USA:n johdannaismarkkinoiden koko on 10 kertaaa suurempi kuin bruttokansantuote

1.12.2014  Osakkeita on tietty määrä markkinoilla ja tämä määrä on tarkkaan tiedossa. Sen sijaan johdannaismarkkinoilla ei ole mitään ylärajaa. Yhtiölle voidaan määritellä futuureja ja optioita kuinka paljon tahansa.

Näin ollen johdannaismarkkinoiden koko on kasvanut valtavaksi ja tällä hetkellä sen lasketaan olevan 700 biljoonaa eli 700 000 000 000 000 dollaria.  Tämä on yhteensä 10 kertaa koko maailman bruttokansantuote.

Kun markkinat lähtevät menemään alaspäin, myös johdannaismarkkinat romahtavat.

Velkakirjojen ostot

2.12.2014 Yhdysvaltojen valtio on ottanut yhteensä yli 17 biljoonaa velkaa. Tälle velalle täytyy olla joku ostaja. USA:n velkaa omistaa monet maat, kuten Kiina ja Venäjä. Nämä maat eivät välttämättä ole USA:n liittolaisia. Maat voivat halutessaan dumpata velkakirjojen hintoja. Näin on tällä hetkellä käymässä.

Kun Ukrainan kriisi alkoi, Venäjä on dumpannut velkakirjojen hintoja, puolustautuakseen näin saktioiden vaikutusta vastaan. Venäjä ja Kiina ovat liittoutuneet ja myös Kiina on alkanut velkakirjojen dumppaamisen.

Miten USA on puolustautunut tätä taloudellista hyökkäystä vastaan?  Ainakin on ilmaantunut mystinen ostaja velkakirjoille nimittäin Belgia. Belgian ostot ovat olleet valtavan suuret ja täysin suhteettomat verrattuna maan bruttokansantuotteeseen ja Belgian ylijäämään. Belgiassahan on Brysseli, joten paljon epäilyjä on herättänyt se, että FED on ohjannut omia varojaan Belgian kautta ja näin jatkanut määrällisiä helpotuksiaan, jotka se sanoi ensin vähentäneensä ja nyt lopettaneensa.

FED:llä on rajansa, kuinka paljon se voi manipuloida velkakirjamarkkinoista. Kun nämä rajat tulevat vastaan, korot alkavat nousta. Kun korot nousevat, osake- ja asuntomarkkinat romahtavat. Korkeammat korot merkitsevät, että velka kasvaa, joka taas edelleen nostaa korkoja.

Venäjä ostaa yhä vähemmän USA:n velkakirjoja

Kiina on myös vähentänyt USA:n velkakirjojen ostoja.

Belgia (FED?) ostaa lisääntyvästi velkakirjoja.

3.12.2014 Maailmassa energian maksuvälineenä käytetään dollaria. Koko maailman öljykauppa käydään ja hinnoitellaan dollareissa. Hinnoittelu alkoi 1970-luvulla, jolloin USA ja Saudi-Arabia solmivat sopimuksen. Siinä sovittiin, että jos Saudi-Arabia myy öljynsä dollareina, niin USA takaa Saudi-Arabian turvallisuuden. Näin syntyi petrodollarin käsite. Sopimus takasi samalla dollarille maailman reservivaluutan aseman.

Sopimus takasi pitkäaikaisen dollarin vahvistumisen, joka jatkui aina noin vuoteen 2000 asti. Sen jälkeen on dollarin arvo laskenut. Petrodollarin asema on vuosi vuodelta heikentynyt vuoden 2000 jälkeen ja varsinkin viime vuosina, jolloin Saudi-Arabia ja OPEC ovat alkaneet hinnoittelemaan öljyä myös muissa valuutoissa.

Venäjä on maailman suurimpia öljyviejiä ja on tähän asti hinnoitellut öljyn dollareissa. Venäjä on nyt tehnyt useita sopimuksia, joissa öljykaupoissa käytetään muita valuuttoja kuin dollaria. Useat venäläiset päättäjät ovat ilmaisseet, että dollarista maailman reservivaluuttana on aika luopua ja samalla muuttaa maailman talousjärjestelmä.

Myös Kiina on luopumassa petrodollarista. Venäjä ja Kiina tekivät juuri 400 miljardin suuruisen energiasopimuksen. Venäjä on maailman suurin energian viejä ja Kiina on nopeimmin kasvava talous maailmassa ja kauppa käydään Kiinan huaneissa. 

Dollarin reservivaluutta-asema on kaikkialla heikkenemässä.  USA on valmis puolustamaan dollaria keinolla millä tahansa, vaikka aloittamalla sotimisin Lähi-idässä ja Ukrainassa.

Dollarin vahvistuminen petrodollarisopimuksen jälkeisinä vuosina

Vuoden 2000 jälkeen dollari heikentynyt

Keskuspankit keräävät kultaa

4.12.2014  Tällä hetkellä pääoma maailmassa on voimakkaasti siirtymässä dollariin, koska sijoittajat pitävät sitä edelleen turvasatamana epävarmoina aikoina.

Toinen tyypillinen turvasatama on ollut kautta aikojen arvometallit ja varsinkin kulta. Monien maiden keskuspankit keräävät voimakkaasti kultaa. Näin on tapahtunut varsinkin Kauko-Idässä. Kiina, Intia ja Venäjä odottavat ilmeisesti, ettei dollarin nousukiito kestä ja kulta tulee viimeisenä vaihtoehtona vastaan.

Kiina on kerännyt viimeisen neljän vuoden aikana vähintään 3 000 tonnia kultaa, vaikka ilmoittavat virallisesti sen olevan 1 054 tonnia.

Maailmalla spekuloidaan laajasti, että Kiina tuo esille pian kullalla tuetun uuden valuuttansa. Tavoitteena olisi, että Kiinan huanista  (renmimbi) tulisi uusi maailman reservivaluutta dollarin tilalle. Tämä tuntuu kuitenkin melko epätodennäköiseltä.

Kiina kullan keräämisessä lienee tarkoitus varautua dollarin romahtamiseen

Kiina on kerännyt suuret määrät kultaa viime vuosina

Pelätään, että Kiina tulee esille ja kertoo todellisen kultamääränsä. Tällä olisi suuri merkitys kullan ja myös dollarin hinnoittelulle.

