6.7.2017 Pian sen jälkeen kun FED:n pääjohtaja Janet Yllen sanoi, ettei finanssikriisi tapahtu elinaikanamme, joutui hän sairaalahoitoon. Jos oli tarkoitus sanoa, että hänen elinaikanaan kriisi ei tapahdu, saattaa päivät olla vähäiset seuraavaan finanssikriisiin.

Jos taas hän tarkoitti meidän kaikkien keskimääräistä elinaikaa, on "keskuspankkien keskuspankki" BIS (Bank of International Settlements) täysin eri mieltä. BIS ilmaisee, että finanssikriisi voi iskeä hyvinkin pian raivoisasti.

Sekä USA:n kansallinen velka, että yhtiöiden velka ovat noin kaksinkertaistuneet viimeisen vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Lisäksi 25 USA:n suurimmilla pankilla on yhteensä 222 000 miljardia dollaria johdannaissijoituksia. Tästä huolimatta Yellen sanoo, että talousjärjestelmä on nyt turvallisempi ja vakaampi kuin vuonna 2008. Yllenin puheet ovat täysin käsittämättömät, sillä finanssikriisin aiheita on nyt lähes joka kulman takana.

On syytä toivoa, ettei finanssikriisi tapahdu aivan heti, sillä ihmiset ovat länsimaissa täysin valmistautumattomia siihen. Melkein puolet amerikkalaisista kuluttuvat kaiken mitä ansaitsevat, eikä heillä ole mitään säästöjä. Peräti 69 prosenttia eivät selviä, jos heille tulee yllättävä pakollinen menoerä. Tällainen yhteiskunta on äärimmäisen herkkä erilaisille taloudellisille shokeille. Nykyisessäkin verrattain stabiilissa amerikkalaisessa yhteiskunnassa köyhyys on lisääntyy kaikissa osavaltioissa. Esim. Los Angelesin alueella on asunnottomuus kasvoi viime vuonna 23 prosenttia. Samankaltaista kehitystä on havaittavissa kaikkialla USA:ssa.

8.7.2017 Sanotaan, että sosialististen hallitusten suurin ongelma on, että ennemmin tai myöhemmin ne kuluttavat ihmisten rahat loppuun. Näin on juuri käymässä USA:n Illiniousin osavaltiossa, jossa osavaltion hallinto on ilmoittanut, että osavaltiolla on 15 miljardia maksamattomia laskuja ja sen luottoluokitus on USA:n alhaisin. Kyseessä on Illinousin osavaltion historian pahin finanssikriisi. Kriisi on jo nyt vaikeuttanut monien sosiaalisten palveluiden saantia.

Ongelman taustalla on poliittiset ristiriidat demokraattisen ja republikaanisen puolueen välillä. Tämän vuoksi osavaltioon ei ole voitu kahteen vuoteen budjettia. Ongelma kuvaa myös sitä, kuinka voimakkaasti kahtia jakautunut USA tällä hetkellä on, eikä yksimielisyyttä kahden puolueen välillä tahdo löytyä edes perusasioissa. Illinousin osavaltiolla on edessä voimakas kulujen leikkaus ja/tai verojen nosto. Tämä tulee olemaan vaikea tehtävä demokraatti enemmistöisessä hallinnossa.

Valitettavaa on se, että Illinousin osalvaltion ongelmat levinneet moniin muihin osavaltioihin. Jos osakkeinen hinnat nyt alkavat laskea nopeasti, ovat eläkerahastot valtavissa ongelmissa. Osakkeiden arvostus on nyt kuplatasolla ja tämä kupla puhkeaa takuuvarmasti enemmin tai myöhemmin.

Yleiskuva USA:n talouden tilasta.

12.7.2017 USA:n keskuspankki FED on nyt sitä mieltä, että taloutta voidaan kiristää ja korkoja nostaa. Toisaalta voidaan ajatella, kertooko FED:n 4 500 miljardin dollarin tase ja 1 %:n korkotaso todella, että ollaan siirtymässä pois löysästä talouspolitiikasta?

Pysyykö USA:n talous hyvässä kontrollissa FED:n toimesta? Tosiasiat lähes kaikkialla kertovat jostain aivan muusta, kuten voidaan viereisestä kuvasarjasta nähdä.

16.7.2017 Viimeisen finanssikriisin 2008 jälkeen on USA:n osakkeille löytynyt lähes tulkoon vain yksi ostaja nimittäin yhtiöt itse.

Yhtiöt ovat saaneet runsaasti keskuspankin tarjoamaa 'elvytysrahaa'. Ostamalla omia osakkeitaan ovat yhtiöt pystyneet keinotekoisesti nostamaan osakekohtaisia voittolukujaan. Vaikka liiketoimi olisikin kehnolla tolalla ovat yhtiöiden johtajat näin voineet kasvattaa omaa tilipussiaan.

