6.9.2020 Näillä sivuilla on tuotu esille, että maailmantalous USA:n johdolla kokee voimakkaan iskun tässä kuussa. Hieman merkkejä tästä saatiin tällä viikolla. Suuret heilahtelut heijastivat epävarmuutta. Keskiviikkona nähtiin suurimmat nousupiikit pörssissä ja seuraavan päivänä ennätyksiä hipovat laskut.Syyskuun aikana taloudessa tullaan näkemään, mihin johtaa keskuspankkien harjoittama talouspolitiikka.

Harvoin kuulee samanlaista moniselitteistä siansaksaa ja valehtelua kuin mitä USA:n keskuspankin FED:n nykyinen pääjohtaja Powell on viime aikoina tuonut esille. FED:stä on tullut arvaamaton instituutio, joka on kaapannut kaiken vallan USA:n talousjärjestelmässä.

FED:n talousteoria perustuu uskoon, että peräksiantamattomalla velan kasvatuksella saadaan aikaan talouskasvu ja täystyöllisyys. FED uskoo, että kotitaloudet, yhtiö ja valtionhallinto voivat kestää rajattomattoman velanoton ilman haitallisia seurauksia. Alentamalla korkoja FED katsoo lisäävänsä intoa velanottoon.

Kun talous alkaa jostain syystä horjua, FED:n ensimmäinen reaktio on keskuspankkikokoron alentaminen. Tämä tapa on jatkunut nyt kolme vuosikymmentä ja nyt korko on saatu nollaan. Oheisessa kuvassa nähdään, miten bruttokansantuote BKT on kehittynyt viime vuosikymmenien aikana. Näyttää siltä että FED:n politiikka ei ole tuonut myöteistä tulosta. BKT on ollut laskussa vuodesta 1967 lähtien ja vuonna 2019 oli vain vajaa puolet siitä (2,1 %:ia) mitä se oli vuonna 1967 (4,4 %:ia). Vuonna 1967 yksityinen ja valtion velka yhteensä oli 1540 miljardia dollari kun se nyt on 78 000 miljardia dollaria. Kasvattamalla velkaa 51 kertaiseksi ei ole johtanut talouskasvun nopeutumiseen.

15.9.2020 Kun presidentti Nixon poisti kulta standardin dollarille 15.8.1971, syntyi dollari, jonka arvo on perustunut vain uskoon ja luottamukseen. Kultasidonnaisuuden poistamiseen johti paljolti pelko siitä, että eri maat alkaisivat vaihtamaan suuressa määrin dollareitaan kultaan. Tähän USA ei olisi kyennyt. Toisaalta kultasidonnaisuuden postuminen antoi USA:lle suuremman vapauden harjoittaa haluamaansa raha- ja talouspolittiikkaa.

Oheinen kuva kertoo selkeästi mitä tämä uusi Fiat raha vuodesta 1971 merkitsi. Kuva kertoo, kuinka suuri on kumulatiivinen (vallitsevaan vuoteen on lisätty edellisten vuosien kasvu) bruttokansantuotteen (BKT) nousu, jos siitä vähennetään otettu velka. Kuvasta nähdään, että vuosina 1971 vuoteen 2008, käyrä on pääsääntöisesti ollut kasvava eli talouden kasvanut nopeammin kuin velka. Kaikki tämä nousu oli sitten syöty pois yhden vuoden aikana vuonna 2008 ja käyrä on sen jälkeen vajonnut negatiiviseksi. Koska käyrä on kumulatiivinen, sen negatiivisuus merkitsee, että USA on kokonaisuudessaan vuodesta kerännyt enemmän velkaa kuin sen talous on kasvanut vuodesta 1971 lähtien!!

Se, että käyrä kääntyi laskuun vuonna 2008, merkitsee, että jokaista kansantalouden tuottamaa dollaria kohden otetaan yli dollarin verran velkaa. Tätä tarkoittaa tässä käytetty sana velkasaturaatio. Vuodesta 2008 lähtien otettu velka ei ole auttanut taloutta kasvuun, vaan velkaongelma on ainoastaan pahentunut. Käyrän negatiivisuus kertoo, että valtion luottoraja on saavutettu. Sama ongelma koskee suurta osaa läsimaista. Tällaista tilaa ennen vanhaan kutsuttiin tilaksi, jossa valtiosta on tullut banaanitasavalta.

