4.10.2021 Onko pitkään jatkunut pörssien nousuputki ohi? Teknisesti viime ajat ovat olleet selkeästi siirtymistä laskeviin markkinoihin. USA:ssa teknologia ja terveydenhuolto vastaavat 40 %:ia S&P 500 indeksistä ja molemmat alueet ovat voimakkaimmin siirtyneet laskuun.

Kaikkien kuplien äiti on samalla puhkeamassa. Pörssien riski alaspäin alkaa olla 90 prosentin luokkaa. Tosin jos hyperinflaatio iskee, voivat pörssikurssit nousta nimellisesti, mutta esimerkiksi kultaan nähden tulee todennäköisesti lasku olemaan kova. Rahaa tullaan painamaan yhä lisää, mutta tässä vaiheessa sen teho on katoamassa.

Yleisimpien valuuttojen arvot ovat sadassa vuodessa tippuneen 98-99 prosenttia ja jäljellä oleva 1-2 prosenttia alkaa olemaan vaakalaudalla.

Tällä hetkellä USA:n osakeindeksit ovat kuilun partaalla. Oheisessa kuvassa on S&P 500 indeksin kartta, jossa jokainen palkki edustaa yhtä viiikkoa. Kuvassa nähdään indeksin jo rikkoneen 50 liikkuvan keskiarvon ja on nyt juuri nyt voimakkaan tukiviivan yläpuolella. Jos tuki rikkoutuu on todennäköistä, että indeksi laskee 200 liikkuvan keskiarvon tuntumaan. Sen mahdollinen rikkoutuminen vahvistaa laskumarkkinoiden alkaneen.

11.10.2021 Globaali energiakriisi leviää. Viimeksi kriisi on levinnyt Libanoniin, Albaniaan ja Intiaan. Energiakriisillä on suuri vaikutus maailman talouteen. Vain harvat ymmärtävät sen mekanismia.

Oheinen kuva näyttää kuinka metallien ja ruuan hinta seuraa öljyn hinnan kehitystä. Alhaalla oikealla oleva kuvassa näkyy, kuinka ruuan hinnan nousu aiheuttaa yhteiskunnallista levottomuutta.

Tällä hetkellä arvioidaan, että 81 %:ia öljyntuotantokohteista saatavan öljyn määrä on laskussa. Edellisestä tuotantopiikistä lasku on ollut 5-7 %:ia vuodesta 2016 lähtien. Tyypillisesti lasku on pienillä öljykentillä kaksinkertainen suuriin öljykenttiin verrattuna.

Öljyn hinta korreloi voimakkaasti kaikkiin todellisen talouden indekseihin (teollisuustuotanto, tavaroiden ja palveluiden tuotanto). Nykyaikaisessa yhteiskunnassa kaikki on öljyriippuvaista; ruoka, sen tuotannosta jakeluun, tekstiilit, teollisuustuotteet ja tavaroiden kuljetus ihmisille.

70 %:ia saamastamme päivittäisestä öljystä on peräisin öljylähteistä, jotka ovat löydetty ennen vuotta 1970. Lähi-itä tuottaa 22 prosenttia maailman öljystä. Suurimmat alueen öljykentistä ovat lähes kaikki yli 70 vuotta vanhoja. Tällä vuosisadalla ei ole löydetty uusia merkittäviä öljylähteitä (kuva oikealla alhaalla).

Saudi-Arabian öljykentillä on jouduttu lisäämään paineella vettä maan sisäisiin öljyvarastoihin, jotta öljylle saadaan painetta sen ulos saamista varten. Tämä merkitsee, että veden määrä öljyssä on lisääntynyt koko ajan. Lisääntyneen veden määrän poistamiseen on jouduttu valmistamaan lukuisia tehtaita. Tämä kaikki lisää voimakkaasti öljytuotannon kustannuksia.

Öljystä tehdään lukemattomia tuotteita ja kuljetus on siitä riippuvainen vielä pitkään. Vihreän energian vallankumousta ja sähkön aseman merkittävää lisääntymistä merkittävänä öljyn osittaisena korvaajana saadaan odottaa vielä kauan.

Ruuan ja metallien hinta seuraa öljyn hintaa.

Löydettyjen suurten öljyjenttien määrä väheni viime vuosisadan lopulla. Tällä vuosisadalla ei niitä ole enää löydetty.

Tavaroiden kuljetusketju on kriisissä.

22.10.2021 Keskuspankit ovat pyrkineet luomaan inflaatiota vuosikymmeniä. 800 kertaa ne ovat leikanneet korkoja ja luoneet 20 000 miljardia dollaria uutta velkaa. Ne ovat jopa yrittäneet ostaa lähes kaikkia sijoitusmuotoja. Mikään ei näy auttaneen ja inflaatio on hädin tuskin noussut hetkellisesti 3 prosentin luokkaan.

Se missä keskuspankkiirit ovat epäonnistuneet ovat taas hallinnon byrokraatit onnistuneet. Tämä on tapahtunut talouden erilaisilla sulkutoimenpiteillä. Näin byrokraatit ovat pystyneet luomaan kriisin sekä työvoimamarkkinoilla että tavaroiden siirtoketjussa. Kun sulut tulivat voimaan monien ammattien työntekijät varsinkin palvelualoilla jouduttiin lomauttamaan. Useat näistä eivät koskaan palanneet vanhaan työhönsä ja ovat usein hakeutuneet muille aloille. Tavaraketjun katkeaminen on aiheuttanut suuria viiveitä tavaran jakelussa ja monesti tilattua tavaraa ei ole edes päästy valmistamaan. Tämä on merkinnyt erilaisten resurssien tarjonnan pienentymiseen.

Nämä kaksi kriisiä ovat merkinneet myös merkinneet sitä, että monet tehtaat ovat toimineet vajaalla kapasiteetilla ja joitain tehtaita on jouduttu kokonaan seisauttamaan. Elintarvikehyllyt ovat monessa maassa puolillaan tyhjinä ja tilaukset kestävät 2-3 kertaa normaalia kauemmin.

Kun tavaroiden tarjonta vähenee kysynnän kuitenkin pysyessä samana seuraa väistämättä infaation nousu. Kun inflaatio näin pääsee nopeaan nousuun, ei keskuspankit enää voi tehdä mitään sen korjaamiseksi. Keskuspankit eivät voi tuottaa öljyä tai uusia työntekijöitä. Talouden kiristäminen ei palauta tehtaiden toimintaa normaaliksi. Korkojen kontrollointi ei pura satamissa täydessä tavaralasteissa olevien alusten lasteja. Toisin sanoen nyt syntynyt inflaatio on kokonaan keskuspankkien kontrollin ulkopuolella.