3.11.2020 Maailman huomion keskipiste on nyt ja seuraavina päivinä USA. Presidenttivaalien varma voittaja on kulta ja muut arvometallit, sillä vaalien aikainen sekasorto ja epävarmuus nostavat arvometallien arvoa.

Ihmiset kaikkialla maailmassa seuraavat herkeämättä vaaleja, joiden lopputuloksella on merkitystä. Vaikka USA:n väestö muodostaa vain 4 %:ia maailman koko väestöstä, sen tuotantokoneisto tuottaa 25 %:ia koko maailman bruttokansantuotteesta. Sen armeijalla on pysyvä jalansija 150 maassa. Sillä on useita maailman suurimpiin lukeutuvia yrityksiä (Google, Apple , Amazon, Microsoft, Facebook) ja tällä vuosikymmenellä on maahan syntynyt useita yli 1000 miljardin yritystä.

USA:n eri osavaltiot ovat liimautuneina yhteen, vaikka niiden arvomaailmat vaihtelevat suuresti. Mielipide-erot ovat valtavat miltei joka asiasta ja tahtoa kompromisseihin ei tahdo löytyä. Republikaanien ja demokraattien ajatusmaailmat ovat ajautuneet vastakkaisiin suuntiin niin syvästi, että monet pelkäävät sisällissotaa.

Valtamedia ennustaa demokraattien ja Bidenin murskavoittoa. Vähän samalla tavoin kuin vuoden 2016 vaaleissa vain muutamaa päivä ennen vaaleja ennustettiin galluppien pohjalta Clintonin voittoa yli 90 %:n varmuudella. Silloin näiden sivujen kirjoittaja esitti eriävän mielipiteen ja ennusti Trumpin voittoa.
Seurattuaan tarkkaan amerikkalaisten henkistä ilmapiiriä viime vuosien aikana, kirjoittaja on päätynyt samaan ennustukseen myös näissä vaaleissa.

Vaikka media on vahvasti Bidenin voiton kannalla, markkinat antavat viitteitä toisenlaisesta lopputuloksesta. Yksi selvimmistä erottavista tekijöistä ehdokkailla on suhtautuminen energiasektoriin. Joe Biden on muodollisesti sitoutunut ns. New Green Deal-sopimukseen, joka on esillä myös Bidenin web-sivulla. Tämä sopimus pyrkii siihen, että USA siirtyy fossiilisista polttoaineista vaihtoehtoisiin energialähteisiin. Näin Bidenin presidenttiys olisi hyvin negatiinen USA:n öljysektorille ja posiitivinen mm. aurinko- ja tuulienergialle. Donald Trump sen sijaan ajaa energiariippumattomuutta ja haluaa lisätä kotimaisen öljyn ja maakaasun tuotantoa. Trump haluaa asian olevan maalle kansallisen turvallisuuskymyksen. Eli toisin sanoen Trumpin mahdollinen valinta olisi hyvin positiivinen öljyteollisuudelle ja negatiivinen vaihtoehtoiselle energialle.

Tämän vuoden syyskuulle asti markkinat toimivat ikään kuin Biden voittaisi. Tänä aikana vaihtoehtoisen energian yhtiöiden osakkeet olivat selvässä nousussa ja öljyteollisuuden yhtiöiden osakkeet voimakkaassa laskussa. Kuitenkin lokakuun alusta asti on tapahtunut selvä käänne ja vaihtoehtoisen energian osakkeet ovat romahtaneet alle tärkeiden tukitasojen. Samaan aikaan öljysektorin osakkeet ovat ohittaneet pohjakosketuksen ja lähteneet nousuun. Näyttää siltä, että energiamarkkinat uskovat Trumpin toiseen kauteen.

9.11.2020 USA:n ennennäkemätön vaalifarssi kertoo sen tosiasian, että USA:n vaalijärjestelmä on menettämässä uskottavuutensa ja USA on samalla astunut aimo askeleen kohti tyypillisen banaanivaltion statatusta.

