2.4.2023 Huolimatta pankkikriisistä, inflaatiosta, koron nostoista tai taantumasta, osakkeet nousivat 1. kvartaalin lopussa jyrkästi. Nasdaq nousi kvartaalin lopuksi peräti 13 %:ia. Suuret rahastot haluavat saada tulokset näyttämään mahdollisimman hyvältä ja vedättävät kursseja ylös kvartaalien lopuksi.

Pankit, vakuutuslaitokset ja eläkerahastot omistavat runsaasti matalariskisiä ja matalakorkorkoisia pitkän ajan velkakirjoja. Kun tällaisen velkakirjan korko nousee esim. 1,25 %:sta 2,5 %:iin, puolittuu velkakirjan arvo. Tämä luo e.m. instituutioille paineita taseeseen. Pankkien ongelmia ei mielellään tuoda suuressa määrin mediaan, sillä se lisää tallennuspakojen riskiä, joka on suuri ongelma pankeille. Pankkien riskit ja epävakaisuus korkojen noustessa on pudottanut pankkien osakearvoja voimakkaasti, kuten alhaala vasemmalla voidaan nähdä. Siinä nähdään kolmen amerikkaisen jättipankin osakkeiden arvojen kehitys viime kuukausien ajalta. Kuvassa alhaalla oikealla nähdään kullan arvon kehitys. Kullan arvo on ollut voimakkaassa nousussa, joka heijastaa korkean inflaatiota ja taloudellista epävakaisuutta.
Sijoittajat odottavat tällä hetkellä, että USA:n keskuspankki FED joutuu laskemaan korkoja heinäkuussa ja edelleen lisää vuoden loppua kohden. Korot jäänevät kuitenkin 4 %:n tuntumaan. Tämä merkitsee, että osakkeet menettävät kiinnostuksensa. Myös dollarien kysyntä tulee vähenmään, mikä tulee lisäämään kullan kiinnostusta sijoituskohteena entisestään. Kulta tullee nousemaan pysyvästi päälle 2000 dollarin unssilta vuoden loppupuolella
17.4.2023 Kuvassa vasemmalla alhaalla nähdään markkinarytmit ja myös kuinka inflaatiorytmi noudattaa tietynlaisa kaavaa. Kuvassa on verrattu nykyistä inflaation kehitystä eli USA:n kuluttajahintaindeksiä 1960-, 1970- ja 1980-luvun vastaaviin. Yhteneväisyys on merkittävä. Sen mukaisesti inflaatio voisi heiketä 2024 kesään saakka, jonka jälkeen alkaisi voimakas uusi inflaation nousuvaihe aina kesään 2027 asti.

Usein voidaan talousuutisista lukea, että tällä kertaa kaikki on toisin. Mutta kun myöhemmin katsoaa historiaa, voidaankin todeta, että samat asian toistuvat. Aina on kuviteltu, että nyt tapahtuva korkojen nousu ei tällä kertaa aiheuta taloudellista kriisiä. Kuten kuva oikealla alhaalla osoittaa, historia kertoo jotain muuta.

28.4.2023 Dollarin aseman heikkenemisestä on viime aikoina tullut runsaasti uutisia. Yhä useampi maa on siirtynyt käyttämään dollarin sijasta muita valuuttoja kaupan käynnin välineenä. Tällä on USA:lle valtava merkitys.

USA:n talous ja hallinto on saanut nauttia vertaansa vailla olevia etuja viimeiset 80 vuotta siitä, että USA:n dollari on ollut maailman reservivaluutta. Se on merkinnyt sitä, että lähes jokainen maa, keskuspankki, kaupallinen pankki ja suuret yhtiöt ovat pitäneet hallussaan dollareita. Yhtiöt USA:n ulkopuolella ovat käyttäneet dollareita tehdessään kaupppa keskenään. Valtiot ovat painaneet usein dollaripohjaisia velkakirjoja. Suurinta osaa raaka-ainekaupoista, öljy mukaan lukien, käydään dollareissa.

