Globaalit kriisit lisäävät taloudellista epätasa-arvoa.

1.11.2021 Nykymuotoinen kapitalismi ajautunee yhä suurempaan kriisiin tulevina kuukausina. Kun ihmisten työnteolla saavutettu voitto ei enää riitä pitämään hyvinvointia yllä, on otettu käyttöön doping-menetelmä, jossa rahaa luodaan tyhjästä. Tällaisille elvytysruiskeille ei näy loppua. Näyttää siltä, että kansainväliset hätätilat kuten pandemia ja ilmastomuutos on valjastettu palvelemaan eliitin saamia taloudellisia voittoja ihmisten vapauden kustannuksella. Samalla pelon kautta kontrolliin pyrkivä eliitti luo tarkoituksellisia kauhukuvia niin ympäristö- kuin terveyskatastrofeista.

Nyt käyttöön otettujen terveyspassien avulla voidaan painostaa ihmisiä käyttämään sähköisiä lompakoita, joilla voidaan valvoa kansalaisten rahankäyttöä ja pääsyä julkisiin palveluihin. Syntyneen tavaroiden ja ruuan toimitusketjujen heikentymisen kautta voidaan pyrkiä hallittuun alasajoon. Tilanne johtaa kuitenkin puutteeseen lähes kaikesta ja hintojen voimakkaaseen nousuun.

Eliitin pyrkimys lienee välttää vuoden 2008 kaltainen äkillinen syvä kriisi luomalla terveys- ja ilmastohätätilan. Nämä muodostavat pelastautumisvälineen, jolla voidaan pidentää kuolemansairaan talouden elinikää. Se mitataanko näiden kustannukset elintason ja terveyden kustannuksella, jää nähtäväksi.

Kun talouden luonnolliset syklit kielletään ja talousjärjestelmän kaatuminen itsepäisesti keinotekoisesti estetään, ei mitkään keinot ja rikokset ihmiskuntaa vastaan ole kiellettyjä. Tyypillistä tässä tilanteessa on sananvapauden korvaaminen sensuurilla ja kaikenlaisiin aiheisiin liittyvien debattien torjuminen. On vain yksi totuus, jonka määrittelee globaali eliitti. Totalitaariselle hallinnolle on myös tyypillistä ihmisten karsinointi erilaisiin ryhmiin esim. rokotustodistuksen avulla tai tekemällä digitaalisesta henkilötodistuksesta eräänlainen hyveellisyystodistus.

Digitaalinen raha mahdollistaa valvoa jokaista rahansiirtoa ja myös estää rahan käyttö mistä tahansa syystä, minkä eliitti katsoo tarpeelliseksi. Elämän kaikkien osa-alueiden siirtyessä internettiin ollaan samalla luomassa eräänlaista "internet-passia", jolla voidaan tarkistaa, onko henkilö mielipiteiltään sellainen, että hänet voidaan katsoa kelvolliseksi käyttämään internetin sosiaalista mediaa. Tästä on esimakua nähty kun satojen tuhansien henkilöiden twitter- ja facebook-tilejä on poistettu. Näin 'epäkelpo' aines saadaan pois internetistä. Tämän jälkeen voitaisiin määritellä myös eräänlainen sosiaalinen luottokelpoisuus. Sen heikentyessä työpaikan löytäminen, matkustaminen ja lainan saanti vaikeutuisi. Tästä syntyisi syrjäytyneiden ihmisten joukko, joka sitten voitaisiin pakottaa uudelleen koulutus keskuksiin, jossa he voisivat oppisia ainoan 'oikean' tavan ajatella.

7.11.2021 Ilmastomuutoksesta on ollut suurimpia keskusteluaiheita viime vuosina tiedotusvälineissä. Tämän artikkelin tarkoitus on tehdä katsaus siitä, kuinka ilmasto on muuttunut laajassa aikaskaalassa.

Tieteellinen tutkimus osoittaa, että viimeisten 600 miljoonan vuoden aikana on harvoin ollut yhtä viileätä kuin on nyt ja harvoin on hiilidioksidin taso ollut yhtä matalalla kuin nykyiset 420 ppm:n taso. Merten sedimenttikerrosten tutkiminen on paljastanut, että historiassa on ollut vain kaksi pitempää jaksoa (muodostaen 75 miljoona vuotta eli nyt tarkastellusta ajanjaksosta 13 %), jolloin lämpötila ja hiilipitoisuustaso on ollut yhtä matalalla kuin nykyään.