USA:n Presidentin vaaleissa on selvä ja ilmeinen petos. Huolimatta poliittisesta näkemystä, pitäisi seuraavat mm. seuraavat asiat herättää kysymyksiä; useissa osavaltioissa laskenta pysäytettiin vaaliyönä ja sen jälkeen löydettiin kymmeniä tuhansia lähes yksinomaan Joe Bidenia kannattavia ääniä, eri osavaltioissa oli kuolleiden ihmisten ääniä, monesta piirikunnasta saatiin ääniä enemmän kuin oli rekisteröityjä äänestäjiä, monet osavaltiot julistivat Bidenia voittajaksi vaikka vasta naurettavan pieniä määriä äänistä oli laskettu.

Kaikki tämä näyttää muodostuneen ongelmaksi varsinkin republikaaneille, joiden mahdollinen häviö näkyi dollarin reaktiossa (oheinen kuva). Dollarin liikkeet ovat merkittäviä kun huomioidaan se, että valuuttamarkkinoilla liikkuu rahaa 33 kertaa enemmän kuin osakemarkkinoilla ja kaikista valuutanvaihdoista dollari on osapuolena 90 %:ssa tapauksista. Sen lisäksi dollari muodostaa 60 %:ia keskuspankkien valuuttareservistä ja velkamarkkioilla lähes 40 %:ia on dollaripohjaisia.

Samalla tavalla kuin FED on luonut rahaa tyhjästä, näyttää siltä, että demokraatit ovat onnistuneet luoneet ääniä tyhjästä. Huolimatta valtamedian julistamasta ´varmasta tuloksesta´ ja demokraattien voitonjuhlista, fakta on, että asia on vielä pahasti kesken. Tämä tullee esille vahvasti esille lähiviikkoina ja saattaa kääntää vaalituloksen päälaelleen. Näiden sivujen kirjoittaja ei onnittelisi Bidenia tässä vaiheessa niin kuin useat valtioiden päämiehet ovat erehtyneet tekemään.

11.11.2020 Näiden sivujen kirjoittaja on poliittisesti sitoutumaton ja pyrkii tutkimaan maailman ilmiöitä objektiivisesti.

Näyttää siltä, että lehdistö ei vieläkään ole toipunut vuoden 2016 USA:n presidentin vaaleista, joissa heidän mukaansa Clintonin piti voittaa yli 90 prosentin varmuudella. Tämä katkeruus on purkautunut äärimmäisenä Trumpin arvosteluna pääsasiassa hyvin rumin sanavalinnoin koko neljän vuoden ajan. Tällainen on ennen näkemätöntä. Lehdistön ’katkeruuden’ purkautuminen näkyy tämän vuoden vaaleissa siinä, että heti ensimmäisen tilaisuuden tullen ollaan julistamassa uusi presidentti, vaikka vaaliprosessi on vielä kesken.

Lehdistön tulisi muistaa, että marraskuun alussa oli vasta kahdeksan vaiheen äänestysprosessin 1. vaihe ja
2. vaihe eli äänten antaminen ja niiden laskeminen. Jälkimmäinen vaihe pitäisi tapahtua kummankin pääpuolueen (demokraattien ja republikaanien) edustajien läsnä ollessa. 3. vaiheessa äänet ratifioidaan, mikäli puolueiden edustajat eivät löydä uskottavia viitteitä petoksesta ja/tai ohjelmistovirheestä.

4. vaiheessa katsotaan, onko voittajan saama äänimäärän voittomarginaali alle 0,5%. Jos näin on suoritetaan uudelleen laskenta. 5. vaiheessa voi ehdokas kiistää äänestystuloksen ja halutessaan uudelleen laskettaa äänet. Tämä maksaa kiistävälle osapuolelle n. 3 miljoonaa dollaria per osavaltio.

6. vaiheessa, kun mahdollinen uudelleen laskenta on suoritettu, yksittäinen osavaltio voi muodollisesti julistaa voittajan 14. päivä joulukuuta. Tällöin osavaltioiden ’valitsijamiehet’ on valittu. 7. vaiheessa valitsijamiehet äänestävät tammikuun alussa ehdokkaasta ja muodollisesti julistavat voittajan. Vaikka periaatteessa valitsijamiehet ovat sitoutuneet äänestämään tiettyä presidenttiehdokasta, he voivat äänestää, kumpaa ehdokasta haluavat. 8. vaiheessa uusi presidentti vannoo presidentin valan 20. tammikuuta.