Venäjä on ostanut yli puolet liikkeellä olevasta kullasta.

5.12.2014 Putinin kultapeli ja dollarin viimeinen kiito

Putinin harjoittamaa peliä harva ymmärtää. Varsinkin näin olevan Suomessa, jossa ryssävihalla on syvät ja vanhat juuret.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Putin myy Venäjän öljy- ja kaasuvaroja ainoastaan saadakseen kerättyä mahdollisimman paljon kultaa, Putin myy energiavarojaan fyysistä kultaa vastaan.

Putin myy energiaa myös dollaria vastaan, mutta muuttaa välittömästi kaiken keräämänsä dollarit kullaksi. Näin Venäjä muuttaa kaiken öljy- ja kaasukaupoista saamansa varat kullaksi.

Jos tutkitaan kolmannella neljänneksellä tänä vuonna tehdyt kultakaupat, Venäjä on ostanut kultaa 55 tonnia. Tämä on enemmän kuin muun maailman kultaostot yhteensä. Maailmassa myytiin kultaa yhteensä 93 tonnia.

Brittiläiset taloustieteilijät julkaisivat juuri tutkimuksen, jossa todettiin, että Eurooppa ei tule toimeen ilman Venäjältä tulevaa kaasua ja öljyä. Tämä antaa Venäjälle saada runsaasti keinotekoisesti hinnaltaan alas painettua kultaa.

Kulta on yleisesti hyväksytty 'antidollariksi'. Kun dollari vahvistuu, kulta heikkenee ja päinvastoin.

Vuonna 1971 Nixon sulki 'kultaikkunan', kun dollareita ei voinut vaihtaa suoraan kultaan niin kuin vuonna 1944 Bretton Woods sopimus edellytti.

Tänä vuonna Putin on uudelleen avannut 'kultaikkunan' ilman Washingtonin lupaa.

Tällä hetkellä USA ja länsimaat käyttävät runsaasti resursseja laskeakseen sekä öljyn että kullan hintoja. Tällä halutaan, että maailma suosisi dollaria ja toisaalta Venäjän taloutta halutaan vahingoittaa.

Kiina on myös päättänyt, ettei se kerää enää reserviinsä dollareita. Se kuitenkin myy tavaroita dollareissa, mutta saatuaan dollarit muuttaa ne välittömästi kullaksi ja/tai muiksi valuutoiksi. Kiina ei myöskään enää osta USA:n velkakirjoja dollareilla niin kuin aikaisemmin.

Venäjän energia, Kiinalaisen tavarat ja kulta muodostavat kolmiliiton, jossa dollarilla ei ole mitään asemaa. Lisäksi petrodollari ei enää kelpaa suuressa osassa energiakauppaan.

Dollarin päivät ovat pian luetut siitäkin huolimatta, että juuri nyt on vahvistumassa. Maailma on siirtymässä takaisin kultakantaan

6.12.2014 Osakkeet ovat tällä hetkellä kalliita. Tällä hetkellä ne ovat yhtä paljon yliarvostettuja kuin vuonna 2007.

Vain kaksi kertaa historiassa osakkeet ovat olleet vielä yliarvostetuimpia nimittäin vuonna 1929 ja teknologia kuplan aikaan 2000. Kummallakin kerralla kuplat puhkesivat massiivisesti romahtaen.

Alla olevissa kuvissa on osakkeiden hinta suhteessa yhtiöiden tuottoon ja osakkeiden hinta suhteessa bruttokansan tuotteeseen. Lyhyesti voidaan sanoa, että osakkeet ovat yliarvostettuja, yliostettuja ja ylivivutettuja. Korjausliikke on hyvin todennäköinen.

Osakkeiden hinta suhteessa tuottoon

Buufet indeksi; osakkeiden arvo suhteessa bruttokansantuotteeseeseen.

Öljyn hinta on romahtanut tänä vuonna

7.12.2014 USA on sodassa Lähi-Idässä yllättävää vastustajaa vastaan, nimittäin Saudi-Arabiaa. Sotaa ei käydä asein vaan sota on öljysota.

Monet asiantuntijat yllättyivät OPEC:n päätöstä olla leikkaamatta öljyn tuotantoa ja tämä on aiheuttanut öljyn hinnan voimakkaan putoamisen.

Tämä vaikuttaa sodanjulistukselta. USA:lla on maailman suurimmat öljyvarat, mutta öljy on liuskeöljyä, jonka tuotantokustannukset ovat melko korkeat. Saudi-Arabia haluaa pitää öljyn hinnan alhaalla, jotta liuskeöljyä tuottavat kilpailijat saataisiin karsittua.

Liuskeöljyllä on USA:lle valtava merkitys. Ensimmäistä kertaa on USA:lla mahdollista olla energian suhteen omavarainen ja lisäksi öljyteollisuus luo miljoonia työpaikkoja.

Halvasta öljystä kärsii USA, Venäjä ja köyhät OPEC:n öljyntuottajamaat kuten Venezuela, Iran ja Algeria. Ainakin seitsemällä OPEC-maalla täytyisi öljyn hinnan olla yli 100 dollaria barrelilta, jotta ne voisivat pitää budjettinsa tasapainossa.

8.12.2014 Onko öljyn hinnan lasku pelkästään myönteinen asia? Siihen liittyy joitakin riskitekijöitä.

Vuonna 2008 pankit eivät odottaneet asuntojen hintojen laskun aiheuttavan asuntoturvattujen vakuuksien romahtavan. Pankkien mallit eivät myöskään voineet ennakoida öljyn hinnan laskevan 40 dollaria barrelilta alle kuudessa kuukaudessa.

Jos öljyn hinta pysyy nykyisellä tasolla tai jopa vielä laskee, joku taho tulee kokemaan hyvin suuren tappion. Osan tappiosta kokee öljyn tuottajat, mutta monet suuret sijoittajat ovat lukinneet öljylle ensi vuodeksi korkean hinnan johdannaissopimusten kautta.

Sijoittajat ovat sitoutuneet näihin johdannaisiin kahdesta syystä. Ensiksi sijoittajat eivät olisi saaneet lainaa, jos he eivät olisi sitoutuneet hintaan, joka on korkeampi kuin tuotantokustannukset. Toisaalta johdannaissopimukset suojaavat öljyntuottajien voittoja, jos jotain dramaattista tapahtuu markkinoilla. Yhtiöt, jotka ovat lukinneet hinnat vuosiksi 2015 ja 2016 näyttävät tehneen hyvän päätöksen.