Erilaiset instituutiot ja yksityiset ovat sen sijaan vähentäneet osakeomistuksiaan.

Ruotsin keskuspankki on ennätyksellisen huono ennustaja.

17.7.2017 Uneliaat talouden kesäajan markkinat antavat monelle väärän turvallisuuden tunteen. Osakkeiden ja kiinteistömarkkinoiden hinnoittelu ovat lähellä kaikkien aikojen huippua keskuspankkien kertoessa vahvasta taloudesta.

Keskuspankkien ennustuskyvyt ovat tunnetusti erittäin heikot. Maailman vanhin keskuspankki Ruotsin keskuspankki (perustettu vuonna 1668) pitänee hallussa tämän lajin ennätystä. Ikä ja kokemus ei näytä tuoneen sille viisautta arvioida markkinoita ja taloutta.Se on ennustanut 25 kertaa korkeampia korkotasoa (repo korko) vuodesta 2011 lähtien. Sen sijaan se on laskenut korkoja tänä aikana yhteensä kymmenen kertaa. Korkoja on haluttu manipuloida alas, jotta se Ruotsin kruunu heikentyisi ja vienti vetäisi paremmin.

Matalat korot ovat luoneet Ruotsiin massiivisen asuntojen hintakuplan. Kuluttajien luottovelat ovat myös huipussaan. Korkojen nousu aiheuttaisi maan taloudelle ongelman, joka olisi suurempi kuin maan 1990-luvun alun talouskriisi. Korkotaso noudattaa 35 vuoden sykliä ja nyt on alkamassa seuraava nousuvaihe riippumatta siitä, onko se keskuspankeille mieluisaa vai ei. Korot ovat seuraavina vuosina huomattavasti nykyistä korkeammat. Korkotasoa nostaa hermostuneiden sijoittajien pitkäaikaisten velkakirjojen myynnit. Tämä vetää myös lyhyen ajan korkoja ylös.

24.7.2017 USA:n keskuspankin, FED:n, pääjohtajan Janet Yellen näyttää pyrkivän dollarin arvon heikentämiseen. Viime aikanen dollarin trendi on ollut voimakkaasit laskeva ja suunta tullee jatkumaan pitkään. Näin dollari on FIAT-rahojen joukossa kärkipäässä kohti luonnollista FIAT-rahan arvoa, joka on nolla. Vuonna 2014 FED:n painaman elvytysrahan turvin tapahtunut dollarin vahvistuminen saattaa tulla nyt kumottua. Tämä merkitsee, että seuraava 1-2 vuoden aikana n. 11 % laskua dollarin arvossa.

Dollarin heikentyminen on suora seuraus FED:n nyt aloittamasta talouden kiristämispolitiikasta.

Tietokoneiden 'avustama' romahdus vuodelta 1987.

27.7.2017 USA:n talous on kuin Disneyland. Median tuomat talousnäkymät USA:n taloudesta perustuvat samalla lailla fantasiaan kuin Disney:n elokuvat. Erona on vain se, ettei USA:n taloudella ole onnellista loppua. Tällainen toiveikas, mutta täysin epärealistinen talouskäsitys, on johtanut kaikkien aikojen osakeralliin.

Trumpin presidentiksi valinnan vahvistuttua ovat osakkeiden hinnat nousseet n. 17 %. Markkinat ovat olleet auki 120 päivää Trumpin virkaanastumisen jälkeen ja niistä 23 päivänä on Dow Jones osakeindeksi saavuttanut uudet huippuarvot.

USA:ssa on useita 'risk-parity' rahastoja, joiden 500 miljardin dollarin hallinta perustuu ainoastaan kaupankäynnin automaattisiin laukausuihin, joissa kaupankäynti ei perustu järkeviin päätöksiin. Kaikki menee hyvin niin kauan kuin markkinat nousevat, mutta kun alkaa laskusuhdanne, voi alkaa melkoinen syöksy. Tällainen nähdään oheisessa kuvassa vuodelta 1987.

29.7.2017 Talouden tunnetut asiantuntijat ovat varoitelleet taloustilanteen kestämättömästä tilasta. Viimeisen talouskriisin 2008 jälkeen keskuspankkien puuttuminen talouden kehitykseen on ollut hyvin poikkeuksellista. Määrällisen elvytyksen (QE) kautta keskuspankit ovat tukeneet markkinoita useita vuosia.

Mutta kuinka pitkään tällainen keskuspankkien markkinoiden tukeminen voi jatkua? Tunnettu amerikkalainen talouden asiantuntija Martin A. Armstrong on luonut talouden pitkäaikaista kehitystä ennustavan tunnetun mallin, joka tunnetaan nimellä

"Economic Confidence Model". Sen mukaan taloudessa tapahtuu nousu- ja laskukausia 3141 (pii x 1000) päivän eli 8,6 vuoden välein.