Tämä on prosessi, jolla USA:ssa normaaliolosuhteissa valitaan uusi presidentti. Lehdistö ei voi millään tavalla päättää, kuka on uusi presidentti. Se vain voi esittää arvioita perustuen äänien kokonaismäärään tiettynä aikana. Vaikka ehdokas muodollisesti luovuttaa ennen 14. joulukuuta, vaalit jatkuvat normaaliin tapaan.

Useissa osavaltioissa ollaan lähellä 0,5 %:n rajaa. Sen lisäksi Trumpin hallinto on nostanut useita syytteitä eri osavaltioissa, jotka koskevat epäilyjä virheellisestä äänten laskennasta ja siitä, että republikaanien edustajia on estetty todistamasta äänestyksen laskentaa.

Jää nähtäväksi, onko Trumpin hallinto oikeassa syytteissään. Joka tapauksessa asia menee oikeuslaitoksen käsiteltäväksi. Jos oikeus tulee siihen tuloksen, että syyyteille on aihetta, se voi vaatia ääestykselle muodollista auditointia. Jos äänestyspetos todetaan, voidaan laittomat äänet hylätä ja mahdollisesti
julistaa uusi voittaja. Vaikka äänestyspetosta ei todeta, voi oikeus tuomita laittomiksi epäselvät äänet. Tässäkin tapauksessa voi äänestyksen voittaja muuttua.

Oikeuden tuloksesta voidaan valittaa, jolloin se siirtyy korkeampaan oikeusasteeseen aina korkeimpaan oikeuteen asti. Näin kävi vuoden 2000 vaaleissa, joissa vaalit äänissä aluksi valittiin voittajaksi Al Gore, mutta korkeimman oikeuden päätöksellä, uudeksi presidentiksi saatiin lopulta George W. Bush.


13.11.2020 Suomalainen sosialismiin ja äärivasemmistoon taipuvaisen lehdistön syvä katkeruus siitä, että se arvio täysin väärin vuoden 2016 USA:n presidentin vaalien kulun, purkautuu nyt Trumpin hallinnon entistäkin jyrkempänä arvosteluna. Lehdistö hekumoi Trumpin pilkkaamissa ja sylkemisessä ennätysmäisesti, kun se katsoo Bidenin jo tulleen valituksi USA:n presidentiksi ja sen avulla pyrkii irrottautumaan valeuutisten levittäjän maineesta.

Vaikka Trumpin voitto tässä vaiheessa olisi ennen näkemätön ihme, on se vieläkin mahdollista. Tiedemiehet ovat selvästi osoittaneet (https://youtu.be/Ztu5Y5obWPk), että vaalitietokoneohjelman sisään syötetyt ja ulostulevat tiodot eivät vastaa toisiiaan. Nyt tutkitaan Dominion-nimisen laskentaohjelman ongelmia. Väitetään, että ohjelman olisi laskenut miljoonia ääniä väärin ja nimenomaan Bidenin eduksi. Lähiviikkoina saamme nähdä onko väitteille perusteita ja jos on, pystyykö demokraattista puoluetta kannattavat virkamiehet ja juristit estämään asian esille tulon.

Suomalaisten usko ja luottamus lehtien painettuun sanaan lienee ennätyksellistä koko maailmassa. Ehkä monia hämmästyttää se tosia, että amerikkalaisten usko lehdistön viestinnän oikeellisuuteen on hyvin vähäistä. Suomalaislehdistö siis kopio amerikkalaisia kolleegoitaan ja samaan uutissisältöön suomalaiset uskovat, mutta amerikkalaisen pääsosin eivät.

Tämä näkyy esim. amerikkalaisen puoluettoman mielepidetutkimusyrityksen Scott Rasmussenin tutkimuksessa. Yritys haastatteli satunnaisotannalla 1200 virallisen äänestysoikeuden omaavaa amerikkalaista ja kysyi heiltä yhden kysymyksen:"Kuka mielestänne voitti laillisesti presidenttivaalit tänä vuonna?". Vain 49 %:ia haastatelluista piti Bidenia voittajana, 34 %:ia uskoi Trumpin voittaneen vaalit ja 16 % ei ollut varma, kuka voitti vaalit. 37 %:ia haastatelluista oli demokraattien kannattajia, 32 %:ia republikaatinien kannattajia ja pääpuoleiden ulkopuollella 30 %:ia. Gallupin viehemarginaali oli +- 2,8 prosenttia.