Mutta ketkä ovat sopimuksen toisessa päässä? Monessa tapauksessa siellä ovat isot pankit. Jos öljyn hinta ei nouse, nämä pankit kokevat valtavat tappiot.

On arvioitu, että kuusi suurinta pankkia kontrolloi 3,9 biljoonan dollarin edestä raaka-aineisiin liittyviä johdannaissopimuksia. Näistä hyvin suuri osa liittyy öljyjohdannaisiin.

Öljyn hinta jatkaa hurjaa laskuaan.

9.10.2014  Hämmästyttävä öljyn hinnan aleneminen jatkuu. Öljy on nyt rikkonut tärkeän tukitason ja matkaa nyt kohti tasoa n. 40 dollaria /barreli.

Maailman talous hidastuu eikä öljyn tuotantoa ole leikattu. Nyt kun Yhdysvallat on saanut liuskeöljytuotannon käyntiin, on öljystä ylituotantoa. Markkinoilla on myös hintamanipulaatiota geopoliittisista syistä.

Raaka-aineiden hintoja ajaa alas myös deflaatio, joka on uhkana erityisesti Euroopassa. Melkein kaikissa Euroopan maissa tuotanto supistuu ja työttömyysluvut ovat korkealla uhaten nousta edelleen.

Ei kuitenkaan ole syytä epäillä, etteikö öljyn hinta ala nousta voimakkaasti kun pohjakosketus on saavutettu. Tähän on löydettävissä ainakin kolme tärkeää syytä.

Kiinan öljyntarve on edelleen huomattava ja tulee säilymään sellaisena pitkään. USA:n siirtyessä lähes omavaraiseksi öljyn suhteen tulee Kiinasta maailman suurin ulkomaisen öljyn kuluttaja.

Toinen syy on orastava globaali inflaatio ja dollarin reservivaluutta-aseman loppuminen. Eurooppa siirtyy deflaatioon, mutta se loppuu aikanaan ja myös Eurooppaan tulee inflaatio. Dollarin tilalle tulee uusi reservivaluutta, jolla lienee vain elektroninen muoto.

Kolmantena tekijänä on sotasyklin nousu aina vuoteen 2020 asti. Tämä tulee johtamaan öljyn tuotannon rajoittamiseen, joka nostaa öljyn hintaa.


10.12.2014                                             Karkki vai kepponen


Aldous Huxley totesi, että tosiasiat eivät lopeta olemassaoloaan sillä, ettei niitä huomioida. Yhdysvaltojen yksityinen keskuspankki, FED, ei halua tuoda tosiasioita ilmi oikein, vaan haluaa antaa liian ruusuisen kuvan maan talouden tilasta.

Viime perjantaina FED toi esille työllisyystilanteen, jossa se kertoi, että 321 000 tuhannelle ihmiselle löytyi töitä marraskuussa maatalouden ulkopuolisilta aloilta. Työttömyysasteen ilmoitetaan olevan 5,8%.

U.S. Bureau of Labour Statistics tuo esille työmarkkinatietoja, jotka ovat melkoisessa ristiriidassa FED antamien tietojen kanssa. Sen mukaan  työikäisen ja -kykyisen väestön osallistuminen työelämään on matalimmillaan 30 vuoteen ja näyttää tällä hetkellä lukua 62,8%.

Miksi 14 miljoonaa työikäistä amerikkalaista on jättänyt työvoiman vuodesta 2007 lähtien, jos kerran talous on ollut elpymässä? Viimeisen vuoden aikana työelämän on jättänyt 1,2 miljoonaa työikäistä.

Vuodesta 2007 lähtien työikäisten amerikkalaisten määrä on noussut  17 miljoonalla ihmisellä. Tänä aikana kuitenkin työllistettyjen määrä on kasvanut vain yhdellä miljoonalla.

Kun näihin vielä huomioidaan se, että liittovaltion tulot palkkaverosta eivät ole nousseet  ja että keskimääräinen kotitalouden ansio on tippunut 2,3 % vuodesta 2010 lähtien, on usko Yhdysvaltojen talouden ja työllisyyden parantumiseen koetuksella.

Mielestäni Yhdysvaltojen talous ei ole kasvu-uralla, eikä sitä sille saada ainakaan tekemällä tilastokepposia.

Öljyn hinta laskee

11.12.2014 Kaikkien raaka-aineiden arvon voimakas lasku on aiheuttanut harmaita hiuksia kaikkialla julkisessa mediassa. Toimittajat, jotka näkevät taloudessa elpymisen merkkejä, eivät voi ymmärtää mistä raaka-aineiden hinnan lasku johtuu.

On selvää, että maailmanlaajuisen talouden hyytyessä, myös raaka-aineiden kysyntä heikkenee.

Tällä hetkellä osakemarkkinoita on voimakkaasti peukaloitu, jolloin voi olla mahdollista, että talouden hidastuessa osakkeiden arvot nousee. Mutta näin ei voi pitkään tapahtua, mistä viime päivinä tapahtunut orastava osakkeiden arvojen lasku ympäri maailmaa osoittaa.

Öljyn hinnan nykyinen lasku osoittaa, että väite maailman talouden olleen noususuunnassa vuoden 2009 jälkeen, on perätön. Öljyn hinta on laskenut 40 % 4 kuukaudessa. Tämä ennakoi kaikkien sijoitusten arvojen laskevan lähiaikoina.

Kuparin hinta on rikkonut tukitasot

Raaka-aineiden hintaa kuvaava yleisindeksi CRB on voimakkaassa laskussa.

USA:n ja Euroopan osakkeiden kehitys on ollut peilikuva toisileen.

12.12.2014 Kaksi vuotta sitten Euroopan velkakriisin pahentuessa Euroopan keskuspankin johtaja Mario Draghi sanoi, että he tekevät kaiken tarpeellisen, jotta euro pelastuisi. Eurooppa on edelleen täysin jäätyneessä tilassa ja vuosi 2015 tulee olemaan kohtalon vuosi euroalueen taloudellisessa kehityksessä.

Euroopan keskuspankki ECB suunnittelee alkavansa Yhdysvalloissa jo epäonnistuneen kokeilun antaa markkinoille mittavan elvytyspaketin.  Puolet ECB:n kuusihenkisestä johtajistosta (Saksa, Ranska ja Luxemburg) vastustaa elvytyspakettia.