Useimpien maiden, jotka käyvät kansainvälistä kauppaa, täytyy omistaa huomattava määrä dollareita kaupantekoa varten. Tämä merkitsee, että useat ulkomaiset instituutiot parkkeereevat valtavat määrät dollareita USA:n taloujärjestemään. USA hyötyy tästä merkittävästi. Raha luo uutta pääomaa ja kasvattaa USA:n taloutta. Sen sijaan, että USA itse investoisi omia varojaan maan talouteen, ovat vieraat maat käytännössä pakotettuja tekemään se, koska heillä täytyy pääsy käyttämään maailman reservivaluuttaa dollaria.

Suuri osa dollareista päätyy USA:n hallinnon kouriin. Ulkomaalaiset omistavat peräti 7500 miljardia dollaria USA:n valtion velkakirjoista. Tästä saa ansiotonta hyötyä USA:n valtiovarainministeriö. Näin ulkomainen omistus mahdollistaa suuren osan amerikkalaisten nauttimista sosiaalisista eduista.

Dollarin loputon valta ei ole mitenkään kiveen kirjoitettu. Globaaleja reservivaluuttoja on ollut ja mennyt eikä dollarinkaan asema ole ikuinen. Historia opettaa, että reservivaluutta siirtyy historiaan silloin, kun luottamus siihen häviää. Tämä tapahtuu tyypillisesti silloin kun reservivaluutan omistaman maan hallitus ajautuu suurin taloudellisiin vaikeuksiin. Tänä päivänä USA:n hallinto hiipuu koko ajan lähemmän maksukyvyttömyyttä. Samoin on käymässä suurille instituutioille ja eläkerahastoille. Myös USA:n keskuspankille alkaa olla ongelmia maksukykynsä kanssa.

Myös eri maat ovat esittäneet huolensa dollarin asemasta. Euroopassa tällainen maa on ollut erityisesti Ranska, jonka presidentti on kehoittanut etsimään riippumattomuutta Yhdysvalloista. Monet maat kuten Saudi-Arabia, Malesia, Brasilia ja Intia ovat ilmoittaneet halukkuutensa luopua dollarista kaupan käynnin välineenä. Saudi-Arabia on ilmaissut halunsa käyttää öljyn myynnissä Kiinan Yuania.

Vaikka dollarin aseman heikkeminen on selvästi heikkenemässä, on SWIFT:n (the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) mukaan dollari käytössä vielä 40 %:ssa maailman kaupasta. Vastaava luku oli kuitenkin vuonna 2014 52%. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan keskuspankkien valuuttareserveistä 58,4 %:ia on dollareita. Kolmekymmentä vuotta sitten luku oli 70 %. Keskuspankit vähentävät myös aktiivisesti dollarivarantoaan ja ovat ostaneet enemmän kultaa 70 vuoteen.

On selvää, että dollari tulee menettämään reservivaluutta-asemansa jossain vaiheessa. Sillä on valtava merkitys Yhdysvalloille. Ainoastaan dollarin reservivaluuttaseman ansioista USA on voinut ylläpitää mittavaa valtion velkaansa, joka nyt on 31 500 miljardia dollaria. Hyvän esimerkin valuutan arvon menetyksen mahdollisuudesta tarjoaa äskettäin tapahtunut Iso-Britannian punnan arvon romahtaminen ja syynä oli ainoastaan se, että sijoittajat eivät pitäneet hallituksen taloussuunnittelmasta.

Luulisi USA:n hallituksen olevan valmiina mihin tahansa, jotta dollarin asema säilyisi. Kuitenkin jatkuvasti USA:n hallinto kieltäytyy tekemästä välttämättömiä leikkauksia ja joutuu jatkuvasti taistelemaan velkakaton nostosta. Ei ole ihme, että eri maat ovat valmiita ovat halukkaista vähentämään riippuvuutta dollarista.