Ei ole olemassa mitään matemaattista menetelmää, jolla valitsevalla valuuttajärjestelmällä saataisiin velka maksettua pois. Velan poistamiseksi jää kaksi mahdollisuutta. Joko ajaudutaan maksukyvyttömään konkurssitilaan tai annetaan valuuttan arvon devalvoitua nykyistä huomattavasti halvemmaksi.

Tänä syksynä julkaistaan Marvelin uusi sarjakuva nimeltä Dark Ages. Hmm, enteellistä?

24.9.2020 Aikaisemmin näillä sivuilla varoiteltiin, että syyskuussa tulee ensimmäinen isku talousjärjestelmään. Tältä näyttää. Vaikka keskuspankit työntävät tyhjästä luomaansa rahaa tuhansia miljardeja markkinoilla, alkaa pörseissä näkymään voimakkaita nykäyksiä alaspäin. Usko ja luottamus vallitsevan järjestelmän kestoon horjuu pahasti. Lisäksi USA:ssa on presidentin vaalit, mikä tavallisesti merkitsee, että hallinto sekä FED tekevät kaikkensa pitääkseen pörssikurssit ylhäällä.

Hämärä aika, johon ollaan selkeästi ajautumassa, tulee olemaan monelle maalle vaikeata aikaa sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Monet länsimaat ajautuvat syvään lamaan, joka huojuttaa näiden maiden asemaa länsimaisena hyvinvointivaltiona. Yksityiset ja valtiolliset eläkerahastot joutuvat suuriin vaikeuksiin. Parhaimmillaan jotkut maat kokevat vain taantuman, mutta melkoisen vaikean sellaisen. Poliittinen ja taloudellinen levottomuus johtaa kodittomien ja kurjuuden lisääntymiseen. Tästä on seurauksena useiden maiden poliittisen johdon vaihtuminen.

Neil Hove kirjoittaa suurta mainetta saaneessa kirjassaan "The Fouth Turning" tietyn syklin toistuvan 80 vuoden välein. Sykli on länsimaissa toistunut suurella tarkkuudella. Howen mukaan syklin viimeisten 20 vuoden aikana koetaan voimakkaita taloudellisia ja hallinnollisia muutoksia. Tänä aikana yhteiskunnan rakenne muuttuu jyrkästi. Syklin tässä vaiheessa on aikaisemmin koettu Amerikan sisällissota, Suuri Lama ja II maailmansota. Howen mukaan 20 vuoden aikana asiat menevät jatkuvasti huonompaan suuntaan, kunnes käänne koetaan.

Aloitimme juuri Howen 80 vuoden syklin viimeisen 8 vuoden ajan. Tämä aika on syklin kaikkein dramaattisin aika, jota Howe kutsuu nimellä "Fouth Turning". Tämän viimeisen vaiheen selvä alkusysäys oli vuoden 2019 elokuu, jolloin pankit joutuivat pahaan rahoituskriisiin, jota keskuspankit ovat sittemmin yrittäneet korjata tuhansilla miljardeilla. Pandemian rooli on ollut toimia katalysaattorina, mutta todellinen syy tuleviin kriiseihin on keskuspankkien ja hallitusten epäonnnistunut velkavetoinen raha- ja talouspolitiikka.

27.9.2020 Näillä sivuilla ei ole haluttu ottaa jyrkkää kantaa pandemiaan, koska asia on liian tulenarka ja tunnelatausta täynnä. Valtamedia antaa kuitenkin niin äärimmäisen väritettyä kuvaa asiasta, että nyt on aika esittää asiasta toisenlainen mielipide.

CDC, Centers of Disease Control and Prevention, edustaa USA:ssa ja maailmassa suurinta auktoriteettia, kun on kyseessä maailmalla leviävät virustaudit ja niiden torjunta. CDC:n esittämän tuoreen tilaston mukaan korona-tautiin kuolemisen todennäköisyys on keskimäärin alle 0,5 %. Taudista selviävien jakauma ikäryhmittäin on CDC:n mukaan seuraava: 0-19 v. 99,997%, 20-49 v. 99,98 %, 50-69 v. 99,5% ja yli 70 v. 94,6%. Kun arvioidaan kausi-influenssan tappavan keskimäärin 1 %:n sairastuneista, nämä luvut tuntuvat yllättäviltä korona-viruksen saamaan pelotearvoon nähden. Lisäksi on olemassa vahva näyttö siitä, että korona-viruksen torjunnassa on tehokkaita torjunta-aineita (hydroksiklorokviini (HCQ), sinkki, azithromysiini), joita on mitätöity joko tahallisesti tai tahattomasti. Onko tässä ollut lääketehtainen intressi etusijalla?