Tähän asti Euroopan osakkeiden hinnat ovat olleet peilikuva USA:n osakkeiden hinnoista. Tilanne voi muuttua, jos elvytyspaketti toteutuu.

Dollari voimistuu vahvasti

13.12.2014  Monet tekijät vaikuttavat öljyn hintaa kuten OPEC:n päätökset öljyn hinnan leikkaamisesta, liuskeöljytuontannon kehitys, geopoliittiset riskit jne.

Hyvin merkittävä on öljyn hinnan lasku USA:n liuskeöljytuotannolle. Liusketuotannon saamiseksi alulle on tehty mittava sijoitus, jossa hyvin suuri osa koostuu lainarahoituksesta.

Se, että rahaa lainataan, on käytännössä sama kuin dollaria myydään lyhyeksi, eli odotetaan dollarin arvon laskevan. Nyt kuitenkin dollarin arvo on noussut jyrkästi ja se on tehnyt lainoista huomattavan kalliita.

Vaikka paljon kirjoitellaan, että petrodollari tekee kuolinkamppailuaan, öljy edelleen hinnoitellaan dollareissa. Dollarin hinta siis vaikuttaa suoraan öljyn hintaan.

Noin 9 biljoonan arvosta on otettu dollaripohjaisia riskilainoja maailmassa. Suuri osa näistä liittyy öljykauppoihin. Dollarilainoja on mm. otettu Brasiliassa. Tämän vuoksi öljyn hinnan lasku ja dollarin vahvistuminen on laskenut Brasilian osakkeiden hintoja.

Koko niin sanottu talouden "elpyminen" on perustunut halpaan dollariin, jota on lainattu kaikkialle viimeisen viiden vuoden ajan. Öljyn hinnan on suuri vaikutus ja 9 biljoona dollarin lainoitukselle suuri riski.

1/dollarin indeksi ja öljyn hinta

1/dollarin indeksi ja Brasilian pörssi-indeksi EWZ

14.12.2014 Yhdysvalloissa käydään vilkasta keskustelua siitä, milloin Yhdysvaltojen keskuspankki FED nostaa korkoja. FED ei kuitenkaan voi nostaa korkoja lähitulevaisuudessa merkittävästi, koska se tuhoaa USA:n talouden.

Tällä hetkellä USA:lla on 18 biljoonaa dollaria velkaa, jota USA ei koskaan pysty maksamaan pois. Viimeisen kahdeksan viikon aikana USA otti 1 biljoonan uutta velkaa vain maksaakseen vanhaa velkaa pois.

Tämän vuoksi USA ei voi nostaa korkoja. Jokainen prosentti, jonka korko nousee, nostaa USA:n velkaa 150-175 miljardia dollaria. Tämän vuoksi FED antaa toistuvasti hyvin kierteleviä lauseita siitä, milloin se aikoo nostaa korkoja, kuten 'merkittävän ajan jälkeen' tai 'olemme kärsivällisiä koronnostojen suhteen'. Tämä kaikki antaa virheellisesti ymmärtää, että FED:llä olisi muka vaihtoehto koron noston suhteen.

 

15.12.2014 USA:n pankeilla on tällä hetkellä johdannaiskaupoissa kiinni 236 biljoonaa (236 000 000 000 000) dollaria. Näistä 81 % (191 biljoonaa) perustuvat koroihin. Näissä on mukana kaikki USA:n suurimmat pankit, joista suurimpia ovat JP Morgan, CityGroup, Goldman Sachs ja Bank of America.

Nämä ovat pankkeja, jotka ovat liian suuria mennäkseen nurin. Näin olleen FED:n on tehtävä kaikkensa pitääkseen ne pystyssä.

Tämä yksistään takaa, ettei FED tule nostamaan korkoja.

16.12.2014               Euroopalla ei ole kasvunäkymiä

Voimakkaat säästötoimenpiteet vievät kaikki mahdollisuudet talouden kasvulle Euroopassa.

Tämän osoittavat selvästi luvut. Ennen Kreikan kriisiä velka/bruttokansantuote, BKT oli 113 prosenttia. Nyt se on 174 prosenttia.

Italiassa velka/BKT on 100 prosenttia ja samaan lukuun mennee Ranska vuoden 2015 alussa.

Aivan ilmeistä on, ettei säästötoimenpiteillä ole pystytty tekemään mitään velkatasoille. Sen sijaan useissa Euroopan maissa on syntynyt merkittäviä sosiaalisia levottomuuksia ja kaaoksia.

Espanjassa työttömyys on mykistävät korkea; 24 %. Työttömyysluku Portugalissa on 13,4 %, Italiassa 13,2 % ja Kreikassa 25,9 %.

 

17.12.2014                              Deflaatiovaara  Euroopassa

Deflaatio on Euroopassa nousussa. Viimeisten tietojen mukaan deflaatio on 0,4 prosenttia. Tämä kuitenkin piilottaa todelliset ongelmat taakseen. Useimmissa Euroopan maissa hinnat putoavat nopeammin kuin viimeisen finanssikriisin aikaan 2008.

Deflaatio aiheuttaa taloudelle suuria ongelmia. Kysyntä romahtaa ja kasvu pysähtyy, kun kuluttajat ajattelevat, että miksi ostaa jotain tavaraa nyt kun huomenna saa samaa tavaraa halvemmalla.

Tämä aiheuttaa koko joukon ongelmia. Velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa, taloudellinen aktiivisuus vähenee, työttömyys pahenee jne.

Mitään ongelmia ei ole kyetty Euroopassa ratkaisemaan, joten kriisit tulevat kärjistymään lähiaikoina.

Kun talous heikkenee Euroopassa, biljoonat eurot karkaavat pois Euroopasta ja Euroopan finanssi-instituutiot joutuvat suuriin vaikeuksiin.

Lisäksi korot nousevat globaalisti, dollari tulee nousemaan edelleen ja USA:n osakekurssit nousevat.18.12.2014                 Kuntotarkastus; Venäjän keskupankki vrs. USA:n keskuspankki

Jos tehdään lyhyt kuntotarkastus Venäjän keskuspankin ja USA:n keskuspankin välillä, saattaa tulokset hämmentää.