Oheisessa kuvassa nähdään mustalla viivalla hiilidioksidin määrän muutos ja sinisellä viivalla lämpötilan muutos viimeisten 600 miljoonan vuoden aikana. Laajat lämpimät kaudet ovat merkinneet meriveden korkeita tasoja ja laajat alueet maasta on ollut veden peittämiä. Siirtyminen nykyiseen viileämpään ajanjaksoon on mahdollistanut monipuoliset kasvi- ja eläinkunnan muodostumisen.

Laajat lämpimät jaksot mesotsooisella ajanjaksolla ovat synnyttäneet laajat öljy-, kivihiili- ja maakaasuesiintymät, jotka ovat mahdollistaneet nykyisen korkean elintason. Mesotsooisen ajan loppupuolella hiilidioksidin määrä laski, vaikka lämpötila nousi voimakkaasti. Tämä on ristiriidassa nykyisten ilmastoaktivistien käsitysten kanssa.

Viimeisten 66 miljoonan vuoden aikana on lämpötila ja hiilidioksiditaso tasaisesti laskenut nykyiselle tasolle. Lämpötila on laskenut tänä aikana 10 astetta ja hiilidioksidin taso on tippunut nykyiselle 300-400 ppm tasolle.

Laajaa historiallista perspektiiviä vasten luonnon kehitys ei ole mitenkään mennyt raiteiltaan eikä ajautumassa jonkinlaiseen katastrofiin lyhyellä tähtäimellä niin kuin ilmastokiivailijat väittävät. Lämpimämpi ja kosteampi ilmasto antoi mahdollisuuden 5000 vuotta sitten suurien jokien ympärille kehittyvän korkean sivilisaation Kiinassa, Intiassa ja Eufrat-Tigrisin sekä Niilin ympäristössä.

Osakkeiden markkina-arvo suhteessa bruttokansantuotteeseen on kaikkien aikojen maksimissaan.

14.11.2021 Osakkeiden arvot ovat jälleen olleet kaikkien aikojen huipussaan ja ylittävät jopa teknologiakuplan aikaiset arvot mitattuna markkina-arvo/bruttokansantuotteella. Samaan aikaan monet merkit kertovat, kuinka laajasti ja voimakkaasti talousmarkkinat ovat erkaantuneet reaalitodellisuudesta; Optioiden kaupankäyntimäärät ovat nousseet eksponentiaalisesti korkeammaksi kuin teknologiakuplassa (merkki spekulaatiosta). Muutamat kryptorahat, jotka olivat alun perin tarkoitettu lähinnä vitsiksi ovat saavuttaneet kymmenien miljardien markkina-arvon. Tesla, jonka markkina-arvo 1000 miljardia dollaria, voi yhtenä päivänä liikkua 15 prosenttia. Monenlaiset tokenit ja osakkeet, joita ei ole edes tarkoitettu vakavasti otettavaksi, saattavat nousta kolminumeroisia lukua yhdessä päivässä. Trumpin SPAC-yhtiön arvo on noussut 5 miljardia dollaria, vaikka yhtiöllä ei ole mitään toimintaa. Asunto- ja vuokramarkkinat jatkavat voimakasta nousuaan. Polttoaineiden ja monien ruoka-aineiden hinnat ovat nousseet kymmeniä prosentteja.

Kaikenlaisten talouskuplien jatkaessa kasvuaan, USA:n keskuspankki on vasta aloittanut talouden kiristämisen pienentämällä ennätysmäisiä 120 miljardin dollarin kuukausittaisia tukiostojaan nyt 105 miljardiin dollariin. Kun FED:n tase on 9000 miljardia dollaria voidaan pitää kiristämistä melkoisen vaatimattomana.

Kuuluisa sijoittajamiljardööri Warren Buffett käyttää osakkeiden arvostuksen mittaamiseen osakkeiden markkina-arvoa suhteessa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tätä mittaria käyttäen (kts. oheinen kuva) osakkeet ovat nyt yliarvostetumpia kuin koskaan historian aikana. Teknisesti mitaten ollaan siis suuremmassa kuin kuplassa kuin huikeana yliarvostuskuplana pidettyä teknologiakuplaa vuonna 2000.

Inflaatio jatkaa nousuaan. USA:n kuluttajahintaindeksi koki korkeimman nousunsa vuoden aikana sitten vuosien 1990-1991. FED:lle jää kaksi mahdollisuutta; joko se aloittaa voimakkaan talouden kiristämispolitiikan, joka tuhoaa osakemarkkinat, tai jatkaa valitsemallaan tiellään, jolloin inflaatio tuhoaa talouden ja osakemarkkinat. Niin tai näin lopputulos on sama.