Alla olevista USA:n kartoista nähdään, miten tilanne muuttuu, jos äänestyspetos syytteet menivisivät läpi.

Tulos, jos epäillyt vaalipetokset eivät mene läpi.

Tulos, jos epäillyt vaalipetokset menevät läpi.

18.11.2020 Sivujen kirjoittaja kiittää saamastaan palautepostista. Ne ovat antaneet mukavaa lisänäkemystä ja niiden huumori naurunpurskauksia.

USA:n vaalien tulos näyttää kallistuvan Trumpin puolelle. Todisteita vaalien laskentaohjelman (Dominion) käytöstä epärehellisesti alkaa valua esille mittavasti. Ainoastaan, jos oikeat ja vääjättömätkin todisteet pystytään korruptoituneet hallinnon toimesta vilpillisesti mitätöimään, valinta kääntyy demokraattien ja Bidenin puoleen. Kirjoittajalla niin kuin aikaisemmin olen ilmaissut on poliittisesti puolueeton ja pyrkii ainoastaan objektiivisuuteen.

Vaikka media pyrkii antamaan kuvan, että vaalit ovat ohi ja Biden on valittu, tosiasiat kertovat jotain aivan muuta. Trump ei ole millään tavoin myöntämässä häviötään ja käytännössä vaalien tulos tulee lopullisesti selväksi 14. joulukuuta valitsijamiesten äänestäessä presidentistä. Siihen mennessä mitään valintaa ei ole tehty, kertovat lehden mitä tahansa.

USA:n laki määrää, millä tavalla tulos saadaan aikaan, ei yleisön mielipiteet tai median propaganda. Ja lain mukaan näyttää varsin todennäköiseltä, että vaalit voittaa Trump. Tämä johtuu siitä, että vaalit ovat menossa oikeuslaitoksen käsiteltäväksi, ja heillä on selvä ennakkotapaus kiistellystä vaalituloksesta.

Kun vaalit menevät oikeuden käsiteltäväksi, tuloksen ratkaisee ainoastaan todisteet. Ja erityisesti sen erottelu, mikä on kiistämätön ja mikä kiistanalainen todiste. Jos Trumpin hallinto kertoo esim. todisteena, että he ovat nähneet vaalinumeroita, jotka ovat epäilyttäviä, koko syyte hymyillen hylätään. Mutta jos (niin kuin nyt näyttää), että valaehtoisia todistajia on satoja, samoin löytyy videotodisteita ja avaintodistajia, jotka ovat toimineet vaalien laskentaan liittyvissä yrityksissä ja toimivat nyt paljastajina. Ison ongelman muodostaa, että tällaiset todistajat pelkäävät hengensä puolesta ja tämä jarruttaa asioiden esille tuloa.

Oikeuslaitos voi periaatteessa päättää, että joka ikinen annettu ääni auditoidaan. Jos oikeus löytää auditoinnissa petoksen, voidaan iso joukko ääniä hylätä, mikä saattaa muuttaa koko osavaltion äänestystuloksen. Myös jos vaikka äänestyslipukkeissa on käytetty vääränlaista mustetta, saatetaan tällaiset lipukkeet hylätä. Oikeusprosesseja on käynnissä nyt ainakin Georgiassa, Pennsylvaniassa, Nevadassa, Winconsinisssa, Michiganissa ja Arizonassa. Kaikissa näissä osavaltioissa Bidenin voitto oli vain 0,5 prosentin luokkaa, joten pienikin muutos laskennassa saattaa muuttaa vaalituloksen.

Korkeimman oikeuden tuomari Alito määräsi, että Pennsylvanian vaalipäivän äänet, jotka oli annettu kello 20:00 jälkeen, tuli erotella muista äänistä. Näin tehdesssään Alitolla on täytynyt on USA:n korkeimman oikeuden tuki. Tämä osoittaa, että korkein oikeus on jo sekaantunut vaalien tutkintaan, millä on hyvin suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Heti kun Alito antoi k.o. määräyksen, lehdistö julisti Biden voittajaksi. Tämä oli tietysti taktinen veto ja lehdistöhän tunnetusti kannattaa voimakkaasti Bidenia.