Kaikki lehdet tällä hetkellä huutavat Venäjän taloudellista romahdusta. Ruplan hinnan romahdusmainen lasku huolestuttaa talousihmisiä.

Venäjän keskuspankki joutui nostamaan pääkorkonsa 10,5%:sta 17%:een. Maanantaina rupla heikkeni 9 % dollariin nähden ja koko vuoden 2014 aikana peräti 50 %:ia.

Venäjän ruplan syöksyessä dollari vahvistuu voimakkaasti.

Jos vertaillaan keskuspankkien kuntoa, yksi mittari on varmaan maksukyvyn taso.

Tähän sopiva mittari on pankin pääoman (t.s. nettovarallisuuden) suhde kokonaistaseeseen.

Tämä suhde on USA:n keskuspankilla, FED,  1,26 %:ia. Muutama vuosi sitten luku oli 4,5%:ia. Tämä merkitsee sitä, että jos FEDin varallisuus laskee 1,26 prosenttia, tulee maailman reservivaluutan painajasta FED:stä maksukyvytön.

Jos näin käy, myös FED:n omistamat velkakirjojen arvo laskee. FED:n huono taloudellinen tilanne vaikuttaa dollarin arvoon pitkällä tähtäimellä.

Pääoman suhde kokonaistaseeseen on Venäjän keskuspankilla 12,5%. Siis kymmenkertainen FED:iin verrattuna.

Toisin sanoen e.m. turvatyyny siltä varalta, jotain odottamatonta tapahtuu, on Venäjän keskuspankilla suurempi kuin FED:llä. FED voi elää suurissa veloissa ilman pääomaa niin kauan kuin mitään yllättävää ei tule kulman takaa.

Toinen tärkeä mittari on kulta. Koska kaikki FIAT-rahat ovat jo periaatteessa pahasti puutteellisia, on tärkeää tarkastella, kuinka paljon todellista kiinteää varallisuutta pankit pitävät hallussaan.

Venäjällä on 6,2 % keskuspankin varallisuudesta on kultana. Viime vuonna vastaava luku oli 5,5 % ja keskuspankki kasvattaa kultavarantojaan jatkuvasti.

Entä kuinka paljon kultaa on turvaamassa FED:n pääomaa?

Tarkalleen ottaen ei mitään, ei yhtään kultaa ole FED:n omistuksessa. Tämä ehkä monelle yllättävä tieto on suoraan luettavissa FED:n omilta sivuilta;

//http://www.federalreserve.gov/faqs/does-the-federal-reserve-own-or-hold-gold.htm?inf_contact_key=8b435eccf2560de9fe9ca75e1b45bff7417cb3291a6fdde4b482b33359d0ac1b

Siellä lukee; "The Federal Reserve doesn't own gold" heti tekstin alussa.

 Näyttää siis siltä, että rupla on paremmin kapitalisoitu kun dollari ja ruplalla on sentään jotain sitä tukemassa.

Tällä kirjoituksella en halua mitenkään kehottaa ruplan ostoon. Tarkoitus on vain näyttää. että yleisellä mielipiteellä ja objektiivisella tiedolla ei välttämättä ole yhteyttä keskenään.

Dollaria pitää arvossa vain se, että siihen edelleen luotetaan ja että sillä on vielä maailman reservivaluutan asema.


19.12.2014                1929... 1987... 2000... 2008... 2015?

Viimeisten viiden vuoden aikana on nähty historian pisin ja jyrkin osakkeiden nousuralli USA:ssa.

Vuonna 1929 osakkeiden nousu jatkui 57 kuukautta.  Nyt meneillään oleva osakkeiden arvostuksen nousu on jatkunut  68 kuukautta ja tuottanut arvon nousua 190 %, kun keskiarvo nousulle on 165 %.

Osakkeet ovat nyt noin 80% yliarvostettuja. Vuodesta 1802 asti on viisi kertaa osakkeiden arvo ollut yli 50 % yliarvostettuja; 1853, 1906, 1929, 1969 ja 1999. Vain kaksi kertaa on osakkeet ovat  olleet enemmän yliarvostettuja kuin nyt; vuosina 1929 ja 1999 ja jokainen yliarvostuskausi on päättynyt massiiviseen kuplan romahdukseen.

20.12.2014       Maailman talous hyytyy

Maailman talouden vetojuhtien talous hyytyy toinen toisensa jälkeen. Kypsät taloudet kuten Japani ja Eurooppa eivät kasva enää lainkaan. Perimmäisenä syynä on väestön ikärakenteen vääristymä siten, että kuluttavaa sukupolvea edustava väestön osa on pieni suhteessa suureen vanhenevaan sukupolveen, jonka kulutus on vähäistä.

OECD ennustaa kasvun olevan euroalueella 0,8% tänä vuonna ja 1,1% ensi vuonna.  Matala inflaatio huolestuttaa päättäjiä ja sen oletetaan olevan 0,6 % ensi vuonna. Muutamat maat ovat jo ajautuneet deflaatioon ja ECB on rakentamassa stimuluspaketteja estääkseen tämän.

Asiat ovat vielä huonommin Venäjällä, jossa ennustetaan talouden supistuvan 0,8 % ensi vuonna. Japani jatkaa jo vuosikymmeniä kestänyttä taloudellista kituuttamista. Kiinan suuret yli kymmenen prosentin kasvuvuodet ovat ohi. Kiinalla on riski jäädä kasvussaan alle 7,5 % ensimmäisen kerran viiteentoista vuoteen.

Ilman Kiinan laajenevaa teollisuuspohjaa, Brasilian ja Etelä-Afrikan raaka-aineisiin perustuvat taloudet ovat menettäneet vientivalttinsa, jotka ovat tukeneet niiden taloutta tähän asti.

Öljyn hinta ja pörssikurssien kehitys vuosina 1985 -1987

21.12.2014 Kun öljyn hinta laskee, nousee pörssi-indeksit yleensä Yhdysvalloissa. Mistä tämä johtuu?

Energian ja öljyn hinnan laskiessa, tapahtuu suuri varallisuuden siirto energian tuottajilta kuluttajille. On selvää, että öljyn hinnan laskiessa, kärsivät siitä öljyää tuottavat yrityksen ja hyötyvät ne yritykset, jotka ostavat öljyä.

