?

Ei ole. Se vain ei ole koskaan loppunutkaan sitten viimeisen romahduksen.

Euron romahdus lähenee ja sen jälkeen Euroopan Unionin.

 

24.10.2014 Euroopan unionia vaivaa kolme erilaista uhkaa;

1) Ratkaisemattomat valtioiden velkakirjakriisit

2) Talous ei kohene valtavan verotuksen ja työttömyyden vuoksi

3) Pääoma häviää, koska sijoittajat Euroopan sijoituskohteet muun maailman turvallisimpiin vaihtoehtoihin.

 

25.10.2014  Euroalueella ei ole nähtävissä kasvua ja huolestuneisuus deflaatiosta kasvaa. Tähän asti ollaan ajateltu, että SIAT = PIGS = Portugal, Ireland, Greece and Spain, ovat maksukyvyttömyyteen eniten taipuvaisia ja pelastuksen tarpeessa. Nyt tähän joukkoon on Italia.

Mellakoita ja mielenosoituksia ilmenee kaikkialla Euroopassa. On uhka, että euro ja koko Eurooppa romahtaa taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kaaoksen.

Uusia valtion velkakirjojen pelastusoperaatioita järjestetään kiireen vilkkaan ja aikaisemmille pelastusoperaatioille kaivataan jatkoa.

FED:n tase ja pörssi-indeksi S&P 500

26.10.2014                       Onks POMO jo kuollut?

 

En tiedä, mutta tänään on  ainakin viimeinen päivä, jolloin POMO:n ( POMO = Permanent  Open Market Operation) pitäisi olla hengissä

POMO on se menetelmä, jonka avulla FED on pumpannut markkinoille määrällisiä helpotuksiaan (QE1, QE2 ja QE3). Täten voisi kuvitella, että nyt osakemarkkinat alkaisivat kulkea oikeita ja luonnollisia ratojaan. FED ilmoittaa, ettei ole puuttunut osakemarkkinoihin, mutta jokainen asiaa seuraava tietää hyvin, kuinka FED:n tase ja osakemarkkinat ovat seuranneet toisiaan. Ts. markkinat ovat olleet laittomalla tavalla manipuloituja.

Jos QE oikeasti loppuu, merkitsee se väistämättä, että merkittävä osakkeiden hintojen korjausliike on edessä ja osakkeet löytävät luonnollisen tasonsa. Monet asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että FED ei voi oikeasti lopettaa QE:tä, vaan tulee kierrättämään varoja markkinoille jotain kiertotietä. Varsinkin nyt kun kongressivaalit ovat edessä 4.11., ei voitane sallia kurssipudotusta ja epäilyjä FED:n harrastamasta talouspolitiikasta.

QE:n loputtua täytyy osakemarkkinoiden seisoa omilla jaloillaan, jotka ovat talouskasvu ja kate. Kummatkin ovat hyvin heikkoja.

Kun FED lopettaa potilaan elvytyksen määrällisellä helpotuksella ja nollakorkopolitiikalla, potilas menehtyy. On selvästi ollut havaittavissa, ettei näistä toimenpiteistä ole ollut toivottavaa hyötyä.

Siitä huolimatta EU on astumassa täsmälleen samoille harhapoluille.

USA GDP viimeisinä vuosikymmeninä.

 

27.10.2014 USA:n keskuspankki, FED,  aliarvioi inflaatiota, laittamalla inflaatiokoriin haluamiansa asioita. On esitetty laskelmia, joissa on otettu huomioon kuluttajille tärkeitä asioita kuten elintarvikkeiden  ja energian hintoja, ja päädytty inflaatiolukemiin 7-10 %.

Paremman kuvan todellisuudesta saa katsomalla nominaalista bruttokansantuote (GDB)-käyrää alla olevasta kuvasta. Nähdään, että viimeisen 30 vuoden aikana  neljä kertaa GDP on mennyt alle neljä prosentin.

Tällä hetkellä siis näyttää, että USA on jo jälleen taantumassa. Orgaaninen  taloudellinen kasvu on heikkoa.