Kun äänestystulos on mennyt oikeuslaitoksen käsittelyyn Bidenin voittomahdollisuus pienenee merkittävästi. Ainoa mahdollisuus, että vaalit päättyisivät välittömästi on se, että Trump luovuttaa ja myöntää Bidenin voiton. Tätä Trump ei ole tekemässä.

Mitä Trumpin valinta merkitsisi markkinoille? Todennäköisesti osakemarkkioiden kupla kasvaisi voimakkaasti. Trumpilla on pakkomielle osakkeiden arvostuksen nostamista kohtaan. Hän on tuonut esille osakkeiden arvostuksen twiiteissään 54 kertaa yksistään tänä vuonna. Miksi osakemarkkinoiden arvostus on Trumpille niin tärkeää? Se on yksinkertainen mitta varallisuudelle ja se on tavallisen amerikkaisen mieleen. Kyllä puheilla palkan nostamisesta ja tuloerojen kaventamisesta voidaan miellyttää kansaa, mutta helpompi ja konkreettisempi tapa on sanoa, että osakemarkkinat ovat kaikkien aikojen huipussaan, mikä monen kansalaisen mielestä on sama kuin, että nyt amerikkalaiset rikastuvat.

Presidentti Trump kaikkine puutteineenkin ymmärtää myyntipuheiden päälle. Puhumalla jatkuvasti osakkeista, hän myy amerikkalaisille ajatusta maan jatkuvasta vaurastumisesta. Vaikka tosiasiasssa osakkeiden nousu johtuu lähes yksinomaan siitä, että USA:n keskuspankki FED luo tyhjästä tuhansia miljardeja dollareita, jotka sitten ajautuvat osakemarkkinoille.

Trump on viime vuosien ajan voimakkaasti painostanut FEDiä hellentämään rahapolitiikkaansa. Kun FED tuntui Trumpin mielestä toimivat liian hitaaasti, hän toi esille FED:n pääjohtajan Jerome Powelin mahdollisen erottamisen.Trumpin asenteessa FED:iin ja osakemarkkinoihin tuskin tapahtuu mitään muutoksia Trumpin toisella kaudella. Voidaan odottaa, että osakkeiden nousun pakkomielle on jopa vielä suurempi kuin Trumpin edellisellä kaudella. FED tullee pitämään korot nollissa ainakin vuoteen 2023 asti. Samoin määrällinen elvytys (QE) tule jatkumaan vähintään entistä tahtia.

S&P 500 pörssi-indeksi on noussut maaliskuusta 50 %:ia. Jos indeksi jatkaa samanlaista kasvuaan, nousee indeksi superkuplaan arvoon 6000 pistettä seuraavan viiden vuoden aikana. Tällä hetkellä indeksin arvo on n.3600. On mahdollista, että indeksi nousisi jopa 10000 pisteen, jos nousuralli karkaa käsistä. Sellainen nousu on tapahtunut aikaisemminkin esim. Clintonin toisella kaudella Nasdaq teknologia indeksi nousi 140 %:ia.

Oheinen videolinkki paljastaa huolestuttavat epäkohdat, jotka liittyvät Dominion-laskentaohjelman käyttöön:


21.11.2020 Suomen suurin sanomalehti arvioi vuoden 2016 USA:n presidentin vaaleissa, että Trump häviää 95 %:n varmuudella. Eilen lehti kirjoitti, että Trumpin onnistumismahdollisuudet tämän vuoden vaaleissa olevan nollan ja mitättömän välillä. Tämä kertoo näiden sivujen kirjoittajalle, että Trumpin mahdollisuuden voittoon ovat merkittävät. Harva lehti nimittäin onnistuu arvioinneissaan ja myös mielipiteissään yhtä surkeasti kuin 'valtakunnan pääsanomalehti'. Lehden taipumus äärisosialistiseen ajatteluun, joka korostaa keskuspankkien ja valtion vallan lähes rajatonta lisäämistä, johtaa väistämättä lopulta globaaliin totalitääriseen dystopiaan.

Perjantaina oli USA:ssa kansallinen juhla- ja vapaapäivä ja tällä viikolla monet amerikkalaiset viettävät lomaansa. Tämä näkyy kurssien lisääntyneenä heilumisena, jota lisää voimakkaasti se, mitä on tapahtumassa USA:n poliittisella areenalla.