Niitä yrityksiä, jotka hyötyvät öljyn hinnan laskusta on huomattavasti enemmän kuin niitä, jotka siitä kärsivät.

Vuonna 1985 tilanne oli samankaltainen kuin vuonna 2014. Öljyn hinta oli aluksi korkealla ja ei-OPEC maat nostivat vientimääriä.  Kuten vuonna 2014 Saudi-Arabia halusi saada jonkinlaisen kontrollin markkinoista ja säilyttämään markkinaosuutensa. Matala öljyn hinta poistaa markkinoilta niitä, joiden öljyntuotantokustannukset ovat korkeat ja tällä tavoin Saudi-Arabia saa lisättyä omaa markkinaosuuttaan.

Kuten vuonna 2014 Saudi-Arabia aloitti öljysodan ja nosti voimakkaasti tuotantoa ja aiheutti maailmanlaajuisen ylituotannon. Todelliset voittajat olivat osakkeenomistajat. S&P indeksi nousi vuonna 1985 26,3 % ja 1986 14,6%.

Vuonna 1990-1991 öljyn hinta nousi ensin voimakkaasti Irakin sodan vuoksi ja palasi takaisin sitten vuonna 1991. S&P indeksi kasvoi 26,3 prosenttia vuonna 1991.

Vuonna 1996 öljyn hinta laski OPEC:n tuotannon lisäyksen ja Aasian kriisin vuoksi. S&P indeksi nousi 1996 20,2 %, 1997 26,6% ja 1998 26,6%.  1998 oli Venäjän velkakriisi,  joka ei vaikuttanut  juurikaan osakkeiden hintaan.

Poikkeuksen säännöstä muodostaa vuoden 2008 velkakriisin aikainen öljyn hinnan lasku. Silloin öljyn hinta laski huipusta 140 $/barreli hintaan 41,68 $/barreli vuonna 2009. Syynä oli velkakriisi ja maailmanlaajuinen lama. Silloin S&P indeksi tippui arvosta 1549,38 (lokakuu 2007) arvoon 735, 09 (helmikuu 2009).

Siis öljyn hinnan lasku ei ainakaan ole aiheuttanut pörssikurssien laskua vaan yleensä päinvastoin.

Öljyn hinta ja pörssikurssien kehitys vuosina 1990-1992

Öljyn hinta ja pörssikurssien kehitys vuosina 1997-1999

Öljyn hinta ja pörssikurssien kehitys vuonna 2008

USA:n henkilökohtaiset tulot eivät kasva, vaan ovat pienenemässä.

22.12.2014 USA:n osakemarkkinat  nousevat jälleen uusiin huppulukemiin, pääoman paetessa Euroopasta.

Onko USA poiketen kaikista muista maista todella toipumassa uuteen nousuun? Toistuvasti esiintyy lehdistössä väite, että yhtiöiden tuotot ovat nousussa.

Jos katsoo USA:n suurempien vähittäismyyntiyhtiöiden tuottoja, tulee kyllä aivan toisenlaiseen tulokseen;

-        Wall-Mart:n tuotto tippui 220 miljoonaa dollaria

-        Costro:n tulot tippuivat 84 miljoona dollaria

-        Best Buy:n myynti tippui 300 miljoonaa dollaria

-        McDonalds'n tuotot tippuivat  66 miljoonaa dollaria

-        The Gap:n tulot tippuivat  22%

-        The Dollar General:n tuotot tippuivat 40 %

-        American Eagle:n tuotot tippuivat 86 %

Nousumarkkinoita tukevat väittävät tämän johtuvat huonoista säistä. Tämä väite perätön. Todellinen syy on työttömyys ja huono palkka. Amerikkalaisten keskitulo on tippunut merkittävästi viime vuosina.

Henkilökohtaisen tulon kasvu on matalimmillaan sitten vuoden 1959, jolloin asiaa alettiin seurata.

Voimakas kurssinousu on jatkunut vuodesta 2009 alkaen ilman merkittävää korjausliikettä

23.12.2014  Vuodesta 2009 lähtien ovat USA:n osakekurssit nousseet ilman merkittävää korjausliikettä ja on nyt ennätyslukemissa. Kuten aikaisemmista kirjoituksista on käynyt ilmi, ei asialla ole enää ollut mitään tekemistä yhtiöiden tuloksenkyvyn kanssa.

Kuka on hyötynyt osakkeiden hintojen noususta? Lyhyesti sanottuna sisäpiiri, Wall Streetin pankkiirit. Vain heillä oli varoja sijoittaa vuoden 2008 talousromahduksen jälkeen.

USA:n rikkain 10% omistaa 91% kaikista osakkeista ja rahastoista.

USA:n rikkain 1% omistaa puolet kaikista osakkeista ja rahastoista.

Luvuista nähdään, että vain hyvin pieni varakas ryhmä on hyötynyt kurssinoususta.


24.12.2014 Tuleeko mustan kullan romahduksesta musta joutsen?


Mustan joutsenen määritellään olevan erittäin epätodennäköinen ja odottaman tapahtuma, jolla on suuri vaikutus. Tällaisia voisivat olla esim. vuoden 2008 talousromahdus tai 9/11 tapahtumat.

Yhdysvalloissa kuusi vuotta jatkunut kvantitatiivinen   helpotus (QE) ja nollakorkopolitiikka ovat aiheuttaneet suuri tuottoisten riskijoukkovelkakirjalainojen mittavan hinnoitteluvääristymän. Yksi tuotantoalue,  missä tämä näkyy tällä hetkellä vaarallisesti on liuskeöljytuotanto.

Kun öljyn hinta on romahtanut, nousee riskijoukkovelkakirjalainojen tuotot, mutta samalla niiden hinnat laskevat.

Valtava riski, joka tähän kehitykseen liittyy, on se, että liuskeöljytuotantoon liittyvät riskilainat voivat laukaista maailmanlaajuisen velkakriisin.

Vuonna 2007 riskilainat tuottivat 7,5% ja vuoden 2008 lopulla lainakriisi päästessä valloilleen riskilainojen tuotto oli 23,5%. Riskijoukkovelkakirjalainojen omistajat kokivat noin 50 % tappion.

Riskivelkakirjalainat ovat nousseet arvossaan 1,6 biljoonaan dollariin, mutta on tuottanut vain 5% vuoden 2013 alusta vuoden 2014 puoleen väliin. Tämä on vain 3 prosenttia enemmän kuin riskitön valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalaina.

