3.6.2019 USA:n ja Kiinan kauppasopimusriidat ovat tärkein markkinoita liikuttava voima tällä hetkellä. Riita näyttää koostuvat viidestä eri vaiheesta; kieltäytyminen, vihastuminen, vaihtokaupankäynti, lamaannus ja lopulta tilanteen hyväksyminen. Lähes koko huhtikuun oli kieltäytymisvaihe (kuvan sininen laatikko), jolloin näytti ettei kauppasopimusta tule. Tällöin osakkeiden arvot nousivat.

Kuvassa punaisella laatikolla nähdään vihastumisvaihe, jolloin alkoi maiden välinen koston kierre. Markkinat reagoivat monta viikkoa kestäneellä laskuputkella. Tämän jälkeen aloitettiin käymään eräänlaista vaihtokauppaa, jolloin markkinat liikkuivat ylös ja alas toiveena, että USA ja Kiina pääsisivät jonkilaiseen sopimukseen (vihreä ruutu kuvassa). Lopulta USA:n valtiovarainministeri Steve Mnuchin ilmoitti, ettei USA ole aikeissa lähiaikoina neuvotella Kiinan viranomaisten kanssa. Seuraava vaihe on lamaannus, joka markkinat ymmärtävät, että peli on pelattu. Tämä merkitsee, että osakemarkkinat ovat joutuneet syöksykierteeseen.


10.6.2019 Osakemarkkinat aloittivat merkittävän nousurallin, kun osakeindeksit olivat ylimyytyjä ja saavuttivat voimakkaan tukitason. Lisävauhtia osakkeet saivat, kun FED virallisesti ilmoitti olevansa nyt valmis korkojen leikkaamiseen. FED teki siis jälleen voimakkaan verbaalisen markkinoihin puuttumisen. S&P pörssi-indeksi on nyt aivan kriittisen 2900 alapuolella.

Nyt ollaan vaiheessa, jolloin osakkeet voivat antaa periksi melko rajulla tavalla. Tähän riittää se, että sijoittajat joutuvat antamaan periksi toiveesta USA:n ja Kiina kauppasopimuksen syntymisestä. Tällä hetkellä osakemarkkinoilla näkyy toive sopimuksen synnystä G-20 kokouksessa Osakassa Japanissa kesäkuun 28.-29. päivä. Näyttää siltä, että sopimus ei tule syntymään. Sen kertoo valtion velkakirjamarkkinat, jotka eivät ilmaise millään tavoin, että edessä olisi talouden vakauden aika. Velkakirjojen korot ovat jatkaneet laskuaan (ja siis velkakirjojen arvot nousuaan kts.kuva), joka siis kertoo, että talous heikkenee nopeasti ja sopimusta tule syntymään.

17.7.2019 USA:n keskuspankille (FED) on viime vuosina ollut erityisen tärkeää pitää osakekursseja korkealla. Pidetäänhän sitä merkkinä, että taloudella menee hyvin. Sijoittajat jännittävät nyt erityisesti ensi keskiviikkoa, jolloin FED julkistaa korkopäätöksen. Monet jo ounastelevat, että FED aloittaa jo nyt korkojen laskun tai ilmaisee, milloin korkojen laskeminen voisi olla aiheellista. Tämän odotetaan nostavat osakkeiden hintoja rajusti. Mutta onko sillä enää merkitystä? Onko peli jo pelattu? Kahdella viimeisellä kerralla, kun FED leikkasi korkoja, kun talous jo hidastui, osakkeet laskivat n. 50 % (kuva vasemmalla alhaalla). Kuvassa oikealla alhaalla nähdään kuparin, velkakirjojen korkojen ja öljyn hintojen viime aikaista kehitystä. Kaikki ovat olleet laskussa, mikä viittaa taantuman jo vallitsevan. Sen mukaan myös osakkeiden pitäisi myös olla laskusuunnassa.

21.6.2019 Erilaisten rahaliittojen onnistumisprosentti on ollut historiassa nolla. Erityisen heikkoja yritykset ovat olleet Euroopassa. Mutta poliitikot tästä viis veisaavat, eihän heillä muutenkaan ole ollut tapana kuunnella talouden asiantuntijoita. Heitä kiinnostavat lopulta vain toinen toistaan näyttävämmät poliittisen nimitykset. Ongelman vain muodostaa se, ettei talouden lainalaisuudet poistu poliittisella toiveajatteluttelulla ja valtapyrkimyksillä. Toisistaan taloudellisesti erilaisten maiden laittaminen saman valuutan piiriin on lähtökohdaltaan typerää ja jopa hyvin vaarallista. Kun mailla on sama valuutta, ei ole mahdollista sovittaa eri maiden valuuttoja niihin talouden nousu- ja laskuvaiheisiin, jotka väistämättä ovat eri aikaisia kussakin maassa. Toisin sanoen sama valuutta erilaisissa maissa takaa taloudellisen epävakauden. Samaan ongelmaan tullaan tietenkin myös, jos eri maiden valuutat kiinnitetään kiinteällä kurssilla toisiinsa. Mm. Aasian maat joutuivat luopumaan kiinteistä valuuttojen muuntokurseista, jotta Aasian talouskriisi ei toistuisi. Yhtenäisestä valuutasta saa todellista hyötyä vain EU:n sisällä matkustava, joka säilyy valuutan vaihtamisen tuskalta.

Euron hajoamisen takaa lähiaikoina voimassa olevat vanhentuneet talouslait, target2-järjestelmä, demokratia (ihmiset kyllästyvät euron ongelmiin ja äänestävät sitä vastaan) ja se, EU:n resurssit pelastaa maita ja pankkeja on kulutettu loppuun. Se, mitä edellä olevat neljä vitsausta pitävät sisällään, käsitellään lähipäivien kirjoituksissa tällä sivustolla.

27.6.2019 Lehdistö kirjoittaa jo lähes varmana, että huomenna alkava G20-kokous tuo jonkinlaisen sopimuksen USA:n ja Kiinan tullikiistaan. Vähintäinkin odotetaan edes jonkinlaista 'aselepoa' maiden välille. Jos sopimusta ei synny, Trump on uhannut asettavansa uusia tulleja Kiinalle. Kiina taas pitää sopimuksen syntymisen ehtona, että Huaweihin kohdistunut tuontikielto poistetaan osana sopimusta.

Suurena ongelmana sopimuksen synnylle on se, että Kiina ei tule allekirjoittamaan sopimusta, joka näyttäisi heidän oleva jollain tapaa heikkoja. Tässä mielessä Trumpin uhkaustaktiikka vaikuttaa huonolta. Kiinan on nyt vaikea allekirjoittaa sopimusta joka antaa kuvan, että he tekevät sen peläten uhkauksen toteutumista.

Toisaalta myönnytykset Huawein suhteen näyttävät mahdottomalta. USA pitää Huaweita suurena turvallisuusriskinä. Yhtiötä epäillään USA:ssa asiakkaiden vakoilusta ja kauppasalaisuuksien varastamisesta. Tätä taustaa vasten ymmärtää Trumpin haluttomuuden antaa Hueweilla jalansijaa USA:n markkkinoilla.

Myös markkinat ovat epäilleet, että sopimusta ei synny. Se näkyy velkakirjamarkkinoiden korkojen romahdumaisesta kehityksestä (oheinen kuva, sininen viiva). Näyttää myös siltä, että osakemarkkinat ovat kulminaatiopisteessä.