US:n velan kasvu ylittää BKT:n kasvun.

8.2.2023 USA:n kongressin edustajien puheenparret ovat näköjään saaneet aika käsittämättömiä vivahteita. Niitä, jotka vaativat tasapainoista budjettia, joka perustuu elämiseen tulojen mukaan, on alettu nimittelemään vastuuttomaksi. Näin pitkälle on näiden kansanedustajien ymmärrys todellisuudesta mennyt.

Vuonna 2022 USA:n valtion verotulot olivat 4900 miljardia dollaria. Tämä on uskomaton ja ennätyksellinen määrä rahaa, jolla luulisi voivan kyetä tekemään vaikka mitä ja säästöönkin jäisi. Vuonna 2019 lähes vastaavilla kyettiin peittämään tärkeimmät menot ja ylijäämääkin jäi 500 miljardia dollaria lyhennykisiä varten. Jos USA:n päättäjät olisivat pitäneet viime vuonna yhtä hyvää budjettikuria olisi jäänyt jälleen 500 miljardia vähentämään huikeaksi käynnyttä 31 500 miljardin dollarin valtion velkaa. Sen sijaan hallinto päättikin lisätä 1375 miljardia dollaria lisää velkaa kuluttaen 6270 miljardia dollaria.

Nyt poliitkot vaativat velkakaton korotusta, jotta voitaisiin ylikuluttaa yli 1000 miljardia dollaria tuloja enemmän. Yksinkertaiselta kuulostava ajatus olisi vain leikata kulutusta, mutta tämän onkin käytännössä hyvin monimutkaista.

Vuonna 2022 USA:n valtio kulutti 706 miljardia dollaria vain valtion lainan korkokuluihin. Toisin sanoen valtio otti lainaa, jotta voisi maksaa korkoa aikaisemmin otettuun lainaan. Kun korot jatkavat nousuaan on valtion velan korkokulut pian yli 1000 miljardin dollarin. Erilaisten valtion maksamien etuuksien kanssa kuten sosiaaliturvan kanssa on suuria ongelmia. Lisäksi tulee myös 'pakolliset' kulut kuten puolustusmenot. Terveydenhuollon, sosiaaliturvan ja puolustuksen menoja täytyisikin leikata 85 %:ia, jotta päästäisiin tasapainoiseen budjettiin.

Lisäongelman aiheuttaa se, jos talous menee taantumaan niin kuin vahvasti näyttää. Tällöin verotulot vähenevät kun kuluttajat kuluttavat vähemmän, yhtiöiden tuotot kaventuvat, työttömyys kasvaa ja tulot pienenevät. Taantuma merkitsee myös sitä, että valtio joutuu lisäämään elvytysrahaa, mikä taas lisää budjettivajetta entisestään.

Todellinen aikapommi on se, että vuoteen 2030 mennessä sosiaaliturvaan varatut rahat uhkaavat loppua kokonaan. Tämä vaatii tuhansien miljardien hätärahoitusta. Tämä takaa verojen nousun. Valtion tulovero on 15,3%, mikä on kohtuullisen pieni verrattuna mm. Pohjoismaihin. Joten USA:lla on tässä suhteessa vielä matkaa päästä edes kansainväliseen keskiarvoon.

USA:n talous on lähivuosina suurten muutosten edessä, joita ovat mm. verojen kasvu ja esim.mahdollinen eläkeikärajan nosto nykyisestä 62-65 v. ikähaarukkaan 72-75 v.

USA:n valtion velan kasvu suhteessa bruttokansantuotteeseen tulevina vuosina.

14.8.2023 Velkaspiraalin lopussa usko suuriin valuuttoihin menee ja ihmiset eivät enää suostu omistamaan tai käyttämään niitä. Tämä johtaa siihen, että niiden arvo nollautuu, koska niiden nollasta eroava arvo on perustunut vain siihen, että valuuttaan on luotettu. Tämä tarkoittaa hyperinflaatiota.

Asiat ovat tuntuneet sujuvat hyvin niin kauan kuin hallitukset ovat voineet pakottaa korot lähelle nollaa. Tämän huono puoli on sen synnyttämä valtava rahan painanta ja lopulta inflaatio, jossa vaiheessa me nyt olemme. Nyt on siis menossa syklin se vaihe, jolloin asiat voivat mennä vain huonompaan suuntaan.

Yhtiöt ovat ottaneet halpaa lainaa ostaakseen omia osakkeitaan. Nyt korot nousevat ja otetusta velasta tuleekin kallista. Länsimaiden hallitukset ovat saman ongelman edessä eivätkä keskuspankit voi tehdä asialle mitään. Talousmarkkinat ovat omillaan suurten velkojen kourissa ja kaikki aseet sitä vastaan on nyt käytetty.