Noin 20 % kokonaisriskivelkakirjalainoista liittyy liuskeöljytuotantoon, ollen arvoltaan n. 250 miljardia dollaria . Vuonna 2014 61% riskijoukkovelkakirjalainoista liittyi energiasektoriin.

Liuskeöljytuottajat ovat ottaneet 300 miljardia lainaa tuotannon käynnistämistä varten. Kun tähän lisätään riskijoukkovelkakirjalainat, saadaan kokonaisvelaksi runsaat 500 miljardia dollaria.

Tämä riittää helposti laukaisemaan seuraavan suuren velkakriisin.

Mikä todellinen kriisin alulle panija? Se on romahtanut öljyn hinta. Vuonna 2008 kriisin aikana öljyn hinta romahti 147 dollari/barreli hinnasta hintaan 32 dollaria/barreli.

Halpa raha ja aikaisemmat hyvät öljyn hinnat ovat nostaneet  liuskeöljytuotannon määrän lukemiin, joka on aiheuttanut ylituotannon maailmassa. Ylituotantoa on edelleen pahentanut maailman talouden  hidastuminen. Lisäksi Saudi-Arabia, joka haluaa pitää kiinni markkinaosuuksistaan, ei ole lähtenyt tuotannon leikkaamiseen.

Liuskeöljytuotannon tuotantokustannukset vaihtelevat  55-85 dollaria/barrelilta. Nykyhinnoilla ei uusia porauksia perusteta. Liuskeöljylähteen elinkaari on hyvin lyhyt ja nykyisen tuotanto ehtyy vuoden 2016 alkupuolella. Sinne asti tuotantomäärät voivat kasvaa.

Samalla maailman talous hidastuu ja öljyn kysyntä heikkenee. Näin ollen on luultavaa, että öljyn hinta laskee edelleen vuonna  2015, vaikka voi väliaikaisesti nousta 64-75 dollariin 2015 alkupuolella. Tämän jälkeen hinta voi laskea aina 30 dollariin.

On selvää, että tämä vie USA:n öljyntuottajat maksukyvyttömyyteen. Tällä on myös suuri työllisyysvaikutus. Liuskeöljytuotanto työllistää  tällä hetkellä miljoonia henkilöitä.

Lainakriisiä pahentaa lisäksi dollarin vahvistuminen, joka tekee lainojen takaisin maksusta entistä kalliimpaa.

FED:n luoma halvan rahan politiikka luo ympärilleen velkakuplia, joista liuskeöljytuotanto on yksi. Myös autolainoissa on 1 biljoonan dollarin subprime-kriisi odottamassa puhkeamistaan.

Jos öljyn hinta nousee n. 70 dollariin ja laskee tämän jälkeen voimakkaasti alle 50 dollarin, on luultavaa, että myös osakkeiden hinnat romahtaa samalla.

Riskijoukkovelkakirjalainojen tuotto

Öljyn hinta laskee lähivuosina

Asuntojen hinnat laskevat seuraavina vuosikymmeninä

25.12.2014 Kiinteistöjen hinnat ovat nousseet 1900-luvun jälkipuoliskolla ja 2000-luvulla ennennäkemättömällä tavalla. Tämä on luonut käsityksen, että kiinteistöjen hinnat eivät voi laskea, varsinkin suosituissa kaupungeissa kuten Lontoo tai New York. Ajatellaan, että aina löytyy niin rikkaita, että asuntokauppa käy ja hinnat nousee.

Kuitenkin kaikki kuplat puhkeavat enemmin tai myöhemmin. Mikään markkina ei voi nousta eksponentiaalisesti ilman, että kysyntä jossain vaiheessa lakkaa. Historia on osoittanut, että mitä suurempi kupla on, sitä voimakkaammin se puhkeaa.

Ensimmäistä kertaa historiassa nouseva uusi sukupolvi on pienempi kuin sitä edeltävä sukupolvi lähes kaikissa vauraissa maissa. Tällä on suurempi vaikutus kiinteistömarkkinoihin kuin muihin talouden alueisiin.

Kysyntä kiinteistömarkkinoilla voidaan laskea vähentämällä niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat saavuttaneet keskimääräisen eliniän, niiden henkilöiden määrällä, jotka edustavat suurinta kysyntää. USA:ssa ensimmäinen on 79 v ja jälkimmäinen 41.

Viereisestä kuvasta nähdään asuntojen kysynnän olleen huipussaan vuonna 2006, jonka jälkeen kysyntä laskee vuoteen 2039 asti ja on negatiivinen vuoden 2029 jälkeen.

26.12.2014 Vuosi 2014 alkaa lähentyä loppuaan. Nyt olisi aika tehdä ennustuksia vuodelle 2015;

Tässä USA:n markkinoita koskevat vahvimmat neljä;

1.    FED jatkaa nollakorkopolitiikkaansa koko vuoden 2015 siitäkin huolimatta, että valtalehdet kirjoittavat toista. FED perustelee sitä nousevilla palkoilla, väliaikaisilla työpaikoilla ja työvoiman osallistumisella työelämään. Jos korkoja nostetaan, tulee seuraavalle vuodelle deflaatiopelko.

2.    US dollari jatkaa vahvana. Vaikka korko USA:ssa on lähes nollassa, se on kuitenkin korkeampi kuin Euroalueella tai Japanissa. Tämä pitää dollarin nousussa. Vahva dollari on huono uutinen monelle monikansalliselle yhtiölle kutan Coca-Colalle, IBM:llä ja McDonalds:lle syöden yhtiöiden tuottoja.

3.    Kaupankäynti voluumi kasvaa USA:ssa. Osakkeet USA:ssa nousevat kun pääoma virtaa Euroopasta ja Kauko-Idästä USA:han. Lisäksi osakkeiden hintaa nostaa nollakorkopolitiikka ja erityisesti yhtiöiden omien osakkeiden ostaminen.

4.    Markkinoiden volatiliteetti kasvaa entisestään.  Tietokoneilla ohjattu automaattinen suuritaajuinen kaupankäynti valtaa alaa ja on täysin kontrollin ulkopuolella varsinkin päivinä jolloin kaupankäyntivoluumi on pientä.

 

Baltic Dry indeksin romahdus.