Pandemian torjunnassa on tehnyt toimenpiteet ovat perustuneet välinpitämättömyyteen ja perehtyneisyyden puutteeseen. Tämä on johtanut mm. siihen johtopäätökseen, että on parempi sulkea koko maan talous kuin antaa viruksen levitä. Jos koronataudin luonteeseen perehtyy hyvin, päätyy siihen tulokseen, että talouden sulkeminen on väärä ratkaisu. Vain vanhempi väestö (eläkeikäiset) on tarpeen suojata, muiden tulisi sallia elää normaalia elämää ilman rajoituksia. Tämä voidaan tehdä täysin turvallisesti.

Viruksen torjunnassa tehdyt toimenpiteet ovat tehneet vakavaa vahinkoa taloudelle. Velkarahalla elvytys on auttanut etupäässä suuryrityksiä ja pankkeja. USA:ssa on n. 100 000 yritystä joutunut pandemian aikana lopettamaan toimintansa. Tällaisia yrityksiä ovat kahvilat, ravintolat, pienet majoitusyritykset, hotellit, jne. FED on lapioinut rahaa eliitille samalla, kun samaan aikaan muu väestö on saanut kärsiä.

Esimerkiksi tässä kirjoituksessa korona-viruksen vaikutuksesta, otetaan USA. USA:ssa viruksen seurauksia ja sairastuneisuutta pidetään yhtenä pahimpina maailmassa.

USA:ssa on 331 miljoonaa asukasta. Normaalina vuonna (vuoden 2018 tilasto) kuolee maassa 2,8 miljoonaa ihmistä. Tänä vuonna on virukseen kuollut virallisten tilastojen mukaan 200 000 ihmistä. Vaikka tässä kirjoituksessa tätä luku pidetään toteta, on esitetty kritiikkiä, että hyvin moni ns. koronaan kuollut on menehtynyt vakavaan oheistautiin, joka monella virukseen sairastuneella on ollut. Jos jaetaan normaalisti (ilman viruksen vaikutusta) kuolleiden 2,8 miljoonan määrä koko maan väestön määrällä, päätytään siihen tulokseen, että normaalioloissa maassa kuolee yksi henkilö 118 ihmistä kohden vuoden aikana. Luku ei ole korkea, jos ajatellaan, että amerikkalainen elää keskimäärin 80 vuotiaaksi.

Nykykehityksellä tänä vuonna kuolee USA:ssa n. 250000 ihmistä koronaan. Tämä suhteutettuna koko väestöön merkitsee sitä, että yksi henkilö 1324 ihmistä kohden kuolee viruksen vuoksi. Jos nyt viruksen aiheuttamaa kuolleisuutta verrataan normaaliin kuolleisuuteen, voidaan todeta, että amerikkalainen kuolee jonkin muun luonnollisen syyn kuin koronaviruksen vuoksi 11 kertaa todennäköisemmin.

Se, että kuolleisuus 'normaaleista' syistä on näin paljon todennäköisempää, ei anna edellytyksiä ryhtyä näin jyrkkiin toimenpiteisiin koronan torjumiseksi. Syntynyt paniikki on ehkä oikeutettua vain yli 70 vuotiaiden kansalaisten keskuudessa. Tämä ryhmä alkaa jo muutenkin olla jo haudan partaalla.

Talouden sulkeminen tuhoaa nuorten ihmisten raha-asiat. Nuoret ei selviä, jollei heille anneta mahdollisuutta ansaita elantoansa. Hallinnon ratkaisut pandemian estämiseksi ovat järjestelmällisesti tuhonneet nuorten talouden. USA:ssa karanteeni saattaa loppua presidenttivaalien jälkeen riippumatta kumpi voittaa.

Jos tämä artikkelin kirjoittaja kuolee koronaviruksen seurauksena, saattaisivat lehden kirjoittaa: "Katsokaa nyt, hän ei uskonut viruksen vaarallisuuteen". Tämä kuvastaa hyvin valtamedian motiiveja uutisoidessaan pandemiasta. Tarkoitus on mahdollisimman suuren pelon synnyttäminen, joka myy lehtiä.