1.10.2019 Viime kirjoituksessa kerrottu repo-markkinoiden ongelmat jatkuvat yhä. Tämä kertoo siitä, että pankkeilla on vakavia likvideettiongelmia.

Repo-markkinoilla pankit parkeeraavat rahat keskuspankkiin päiväkohtaisesti. Jos pankeilla on ylimääräistä pääomaa, ne lainaavat sitä toisille pankeille tietyllä korolla. Keskuspankki pyrkii pitämään tämän koron määrittämänsä keskuspankkikoron tuntumassa. Kun repo-markkinoiden korot nousevat jyrkästi, se kertoo, että pankeilla on niukasti saatavilla olevaa likvidiä varoja, mitä lainata. T.s. pankit ovat ongelmissa. Joku taho tai tahot ovat siis vakavasti käteisen rahan puutteessa. Vuoden 2007 pankkien likvideettikriisi ennakoi vuoden 2008 suurta talouskriisiä.

Globaalin talouden riskit kasvavat ja eri maat pyrkivät kahmimaan dollareita, joita pidetään 'turvasatamina'. Oheinen kuva kertoo, mistä dollareita on irroitettu tämän vuoden aikana. Selvästi varoja on eniten irroitettu globaaleilta osakemarkkinoilta, josta on saatu dollareita 200 miljardin edestä. Toisaalta nähdään, että varoja menee dollaripohjaisiin velkakirjoihin. Tämä kaikki kertoo talouden paniikkitilasta, jossa pääomaa pyritään nopeasti siirtämään turvallisina pidettyihin kohteisiin.

9.10.2019 Toisen maailman sodan jälkeen voittajavaltiot sopivat keskenään, kuinka kansainvälinen talous tulee hoitaa (Bretton Woods-järjestelmä). Tämä johti siihen, että Yhdysvaltain dollarista tuli selvästi kansainväliset rahoitusjärjestelmän tärkein valuutta. Dollarista tuli kansainvälisen vaihdon valuutta. Yhdysvaltojen keskuspankki FED taas sitoutui siihen, että dollari voitiin vaihtaa haluttaessa kultaan. Presidentti Nixonin hallitus purki tämän järjestelmän, kun dollarin kultasidonnaisuus poistettiin. Sen jälkeen ovat valuuttojen vaihtokurssit kelluneet ja valuuttojen vaihtoarvot ovat olleet markkinavoimien määräämiä. Tästä huolimatta on dollari säilyttänyt asemansa turvasatamana ja tärkeimpänä kansainvälisenä valuuuttana, joka on laskentayksikkönä kansainvälisessä maksuliikeenteessä, kaupankaynnissä ja rahoitussopimuksissa.

Edellisessä artikelissa kerrottiin, kuinka maailmalla hamstrataan vielä turvasatamana dollareita. Yhdysvaltain dollarin hegemonia näyttää kuitenkin lähestyvän loppuaan, kun maailmalla näyttää olevan koordinoitu ponnistus lopettaa dollarin asema maailman reservivaluuttana. Onko se hyvä vain huono asia? Se riippuu siitä keneltä sitä kysytään. Todellinen hyötyjä dollarin asemasta on ollut Yhdysvallat ja sen lähimmät liittolaiset, mutta suurin osa maailman valtioista olisivat lähinnä tyytyväisiä, jossa dollari menettäisi mahtiasemansa. FED sen kummin kuin USA:n lehtistökään ei ole pitänyt mitään ääntä siitä, että dollarin aseman olisi jotenkin uhattuna. Nämä tahot haluavat pitää kiinni käsityksestä, että dollarilla menee aivan hyvin.

Alla olevassa kuvassa nähdään, kuinka reservivaluutta on historian saatossa muuttunut valuutasta toiseen. Onko nyt aika luopua dollarin asemasta? Ainakin, jos merkkinä tästä pidetään maailmalla viime kuukausina tapahtunut kullan keräämisen intoa, on muutos alkamassa. Se, että johtaako tämä vielä laajempaan kultaryntäykseen jää nähtäväksi. Alhaalla oikealla on kuva, joka kertoo, kuinka Kiina on nostanut kullan ostojen määrää voimakkaasti. Monet kaukoidän maat ja Venäjä olettavat selvästi, että kullalla tulee olemaan merkittävä rooli tulevassa uudessa kansainvälisessä rahajärjestelmässä.