Media on koko ajan toitottanut, että tuottavuus on kuitenkin hyvällä tasolla. Mutta sekin johtuu pääasiassa takaisin ostoista. Tämä tarkoittaa, että muutama vuosi sitten annettujen uusien lakien ansiosta firmat voivat ostaa omia osakkeitaan.

Miten tämä peli toimii; esim. JP MOrganinilla noin puolet tuotosta vuonna 2011 tuli takaisin ostoista. Viimeisenä neljänneksenä 95% tuotoista tuli takaisin ostoista.

Suuri korjausliike osakkeiden hinnoissa on väistämätön.

 

Kiina laajentaa renmimbin käyttöä maailmassa.

28.19.2014 Kiinan lehdissä on näyttävästä ollut etusivuilla uutinen, jota länsimaiden lehdistö ei juurikaan ole noteerannut. Siinä Kiinan hallitus ilmoittaa, että Kiinan renmimbi on suoraan vaihdettavissa Singaporin dollariin.

Kiinan valuutta on aikaisemmin ollut voimakkaasti rajoitettu, mutta on tilanne on nyt muuttumassa. Syynä on Kiinassa samoin kuin kaikkialla maailmassa ollaan luopumassa dollarin käytöstä ja hakemassa vaihtoehtoa.

Toisesta maailman sodasta lähtien on FED käytännössä ohjannut globaalia rahapolitiikkaa. Lähes kaikkien maiden on täytynyt pitää US dollareita ja ostaa USA:n hallinnon velkaa, jotta voisivat käydä kauppaa keskenään.

29.10.2014            Aiheuttaako FED nyt kurssiromahduksen?

Osakkeiden kurssi on noussut  joka kerta dramaattisesti, kun FED on aloittanut uuden määrällisen helpotus-ohjelmansa  (QE) ja aina kun helpotusohjelma on loppunut on kurssi laskenut merkittävästi.

Osakkeiden nousu on täysin eriytynyt taloudellisista reaaliteeteista. Aiheuttaako nyt QE:n loppuminen jyrkän korjausliikkeen.

Vuoden 2008 jälkeen FED on työntänyt noin 3,5 biljoonaa dollaria talousjärjestelmään. FED:llä ei todellisuudessa ole ollut tällaisia määriä rahaa vaan se on luonut sen tyhjästä ja käyttänyt sen valtion velkakirjojen ostamiseen. Tämä kuulostaa huijaukselta, koska se on sitä.

Tällä tavalla on saatu luotua historian suurin osakekupla.

Jos katsoo pörssi-indeksi S&P 500 kehitystä, voi saada kuvan, että USA:lla taloudella on menossa valtava nousukausi.  

Jos rahan painamista ei olisi tehty, olisi USA ajautunut deflaatioon jo paljon aikaisemmin. Nyt on saatu aikaan se, että väistämätöntä lykätty tuonnemmaksi ja ongelmat ovat vain pahentuneet.

Määrällisen hellpotuksen merkitys FED:n taseeseen.

Pörssi-indeksi S&P 500:n hiistoriallinen kehitys

USA kodin omistajien määrä

30.10.2014   USA:n kodinsomistajien määrä on tippunut pienimmilleen sitten vuoden 1995.  Samoin myös laina-anomuksien määrä kodin ostoa varten ovat pienemmillään sitten vuoden 1995. Vuosian 2005-2006 oli asuntojen hintakupla. Alla olevasta kuvasta nähdään, kuinka nyt on FED:n suorittaman stimulaation ansiosta syntynyt uusi kupla, joka on alkanut puhkeamaan.

USA hintakupla

USA:n lainat kodinostoa varten

EU:n nuorisotyöttömyys

31.10.2014 Yli puolet Kreikan ja Espanjan nuorista ovat työtä vailla ja ovat olleet sitä jo jonkin aikaa. Tällä hetkellä ne näyttävät saavuttaneen jonkinlaisen tasanne vaiheen. Sen sijaan Italian hyytyvä talous työntää yhä enemmän nuoria pois työelämästä.