Media tuo esille voimakkaasti näkemystä, että Biden on jo valittu USA:n presidentiksi. Mutta niin kauan kuin Trump ei myönnä tappiota, Biden ei ole voittanut mitään. Tämä on kylmä tosiasia, ei mielipide. Vaalit on voitettu vasta kun valitsijamiesvaalit on suoritettu 14. joulukuuta.

Nämä vaalit ovat olleet poikkeuksellisen monessa suhteessa. Monissa ratkaisevissa osavaltioissa ääniero on ollut alle 0,5 %:ia, mikä merkitsee, että uudelleen laskenta on pakollista. Lisäksi Trumpin vaalikampanja, yksityiset ihmiset ja osavaltioiden lainsäätäjät ovat nostaneet lukuisia syytteitä väittäen, että on runsaasti näyttöä vaalipetoksesta ja äänien manipuloinnista. Toistaiseksi nämä syytteet eivät ole tuottaneet hedelmää.

Lehdet kirjoittavat toistuvasti, että mitään näyttöä vaalien manipuloinnista ei ole esitetty. Nyt on kuitenkin syytä muistaa, että tällaisen aineiston kerääminen ja saattaminen ymmärrettävään muotoon vie aikaa isoltakin juristijoukolta. Vasta tämän viikon aikana asianajaja Sidney Powell on tuomassa kerätyn aineiston esille. Osana tätä aineistosta saattaa olla peräisin USA:n konfiskoimista vaalien laskentaan käytetyistä servereistä Saksassa. Nähtäväksi jää, vakuuttaako aineisto ja aloittaako vasemmistovoittoinen valtamedia melkoisen vähättelykampanjan. Tosiasia on kuitenkin, että sillä, mitä lehdistö, yksityinen ihminen tai Joe Biden asioista nyt ajattelee ei ole mitään merkitystä. Ainoa, mikä ratkaisee on se, mitä oikeuslaitos ja tuomarit asioista päättävät. Myöskään alempien oikeuksien päätökset eivät ole ratkaisevia, vaan Trumpin hallinto voi viedä asian ylempiin oikeusasteisiin aina korkeimpaan oikeuteen asti.

Lehtien hehkuttelu Trumpin häviöstä joissain alemmissa tuomioistuimissa on tässä vaiheessa turhaa. Asian käsittelyssä ollaan vasta alkumetreillä ja paljon voi tapahtua matkalla. Lopulta vaalit voivat mennä korkeimpaan oikeuteen (KO). Jos KO toteaa vaalivilpin tapahtuneen, voi KO määrätä äänestyksen auditoitavaksi eri osavaltiossa. Tässä tilanteessa ääniä voidaan hylätä. Kaikki tämä suosii Trumppia, sillä tässä vaiheessa kaikki tietävät varmasti, että erilaisia väärinkäytöksiä on tapahtunut, kuolleita on äänestänyt, äänimäärät ovat ylittäneet asukasluvun jne. Kysymys on vain siitä, kuinka paljon näitä rikkeitä on tapahtunut ja mikä on niiden kokonaisvaikutus lopputulokseen.

Kun huomioidaan KO:ssa olevan konservatiivisten edustajien enenmmistö, lisääntyy Trumpin voiton mahdollisuudet enemmän kuin yleisesti ajatellaan.Tämän kaiken näyttää markkinat ymmärtävän. Bidenin voitto suosisi talouden sulkuja pandemian vuoksi, korkeampaa verotusta ja Grean deal-sopimusta. Yksikään edellä mainituista ei suosi osakkeiden arvon nousua. Oheisessa kuvassa nähdään, kuin pörssi-indeksi S&P 500 on rikkonut merkittävän pitkäaikaisen vastuslinjan viime viikolla ja nousu näyttää jatkuvan. Tämä viittaa vahvasti siihen, että markkinat uskovat Trumpin voittavan vaalit. Lisäksi energia osakkeet ovat olleet vaalipäivän jälkeen voimakkaimmin nouseva sektrori, mikä viittaa, että markkinat eivät usko Gread deal-sopimukseen ja Bidenin voittoon.