USA:lle mahdollinen siirtyminen pois dollarin reservivaluutta-asemasta tulee olemaan maalle syvä kriisi. Se tulee merkitsemään dollarin arvon voimakasta heikentymistä ja USA:lle hyperinflaatioriskiä. Tämä kaikki merkitsisi tavallisen amerikkalaisen elintason merkittävää laskua.

16.10.2019 USA:n valtion talousvuosi päättyi jälleen tämän kuun alussa. Budejttivaje kasvoi 26 %, mikä osoittaa jo pitkän jatkuneen linjan; liittovaltion kulutus on karannut käsistä.

Kehitystä ei tässä vaiheessa ole enää juurikaan mahdollista kääntää, sillä suuri ikäluokka on eläköitymässä ja samalla sosiaaliturvan ja terveyhuollon kustannukset nousevat. USA:n historian suurin byrokratia jatkaa kasvuaan, eikä mitään poliittista tahtoa löydy sen supistamiseksi. Kansallinen velka, jota ei tulla koskaan maksamaan pois, ylittää kohta 23 000 miljardia dollaria. Se kasvoi vuoden aikana yli 1000 miljardia dollaria.

Mikäli FED:n tilastoja uskotaan , oli talousvuosi 2019 USA:ssa hyvä. Osake- ja asuntomarkkinat olivat historiallisessa huipussaan, yhtiöiden tuotot korkeita, tulotaso hyvä ja työttömyys lähellä historiallista minimiä. Myöskään maata eivät vaivanneet merkittävät luonnon katastorifit, ei pankkikriisiä, ei taloudellista paniikkia. Tästä huolimatta valtio otti lisää velkaa yli 1000 miljardia dollaria. Kuinka tämä voi olla edes mahdollista?

Tälousvuonna 2012 USA:n valtio käytti velkojen korkoihin 359 miljardia dollaria ja nyt vuonna 2019 540 miljardia dollria velkojen korkoa. Ihmetystä herättää miten USA.n valtio toimii, kun väistämättömät huonot ajat koittavat. Kuinka kauan talousmarkkinat suostuvat lainaamaan USA:lle rahaa? Seuraviin vaaleihin asti, 5 vuotta tai 10 vuotta? Tähän ei liene kellään vastausta.


28.10.2019 Lokakuun 28. päivä 1929 eli tasan 90 vuotta sitten oli päivä, jolle on annettu nimi 'musta maanantai'. USA:n osakemarkkinat olivat saaneet historiallisen huippuarvonsa edellisenä kuukautena syyskuun 3. päivä vuonna 2019, jolloin Dow Jones (DJ) indeksi saavutti arvon 381. Syyskuusta lokakuuhun alkoivat kuitenkin hermostuneet sijoittajat vetämään rahojaan ulos osakemarkkinoilta. Ainoastaan kolmen päivän aikana lokakuun lopulla markkinat menettivät 30 prosenttia arvostaan.

Osakkeet ovat yliarvostetumpia kuin vuonna 1929. Silloin osakkeiden P/E-arvo oli keskimäärin 15, mikä sinänsä ei ole kovin suuri, sillä se vastaa historiallista keskiarvoa. Nyt osakkkeet ovat n. 50 %:ia kallliimpia P/E-arvolla mitattuna.

Osakkeiden arvo tippui lähes 90 % mustaa maanantaita seuraavan kolmen vuoden aikana. Silloin Dow Jones saavutti arvon 42, jolla tasolla se oli sitä ennen vuonna 1885. Eli romahdus pyyhki pois usean vuosikymmenen kasvun. DJ:lta kesti aina vuoteen 1954 ennen kuin se saavutti saman arvon mikä sillä oli vuonna 1929. Nykypäivään sovellettuna se merkitsisi, että DJ tippuisi lukuun 2700, mikä sillä oli viimeksi vuonna 1990 ja saavuttaisi takaisin nykyisen arvonsa 2044.

Tällainen vertailu on monen mielestä mieletöntä. Keskuspankit tekevät kaikkensa, jota romahdusta ei tapahtuisi ja FED on luvannut jo painaa runsaat 60 miljardia kuukaudessa uutta pääomaa, joka suosii osakemarkkinoita lyhyellä tähtäimellä. Se, että jokin asia on vaikea kuvitella, ei tarkoita. ettei se voisi tapahtua. Vuonna 1989 alkanut Japanin Nikkei-indeksin romahdus tiputti indeksin lopulta 80 %:ia.