27.12.2014 Ennen vuoden 2008 romahdusta maailman kauppa oli hyvin vilkasta. Se oli hyvää aikaa tavaroita toimittavilla yhtiöille, jotka toimittivat raaka-aineita, hyödykkeitä ja kulutustavaroita maasta toiseen.

Wall Street on keksinyt tavan seurata tätä liikettä ja tällöin usein viitataan indeksiin nimeltä Bactic Dry Index (BDI), jota pidetään yhtenä tärkeimmistä indikaattorina osoittamaan maailman kaupan tilaa.

Vuoden 2008 romahduksessa BDI-indeksi tippui luvusta 9000 lukuun 1000 yhdessä kuukaudessa. BDI on hintaindeksi, joka siis e.m. tapauksessa tarkoittaa, että kustannus siirtää raaka-ainetta oli ensin 9000 dollaria per metritonni ja se romahti kustannukseen 1000 dollaria per metritonni.

On selvää, että kun kauppa maailmassa on vilkasta nostavat tavaran toimittajat kuljetuskustannuksia kun taas maailman kauppa ei käy joutuvat tavaratoimittajat laskemaan hintoja.

Vaikka USA:n hallinto jatkuvasti raportoi hyvistä talousuutisista USA:ssa, on BDI-indeksi tippunut nyt samalla tasolle kuin se oli vuonna 2008.

Vuonna 2014  BDI-indeksi loppu vuoden aikana tippui enemmän kuin koskaan 28 vuoden aikana, jolloin indeksiä on mitattu.

Tämä kuvastaa maailman kaupan romahdusta, koska ihmiset ostavat ennätys vähän. Tämä taas viittaa kasvavaa työttömyyteen ja palkkatason laskemiseen.

Ruplan, öljyn ja 10 vuoden valtion velkakirjalainan romahdus

28.12.2014 Joulukuussa venäjän rupla oli alimmillaan, kun dollarilla sai 80 ruplaa. Sen jälkeen on rupla toipunut.

Venäjän talous on hidastunut jo jonkin aikaa ja nyt mennyt taantumaan. Vuodelle 2015 aiemmin ennustettu 1,2 prosentin kasvu on nyt kääntynyt 0,8 prosentin supistumiseen. Tärkeimpänä syynä on öljy hinnan romahdus. Öljytulot muodostavat 50 % Venäjän valtion tuloista. Venäjän keskuspankki varoittaa jopa 4,7 %:n supistumista taloudessa, jos öljyn hinta pysyy nykyisissä hinnoissa.

Taloudellinen kaaos merkitsee, että Moskovan on entistä kalliimpaa lainata rahaa. Dollaripohjaisten velkakirjojen tuotto nousi 7,5 prosenttiin. Tämä merkitsee, että Venäjän on kalliimpaa lainata rahaa kuin esim. Ruandan, Norsunluurannikon tai Kenian.

Venäläisiä poistuu Venäjältä

29.12.2014 Venäjän talouden heikkeneminen on merkinnyt myös, että venäläiset ovat alkaneet äänestää jaloillaan. Vuoden 2014 ensimmäisenä kahdeksana kuukautena on Bloombergin raportin mukaan 200 000 venäläistä jättänyt Venäjän. Tämä on enemmän kuin minään vuonna sen jälkeen kun Putin otti vallan Venäjällä.

Venäjältä on myös raha karkaamassa. Financial Times:n mukaan pääomaa pakeni Venäjältä vuonna 2014 arviolta 134 miljardia dollaria. Vuonna 2015 pääoman pako jatkuu. Venäjän keskuspankki arvioi 120 miljardin dollarin poistuvat Venäjältä vuonna 2015.

Dollarin vahvistuminen on alkanut

30.12.2014 Viimeiset 20 vuotta on FED:n ratkaisu taloudellisiin ongelmin ollut sama; matala korko, rahan painaminen ja sijoittaminen Wall Streetin sijoitusinstrumentteihin. Näihin on turvauduttu aina pienimmissäkin ongelmissa.

Näissä olosuhteissa todennäköisyys, että FED nostaisi korkoja, on olematon.

FED:n entinen pääjohtaja Ben Bernanke on ilmaissut, että korot tuskin normalisoituu hänen elinaikanaan eli 20-30 vuoteen.

Dollarin rooli on olut vahva viimeiset 40 vuotta. Sitä on lainattu kiinteistöjen ostoon, infrastruktuuriprojekteihin, sulautumiin ja yrityskauppoihin, tutkimukseen ja kehitykseen jne. Yhtiöt ja sijoittajat lainaavat globaalisti 9 biljoonaa dollaria sijoitusten rahoittamiseen. Tämä on saman verran kuin Japanin ja Saksan talouksien koot yhteensä.

Dollarin lainaamisessa on odotusarvo, että dollarin arvo ei nouse, jolloin lainan määrä ei kasva. Dollarin vahvistuminen voi tuoda ongelmia dollaripohjaisten lainojen omistajille.

Jos tarkastellaan dollarin historiaa, on dollarin arvo ollut laskusuunnassa viimeisten 40 vuoden ajan. Nyt dollari on rikkonut tärkeän monivuotisen tukilinjan ja on mahdollista, että dollari-indeksi nousee 90:stä aina 120-130:een.

Maailma on tällä hetkellä hukkumaisillaan velkoihin, joista suurin osa on dollaripohjaisia. Tämä voi koitua monelle lainanomistajalle ongelmaksi dollarin vahvistuessa.

31.12.2014 Halpa öljyn hinta jatkui vuoden loppuun ja on hyvin todennäköistä, että hinta pysyy matalana pitkälle vuoteen 2015. USA:n liuskeöljytuottajat joutuvat sulkemaan yhä useampia porauksia.

USA:n asuntojen hinnan nousu on hidastunut voimakkaasti ollen pienimmillään sitten lokakuun vuonna 2012. Ei ole olemassa mitään tekijää, joka nostaisi asuntojen hintoja nyt. Palkat eivät tällä hetkellä nouse.

Kreikkalaisten ei onnistunut valita kolmannellakaan kerralla presidenttiä. Tämä suosii äärivasemmistolaita Syriza-puoluetta.  Puolue haluaa uudelleen neuvotella ECB:n kanssa lainaehdot EU:lta. Jos Syriza ottaa vallan, on Kreikan jäsenyys EU:ssa vaakalaudalla.