Vuosi 2023 on valinnan vuosi. Joko valitsemme yhtiöiden konkurssien aallon tai annamme inflaation pyyhkiä velat ja samalla valuuttojen arvot pois. Edessä on 1930-luvun kaltainen deflatorinen lama, joka syntyy korkojen noustessa. Tai Saksan Weimarin tasavallan kaltainen hyperinflaatio, joka tapahtuu silloin kun yritämme inflaation avulla pyyhkäistä pois velkaongelmat. Nyt nämä asiat eivät ole jossain kaukana tulevaisuudessa vaan edessämme juuri nyt.

Maailman taloudellinen tilanne on nyt niin heikko, että riittää kun yksi sen lukuisista kuplista puhkeaa ja koko talousjärjestelmä nykymuodossaan romahtaa. Yksi tällainen mahdollisuus on Euroopan pankkien ajautuminen maksukyvyttömäksi, jolloin valtava tuhansien miljardien arvoinen johdannaiskauppa ajautuu vaikeuksiin.

23.2.2023 Keskuspankkien tiedotustilanteissa on viime aikoina kerrottu, että inflaation huippu on saavutettu. Kuitenkin eri maiden kansalaiset näkevät esim. ruuan ja kulutustavaroiden hintojen olevan jyrkässä nousussa. Siis pitäisikö uskoa omia silmiään ja lompakkoaan vai keskuspankkien asiantuntijoita. Hinnat ovat voimakkaassa nousussa.

Syy inflaation nousuun on keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka. Kun rahaa on luotu suuret määrät ja rahavaranto on kasvanut ennätyslukemiin, on seurauksena ollut nyt alkanut inflaation aikakausi, joka tulee jatkumaan pitkään. Inflaation väliaikaisen pienen pienentymisen syy on pääsosin energian hinnan lasku. USA:ssa valtion kahden vuoden velkakirjojen korot ovat jälleen nousussa, joka viittaa inflaation palanneen. FED:ltä vaaditaan paljon aggressiivisempaa otetta, jotta inflaatio saataisiin aisoihin. Osakkeet ovat olleet nousussa, koska sijoittajat ovat nielleet inflaatiovalheen.

Viereinen kuva näyttää, kuinka inflaatio runtelee eri maita maailmassa. Luvut ovat eri maiden virallisten tahojen antamia ja ovat siten todellisia inflaatiolukuja alhaisempia. Suuri osa luvuista ovat kaksinumeroisia ja pahimpia inflaatiomaita ovat Zimbabwe (269 %), Libanon (162 %), Venezuela (156 %), Syyria (139 %), Sudan (103 %), Turkki (88,5 %) ja Argentiina (88 %). Euroopan maista pahin inflaatio on Ukrainassa (26,6, %).

Useimmat pitävät parhaimpana FIAT-rahana dollaria, joka virallisen ilmoituksen mukaisesti menetti ostovoimastaan viime vuonna 7 %. Tällaisen inflaatioluvun jatkuessa, dolla menettäisi arvostaan 50 % joka yhdeksäs vuosi. Ja tämä voi olla jopa optimistinen näkemys. Muiden FIAT-rahat menettävät arvonsa vielä nopeammin. Onko tie orjuuteen se, että on yhä vaikempi ansaita valuuttaa, jonka arvo heikkenee eksponentiaalisesti?

Usein ajatellaan, että hintojen nousu on inflaatiota, mutta virallisen määritelmän mukaan se on rahavarannon kasvamista. Tällöin siis hintojen nousu on vain rahamäärän kasvun seurausta. Väärä inflaation käsite saa ihmiset ajattelemaan, että hintojen nousu syntyy ikään kuin tyhjästä. Kukaan tavarantuottaja ei ole inflaation synnyttäjä vaan maiden hallitukset, joilla on lupa synnyttää uutta valuuttaa. Kontrolloidessaan rahavarannon määrää valtiot ikään kuin salaa verottavat lisää kansalaisiaan.

Kun puhutaan inflaatiosta virallinen taho tuo usein esille kuluttajien hintaindeksin (CPI). Se mittaa hintojen muutoksia käyttäen tavaroiden ja palveluiden hintojen muutosten painotettua keskiarvoa. Kuten kuvassa vasemmalla alhaalla voidaan havaita, hintojen muutokset ovat hyvin erilaisia eri palveluissa ja hyödykkeissä. CPI:tä käytettäessä hallitukset määrittelevät mitkä asiat siiihen kuuluu ja mikä on näiden asioiden painoarvo.

Erilaiset kriisit kasvattavat voimakkaasti rahavarantoa. Pandnemiahysteria alusta maaliskuusta 2020 tähän päivään mennessä on USA:n rahavaranto kasvanut uskomattomat 39 %.